Pénzügy paraméterek (PénzÜgyParam)

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Struktúra adatok > Saját adat

Az ablakban azok a beállítások találhatóak, melyekkel szabályozhatók, ill. ellenőrizhetők a számlarögzítés körülményei.

Pénzügy paraméterek

Pénzügy paraméterek

Mezőleírások

Könyvelési dátum

Nincs - A bizonylat könyvelési dátuma a rendszerdátum (Machinátor dátuma) lesz, ami módosítható.

Teljesítés dátum - A könyvelési dátum is változik, ha módosítjuk a teljesítés keltét.

Módosítható - A megajánlott érték módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott érték nem módosítható, a könyvelési dátum fixen a teljesítés kelte lesz.

A beállítás felülbírálja a KönyvDátum = TeljDátum paramétert!

A beállítás csak felvétel üzemmódban érvényesül, módosításban már nem.

Áfa dátum

Nincs - A bizonylat áfa dátuma (a mezőt üresen hagyva) a teljesítés kelte lesz, ami módosítható.

Könyvelés dátum - Az áfa dátuma a könyvelés kelte lesz.

Teljesítés dátum - Az áfa dátuma a teljesítés kelte lesz.

Módosítható - A megajánlott érték módosítható.

Nem módosítható - A megajánlott érték nem módosítható, az áfa dátuma fixen a könyvelés kelte lesz.

A beállítás felülbírálja az ÁfaDátum = KönyvDátum  paramétert!

Szállítólevél dátum ellenőrzés

Amennyiben a forrás szállítólevél időszaka (hónapja) eltér a belőle kitöltött számla teljesítési időszakától, a számla lezárásakor figyelmeztető üzeneteket kaphatunk, vagy akár le sem lehet zárni a számlát.

A beállítással megelőzhető, hogy olyan szállítólevélről töltsünk ki számlát, mely más bevallási időszakba tartozik, mint a számla. A havi áfa bevallásra kötelezettek, ill. a NETA bevallást használók így elkerülhetik a hibás bevallás készítését

Nincs - A  forrás szállítólevél időszaka (hónapja) eltérhet a belőle kitöltött számla teljesítési időszakától.

Figyelmeztetés - Ha van eltérés a dátumok között, figyelmeztetést kapunk a problémás bizonylatszámokkal.

Tiltás - Ha van eltérés a dátumok között, figyelmeztetést kapunk a problémás bizonylatszámokkal és nem lehet lezárni a számlát.

Bejövő pénzforgalmi számlák áfa dátuma

Pénzügyi teljesítés dátuma - hagyományos működés, ld. http://www.progen.hu/nm/help/vv_penzforgalmi_elszamolas.htm.

Számla áfa dátuma - ha a szállító számla áfa elszámolása = Pénzforgalmi, akkor a számlák az áfa könyvelés dátumával kerülnek be a bevallásba, de leghamarabb a pénzügyi teljesítés dátumán, míg ha a Saját adónem = Pénzforgalmi és a szállító számla áfa elszámolása = Normál, akkor a számlák az áfa könyvelés dátumával kerülnek be az áfa bevallásba, de leghamarabb a számla teljesítés dátumán.

Előleg-végszámla nyomtatás

Nincs - a feltételeknek megfelelő számla is hagyományos számlaképpel nyomtatódik, azaz "Számla" fejléccel és külön blokkban jelölve a befizetett előleg.

Van - a feltételeknek megfelelő számla "Előleg-Végszámla" fejléccel nyomtatódik, megjelenítve rajta a "A számla pénzügyi teljesítést nem igényel." megjegyzés.

Adóalanyiság ellenőrzés

Van, "Nem adóalany"-ra állítási lehetőséggel  - figyelmeztetés jelenik meg számla létrehozásánál az ügyfél elhagyása után, ha az ügyfél adóalanyisága nincs beállítva, azaz Adóalany:Nincs megadva az érték (és nincs adószáma). Ekkor megadhatjuk az adószámot (Igen) vagy visszaléphetünk a számlába (Nem), ill. választható a "Nem adóalany" lehetőség is. Ekkor lezárhatjuk a számlát adószám megadása nélkül is.

