Külföldi napidíj számfejtése (KülfNapiDíj)

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Bérszámfejtés > Számfejtési esetek

Külföldi kiküldetés napidíj számfejtése a havi adatok bevitele akcióban.

Az [F7] funkcióbillentyű megnyomása után megjelenő ablakban vehetők fel a külföldi napidíj számfejtéséhez szükséges adatok. A számfejtés vezérlése a Számfejtés paraméterekben leírtak szerint történik.

Külföldi napi díj számfejtése

Külföldi napi díj számfejtése

Külföldi napi díj a bérjegyzéken

Külföldi napi díj a bérjegyzéken

Mezőleírások

Típus

Kiküldetés vagy Külszolgálat

A beállítás alapján az egyes adatszolgáltatások megfelelő sorába kerül a számfejtett összeg.

Normál vagy Fuvarozó

Beállítása esetén az adóalapot nem képező részt lehet befolyásolni.

Időszak

A külföldi kiküldetés kezdeti- és végső időpontját adhatjuk meg. A forintosítás a tárgyhónap előtti hónap 15. napja lesz

Kiküldetési napok száma

Meg kell adni hány napig tartott a kiküldetés vagy a külszolgálat. Alapesetben az időszak időintervallumban megadott naptári napokat ajánlja be a program, mely szabadon átírható.

Forintosítás dátuma

Kitöltése nem kötelező. Kitöltése esetén felülbírálja a Dátum mezőnél elmondottakat.

Bruttó napidíj

Egy napra kapott napidíj.

Felvett napidíj

A ténylegesen felvett az egy napra kapott napidíjból.

Adóalap

2012.01.01-től

Számolt mező. A bruttó napidíj és az adóalapot nem képező rész különbsége. Az adatok rögzítése előtt az árfolyamokat (dollár, és a felvett napidíj árfolyama) érdemes rögzíteni, különben nem tud adóalapot számolni a program. Az adóalapot nem képező rész a bruttó napidíj 30%-a, de legfeljebb a számfejtés paraméterekben megadott napi adóalapot nem képező rész (Pl.: 15 EUR).

Fizetéskor levont adó: Számolt mező. A Bruttó napidíj és a Felvett napidíj különbsége forintosítva.

Az árufuvarozáshoz kapcsolódó napídíj 40 eurónak megfelelő forintösszegig adómentes marad.

1995/CXVII 3.melléklet II.7.

2010.01.01.-től

Számolt mező. A bruttó napidíj és az adóalapot nem képező rész különbsége. Az adatok rögzítése előtt az árfolyamokat (dollár, és a felvett napidíj árfolyama) érdemes rögzíteni, különben nem tud adóalapot számolni a program.

Teljes egészében adóköteles a külföldi, belföldi kiküldetés napidíja. 2009/LXXVII 186§ (17) és (19). Az árufuvarozáshoz kapcsolódó napídíj továbbra is 25 eurónak megfelelő forintösszegig adómentes marad. 1995/CXVII 3.melléklet II.7.

Normál esetben az adóalapot nem képező rész 0 , míg fuvarozó esetén a számfejtés paraméterekben a fuvarozóhoz tartozó napi adóalapot nem képező rész (Pl.: 25 EUR).

2009.12.31.-ig

Számolt mező. A bruttó napidíj és az adóalapot nem képező rész különbsége. Az adatok rögzítése előtt az árfolyamokat (dollár, és a felvett napidíj árfolyama) érdemes rögzíteni, különben nem tud adóalapot számolni a program. Az adóalapot nem képező rész a bruttó napidíj 30%-a, de legfeljebb a számfejtés paraméterekben megadott napi adóalapot nem képező rész (Pl.: 15 EUR).

Fizetéskor levont adó: Számolt mező. A Bruttó napidíj és a Felvett napidíj különbsége forintosítva.

Jogi háttér

A 285/2011. kormányrendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről

2016-tól a fuvarozók esetében 60 eurónak megfelelő összegig számolható el költség.

Szja tv. 3.számú melléklet II. fejezet

7. külföldi kiküldetés esetén

a) a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott (a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabály, illetőleg más, erről szóló jogszabályok rendelkezései szerint engedélyhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatást végző, illetőleg abban árukísérőként közreműködő), külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén bevételt szerző magánszemélynél - kizárólag az e tevékenysége tekintetében - feltéve, hogy az említett kormányrendeletben foglaltak alapján kizárólag a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza;

b) az a) pontban nem említett esetben a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30 százaléka, de legfeljebb a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg;

Paraméterezés (Központi struktúra használóknak nem kell olvasni!)

Jogcím

Kiküldetés napidíj jogcíme (J5500)

Kiküldetés napidíj jogcíme (J5500)

Kiküldetés kifizetésekor levont adó (J5520)

Kiküldetés kifizetésekor levont adó (J5520)

Százalékos vezérlés

S5510

S5510

Számfejtés paraméterek

Számfejtés paraméterek - Külföldi kiküldetés paraméterek

Számfejtés paraméterek - Külföldi kiküldetés paraméterek