Jelszó felvétel, módosítás [SY_PSWG]

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Rendszerfunkciók Részletek megjelenítése, elrejtése

A funkció a program jogosultsági rendszerének kialakításában játszik szerepet.

Az akcióval a saját jelszavunkat tudjuk módosítani, vagy új felhasználót tudunk felvenni, és a meglévők adatait módosítani.

Jelszófelvétel

Jelszófelvétel

Mezőleírások

Felhasználó kötetfüggetlen adatai

A kötetfüggetlen adatok jellegének maghatározására szolgál a Jelszó paraméterek funkció, mely jelentősen befolyásolhatja a névvel, ill. jelszóval kapcsolatos adatok használatát!

Név

Ebben a mezőben adhatjuk meg a felhasználó nevét.

A nevet bejelentkezéskor kell beírni, ezzel és a jelszóval azonosítjuk a kezelőt. Hangsúlyozandó, hogy a név és a jelszó együttesen határozzák meg a kezelőt, tehát akár ugyanolyan névvel, de különböző jelszóval több kezelőt, vagy egy kezelőnek többféle jogosultságot is fel lehet venni. A név bejelentkezés után a képernyő felső sorában látható. A nevet a Jelszó paraméterek beállítása alapján lehet egyedivé is tenni, ekkor nem lehetséges ugyanolyan névvel, de különböző jelszóval több felhasználót felvenni.

A név publikus, szemben a jelszóval, ami titkos. Névnek választhatjuk a kezelő nevét, keresztnevét, nevének kezdőbetűit, de természetesen bármi mást is. A nevet a kezelő nem, csak a rendszergazda tudja megváltoztatni (most pont ezt csináljuk).

A név maximum 16 betűből állhat.

Jelszó

Ebben a mezőben adhatjuk meg a kezelő jelszavát.

A jelszó használata a biztonság egyik alappillére!

A jelszót bejelentkezéskor kell beírni, ezzel és a névvel azonosítjuk a kezelőt.

A jelszó titkos, a név pedig publikus. Saját jelszavát a kezelő bármikor megváltoztathatja, sőt erősen ajánlott a jelszót kb. kéthetente megváltoztatni.

A jelszó maximum 16 betűből állhat. A PswMinHossz paraméterrel a jelszó minimális hosszát is meg lehet adni. Ajánlatos legalább 5 betűs jelszavakat használni, mert az már viszonylag nehezen fejthető meg.

Jelszó ellenőrzés

Ide írjuk be ugyanazt a jelszót, amit előzőleg begépeltünk.

Az ellenőrzésre azért van szükség, mert az új jelszót beírás közben sem látjuk a képernyőn, és ha elgépeljük, akkor kizárhatjuk magunkat a rendszerből.

Ha mégsem akar új jelszót, nyomjon Esc-et.

Módosítás következő belépéskor

Igen esetén arra kötelezzük a felhasználót, hogy a belépés után változtassa meg a jelszavát. Akkor ajánlatos alkalmazni, ha egy rendszergazda hozza létre a felhasználót és egy "kezdő" jelszót ad meg neki. A program a felhasználó következő belépése után kötelezi a bejelentkezőt a "kezdő" jelszó megváltoztatására és ezzel egyidejűleg ezt a mezőt Nem-re állítja.

Teljes név

A felhasználó teljes neve.

Kötetek

Az ablakban megválaszthatjuk, hogy a felhasználó ezzel a név/jelszó párossal mely kötetekhez férhet hozzá. Vagy az Összes kötetek választjuk, vagy egyenként kijelöljük a kívánt köteteket. A következőkben kötetenként más-más jogosultságokat rendelhetünk a felhasználóhoz.

Kötetfüggő adatok

Menü

Ebben a mezőben adhatjuk meg a kezelő által használt menü nevét.

A menük kezelőnkénti testre szabása a biztonság elengedhetetlen feltétele!

Azt, hogy melyik kezelő a program mely részeihez férhet hozzá, a menük testre szabásával és kezelőkhöz történő rendelésével szabhatjuk meg. A Menü módosítás akcióval minden kezelőnek készítsünk olyan menüt, amelyben csak azok a funkciók találhatók, melyekkel dolgozhat. Ez a kezelőnek is jó, mert még véletlenül sem tud olyan programágat elindítani, amihez nem ért, vagy nincs joga.

Üresen nem hagyhatjuk, legalább az Alapértelmezett (BIGMAC) menüt mindenképpen választanunk kell. Ez az a menü, amelyik az összes akciót tartalmazza és frissítésnél felülíródik!

