További adatok (ÜgyfélTörzs)

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Struktúra adatok > Ügyféltörzs

A további a adatok oldalon az ügyfél másodlagos adatainak megadására van lehetőség.

Mezőleírások

ÁFA csoportos adószám:

A mezőben tudjuk bevinni az ügyfél ÁFA csoportos adószámát. A sajátcímben és az ügyféltörzsben megadható csoportos adószám. Amennyiben a két csoportos adószám megegyezik, úgy az "Áfa analitika 1" értéke Csoportos. Ilyen esetekben a számlán áthárított adót feltüntetni nem szabad.

A számlán fel kell tüntetni a vevő áfa csoportos adószámát.

TAO csoportos adószám

Az ügyfél Társasági adózás szempontjából érvényes csoportos adószáma. Ha meg van adva, hagyományos formátumú számlán megjelenik.

EU/Külföldi adószám:

Az ügyfél EU vagy Külföldi adószámának megadására van lehetőség ebben a mezőben. Az EU adószám csak beajánlásra kerül a számlarögzítésnél, a beajánlott szám szabadon módosítható. Ha az alapadatokban a régió mezőben "EU vagy NATO", ill. "EU" van kiválasztva, EU adószámot, míg ha "NATO, ill. "EGYÉB", akkor Külföldi adószámot adhatunk meg.

Az adószám helyességének ellenőrzése a számlát kiállító felelőssége. A program azonban mező végén található Ellenőrzés gomb hatására ellenőrzést végez és a megjelenő ablakban tájékoztat az adószám tulajdonosának adatairól, ill. kérhető, hogy a neve és a címe íródjon vissza a programba.

Csak Unión belüli, azaz EU adószámok ellenőrzése végezhető el így.

EU adószám helyességét ellenőrző oldal:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Jövedéki engedély szám:

Ha jövedéki engedélyhez kötött tevékenységet is végez az ügyfél, akkor 20 karakter hosszan adhatjuk meg a jövedéki engedélyének a számát. A program semmiféle helyesség ellenőrzést nem végez.

További információ: Jövedéki nyilatkozat

Kapcsolódó paraméterek: JövedékiIgaz

Működési engedély szám:

A ügyfél működési engedély számát tudjuk megadni.

Szem.Ig.Szám:

A mezőben meg lehet adni személyi igazolvány számot, arra az esetre, amennyiben az ügyfélnek nincs jogi személyisége.

E-mail:

Ebben a mezőben rögzíthetjük az ügyfél e-mail címét.

További információ

További email címek

A Számlázz.hu-nak történő XML formátumú számla átadásban használható címek. Csak ennek a mezőnek az értéke kerül átadásra az XML fájlban, a normál "E-mail" mező értéke nem!

Honlap:

A mezőben tudjuk az ügyfél honlapjának címét eltárolni.

Login név:

Amennyiben van jogosultságunk belépni az ügyfél honlapjára, akkor az ide tartozó login név eltárolására van lehetőség a mezőben.

Jelszó:

A login névhez tartozó jelszót tudjuk tárolni.

Kapcsolódó paraméter JelszóInput.

Partner vevőkód:

A mi kódunk az ügyfélnél, ha rendelünk tőle. (Azoknál az ügyfeleknél, akik nem adnak külön szállítókódot és vevőkódot a Partnet szállítókód és a Partner vevőkód megegyezhet egymással.)

Partner Szállítókód:

A mi kódunk az ügyfélnél, ha szállítunk neki. A kódot az Elektronikus számlázásban használjuk a Code by Buyer szegmensben.

Ügyfélazonosító EAN

A Vevőszámlázás, Export számlázás és Bolti értékesítés akcióban az ügyfélkódon vonalkód olvasást lehet végrehajtani. A program az itt megadott kód alapján fogja azonosítani a személyt.

Az Ügyfélazonosító EAN mezőt a Pontrendszer funkció is használja.

Kapcsolódó paraméter: EANAjánlás

GLN:

A mezőben lehet megadni az ügyfél GLN (Global Location Number – Globális Szervezet azonosító Szám vagy Globális Hely azonosító Szám) számát.

