Szállítólevél paraméterek (MozgásnTörzs)

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Struktúra adatok > Mozgásnem törzs

A beállítások a kinyomtatott szállítólevél formátumát / adattartalmát befolyásolják -> Szállítólevél nyomtatás.

Mezőleírások

Raktár, rekesz, ügyfélkód, vonalkód a bizonylaton:

Ezekben a mezőkben állíthatjuk be, hogy a raktár, a rekesz, az ügyfélkód, illetve a vonalkód szerepeljen, vagy ne szerepeljen az adott mozgásnemmel felvett raktárforgalmi bizonylat kinyomtatásán.

Rekesz esetében a raktárforgalmi bizonylat típusától (Normál / Diszponált) is függővé lehet tenni a kiíratást.

Cikkszám a bizonylaton:

Ebben a mezőben határozhatjuk meg, hogy a program a cikkszámot (a raktárforgalmi bizonylatra) nyomtassa, vagy ne.

A cikkszám nyomtatás választási lehetőségei:

Saját: a program a cikktörzs bevitel alapadataiban rögzített cikkszámot és cikknevet nyomtatja a bizonylatra.

Saját és idegen: a program a saját és az idegen cikkszámot is feltünteti a bizonylaton.

Idegen: csak az idegen cikkszám szerepel a bizonylaton.

Idegen, vagy saját: ha az adott cikkhez felvettünk idegen cikkszámot, akkor az szerepel a bizonylaton (, ha nem vettünk fel, akkor a saját cikkszám kerül a bizonylatra).

Nincs: a program nem nyomtat cikkszámot a bizonylatra.

Idegen cikkszámot a cikktörzs bevitel - további adatok ablakában lévő idegen cikkszám funkcióval vehetünk fel.

 

Raktárközi mozgás esetén, ha az adott mozgás struktúra adatai között a "Cikkszám a bizonylaton"-nál be van állítva, hogy "saját és idegen" vagy "Idegen" vagy "idegen vagy saját", akkor a bizonylathoz ügyfelet lehet megadni.

Besorolási szám, ÁFA kód nyomtatása:

A Raktárforgalmi bizonylat tételében szereplő cikkszám törzsadatai között megadható Besorolási szám és Áfa szállítólevélen történő megjelenését lehet szabályozni a mezővel.

ÁFA összesítő táblázat:

A mező megjelenése csak a 'Ki' irányú mozgások esetében történik.

Beállítható, hogy kell-e áfa összesítő táblázatot nyomtatni a szállítólevélre vagy sem. Az áfa összesítő táblázatban, függetlenül a bizonylatra írt oszlopok típusától, fixen az eladási áron szerepelnek az értékek.

Mértékegységenkénti bontás és Átvett mennyiség a bizonylaton:

Ezekben a mezőkben állíthatjuk be, hogy mértékegységenkénti bontás és az átvett mennyiségnek rovata szerepeljen, ne szerepeljen , vagy mértékegységenkénti lista szerepeljen az adott mozgásnemmel felvett raktárforgalmi bizonylaton. - További információ

Vonalkódok

Ha a szállítólevél struktúra adatai között a  Mértékegységenkénti bontás szerepel, akkor a átváltási mennyiségi egységhez tartozó mértékegységenkénti bontás vonalkódja is szerepeltethető ezentúl a szállítólevélen.

Engedmény tartalom:

A mező megjelenésének feltétele, hogy a mozgásnem eladás irányú legyen.

Ha ebben a mezőben a 'szerepel' értéket választjuk, akkor az eladás irányú bizonylatokon megadott engedményeket a program tételenként külön sorban tünteti fel (az engedmény százalékkal és értékkel).

További információk -> Bizonylatra írt összeg

Mennyiségi összegzés:

Ebben a mezőben a bizonylaton szereplő tételek mennyiségi összegzését állíthatjuk be (Nincs, Van és Cikkcsoportonként).

A mennyiségi összegzés mértékegységtől függetlenül készül.

Tömeg összesítő:

A cikktörzs generálás további adatok almenüjében megadható nettó/bruttó tömeg alapján történik a szállítólevélen szereplő cikkek összesítése. Az összesítő táblázat akkor jelenik meg, ha van legalább egy cikk a bizonylaton, amelynek meg van adva tömeg a további adatoknál.

Ha az ÜgyfélÁr=Van paraméter be van állítva, akkor a Kategóriánkénti összesítő táblázatban megjelenik a nettó/bruttó tömeg szerinti összesítés kategóriánként.

Megjegyzés hely:

Mozgásnemenként megadható hány karakteres hely jelenjen meg megjegyzés részére cikknév után.

