Egyszerűsített foglalkoztatás

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Bérszámfejtés > Számfejtési esetek Részletek megjelenítése, elrejtése

Jogi háttér

Az egyszerűsített foglalkoztatást a 2009.évi CLII. tv. (Eftv) szabályozza. Egyéb információ: NAV információs füzet

Abból a szempontból tekintve, hogy milyen és mennyi közterhet kell fizetnie a munkáltatónak, négy féle egyszerűsített foglalkoztatást különböztetünk meg.

Normál közteherviselés

Az általános SZJA és TBJ szabályoknak megfelelő módon, vagyis normál módon számfejtendő egyszerűsített foglalkoztatás.

Egyszerűsített közteherviselés

mezőgazdasági idénymunka esetén naponta 500 Ft

turisztikai idénymunka esetén naponta 500 Ft

alkalmi munka esetén  naponta 1.000 Ft

filmipari statiszta esetén naponta 3.000 Ft

A fenti közterhek akkor is számfejtésre kerülnek, ha a foglalkoztatottnak nincsen bére (pl. nem jelent meg a munka kezdetén), így a bevallás ekkor is megtehető a programból.

Köztehermentes

Ha a munkavállaló az Eftv. 2.§ (8) szerinti tagállamban biztosított, akkor nem kell közterhet fizetnie.

Főkönyvi feladás

Az egyszerűsített foglalkoztatás jogcímekben szereplő feladás típusú százalékos vezérlések eltérnek a munkavállalók bérénél használatos feladás típusú százalékos vezérlésektől, így igény szerint külön főkönyvi számon lehet nyilvántartani az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő bért és közterhet. A központi százalékos vezérlések és jogcímek a topic alján találhatóak. A százalékos vezérlésekben a kontírozás módosítható, frissítéssel nem kerül felülírásra.

Működtetés

A 78-as verziótól kezdődően már nem kell két helyen rögzíteni az egyszerűsített foglalkoztatott adatait, elegendő a kézi számfejtésben a megfelelő jogcímet leszámfejteni, és a számfejtés végeztével az adatok automatikusan átemelődnek a személy törzs/ egyszerűsített foglalkoztatás menüpontba, amely alapján elkészíthető a T1042E jelű bevallás.

Valamint lehetőség van rá, hogy megadjuk, hogy a munkavállaló egy nap hány órát dolgozott.

Mentesített keretösszeg számítás 2015-től

2015. január 1-től a törvényváltozás értelmében különbözőképpen alakul a mentesített keretösszeg meghatározása, ha a dolgozó szakképzettséget igénylő munkakörben kerül foglalkoztatásra, és számára a napi kifizetett minimumösszeg a garantált bérminimum alapján kerül meghatározásra.

A Személytörzs / Munkaköri besorolás menüpont alatt beállítható, hogy az adott személynek a kézi számfejtés során minimálbér vagy garantált bérminimum kerüljön beajánlásra a mentesített keretösszeg meghatározásához. Az itt beállított érték a számfejtés során még módosítható, tehát ide azt érdemes beállítani, ami általában érvényes az adott dolgozóra.

Egyszerűsített foglalkoztatott mentesített keretösszeg alapjának ajánlása

Egyszerűsített foglalkoztatott mentesített keretösszeg alapjának ajánlása

A számfejtés során be kell állítani, hogy a mentesített keretösszeg alapja a minimálbér vagy a garantált bérminimum. Ha a Munkaköri besorolásban be van állítva az ajánlás, az ott megadott érték kerül beajánlásra, de az érték itt még módosítható.

A fent beállított viszonyítási alapot veszi figyelembe a program az egyszerűsített foglalkoztatás igazolásnál is, valamint a bérjegyzéken, ha kérjük az EFO adatok nyomtatását.

Amennyiben a személynek volt akár egy alkalom filmipari statiszta jellegű számfejtése, abban az esetben tájékoztató adatként feltüntetésre kerül, hogy ezen bevétele után nem kell jövedelmet megállapítania, sem bevallania.

Mentesített keretösszeghez minimálbér / garantált bérminimum figyelembe vétele

Mentesített keretösszeghez minimálbér / garantált bérminimum figyelembe vétele

Kézi számfejtés

A kézi számfejtés során minden összefüggő időszakot egy jogcímként kell leszámfejteni.

A törvény szerinti nap korlátok (alkalmi munka esetén max. 5 egybefüggő nap, egy hónapban max. 15 nap, stb) betartását, figyelését segíti az F5: EFO-s számfejtések funkciógomb. Ennek hatására egy hónapra és napra lebontott táblázatot látunk, amely havonta, alkalmazás típusonként összesíti a ledolgozott napokat, valamint a hónapok után egy éves összesítést is találunk. A táblázatban már az aktuális hónapban felvett napok is látszanak.

