Munkaköri besorolás (MunkaKör)

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Bérszámfejtés > Személytörzs bevitel > Jogviszony függő adatok

A Személytörzs almenüpontja.

Ezzel a funkcióval adhatjuk meg, hogy egy konkrét dátumtól a dolgozónak milyen FEOR száma, ágazatközi besorolása és munkaköre van, valamint bevihetünk négy különböző, általunk előre definiált statisztikai kódot, mely a megadott dátumtól a következő bevitt változásig érvényes.

Mezőleírások

Dátum

A munkaköri besoroláshoz tartozó beállítások az itt megadott dátumtól lépnek érvénybe az adott személynél.

Munkaidő típusa

Teljes / Rész munkaidő típusát tudjuk beállítani az adott személyhez. Amennyiben a heti óraszám 36-nál kevesebb a program rákérdez, hogy állítsa-e át részmunkaidőre, illetve fordítva, vagyis ha a heti óraszám 36, vagy több, akkor rákérdez, hogy átállítsa-e teljes munkaidősre a dolgozót.

Heti óraszám

Heti óraszám. Megadása szükséges a Távolléti díj kiszámításához és a NYENYI adatszolgáltatáshoz. Értékétől függ a Munkaidő típusa mező értéke.

Munkaidő-beosztás szerinti órák száma

A heti óraszám alapján kerül megajánlásra az értéke, azonban a dolgozó munkarendjének megfelelően módosítható.

További információ: Szabadság kezelés

Rendszeres bérpótlék

Az Összegszerűen megadott tárgyhavi rendszeres bérpótlékot (TRBO)az automata számfejtés a ledolgozott napok arányában legenerálja a program  havi rendszeres bér számfejtése során.

Továbbá a Távolléti díj alapját is megfogja növelni a program ezzel az értékkel.

Ehhez a számfejtés paraméterekben meg kell adni azt a jogcímet, amivel le kell generálni az TRBO-t.

A Rendszeres bérpótlék (TRBO) generálás figyelembe veszi a Munkanap paraméter értékeit.

Munkanap = Munkanap esetén

Tárgyhavi TRBO = TRBO x TM / TMSZ

ahol TM = Tárgyhavi munkanapok száma a havi adatok alapján (Ledolgnap.Teljes)

TMSZ = Tárgyhavi munkanapok száma  a naptár alapján.

Munkanap = Munkanap+Ünnepnap esetén

Tárgyhavi TRBO = TRBO x TM / TMSZ

ahol TM = Tárgyhavi munkanapok száma (Ledolgnap.Teljes) + Fizetett ünnep (Ledolgnap.Fizünnep) a havi adatok alapján

TMSZ = Tárgyhavi munkanapok száma + Tárgyhavi ünnepnapok száma a naptár alapján.

FEOR szám

A személyhez tartozó FEOR számot tudjuk kiválasztani a FEOR törzsből.

Ágazati besorolás

Az ágazati kód besorolás struktúrából tudunk választani kód vagy név alapján.

Korkedvezmény-biztosítási járulék

Igen / Nem / Mentesítve

Korkedvezmény-biztosítási járulék

Korkedvezmény kód / Név

A tudunk választani kód vagy név alapján.

Munkarend

A Munkarend törzsből választható egy munkarend, amely a dolgozóra általánosan érvényes. Ez alapján a program megajánlja a havi munkaidő beosztást. -> Részletek

Vasárnapi pótlékra jogosult

Nem - A munkarend gridben nem kerül számolásra vasárnapi pótlék akkor sem, ha a munkavégzés vasárnapra történt.  Ekkor a normál órák is ledolgozott órákra kerülnek, nem vasárnapi normál munkavégzésre.

Igen - Vasárnapi munkavégzés esetén vasárnapi normál órák és vasárnapi pótlék kerül számfejtésre.

Nettóérték megőrzés

Nettóérték megőrzés kedvezményt lehet ki vagy bekapcsolni a mezőben. 2014. január 1. után felvett munkaköri besorolások esetében ez a mező már nem jelenik meg. Korábban felvett munkaköri besorolás esetében sem vesszük figyelembe a mező értéket, amennyiben a számfejtés dátum a 2014. január 1-ét követő, mivel ekkortól megszűnt a kedvezmény igénybevételének lehetősége.

