Saját adónem (SajátAdónem)

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Struktúra adatok > Saját adat

A Saját adatok funkción belül a Saját adónem gomb lenyomása után meg lehet adni  a Pénzforgalmi elszámolásra történő bejelentkezés és a választott adónem értékét.

Saját adónem

Saját adónem

Mezőleírások

Érv. kezdete -       vége

Az adatok érvényességi tartománya.

Elszámolás

Az Áfa elszámolására vonatkozó beállítás.

Pénzforgalmi

Az érték választása esetén Pénzforgalmi elszámolás szerint lesznek a számlák kiállítva, ill. a bejövő számlák kezelve.

Normál

Az érték választása esetén az Áfa normál módon lesz kezelve. Vagyis a számla teljesítésétől keletkezik az áfafizetési kötelezettség.

Alanyi adómentes

Alanyi adómentesség

Adónem

A cég által választott adónemet lehet itt beállítani.

EVA - Beállítása esetén a kibocsátott számlák fejlécében az Adónem EVA lesz. Hatására az ÁFA könyv. kelte azonos lesz a Könyvelés kelte mezővel (Pénzügyi paraméterekben szabályozhatóan módosítható vagy nem módosítható jelleggel), a tételben pedig (devizaszámlánál belföldi áfa esetén) az Áfa főkönyvi szám azonos lesz a Főkönyvi számmal. Bejövő számláknál, pénztár-, valutapénztár- és banktételeknél Áfás kiadás esetén (devizás bizonylatnál belföldi áfa esetén) a tétel Nem levonható áfájú lesz és az Áfa főkönyvi szám azonos lesz a Főkönyvi számmal.

Beállítása kiváltja az EVA menüparamétert. (2020.01.01-től megszűnt az EVA adónem!)

Kisadózó - Az érték választása esetén a kiállított számlák a Kisadózás szabályi szerint lesznek kezelve.

Kisvállalati - Az érték választása esetén a bérszámfejlés speciális módon történik

ÁFA tartalom

Pénzforgalmi elszámolás  választása esetén be lehet állítani, hogy részteljesítés esetén a fizetett összegből mekkora részt tekintsen a program áfának.

Először az ÁFA

Az érték választása esetén a program úgy tekinti, hogy a vevő először az áfát fizeti ki.

Arányosítással

Az érték választása esetén a részteljesítés összege a számlavégösszeg és a számla áfatatalmának arányában tartalmazza az áfát.

Szht 2.§(1) a-g

A szakképzési státusz jelölése 08-asban:

Nincs: 0C0001C002A, 0C0001C003A, 0C0001C004A mező értékét "N"-el kell kitölteni

Nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató: 0C0001C002A=I, többi=N

Kis és középvállalkozás: 0C0001C003A=I, többi=N

Nonprofit gazdasági társáság: 0C0001C004A=I, többi=N