EFO napok részletezése

EFO napok részletezése

Pl. A dolgozó 2014.01.06-tól 2014.01.09-ig dolgozott egyszerűsített foglalkozás keretében, az alábbi órákban: január 6-án 8 óra, január 7-8-án 6 óra, január 9-én 8 óra.

Ebben az esetben a kézi számfejtésben a jogcímet az alábbi módon kell rögzítenünk:

Kézi számfejtés - EFO

Kézi számfejtés - EFO

Az ablak lezárása után után tudjuk megadni a napokhoz tartozó órákat (tört órát is meg lehet adni, két tizedesig, vagyis ha pl. 6 óra 30 percet dolgozott, akkor 6,5-öt kell beírni az órákhoz):

Kézi számfejtés - EFO napi óraszám részletezés

Kézi számfejtés - EFO napi óraszám részletezés

Figyelem! Amennyiben a további időszakot szeretnénk megadni, ahhoz új jogcímet kell felvennünk, és az új időszakot megadni.

Az egyes időszakok rögzítése után megtörténik a számfejtés, és a személy törzs/egyszerűsített foglalkoztatás menüpont kitöltésre kerül:

Személy törzs - EFO

Személy törzs - EFO

Az egyszerűsített foglalkoztatás igazoláson feltüntetésre kerül a napi óraszám is.

Egyszerűsített foglalkoztatás igazolás

Egyszerűsített foglalkoztatás igazolás

77-ig

 

Bevallás / Igazolás

..T1042E

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését az adott évre szóló T1042E nyomtatványon kell végrehajtani. A Személytörzsben megadott egyszerűsített foglalkoztatás hatálydátuma alapján kerülnek az adatok összegyűjtésre.

...08M - Havi bevallás

Normál közteherviselés esetén a járulékokat tartalmazó lapon,míg egyszerűsített közteherviselés esetén az utolsó lapon jelenik meg a leszámfejtett összeg.

Igazolás

A egyszerűsített foglakoztatás igazolás funkció a munkavállalók időszaki teljesítését tartalmazó igazolást nyomtat.

Paraméterezés

Százalékos vezérlés

Az egyszerűsített közteherviseléshez az alábbi százalékos vezérléseket kell alkalmazni.

S5810

S5810

S5840

S5840

S5850

S5850

S5860

S5860

S5870

S5870

 

S4005

S4005

Jogcím

A normál közteherviselés számfejtését a  J5820 jogcímmel kell végrehajtani. Mivel ez a jogviszony nem tekinthető főfoglalkozásúnak, az SZJA előleg számítási módban Főfoglalkozású nem rendszeres érték került beállításra. Amennyiben az várható, hogy a Machinátorban lesz az összes járandósága leszámfejtve, azt ajánljuk, hogy a Személytörzs / SZJA nyilatkozat / Nem  rendszeres menüpontban vegyék fel Főfogl. nem rend (opt.) értéket. Ebben az esetben az Apehhez bejelentett algoritmussal lesz az SZJA előleg meghatározva.

S5820

S5820

Közterhermentes egyszerűsített foglalkoztatás esetén a J5830-as jogcímet kell számfejteni.

J5830

J5830

mezőgazdasági idénymunka esetén J5840-es jogcímet kell számfejteni.

J5840

J5840

turisztikai idénymunka esetén naponta J5850-es jogcímet kell számfejteni.

J5850

J5850

alkalmi munka esetén a J5860-as jogcímet kell számfejteni.

J5860

J5860

filmipari statiszta esetén a J5870 jogcímet kell számfejteni

J5870

J5870

Számfejtés paraméterek

A tárgyévre vonatkozó Számfejtés paraméterek Start/Tartós álláskereső paraméterek menüpontban szerepelnie kell az Egyszerűsített közteherviselés jogcím képletnek (J58*)

Ez alapján dönti el a számfejtés, hogy a BérJogcím.JCTípus értéke Normál vagy Egyszerűsített értéket kapjon. A Havi bevallás ez alapján fogja eldönteni, hogy az egyszerűsített közterheket tartalmazó lapra vagy a normál járulékokat tartalmazó lapra kerüljön a jogcím.

Bevallás paraméterek

Bevallás paraméterek

Bevallás paraméterek

Alkalmazás minőség paraméterek

A 60-as alkalmazás minőség sornak tartalmaznia kell a J5810+J5820+J5840+J5850+J5860 értéket.