Nincs - nem történik adószám ellenőrzés, a vevőt nem adóalanyként kezeli a program. Olyan számla nem állítható ki, amelyet csak adóalany kaphat, pl. fordított áfás számla. Csak olyan kötetben jelenik meg, amelyben nincs kibocsátásos típusú számlasorozat.

Van, számlázás csak adóalanynak - beállításával mindig van adószám ellenőrzés és csak adószámos ügyfélnek lehet számlát kiállítani. Választható lehetőség az adószám felvétele, ill. a számla megszakítása.

Van - beállításával mindig van adószám ellenőrzés, számlát kiállítani egyaránt lehet adóalanynak és nem adóalanynak. Azonban, ha a számlában kiválasztott ügyfélnél az ügyféltörzsben Adóalany: Nincs megadva állapot található, a számlázás során a program nem fog lehetőséget adni a számlázónak az adóalanyiság megadására. Választható lehetőség az adószám felvétele, ill. a számla megszakítása.

A beállítás hatással van a vevő, szállító, külker és kisker modulokra.

Adószám érvényesség ellenőrzése

Figyelmeztetéssel - A kibocsátás jellegű számlasorozatokban az ügyfelet elhagyva, ill. a számla nyomtatásakor figyelmeztető üzenetet kapunk, ha az ügyfél adószáma a NAV szerint hibás vagy nem létezik.

Tiltással - A kibocsátás jellegű számlasorozatokban az ügyfelet elhagyva üzenetet kapunk, ha az ügyfél adószáma a NAV szerint hibás vagy nem létezik. A számla ezzel az ügyféllel nem hozható létre.

EU adószám ellenőrzés

A mezőben bekapcsolható az EU adószám ellenőrzés funkció.

A funkció segítségével számlakészítés közben ellenőrizhető az ügyfél EU adószáma. Az ellenőrzés működhet figyelmeztetéssel vagy akár tiltással is.

Az ellenőrzés az ec.europa.eu adatai alapján történik.

Az ellenőrzés helye:

- Az Export és Import számlák fejlécében EU adószám mezőn túllépve történik meg az ellenőrzés, ha az ügyfél régiója EU vagy EU és NATO, és nem belföldi devizaszámla kerül rögzítésre.

- Az Export és Import számlák tételeknél akkor, ha Közösségen belüli az ÁFA tartalom.

- Kiskereskedelmi számla készítésénél az ügyfelet elhagyva lesz ellenőrzés, ha a számlasorozat devizás és az ÁFA tartalom Közösségen belüli.

Eljárás alatt álló adózó esetén

A beállítással a vevő, ill. szállító  (export/import is) számlák rögzítésénél szabályozhatjuk, hogy a program figyelje-e, hogy az adószám áll-e eljárás alatt.

Figyelmeztetés - Eljárás alatt álló adószám esetén fegyelmeztetést kapunk, de folytathatjuk a számlakészítést.

Tovább - Nem ellenőrzi a program, hogy az adószám eljárás alatt áll-e.

Tiltás - Nem lehet olyan ügyfélnek számlát kiállítani, akinek az adószáma eljárás alatt áll.

Az ellenőrzés a CÉGJELZŐ Céginformációs Rendszer által használt Magyar Hivatalos Közlönykiadó adatai alapján történik.

Automatikus árf.kül generálás

Nem - Nem történik automatikus árfolyam különbözet számítás (alapértelmezés).

Igen - Egy devizaszámla teljes kiegyenlítésekor (bankban, pénztárban vagy valutapénztárban) a számlára lefut az árfolyam különbözet számítás és szükség esetén létrejön a kapcsolódó tétel. A létrejövő kapcsolódó tétel főkönyvi és költséghely kontírozása a normál árfolyam különbözet generálás akcióban paraméterezhető.

Tárgyi eszköz karton rögzítése szállítószámlából

Igen - egy szállító számla tétel rögzítésénél az Áfa analitika3-ban Tárgyi eszköz beállításánál a program megkérdezi, akarjuk-e a tételt tárgyi eszközként felvenni? Igen válasz esetén a létrehozandó tárgyi eszközbe átadjuk a tétel nevét, besorolási számát, nettó összegét (Nem levonható áfa esetén a bruttót), költséghely/témaszámát, költségnem főkönyvi számát (6-7-es főkönyv esetén), a számla szállítóját és iktatószámát.

