ÜgyfélTörzs

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Keretrendszer > Konfigurációs fájlok > U

Az Ügyféltörzs alap táblája (AL_UGYFG)

Tábla leíró

DATAFILE ÜgyfélTörzs  = ?_UGYFEL <module:AL>

VERSION 25

 

[ 1, 2 :

      Típus        : ENUM      '|Választható|Nem választható'

      Kód          : RBCD 8    <displayname:'Ügyfél kód'>

      Név          : CWI 40    

      HosszúNév    : CWI 80    <displayname:'Hosszú név ( 80 karakter )'>

      Ország       : CWI 20

      IrSzám       : CWI 8     <displayname:'Irányítószám'> <foreignkey:Irányítószám.Irányítószám>

      Helység      : CWI 40    <displayname:'Helység'>

      Cím          : CWI 40    <displayname:'Utca, házszám'>

      PTagÁllam    : CARD8 <foreignkey:PartnerOTzs.Sorszám>

      PostaOrszág  : CWI 20    <default:Ország> 

      PostaNév     : CWI 40    <displayname:'Postacím név'>

      PostaIrSzám  : CWI 8     <displayname:'Postacím irányítószám'> <foreignkey:Irányítószám.Irányítószám>

      PostaHelység : CWI 40    <displayname:'Postacím helység'>

      PostaCím     : CWI 40    <displayname:'Postacím utca, házszám'>

      PFJSzám      : CWI 30    

      Adószám      : LBCD 12   '99999999-9-99&'

      CsopAdószám  : LBCD 12   '99999999-9-99&'  <displayname:'Csoportos adószám'>

      TaoAdószám   : LBCD 12   '99999999-9-99&'  <displayname:'Tao adószám'>

      EUAdószám    : CWI 30    <displayname:'Európai Uniós adószám'>

      AdóAzonosító : LBCD 10   <displayname:'Adó azonosító'>

      ÁfaElszám    : ENUM 'Normál|Pénzforgalmi'

      FordítottÁfa : ENUM 'Nincs megadva|Nem adható|Adható'

      Adónem       : ENUM 'Társasági|EVA|Kisadózó|Kisvállalati'      

      Devizanem    : CARD8     <displayname:'Alapértelmezett devizanem kód'> <foreignkey:DevizaNem.Kód>

      LevélNyelv   : ENUM      'Magyar|Német|Angol|Francia|Olasz|Szlovén|Szlovák' <displayname:'Levelezési nyelv'>

      Megj1        : CWI 40         <displayname:'Megjegyzés'>

      Megj2        : CWI 40    <displayname:'Telefonszám'> { Telefonszám } 

      Fax          : ASCII 40

      Mobil        : CWI 20    

      Hitelképes   : CARD8     <displayname:'Engedélyezett fizetési mód'> { 'Utalás|Inkasszó|Készpénz|Peresített' } { Engedélyezett fizetési mód }

      Engedmény    : REAL      <displayname:'Ügyfél engedmény százalékosan'> { Ügyfél engedmény százalékosan } 

      KpEng        : INT16     <default:'MAX'> <displayname:'Ügyfél készpénzes engedmény'> { Ügyfél készpénzes engedmény százalékban. Két tizedesre pontosan lehet megadni, de tárolva egészként van, ezért osztani kell 100-zal. } 

      Nap          : CARD8     <displayname:'Fizetési határidő egység kód'> { 'munkanap|naptári nap|hónap|munkanapot követő 5/15/25-e|napot követő 5/15/25-e|következő hónap utolsó napján' } { A FizHatárIdő egysége } 

      FizHatárIdő  : CARD16    <displayname:'Fizetési határidő'> { Fizetési határidő mennyisége. A Nap mezővel együtt értelmezhető } 

      Késedelem    : CARD8     <displayname:'Szokásos késedelem'> { Szokásos késedelem }

      FizMód       : CARD8     <displayname:'Fizetési mód kód'> { 'Átutalás|Inkasszó|Csekk|Kompenzáció|Készpénz-1|Készpénz-2|Utánvétel|Előrefizetés|L/C||Hitelkártya|CC/BSP' } <default:Hitelképes [0 2 4 4]> { Fizetési mód }

      KésKamat     : REAL      <default:'65535'> <displayname:'Késedelmi kamat'> { 65535: nincs megállapodás }