Alkalmazó funkciók:

EDI rendelés import

Elektronikus számla

OrderGLN:

A mezőben lehet megadni az ügyfél (telephely) azon GLN számát megadni, amelyről a rendeléseit bonyolítja.

Alkalmazó funkció: Elektronikus számla, azon belül a OrderIssuGLN paraméter használatával lehet aktiválni.

CEE:

Az itt megadott számot a 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletben az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásnál jeleníthetjük meg.

Témaszám

Cégfüggő beállítás (Főtaxi) használja a mezőt.

Fuvarkör

A rendelésnyilvántartás felvétele során a program meg fogja ajánlani a fuvarkört annak érdekében, hogy a fuvarszervezés modul rendszerezni tudja a kiszállításokat. Először az itt megadott fuvarkört fogja ajánlani a program. Ha itt nincs megadva, akkor a rendelésen megadott irányítószám alapján ajánl a program.

-> Fuvarkör

FTP adatok

FTP

A CRM modul Kommunikáció funkciójának segítségével lehetőségünk van ügyfeleink FTP könyvtárába feltölteni, ill. onnan letölteni adatállományokat. Ebben a mezőben a FTP címét kell megadni.

Az itt megadott adatot az FPT kommunikáció akció is használja.

Felhasználó

A FTP kapcsolathoz szükséges felhasználónév.

FTP mód

Be kell állítani, hogy milyen FTP módot használjon  a program. Alapvetően két mód áll rendelkezésre: FTP és SFTP. Az SFTP  azaz, az SSH File Transfer protokollt két módon lehet érvényesíteni: Jelszó vagy Tanúsítvány segítségével.

Tanúsítvány

SSH File Transfer (Tanúsítvány) választása esetén a tanúsítványt a dokumentum modulba kell iktatni és itt csak a dokumentum számát kell megadni hivatkozásként.

Jelszó

A FTP kapcsolathoz és a jelszóval ellátott SFTP kapcsolathoz szükséges jelszó.

Kapcsolódó paraméter JelszóInput.

Passzív mód

Passzív mód esetén a kliens nem nyit figyelőportot, csak a szerver, míg aktív mód esetén (Passzív mód=Nem) a kliens is nyit.

Termékdíj adatok

Záradék nyomtatás

A Környezetvédelmi termékdíj végrehajtását szabályozó 343/2011 Kr. 7§ (1) alapján, ha a vevő kéri, záradékot kell feltüntetni a számlán. A számlán kinyomtatásra kerül a záradék, ha a számlarögzítés időpontjában Záradék nyomtatás=Kért volt és be van állítva a TerdíjKitölt paraméter a számlanyomtatás funkcióban.

Átvállalási szerződés

A funkciógomb megnyomása után fel lehet rögzíteni az Átvállalási szerződéseket.

EKAER adatok

Szállítmányozó cég esetén

EKAER azonosító

Amennyiben EKÁER bizonylat hozunk létre, engedélyezhetjük, hogy a Szállítmányozó módosítsa azt.

Ezt az engedélyt akkor tudjuk megtenni, ha az ügyféltörzsben megadjuk a Szállítmányozó EKAER azonosító számát.

Az engedélyt az EKAER bizonylat fejlécében tudjuk majd megadni.

Megbízás esetén

EKAER feladat

Csak a Logmaster  spedíció modul használja a mezőt.

Normál működésnél nincs szerepe.

Felhasználó név

Amennyiben egy partnerünk bíz meg minket az EKÁER szám kérésével, itt rögzíthetjük az EKÁER létrehozásához szükséges azonosítókat.

Erre sor kerülhet Belföldi beszerzés esetén vagy akkor, ha spedíciós céget üzemeltetünk és más megbízása alapján járunk el.

Ebben az esetben az itt megadott EKÁER felhasználói adatokkal fogja kérni a program az EKÁER számot.

Jelszó

lásd Felhasználó név mező.

Aláíró kulcs

lásd Felhasználó név mező.

Nyomógombok

Esc - Kilépés:

A funkcióbillentyűvel tudunk kilépni a További adatok menüpontból.