Nem - nem történik tárgyi eszköz karton létrehozás.

Pénzügyi rendezés automatikus indítása

Amennyiben az ügyfélnek van pozitív és negatív kiegyenlítetlen számlája is és a bank tétel rögzítésénél a számlaszám mezőben Shift+F4:Több számla, majd F5:Automata mód gombokat nyomunk, a program figyelmeztet és elindítja az ügyfél számláira lefuttatható Pénzügyi rendezést.

Nem választható cikkek, számla stornírozás

Lehetséges - Figyelmeztetés nélkül lehet szállítólevél kapcsolattal rendelkező, nem választható cikket (is) tartalmazó vevő/export számlát sztornózni vagy helyesbíteni.

Figyelmeztetéssel - Szállítólevél kapcsolattal rendelkező, nem választható cikket (is) tartalmazó vevő/export számlát lehet sztornózni vagy helyesbíteni, de figyelmeztetést kapunk.

Tiltással - Szállítólevél kapcsolattal rendelkező, nem választható cikket (is) tartalmazó vevő/export számlát nem lehet sztornózni vagy helyesbíteni.

Folyamatos számlarögzítés

Vevő-, Szállító-, Export-, Import- Vevő előleg-, Export előlegszámla

A hat számlamodulra külön-külön beállíthatóan megválasztható, hogy folyamatos számlabevitelnél az éppen használt sorozatba történjen a következő számla rögzítése (Sorozat választás nélkül) vagy a számla lezárása után választható legyen a sorozat (Sorozat választással).

Elhatárolás

Elhatárolás generálás

Nincs - a szükséges elhatárolásokat teljes mértékben kézzel kell rögzíteni, ld. Elhatárolások.

Kézzel indítva - a számlák Elhatárolás almenüjében F5:Generálás gombbal kérhető a tételek értéke és a fejléc dátumai alapján az elhatárolás generálás.

Számla lezáráskor kérdéssel -

Számla lezáráskor automatikusan -  a számlák lezárása során a program kérdés nélkül automatikusan generál elhatárolást.

Algoritmus

Hónap napjai - történik elhatárolás, ha a számla könyvelés kelte nem esik bele vagy az időszak elejébe vagy a végébe. Ha az időszak több hónapon át tart, havi részletességgel lesz generálva elhatárolás.

Üzleti év vége - történik elhatárolás, ha a számla könyvelés kelte más pénzügyi évre esik, mint az időszak eleje vagy vége, ill., ha az időszak átnyúlik több pénzügyi éven keresztül. Ha az átnyúló időszak több hónapon át tart, akkor is csak egy összevont elhatárolás történik.

Elhatárolandó f.szám képlet

Az árbevétel, ill. költség főkönyvi számokat figyelembe véve szűkíthető azon tételek köre, melyekre elhatárolás fog generálódni. Pl. a 91-gyel kezdődő árbevételekre és az 51-gyel kezdődő költségekre a "91*+51*" képlettel hivatkozhatunk, kizárva más árbevételeket, ill. költségeket.

Elhatárolás tételek kerekítése

Forintra beállítás esetén az elhatárolandó időszakok arányai alapján kiszámolt összegek semmiképpen sem lesznek filléres végűek.

Bizonylat példányszámok

Alapért. számla példányszám

Megadható egy alapértelmezett példányszám, amely azoknál az ügyfeleknél szabályozza a példányszámot, melyeknél nincs megadva a példányszám-besorolás tétel, ill. ha egyáltalán nincs itt megadva besorolás törzs, akkor mindenkinél. Ha az alapértelmezett példányszám nulla, nincs alapértelmezés, a nyomtatás ablakokban megadott egyedi példányszám beállítások élnek.

Számla példányszámok

Beállítható egy ügyfélbesorolás, mellyel ügyfelenként megadhatóvá válik, hogy hány példányos számlát nyomtassunk. Egy mennyiséges típusú, egyedire beállított ügyfélbesorolás törzset lehet itt megadni, mely tételei a példányszám mennyiségek legyenek. Ezeket a tételeket kell az ügyfelekhez kapcsolni.

Paraméterek

ParamFile