Telephelyek / Offline boltok (SajátCím)

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Struktúra adatok > Saját adat

A Sajátcím / Telephelyek funkcióban telephelyeket lehet definiálni.

Leírás

Telephelyek létrehozásának különböző okai lehetnek:

ON-LINE telephely

A telephelyek egy Nagy Machinátor hálózatban működnek, de az egyes telephelyekhez különböző sorozatú bizonylatok tartoznak és/vagy sajátcímmel kell őket létrehozni. Ezeket a telephelyeket On-line telephelynek hívja a program.

Az On-line telephelyre vonatkozó bizonylatsorozatok definiálása után, a jelszótörzsben az egyes felhasználókat telephelyhez kapcsolni. Ennek az a jelentősége, hogy a felhasználó a telephelyre vonatkozó bizonylatokat tudja rögzíteni.

OFF-LINE telephely

A telephelyek önálló Nagy Machinátorként működnek, de igény van bizonylatok központba történő beegyesítésére, ill. a törzsadatok boltokba történő leküldésére -> További információ

Mezőleírások és Üzembe-helyezési javaslatok

Telephely (bolt) paraméterek kitöltése

Telephely (bolt) paraméterek kitöltése

ID

A telephely azonosító kódja.

Név

A telephely neve.

Raktárak

Raktártörzsben a raktárt össze kell kapcsolni a telephellyel.

Itt az már összekapcsolt raktárak nevét lehet olvasni.

Raktártörzsben a telephely megadása

Raktártörzsben a telephely megadása

Mozgásnemek

Mozgásnemek

Mozgásnemtörzsben a mozgásokat össze kell kapcsolni a telephellyel.

Érdemes legalább egy Eladás, Vevővisszáru, Selejt, Leltárhiány, Leltártöbblet mozgást létrehozni.

Itt a már összekapcsolt mozgásnemeket lehet kiolvasni.

Eladás mozgásnem felvétele és telephellyel összekapcsolása

Eladás mozgásnem felvétele és telephellyel összekapcsolása

Továbbá be kell állítani, hogy a Raktárkódot ne tudja módosítani a felhasználó bizonylatrögzítés során.

Az ajánlott értékek beállítása

Az ajánlott értékek beállítása

Boltba szállítás beállítása

Minden boltra vonatkozóan szükséges egy, a központból a boltba irányuló raktárközi mozgásnem és egy a boltból a központba visszaszállító mozgás létrehozása.

Az Központ -> Bolt mozgásnemben meg kell adni, hogy a Központé a mozgás, de a mozgás az adott bolttal is szinkronizálva lesz (lásd kép).

A Bolt -> Központ mozgás esetén fordítva kell megadni.

A raktárkódokat ezeknél a mozgásoknál is le kell rögzíteni, hogy ne lehessen módosítani.

Boltba szállítás mozgásneme

Boltba szállítás mozgásneme

RF Sorszám

RF sorszám: A raktárforgalmi bizonylatok sorszám tartományát lehet itt megadni. A sorszám fog minden szállítólevél tételt egyértelműen azonosítani.

Minden boltnak saját tartománya legyen, legalább 10 milliós nagyságrendben.

Számlasorozatok

A számlasorozatok funkcióban létre kell hozni a telephelyre vonatkozó sorozatokat.

Számlasorozat összekapcsolása a telephellyel

Számlasorozat összekapcsolása a telephellyel

Cikkszám vége

Akkor kell használni, ha a bolt felvehet cikkszámot. A mező értékébe a bolt által felvehető cikkek cikkszámának első karaktereit lehet megadni. A bolt csak a megadott karakterrel kezdődő cikket vehet majd fel.

Ügyfélkód eleje

Amennyiben a bolt vehet ügyfelet, itt kell megadni, hogy mi legyen a bolt által felvett ügyfél kódjának eleje.

Használata esetén a main.cfg-t-ben az ügyfél kódot meg kell maszkolni.

Vevőrendelés sorozat

A megadott sorozattal lesz rögzítve a vevőrendelés. Lehet a sorozatban ÉV értéket is használni (PL.: ÉV16)

Szállítórendelés sorozat

A megadott sorozattal lesz rögzítve a szállítórendelés. Lehet a sorozatban ÉV értéket is használni (PL.: ÉV16)

Bankszámlák

Bankszámlákat is össze lehet kapcsolni a telephellyel.

Pénztárak

A pénztárkódot össze kell kapcsolni a telephellyel.

Itt a már összekapcsolt pénztár neve jelenik meg.

Pénztárkód összekapcsolása a telephellyel

Pénztárkód összekapcsolása a telephellyel

Engedményrendszer

Érdemes minden boltnak egy saját, csak rá vonatkozó eladási ár képzést létrehozni.

Ennek a legegyszerűbb módja a következő:

Létre kell hozni az új engedményrendszerben egy engedményrendszertörzset.

Igény esetén az Árlistatörzsben boltonként létre lehet hozni egy árlistát.

