Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 3.0.104-es verziója!
A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a honlapon található fejlesztési tájékoztatóból, vagy a jelentősebb módosításokat főbb modulonként kiemelve az internetről is elérhető 3.0.104 sERPa Súgóból.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Windows 7 operációs rendszer sERPa-támogatása 2020. január 31-én megszűnt! A program a 3.0.104 verziótól Windows 7 operációs rendszerrel biztonsági okokból nem indítható el! Amennyiben Önöknél van olyan kliens gép, ahol Windows 7 operációs rendszer fut, akkor javasoljuk, mielőbb frissítsen az újabb verziók valamelyikére.
Kedvezményes ajánlatunkért, vagy ha segítségre van szüksége, keresse kollégáinkat a +36 1 481 9013 -as telefonszámon vagy az uzemeltetes@progen.hu címen!

Kiemelt jelentősebb fejlesztések, jogszabálykövetések
Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.

 

Keretrendszer

Windows 7, SQL server 2012
A program szoftver támogatásának megváltozása miatt megváltoztattuk a bejelentkezés ellenőrzéseit. Windows 7 és/vagy SQL server 2012 használata mellett a program a 101 és 103-as verzió között figyelmeztető üzenetet ad, melyben tájékoztatjuk a rendszerfelügyelettel rendelkező felhasználókat, hogy a támogatás megszűnése miatt nem garantálhatjuk a program hibátlan működését. Ennek okán a 104-es verziótól nem megfelelő háttér szoftverek mellett nem engedjük elindulni a programot.

Eredményhalmaz lekérdezés
Új parancs vált elérhetővé a lekérdezésben: Megjelenítés pivot nézetben.
Beállításakor az eredmény megjelenítése pivot táblában történik. A kimutatás (Pivot elemző tábla) egy olyan speciális táblázat, amelynek segítségével gyorsan összesíthetünk, rendezhetünk nagy mennyiségű adatot, akár több dimenziós bontásokban. A sorok és oszlopok megfelelő kiválasztásával, valamint az összesítés típusainak megválasztásával többféleképpen összesíthetjük a forrásadatokat, ezáltal különböző többletinformációkra tehetünk szert.

 

Drag&drop és RemoteApp
RemoteApp használata esetén az iratok, képek iktatását megkönnyítő fejlesztés készült el. Segítségével az iktatandó fájl másolása (CTRL+C), majd a mezőbe kattintva beillesztéssel (CTRL + V) iktatható.
A fejlesztést a következő funkciókban valósítottuk meg: Számlaérkeztetés, Szállítószámla, Előlegbekérő, Vevőszámla, Ajánlat, Vevőrendelés, Belsőrendelés, Szállítórendelés, Vevő visszáru, Szállítóvisszáru, Átadás, Termék (kép), Szerviz munkalap (leírás) és az Akta funkcióban.

Automatikus üzenet típus
Bővítettük a funkció szűrés párbeszédablakán a szűrés paramétereit, most már lehet szűrni személyre, vagy e-mail címre. A két új mező azt vizsgálja meg, hogy a keresett személy, vagy e-mail cím a programban hol található meg, majd ezek alapján megkeresi, mely használható és nem használható AUT-okról kapnak üzenetet, vagy e-mailt és ezek kerülnek a szűrés eredményébe.

 

Telepítő

Adatbázis frissítés
Elkészíttettük az új verzióban egy olyan biztonsági frissítést, amely programverzió és adatbázis frissítésekor ellenőrzi a frissítésre szánt adatbázisok utolsó mentési idejét. 4 óránál régebben készült adatbázis mentés esetén figyelmeztet a program és a frissítés folytatásához jóváhagyást kér a felhasználótól. A felhasználói döntés függvényében megszakíthatjuk a frissítést. A fejlesztés célja, hogy az Ügyfelek figyelmét felhívjuk arra, hogy friss mentés esetén biztonságos a program frissítése.

 

Struktúra

Akciós vevő engedmény
Több lépcsős engedményt nyújtó ügyfeleink számára biztosít újabb lehetőséget a most elkészült funkció: Akciós vevő engedmény. A Vevő engedmény funkcióval egyező beviteli felülettel rendelkezik, de akcióról lévén szó, az időszak megadása kötelező. Ezzel az új funkcióval lehetővé válik például olyan eset kezelése, hogy az általában nyújtott Vevő engedményen felül egy akciós időszakra további engedményt kaphasson a vásárló. Ahhoz, hogy az ebben az új funkcióban felvett engedmények érvényre is jussanak, az Ár meghatározásban az engedmény kiértékelés táblázatba az “Ügyfél akciós” értéket fel kell venni és be kell állítani hozzá az árazási politikának megfelelő algoritmust.  Részletes leírás a Súgóban.

Naptár
A 2021-es, jövő évi naptárban beállításra kerültek a munka- és pihenőnap áthelyezések. Felhasználóinknak semmi teendője nincs ezzel kapcsoltban.
Jogszabályi háttér:
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 14/2020. (V. 13.) ITM rendelete a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
2. § A 2021. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő: 2021. december 11., szombat munkanap 2021. december 24., péntek pihenőnap
3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti.

 

Bérszámfejtés

A 2020. július 1-től érvénybelépő, új TBJ szerinti változásokról a súgóban folyamatosan tájékoztatást olvashatnak. 

Bérjegyzék
A könnyebb azonosítás érdekében a PDF formátumban készült bérjegyzék fájlok megnevezésében ezentúl a személy kódja és neve is szerepelhet, ha feldarabolt PDF-ként nyomtatjuk őket. A párbeszédablakon van lehetőség kiválasztani, hogy a fájl megnevezése a személy kódja, vagy a személy neve legyen. Bővebb információ a súgóban olvasható.

 

Adó

Áfa bevallás
2020.07.01-től módosítottuk a 2065-ös Áfa bevallás belföldi összesítő jelentésének működését. Jogszabályoknak megfelelően havi áfa bevallók esetén a júliusi adómegállapítási időszaktól, negyedéves áfa bevallók esetén a harmadik negyedéves időszaktól minden olyan számlát szerepeltetni kell a jelentésben, amely után a cég adólevonást gyakorolt. Éves áfa bevallásra kötelezettek esetén nincs változás az összesítő jelentést illetően, náluk a 100 000 Ft adótartalom a mérvadó a 2020-as évet illetően.
Fontos változás, hogy a korábbi működéstől eltérően a végszámlákat az M-es összesítő lapon nem a teljes ügyleti értékkel kell megjeleníteni, hanem az előleggel csökkentett összeggel.

Áfa analitika
65-ös áfa bevallás analitika lista új listaváltozattal egészült ki, mely a 65-ös áfa bevallás analitika bruttóval névre hallgat. Az új listaváltozattal lehetőségük nyílik az áfabevallást alátámasztó analitikát úgy lekérdezni, hogy azon a bizonylatok bruttó értékei is szerepeljenek, megkönnyítve ezzel az áfabevallás egyeztetését.