Általános

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Készlet > Referencia > Struktúra > Raktár > Beszerzés

Termékenként (akár többször is felvéve egy-egy terméket a szezonalitás megadhatósága miatt) egyéb alábontásonként megadható minimum, minimum rendelendő és maximum mennyiség, valamint az, hogy honnan történjen / történhet a beszerzés (ügyféltől, másik raktárból vagy termelésből). Ha a terméket gyártjuk, megadhatjuk a generálandó munkalap sorozatszámát is. (Termelésirányítás modul - Munkalap generálás funkció).

Mezőleírások

Ügyfélalábontás

Csak ügyfélalábontás beállítású raktárban jelenik meg a mező.

Személyalábontás

Csak személyalábontás beállítású raktárban jelenik meg a mező.

Költséghely-alábontás

Csak költséhhely-alábontás beállítású raktárban jelenik meg a mező.

Témaszám-alábontás

Csak témaszám-alábontás beállítású raktárban jelenik meg a mező.

Termék kód

Termék, amelyre meg akarjuk adni a minimum készletet, annak éven belüli szezonalitási időszakát és a beszerzésére / termelésére vonatkozó adatokat. (Éven belüli több szezonális időszak esetén a terméket többször is fel kell venni!)

Minimum mennyiség

 

 

Nem módosíthatóan kiírásra kerül a választott termék mennyiségi egysége.

Beszerzés

Ügyfél + Raktár / Ügyfél / Raktár / Termelés lehetőségek közül választva meghatározható, hogy a terméket hiány esetén honnan fogjuk pótolni. Ügyféltől rendeljük, vagy saját raktárból átszállítjuk, vagy termeljük (a termelésirányítás modulra van hatással). Alapvetően a gyorsított szállító és belső rendelés működését befolyásolja a beállítás.

Minimum rendelendő mennyiség

 

 

 

Termelés munkalap sorozat

Generálandó Termelésirányítás Munkalap sorozata, ha a terméket gyártjuk (Beszerzés = Termelés esetén látható mező).

Termelésből rendelés sorozat

A Rendelés-nyilvántartás fülön megadott sorozattól eltérő sorozatra történő generálás megadására alkalmas. Az itt megadott sorozatra generál termelésből rendelés bizonylatot a Szállító és belső rendelés generálás funkció.

Szezonális időszak

A szezonális időszak kezdetének megadása hónapban. A sorbeli 4 mezőben hónap, naptól, hónap napig megadható, hogy a minimum mennyiséget mely időszakra szeretnénk beállítani. Az itt megadott szezonális adatokat alapvetően a Minimum készlet lista és a Szállító és belső rendelés generálás -t generáló funkció veszi figyelembe és azok a listák is figyelik, amelyekre kiírásra kerül a minimum készlet. A Gyorsított szállító és belső rendelés funkció a szezonális minimum mennyiséget a párbeszédablakában megadható "Utolsó rendelési dátum" mezőben magadott dátum szerint értelmezi, ami nem lehet múltbeli dátum, hanem csak ma, vagy jövőbeli dátum. (Üresen hagyva ezt a dátumot a(z időben) legutolsó vevő rendelés dátumával fog számolni a program. Múltbéli dátum megadásakor a mai nap +30 nappal számol a program!)

Olyan esetben (pl. téli gumi), amikor azt akarjuk elérni, hogy nyáron 2 db legyen minimum, de ősztől tavaszig 20 db legyen a minimum készlet, akkor azt akár kétféle módon is rögzíthetjük.

Egyrészt úgy is beállíthatjuk, hogy felveszünk egy sort a termékre, amelyben Június 1 - Augusztus 31 van 2 darabbal és egy másik sort, amelyben Szeptember 1 - Május 31 szerepel 20 darabbal.

Másrészt úgy is megadhatjuk, hogy Január 1 - December 31 két darab, a másik sor pedig Szeptember 1 - Május 31 tizennyolc darab. Nem 20, hanem csak 18, mert az értelmezés során az átfedésben lévő időszakokra összeadódnak a minimum mennyiségek!

A kezdő időszakon, ha a felhasználó nem adja meg a nap mezőt csak a hónapot, akkor a nap értéke elseje lesz. Kizárólag a nap mezőben nem lehet adat, csak akkor, ha a hónapban is van. Ha a -tól időszak ki van töltve, akkor az -ig időszaknak is ki kell töltve lennie és fordítva is. A záró időszakon, ha a felhasználó nem adja meg a nap mezőt csak a hónapot, akkor a nap értéke a megadott hónap utolsó napja lesz.

 

A szezonális időszak kezdetének megadása napban.

 

A szezonális időszak végének megadása hónapban.

 

A szezonális időszak végének megadása napban.