      Skonto       : REAL      <default:'-1.0'>

      SkontoHatár1 : CARD8

      SkontoHatár2 : CARD8

      Figyelmeztet : CARD32    <default:'MAX'> <displayname:'Figyelmeztetés határa'>{ MAX: nem figyelmeztet }

      Letiltás     : CARD32    <default:'MAX'> <displayname:'Letiltás határa'>{ MAX: nincs letiltás }

      MaxLejKinLev : CARD32    <default:'MAX'> <displayname:'Maximális lejárt kintlevőség'>{ MAX: nincs letiltás }

      JövEngSzám   : CWI 20    <displayname:'Jövedéki engedély szám'>

      MűködEngSzám : CWI 25    <displayname:'Működési engedély szám'>

      BankSzámla   : CARD8     <displayname:'Bankszámla kód'> <foreignkey:BankSzSzám.Kód>

      Régió        : ENUM      'EU|EU és NATO|NATO|Egyéb'

      TagÁllam     : CARD8 <foreignkey:PartnerOTzs.Sorszám>

      Paritás      : CWI 3

      Email        : CWI 50

      Emails       : CWI 240

      Honlap       : CWI 40

      LoginNév     : CWI 20

      Jelszó       : CWI 20

      VevőKód      : CWI 15

      SzállítóKód  : CWI 15

      EAN          : ASCII 13

      GLN          : ASCII 13

      OrderGLN     : ASCII 13

      SzemIgSzám   : ASCII 15   <displayname:'Személyi igazolvány szám'>

 CEE          : ASCII 20

      FTPCím       : ASCII 40

      Felhasználó  : ASCII 40

      FTPJelszó    : ASCII 20

      FTPTípus     : ENUM 'FTP|SSH FileTransfer|SSH FileTransfer jelszavas|Hiba'

      FTPSSHKey    : DKDokFej.Iktatószám

      PasszívMód   : ENUM 'Nem|Igen' <default:'Igen'>

      TerDíjZNyom  : ENUM 'Nem|Igen' <default:'Igen'>

      KpForgFigyel : ENUM 'Szerződésenként|Számlánként'

      FelvOperátor : CARD8

      FelvDátum    : DOSDATE

      FelvIdő      : LBCD 4    '99:99'

      ModOperátor  : CARD8

      ModDátum     : DOSDATE

      ModIdő       : LBCD 4    '99:99'

      ModSzám      : CARD8

      Témaszám     : TémaTörzs.Kód <foreignkey>

      Költséghely  : KhelyTörzs.Kód <foreignkey>

      OwnerID      : CARD32

      RezsiNyitó   : LONGREAL

 EKAERUser    : ASCII 30

 EKAERPsw         : ASCII 40

 EKAERSignKey : ASCII 40

 EKAERAzon         : ASCII 30

      EKAERFeladat : ENUM 'Kibocsátás|Iktatás|Nincs' <default:'Nincs'>

      EKAERBontás  : CARD8

      Fuvarkör     : Fuvarkör.Kód <foreignkey>

      VSzlaParId   : CARD16

      ESzlaParId   : CARD16

      AdószStatus  : ENUM 'NincsEll|Érvényes|NemÉrvényes'

 AdószEllDat  : DOSDATE 

      Adóalany     : CARD8 <default:"255">

      Magánszemély : CARD8 <default:"255">

      HosszúCím    : CWI 80

]

 

INDEX [ Kód ]

INDEX [ Név ]

INDEX DUPKEY [ Adószám ]

INDEX DUPKEY [ EAN ]

INDEX DUPKEY [ GLN ]        { csak azért DUPKEY mert V21-s rekord verzióig nem volt ellenőrzés }

INDEX DUPKEY [ Email ]

INDEX DUPKEY [ Mobil ]

INDEX DUPKEY [ VevőKód ]

INDEX DUPKEY [ Témaszám ]

INDEX DUPKEY [ FelvDátum + FelvIdő + ModDátum + ModIdő ]

INDEX DUPKEY [ CsopAdószám ]

 

END DATAFILE ÜgyfélTörzs;

Megjegyzések

 

-i14712 (21) IrSzám LBCD4 -> CWI 8, PostaIrSzám LBCD4 -> CWI 8

-i17278 +CEE

(v25) FTP paraméterek