Távolléti díj korrekció

Abban az esetben ha a Távolléti díj számításához szükséges Irányadó időszak számfejtései nem állnak rendelkezésre (például csak most kezdtek a programmal számfejteni), akkor itt lehet a Kalkulált távolléti óradíj értékét korrigálni. Az alábbi összegek a Kalkulált távolléti óradíj összegéhez kerülnek hozzáadásra és az így kapott összegből lesz a napi távolléti díj meghatározva.

Teljesítménybér korrekció

Teljesítmény korrekció (TOTK) számolt összegét lehet itt felülbírálni.

 

Bérpótlék korrekció

Bérpótlék korrekció (TOBPK)  számolt összegét lehet itt felülbírálni.

Minimálbér korrekció

A Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani segédlete alapján a program képes korrigálni a távolléti díjat.

Módszertani segédlet hivatkozás: nfsz.munka.hu/resource.aspx?ResourceID=ma_szolg_hasznos_tavolletidij_szamitas

Részletek a Távolléti díj dokumentációban.

Társas vállalkozó járulékfizetési alsó határa

Itt fizeti meg

Részletek

Járulék alap

Ha itt fizeti meg, akkor meg kell mondani, hogy a minimálbér vagy garantált bérminimum után kell fizetni.

Egyszerűsített foglalkoztatás beállítása

Mentesített keretösszeg ajánlás

Minimálbér / Garantált bérminimum

Beállítható, hogy az adott személynek a kézi számfejtés során minimálbér vagy garantált bérminimum kerüljön beajánlásra a mentesített keretösszeg meghatározásához. Az itt beállított érték a számfejtés során még módosítható, tehát ide azt érdemes beállítani, ami általában érvényes az adott dolgozóra. -> További információ

Munkakör adatok

KSH-ban jelenteni kell

Igen / Nem

Új munkaköri besorolás felvételénél mindig Igen érték fog ajánlásra kerülni, de megváltoztatható. Ha Nem értéken áll, semmilyen statisztikai adatszolgáltatásba sem létszám, sem kereset, sem munkaóra adatokba nem fog a személy adott jogviszonya beleszámítani.

Üres álláshelybe számít

Igen / Nem

Új munkaköri besorolás felvételénél csak 20-as alkalmazás minőség kód esetén fog Igen érték ajánlásra kerülni, minden más esetben Nem értéket ajánlunk, de megváltoztatható.

Azon statisztikai listák, amelyek üres álláshelyeket számolnak, fogják ezt a mezőt figyelni. Nem érték esetén figyelmen kívül hagyja a betöltött álláshelyek szempontjából a személy adott jogviszonyát.

Munkakör

 

Szabadon begépelhető munkakört adhatunk meg az adott személyhez, melyek az alábbi listán fognak szerepelni:

Munkáltatói igazolás, Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor, Igazolólap munkanélküli járadék megállapításához

Statisztikai Kód / Név 1-4.

A statisztikai kód struktúrából tudunk választani kód vagy név alapján.

2012-ig használt távolléti díj korrekciós mezők

Műszakpótlék

A műszakpótlék megadására 2013 előtti távolléti díj  számításánál van szükség.

Rendszeres bérpótlék százalékos

A személytörzs / munkaköri besorolás menüpontban megadható rendszeres bérpótlék százalékos és összegszerű megadására 2013 előtti távolléti díj  számításánál van szükség.

Teljesítmény tényező

A Teljesítmény tényező (TNY) mező a 2013 előtti távolléti díj kiszámításához szükséges.

Kitöltése csak akkor javasolt, ha nincsenek előző évre vonatkozó adatok.

Amennyiben a mezőben 0 érték van megadva,  program az előző évi adatok alapján fogja a Teljesítmény tényezőző értékét meghatározni.

Kiegészítő pótlék B_MUJA

A Kiegészítő pótlék (KPSZ) mező a távolléti díj 2013 előtti napi távolléti díj  kiszámításához szükséges.

Kitöltése csak akkor javasolt, ha nincsenek előző évre vonatkozó adatok.

Amennyiben a mezőben 0 érték van megadva,  program az előző évi adatok alapján fogja a Kiegészítő pótlék százalékát meghatározni.

Nyomógombok

F2:Keresés

Az adott mező értékei között kereshetünk.

ESC:Kilépés

A munkaköri besorolás beállításának rögzítését szakíthatjuk meg.