PTGSZLAH [VV_PTGSZ]

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Vevők > Lekérdezések, listák > Pénzügyi adatszolgáltatás

A hatályos rendelkezések értelmében az online pénztárgép használatára kötelezettek számlaadással is kiválthatják a nyugtaadási kötelezettségüket. Ebben az esetben azonban időszaki rendszerességgel adatot kell szolgáltatniuk az NAV felé a nyugta helyett kiállított számlákról.

 

2015. január 1.-től a törvény módosult, eszerint a heti szintű bevallási kötelezettséget havi szintű bevallási kötelezettség váltotta föl, és PTGSZLAA nyomtatvány helyett a PTGSZLAH nyomtatványt kell ezentúl beadni.

A programon belül BIGMAC menü használata esetén a következő helyen érhető el a funkció: Vevők/Listák/Adatszolgáltatások/PTGSZLAH

A funkció azon számlák adatait gyűjti le és adja át, melyek a megadott időszakban, a szűrésben kiválasztott fizetési móddal kerültek kiállításra. (tekintet nélkül a számlázás alapjául szolgáló tevékenységre illetve a vevő személyére (magánszemély vagy gazdálkodó szervezet)). A rendelet értelmében a készpénzes számlákat kell átadni, ezért a Készpénz1 és Készpénz2 fizetési módok beállítását javasoljuk.

Olyan számla esetén, amely a KiskerVevő paraméterrel meghatározott ügyfélre van feléve és be van írva a vásárló tényleges neve/címe, a nyomtatványba a nevet és címet a VevőSzÜgyfél állományból veszi a program, így az nem marad üresen.

PTGSZLAH

PTGSZLAH

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet 2014. március 1-jei hatállyal módosította az online pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet. "Az a pénztárgép használatra kötelezett adóalany, aki saját döntése alapján bizonylatkibocsátási kötelezettségének már 2013. szeptember 1-jét megelőzően is nyugta helyett kizárólag számla kibocsátásával tett eleget, 2014. december 31-ig mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól. A mentesülés tényét az adóalany köteles az állami adóhatóságnak 2014. március 17-ig elektronikus úton (PTGSZLAB adatlapon) bejelenteni."

 

Ha a lista elkészülése után azt tapasztalják, hogy bár a számláknak van Áfa tartalma, a listán az Áfa oszlopban nulla van, akkor a következő módon javítható a lista: El kell indítani egy 2014.03 havi áfa bevallást, majd az F5 gomb (Pénzforgalmi és 65M újraszámolás) megnyomásával újra kell számoltatni a számlákban az Áfát. A jelenség csak azoknál fordulhat elő, akik egy nagyon régi Nagy Machinátor verzióról frissítettek a 3.1.78-as verzióra.

Mezőleírások

Abev átadás

Van = A szűrés eredményének megfelelő számlákat a lista elkészülte után a program átadja az ÁNYK PTGSZLAH nyomtatványának.

Nincs = Nem történik adatátadás.

Időszak

Azt a hónapot kell megadni, melyre az adatszolgáltatást szeretnénk teljesíteni. A kezdő dátum megadása után a program automatikusan kiszámolja a záró dátumot. Ellenőrzési célból le lehet kérni a naptári hónaptól eltérő időszakra is a számlalistát, de az ABEV nyomtatvány hibát fog jelezni.

Szűkítés

Kp. fizetés módok

Itt választható ki, hogy mely fizetési móddal kiállított számlák kerüljenek kigyűjtésre. Mivel csak a készpénzes számlákról kell adatot szolgáltatni, a Készpénz1 és Készpénz2 (esetleg Hitelkártya és Csekkfizetési módok megjelölését ajánljuk.

Adószámos ügyfelek számlái

Eldönthető, hogy az olyan számlák szerepeljenek-e a bevallásban, amelyek ügyfelének van adószám az ügyféltörzsben.

Előlegszámlák

Eldönthető, hogy a készpénzes előlegszámlák szerepeljenek-e a bevallásban. A kapcsolótól függetlenül a végszámla teljes összeggel kerül a bevallásba!

Számla sorozatok

Vesszővel elválasztva felsorolhatók a listába kerülő számlasorozatok, pl. 16-00,16-01 vagy 1600,1601.

A mező alapértelmezés szerint nem látható (tiltott), mezőparaméterezéssel jeleníthető meg.

ABEV paraméterek

Saját ügyintéző

ÁNYK adatátadáshoz kötelező a Saját Ügyintéző kiválasztása. F2-vel lehet választani a rendszerben már rögzített ügyintézők közül, illetve F4-el új ügyintézőt is tudunk rögzíteni.

Csak ABEV átadás = Igen esetében jelenik meg a mező.

Bolthálózat üzemeltetése

Bolthálózat esetén az egyes boltok forgalmáról külön lapokon kell a közölni az adatszolgáltatásban.

Ennek a követelménynek a következő módon tud a program megfelelni:

Off-Line vagy On-line bolt hálózatot kell felparaméterezni.

A sajátcímben telephelyeket (boltokat) kell definiálni.

A számlasorozatokat össze kell kapcsolni a telephelyekkel.

Ha teljes körűen áttérnek a Off- vagy On-line bolthálózatra, akkor az összes bizonylatfajta esetében (pl.: mozgásnem) meg kell adni, hogy melyik telephelyhez tartozik.

Ezenkívül a felhasználóknak is el kell dönteniük a programba történő belépés után, hogy melyik telephelyre lépnek be.

 

Aki nem akar teljes körűen áttérni, annak lehetősége van arra, hogy csak a számlák esetén működjön a telephely kezelés.

Ezt a következő módon lehet megvalósítani:

1, A sajátcímben telephelyeket (boltokat) kell definiálni.

2, A számlasorozatokat össze kell kapcsolni a telephelyekkel.

3, Felhasználóknak be kell állítani, hogy a Központ-ba lépnek be.

4, Számlázás menübe be kell állítani a következő paramétert: OffKpSzlaEll=Nem kell

 

A PTGSZLAH a számlasorozatban megadott telephely azonosító alapján fogja a lapokat elkülöníteni egymástól.

Vagyis nem a számlákban tárolt telephely azonosító alapján. Erre a megoldásra ezért került sor, mert így a már korábban (a bevallás) előtt elkészült számlákat nem kell újra generálni.