Terminálszám hozzáfűzése

A kapcsolóval elérhető, hogy a felhasználó a bejelentkező terminál számától függő menüt kapjon. Ha létezik egy alap menü (pl. PENZ), és a terminálszámoknak megfelelő további menük (pl. PENZ1, PENZ2, PENZ100), a bejelentkező terminál számát is tartalmazó menü lesz használva. Ha nincs ilyen menü, (figyelmeztetés után) a szám nélküli alap menü lesz használva. Mivel a menük neve max. 8 karakter lehet, ezt vegyük figyelembe az alap menü nevének kialakításánál!

Azonosító (Operátor)

Az ebbe a mezőbe írt (választott) azonosítót az erre felkészített akciók beleteszik a rekordba, így megállapítható, hogy ki módosított az állományban utoljára.

Az azonosító maximum 3 jegyű szám lehet 0 és 239 között.

Azonos operátor kód megadása esetén figyelmeztet a program, de engedi a rögzítést. Mert elképzelhető, hogy ugyanazt az embert egy másik kötet miatt még egyszer fel kell venni.

Figyelmeztetés szövege: Már felhasznált azonosító!

A Dokumentum- és Iratnyilvántartást használó felhasználók a Személytörzs bevitelben tudják az Opertátor kóddal egy felhasználót összekapcsolni.

Személytörzs

A Személytörzs funkcióban létrehozott saját dolgozókat össze lehet kapcsolni a bejelentkező felhasználóval. Ezt az összerendelést mutatja a mező.

Az összekapcsolásnak többek közt az a jelentősége, hogy a CRM modul funkcióit csak olyan felhasználó használhatja, akinek a bejelentkezési neve össze van kapcsolva egy személlyel!

Saját felszín

A felhasználó által használt felszín neve. A Rendelkezésre álló felszínek közül lehet választani.

A program azzal a felszínnel indul, ami a Felszín választás menüpontban az adott terminálon be volt állítva (ez van GUI.INI fájlban), majd bejelentkezés után átvált a felhasználó felszínére. Ha a felhasználó kijelentkezik, visszajön az induláskori felszín. Akármelyik gépen jelentkezik be az adott felhasználó, mindig a saját felszínét láthatja (feltéve, hogy az adott gépre fel van telepítve a felszín).

Ebben a mezőben megadhatjuk, hogy az adott felhasználó melyik felszínt használja. Ha ’Nincs’-re állítjuk, akkor marad az induláskori felszín, ha valami mást választunk, akkor bejelentkezés után átvált a megadott felszínre. A felszínnek léteznie kell azon a gépen, ahova a felhasználó bejelentkezik. Ha nincs ott, nem lesz hibajelzés, hanem az alapértelmezett felszín jön be (ami nagyon hasonlít a Windows felszínre).

A felhasználó a saját felszíntét a Saját felszín választás menüpontban is meg tudja változtatni.

Kötetenként különböző felszínt rendelhetünk a felhasználóhoz. Kötetváltáskor megváltozik a felszín is.

Paraméterezhet

A Mezőparaméterezést csak az a felhasználó végezheti, akinek itt jogot adnak rá.

Mezőparaméterezésbe való belépéskor megnézi a program, hogy a bejelentkezett felhasználónak van-e paraméterezés joga. Ha igen, megkérdezi a program, hogy tényleg be akar-e lépni, ahogy eddig. Ha nincs joga, kap egy Név-Jelszó ablakot, ahol megadhatja egy olyan ember adatait, akinek van joga a mezőparaméterezéshez (a konkrét kötetben). Marad az eredeti ember és az eredeti menü, csak a jog kerül ellenőrzésre. Ilyenkor nem kell belépési kérdés, mert helyette van a Név-Jelszó. A paraméterezés jog alaphelyzetben tiltva van.

Csoport

EZ a mező a Machinátor iskolai oktatásra szolgáló rendszerében van alkalmazva.

Telephely ID

Amennyiben a Sajátcímben on-line telephelyek kerültek definiálásra, meg lehet határozni, hogy a felhasználó ezzel a belépéssel melyik telephelyre vonatkozó bizonylatrögzítésekre lesz jogosult. -> További információ

Licensz

Meghatározható, hogy a felhasználó ezzel a belépéssel (az adott kötet esetében) foglaljon-e el egy licensz helyet. Professzionális beállítás esetén igen, azaz teljes értékkel dolgozhat (a neki megadott menü által engedélyezett helyeken) és foglal is egy licenszet. Lekérdező esetén csak Demó módban léphet be az adott kötetbe és nem foglal licenszhelyet.

 

 

 

 

Jelszó módosítás
Hogyan lehet egy felhasználóval egyszerre csak egy terminálról bejelentkezni

Egyéb

Automatikus indítás

Paraméterek

JelszóInput

PswMinHossz

Üzemmód

       Üzemmód értékei