Eltartottak (Gyerekek)

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Bérszámfejtés > Személytörzs bevitel > Jogviszonyfüggetlen adatok

A menüpontban az eltartottak adatainak rögzítésének van lehetőség.

Az eltartottak adatai alapján a program megajánlja a gyerek után járó pótszabadságos napok számát.

Ahhoz, hogy a szabadság számításánál figyelembe vegye a program az adott eltartottat, minimum a születés dátuma mezőt ki kell tölteni.

A 08-as nyomtatványtól kezdve a havi adó- és járulékbevallásban adatot kell szolgáltatni a gyerekek adatairól, akik után családi adóalap-kedvezmény kerül figyelembe vételre.

A funkcióban felrögzített adatokból a családi adóalap-kedvezmény mértékére nincs hatással, azt a Havi adatok / Bérelem  vagy a Személytörzs / Bérelemek funkcióban lehet beállítani. Családi adóalapkedvezmény rögzítése bővebben.

Jogszabályi háttér

A pótszabadságok mértékéről a Munka Törvénykönyve rendelkezik: 2012. évi I. törvény

A pótszabadság igényléséről a gyerek és a munkavállaló adataival a Bérszűrésben nyomtatható kérelem.

Eltartottak adatainak rögzítése

A 08-as bevalláshoz szükséges, hogy az eltartottak természetes azonosító adatait felvegyük.

A gyerekek adatai mellett az eltartotti minőségüket és a jogosultság jogcímét is jelölni kell. Erre a rácsablakon található gomb, vagy az F6: Minőség és jogosultságok funkcióbillentyű hatására felugró gridben van lehetőség. Kezdő dátumnak a már kedvezményes hónap első napját adjuk meg, egyéb esetben az azt követő hónaptól fognak csak átkerülni ÁNYK-ba ezek az adatok.

Amennyiben az eltartottak minőségében vagy jogosultságában év közben történik változás, új nyilatkozat leadása esetén az adatokat ide fel kell vezetni. (Családi kedvezményről szóló nyilatkozat nyomtatható a Bérszűrésből.) A változás hatálydátumával fel kell venni az új eltartotti minőséget vagy jogosultsági jogcímet, és az előzőt azt megelőző dátummal lezárni.

Figyelem! Ha hó közben történik a belépés, és az eltartotti minőség, ill. a jogosultsági jogcím is azzal a dátummal kerül rögzítésre, ezek az adatok csak a következő havi 08-as nyomtatványban lesznek érvényesítve. Ezért a hóközi belépés esetén is hónap elejétől vegyük fel az eltartotti minőséget és a jogosultsági jogcímet.

Azon eltartottak, akinél az eltartotti minőség 0-Kedvezménybe nem számító állapotra változik, akkor abban a hónapban kerül utoljára átadásra a bevallásba, amikor a változás történik, a továbbiakban őt nem kell szerepeltetni.

A magzat után érvényesítő kedvezményhez az eltartott Vezetéknevéhez a "magzat" szöveget kell megadni, minden más adatot természetesen üresen kell hagyni. Ezután vehető fel az eltartotti minőség és a jogosultság jogcíme. A "magzat" szöveg nem kerül átadásra, csak a rögzítéshez van rá szükség.

 

Mivel a korábbi évekhez képest 2015-től teljesen átalakult az a lapja az M29-es bevallásnak, amelyen az eltartottakat kell bevallani, jelölni, ezért átalakításra került az eltartottak felvitelének módja.

A már korábban rögzített gyermekek esetében is az F5:Kedvezmények gomb megnyomása után a bevallás struktúrájának megfelelően be kell állítani, hogy az adott év, mely hónapjára milyen kódú eltartottnak minősül az adott gyermek.

(1 - kedvezményezett eltartott; 2 - Eltartott (létszámba számító); 3 - Felváltva gondozott gyermek; 0 - Kedvezménybe nem számítható)

Eltartottak kódjának beállítása

Eltartottak kódjának beállítása

Az eltartott születési dátuma kötelezően kitöltendő mező, mivel a dátumból számolja a program az eltartott életkorát.

Megadható, hogy az eltartott fogyatékkal élő-e vagy sem. A beállítás befolyásolja az ajánlott szabadságos napok számát.

Eltartottak - fogyatékosság rögzítése

Eltartottak - fogyatékosság rögzítése

A rögzítés után kilépéskor a program megajánlja a gyerekek után járó pótszabadságos napokat, és Igen-t választva le is generálja azt.

Gyermekek után járó pótszabadság ajánlása

Gyermekek után járó pótszabadság ajánlása

 

Gyerekek után járó pótszabadság generálása

Gyerekek után járó pótszabadság generálása

 

Amennyiben később új eltartottat veszünk fel, vagy a már rögzítetteket módosítjuk, úgy a program mindig megkérdezi, hogy újragenerálja-e a pótszabadságos napokat.