Ha a megadott hely 10 karakternél kisebb a fejléc nem jelenik meg.

Rendelésszám:

Rendelésszám: Fejlécben / Tételben sorszámmal / Nem kell

A mezővel befolyásolható, hogy amennyiben a raktárforgalmi bizonylat egy áruforgalmi rendeléssel össze lett kapcsolva hol jelenjen meg a szállítólevél nyomtatása során a rendelésszám.

Kapcsolódó információk -> Raktárforgalom bevitel - Tétel adatok - Rendelésszám + Sorszám bevitel

Fejlécben: Amennyiben a raktárforgalmi bizonylat összes tételében ugyanaz a rendelés szám található, a Rendelésszám a Szállítólevél fejlécében lesz kinyomtatva. Ha több rendelést elégített ki a raktárforgalmi bizonylat, akkor minden tételhez külön-külön kinyomtatásra kerül a rendelésszám.

Tételben sorszámmal: Mindenképpen a tételesen kerül kinyomtatásra a rendelésszám.

Nem kell: Beállítása esetén a rendelésszámot nem nyomtatja ki a program a szállítólevélre. Erre akkor lehet szükség, ha több rendelés kiszállítása történik egy szállítólevélen, de az igény az, hogy egy Cikkszám csak egyszer szerepeljen a szállítólevélen. Ebben az esetben még be kell állítani a CikkÖsszevon paramétert és Mozgásnemben a "Bizonylat rendezettsége: Cikkszám" beállítást kell alkalmazni.

Alapbizonylatszám a bizonylaton:

Az Alapbizonylatszám a bizonylaton mezővel befolyásolható, hogy a Raktárforgalmi bizonylat Fejlécében megadható Alapbizonylat mező kinyomtatásra kerüljön-e szállítólevélen vagy sem.

Tétel sorszámozás:

Ebben a mezőben a raktárforgalmi bizonylatok tételeinek sorszámozását kapcsolhatjuk be, illetve ki. (A legnagyobb sorszám 999 lehet.)

Norma részletezés:

A szállítólevélre rá lehet nyomtatni az egyes tételek normagyűjtemény szerinti részletezését.

Ehhez a mozgásnem struktúra adatainál, a szállítólevél paraméterek ablakban lehet kérni a normarészletezést:

Normarészletezés= Nem / Ártábla1 / Ártábla2 / Ártábla3 / Ártábla4 / Ártábla5 / Ártábla6

A norma bontás cikkszámai, két karakterrel beljebb kezdődnek, mint az igazi, a szállítólevélen szereplő cikkek. A cikkszámon kívül, csak a cikknév, a mennyiség, a mennyiségi egység és a választott ártábla szerinti ár jelenik meg, devizanemmel együtt.

Nyomtatásnál, a tételhez tartozó engedmény %-ot is figyelembe veszi. Forintos engedmény esetén nincs engedmény a normarészletezésben. A normagyűjtemény szerinti árak az első egységár oszlopban jelennek meg. Az ár típusa (bruttó/nettó) az oszlop típusától függ. Ha az oszlop deviza árakat tartalmaz, akkor csak nettó érték jelenik meg.

Cikk megjegyzés a bizonylaton:

A cikktörzsben található cikkmegjegyzést ki lehet nyomtatni a szállítólevélen.

Cikk megjegyzés a bizonylaton: Nem szerepel /  Egysoros / Többsoros / / Egysoros+Többsoros / Többsoros+Egysoros

Egysoros: A cikktörzs alapadati között megadott egysoros megjegyzés

Többsoros: A cikktörzs megjegyzés almenüpontjában megadott többsoros megjegyzés.

Bizonylat rendezettsége:

Itt határozhatjuk meg a raktárforgalmi bizonylatok rendezettségét.

Ha a mennyiségi összegzés mezőben cikkcsoportonkénti értéket adjuk meg, akkor csak 'Cikkcsoport + Cikkszám' és 'Cikkcsoport + Cikknév' szerinti rendezettséget választhatunk

Bizonylat fejléc:

Ebben a mezőben adhatjuk meg, hogy az adott mozgásnemmel felvett bizonylat fejlécében milyen, maximum 30 karakteres szöveg szerepeljen.

Ha a mezőt üresen hagyjuk, akkor iránytól függően 'szállítólevél', vagy 'bevételi jegy' szöveg szerepel a fejlécben.

Nyomógombok

F2 - Keresés:

Az adott mező értékei között kereshetünk.

Esc - Kilépés:

A funkcióbillentyűvel tudunk kilépni a Szállítólevél paraméterek menüpontból.