Statisztika lista [B2_SL]

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Bérszámfejtés > Listák, lekérdezések Részletek megjelenítése, elrejtése

Az akcióval a statisztika definícióban kialakított listák kérhetők le.

A Statisztika listák alapvetően a Személytörzs / Munkaköri besorolásban megadható Statisztikai kódok alapján működik.

Mezőleírások

Dátum

A megadott időszakra történik a lista kiértékelése

Havi bontás

Ha a megadott időszak több hónapra vonatkozik akkor a program az egyes hónapokra kiszámolt összegeket fogja átlagolni.

Ahhoz hogy ebben az esetben érthetőbb legyen a kiszámolt összeg, lehetőség van havi bontást is kérni. Ekkor először az egyes hónapok összegeit külön, külön lehet látni, majd a legvégén a vizsgált hónapok átlaga szerepel.

Kapcsolódó paraméterek:

Személy bontás

Az egyes sorokhoz tartozó képletek ellenőrzésére lehet használni a beállítást.

Kell érték választása esetén az egyes sorok alatt felsorolásra kerülnek azok a személyek, akik megfeleltek a feltételnek.

A személy neve mellett ki lesz részletezve, hogy a megadott időszakban mettől meddig volt tagja a sornak a személy. Továbbá a statisztikai kódjai és a FEOR száma is részletezésre kerül.

Állomány kód

Állománykódra lehet szűkíteni a listába kerülő személyeket.

Lista leírás

Szöveg

A statisztika definíció megadott szöveg jelenik meg.

Mennyiség

A Mennyiség oszlopban akkor jelenik meg valaki, ha a megadott időszakban legalább egy napig megfelelt a sorban megadott képletnek.

Minden ember 1-nek számít ebben az esetben.

A listán akkor jelenik meg az oszlop, ha a Statisztika definíció fejlécében a Statisztikai kód mennyiség=Igen beállítás szerepel.

Kapcsolódó paraméterek:

Id. végi ltsz.

Az időszak végi létszám oszlopban akkor jelenik meg valaki, ha a megadott időszak utolsó napján megfelelt a sorban megadott képletnek.

Minden ember 1-nek számít ebben az esetben.

A listán akkor jelenik meg az oszlop, ha a Statisztika definíció fejlécében az Időszak végi létszám=Igen beállítás szerepel.

Stat. ltsz.

A Statisztikai létszám oszlopban akkor jelenik meg valaki, ha a megadott időszakban legalább egy napig megfelelt a definíciós sorban megadott képletnek.

Egy ember annyinak számít ebben az esetben, amilyen arányban a hónap naptári napjaihoz képest megfelelt a sornak.

Pl.:

Időszak: 2008.január

Statisztika besorolás

Statisztikai létszám

Kereset

Fizikai dolgozó

0,3

63.636.-

Szellemi dolgozó

0,5

90.909.-

A listán akkor jelenik meg az oszlop, ha a Statisztika definíció fejlécében az Átlagos stat. létszám=Igen beállítás szerepel.

Kereset

Az adott sornak megfelelő személyek keresetei jelennek meg a sorban.

Keresetnek azok a jogcímek minősülnek, amelyek a Statisztika definíció fejlécében a  Kereset mezőben meg lettek adva.

Munkajövedelem

Az adott sornak megfelelő személyek jövedelmei jelennek meg a sorban.

Keresetnek azok a jogcímek minősülnek, amelyek a Statisztika definíció fejlécében az Egyéb munkajöv. mezőben meg lettek adva.

Jutalom

Az adott sornak megfelelő személyek jövedelmei jelennek meg a sorban.

Jutalomnak azok a jogcímek minősülnek, amelyek a Statisztika definíció fejlécében az Jutalom mezőben meg lettek adva

Teljesített munkaóra

Az oszlop akkor jelenik meg, ha a Statisztika definíció fejlécében a Teljesített munkaórák mező Igen értéken áll.

A teljesített munkaórák kiszámítás két részből áll:

1, Ha a tárgyhóban érvényes besorolási bér a személytörzsben tartalmaz havi bért, akkor a program a havi adatokban megadott Teljesített munkanap alapján, figyelembe véve a személytörzsben megadott heti munkaórák számát, határozza meg a teljesített munkaórát.

2, A Havi adatokban megadott órakódok közül azokat az órakódokat veszi figyelembe a program, amelyek a számfejtés paraméterek Ledolgozott óra mezőben meg lettek adva.

Ebből telesített túlóra

Az oszlop akkor jelenik meg, ha a Statisztika definíció fejlécében a Teljesített munkaórák mező Igen értéken áll.

A Számfejtés paraméterekben a Kiegészítő pótlék sorban megadott Órakódokat tekinti túlórának a program.

Üres álláshelyek

Amennyiben Igen, úgy az adott lista figyelembe veszi a FEOR főcsoport törzsbe felrögzített időszaki álláshelyeket, és a munkaköri besorolásokba felvett FEOR kódok alapján megállapítja a lekért időszak utolsó napjára vonatkoztatva az üres álláshelyek számát.

Paraméterek

Név