Majd a sajátcím / Telephely paraméterekben meg kell adni az engedményrendszer  kódját.

(A boltban használt menü ne tartalmazza az EngRendTörzs paramétert!)

Árlista létrehozása

Árlista létrehozása

Engedményrendszer paraméterezése

Engedményrendszer paraméterezése

Engedményrendszer megadása a telephelyparaméterekben

Engedményrendszer megadása a telephelyparaméterekben

Kiskerparaméterek

Bolti értékesítés használatához a Telephely paraméterekben kell Kisker paraméterek funkciógomb megnyomása után a paramétereket értelemszerűen kitölteni.

Telephely paraméterekben  a Kiskereskedelem paraméterek nyomógomb

Telephely paraméterekben  a Kiskereskedelem paraméterek nyomógomb

Technikai információ

A Sajátcím rekord új elemei:

Elsődleges        : Ez a hegylakó: Csak egy ilyen lehet. Eddig a név egyedi index volt, az az egy rekord TRUE lesz, a később felvett rekordok FALSE. Ha a sajátcím kérés 0 vagy 1 vagy nem létező id-vel fut be, akkor ezt kapja.

ID                      : Telephely id. 0: Nincs paraméterezve; Első paraméterezésnél két variáció ( gomb ) van:

                 Ez a Machinátor a telephelyek / offline boltok központja :

                         Beletesz az id-be egy 1-est, a többi marad alapértelmezett.

                 Ez a Machinátor egy offline bolt :

                         Futtat egy kommunikációt, megkeresi a központban az első szabad ID-t, azt elteszi

                         majd OffLine: True, KulcsSzáma beír, Bekéri a THelyNevét, és Elsődleges=false-el felküldi a központba.

                         majd üzenet: Amíg a központ ki nem tölti, addig nem tud forgalmat rögzíteni.

                         majd kérdés: Teljes letöltés (Igen hosszú lehet, és mindent felülír a központival!)

OffLine                : Offline telephely. Ha az elsődleges már offline, akkor az az offline bolt.

KulcsSzama        : Csak offline telephelyeknél töltődik ki. Ellenőrzésre szolgál:

                 Ha az elsődleges rekord OffLine, és nem egyezik a kulcs száma akkor kérdés:

                         Tényleg változott a kulcs : Kommunikáció-> a központ átírta-e, ha nem akkor üzenet: A központban kell először átírni: ActionHalt: azaz semmi sem fog futni ami a saját címhez nyúl.

                         Másolat készült, amit új offline telephelyként kell regisztrálni -> Paraméterezés töröl (RFSorszámIg = 0), és az ID-nél leírt regisztráció.

THelyNev         : Csak egy név szerinti azonosító.

 

Paraméterek:

Online esetén lehet minden üres, akkor az Elsődleges-be beállított lesz érvényben.

Ha Offline esetén valami üres, akkor nincs joga az adott típus felvételéhez.

 

RFSorszTól        : RaktForg sorszám kezdőértéke.

RFSorszIg          : RaktForg sorszám végértéke. Ha nulla, és a Offline: nincs paraméterezve: Kommunikáció, saját ID lekérése (nem veszi át az Elsődleges mezőt!).

                 Ha az id nem is létezik -> az ID-nél leírt regisztráció.

                 Ha még mindig nulla, akkor üzenet: A központban még nem töltötték ki a paraméterezést. ActionHalt: azaz semmi sem fog futni ami a saját címhez nyúl.

 

CikkMask        : Új cikk felvételénél. Igazából nem maszk, hanem a cikkszám eleje. Ha nincs saját megadva, akkor nem enged olyat használni ami megfelel másokhoz megadottal.

ÜgyfMask        : Új ügyfél esetén. Igazából az ügyfélkód eleje. Ha nincs saját megadva, akkor nem enged olyat használni ami megfelel másokhoz megadottal.

VRSor              : Vevő rendelés sorozat

SRSor              : Szállító rendelés sorozat

EngRTorzs          : Engedmény rendszer törzs

 

A Raktár törzsben van THleyID.

A Mozgásnem törzsben van THleyID.

A Számlasorozatokban van THelyID.

Módosíthatóság / felvétel

Ha a Machinátorban nincs offline bolt, akkor minden módosítható / lehet felvenni.

Ha van, akkor az "Offline telephelyek kommunikációs beállításai"-ban megadottak szerint, bizonylat típusonként:

Lokális: Minden helyen saját állomány van: Módosítható / lehet felvenni.

Csak letöltés a központból: Offline telephelyen nem módosítható / nem lehet felvenni, online telephelyen igen.

Szinkronizált:

Ha Offline telephelyen vagyunk akkor csak az módosítható, ahol a tulajdonos (OwnerID) egyezik a saját telephely id-vel, felvenni pedig lehet.

Ha Online telephelyen vagy a központban vagyunk, akkor az módosítható, aminek a tulajdonosa (OwnerID) nem OffLine bolt, felvenni pedig lehet.

Paraméterek