Vásárlási utalvány (kupon) kezelés

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Vevők > Gazdasági események Részletek megjelenítése, elrejtése

A programmal lehetőség van kupon vagy vásárlási utalvány kezelésére. Az ügyfeleknek (vásárlóknak kiadhatunk utalványokat, melyeket meghatározott összeggel be tudjuk számítani a készpénzesnek minősülő vásárlásokba, akár a göngyöleget vagy a bankkártyás fizetést.

A funkció csak a belföldi forintos vevőszámlák esetében érhető el.

A program által kezelt utalvány típusok

A program két típusú utalvány felhasználást különböztet meg:

(Törvényi hivatkozás: https://www.nav.gov.hu/data/cms486555/Utalvanyok_2019.pdf)

Egycélú utalvány

Egycélú utalványnak kell tekinteni az olyan utalványt, amelynek kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó összege.

Többcélú utalvány

Többcélúnak minősül minden olyan utalvány, amely nem egycélú. Esetünkben a lényeg, hogy ebben az esetben kibocsátáskor nem ismert a fizetendő adó összege.

Utalvány felhasználás

Amennyiben egy adott számlasorozat készpénznek minősülő fizetési módjai között meg van adva a Saját utalvány is, a számla nyomtatásánál megjelenik a készpénz (és az egyéb beállított kp-s fizetési mód) mellett a saját utalvány megadási lehetősége is. Az ebben a sorban F4:Utalvány bevitel gombbal megjelenő táblázatban felsorolhatjuk az adott számla pénzügyi teljesítésébe beleszámító saját vásárlási utalványokat.

Az utalványok sorszámát kézzel is begépelhetjük, vagy akár vonalkód olvasóval is megadhatjuk.

Vásárlási utalvány felhasználás

Vásárlási utalvány felhasználás

A vásárlási utalványok alapján lezárás után a program a számlához kapcsolódó tételeket generál, utalványonként egyet, melyekbe a Szöveg mezőbe beíródik az utalvány száma. A kapcsolódó tétel kontírozható.

Kapcsolódó tétel a számlában

Kapcsolódó tétel a számlában

Egycélú utalványnál (az utalvány ilyenkor tipikusan áfásan lett értékesítve) a kapcsolódó tételben van áfa és a számlaképen az előlegfelhasználáshoz hasonló módon külön blokkban jelenik meg az utalvánnyal teljesített rész, így a számla fizetendője kevesebb lesz.

Egycélú utalvány felhasználás

Egycélú utalvány felhasználás

Többcélú utalványnál (az utalvány ilyenkor tipikusan adómentesen lett értékesítve) a kapcsolódó tételben nincs áfa és a számlaképen sem jelenik meg a végösszeget csökkentendő tételkét az utalvány.

Amennyiben (akár a számlasorozatban beállított módon, akár a Pénztártétel generálás számlákból akcióval) pénztártételt generálunk a számlákból, az utalvánnyal csökkentett összeg kerül a pénztárba.

Utalvány beszerzés / értékesítés

Csak azokat az utalványokat lehet a vevőszámlán készpénzes fizetés helyettesítésére használni, amelyek értékesítve lettek, ugyanis ekkor kerül bejegyzés abba az adatbázisba, melyből a számlalezárásban választhatunk még fel nem használt utalványt.

Ezért az Vásárlási utalvány cikket be kell szerezni olyan módon, hogy az utalvány tömb lapjait egyenként lássa a program, melyekhez külön-külön gyártási számként adható meg a konkrét utalvány száma, ugyanakkor ez a gyártási szám tartomány kell, hogy legyen, mivel csak a tartományt tudja lapokra bontani az értékesítés a mozgásnem beállítása alapján. Tartományt F5:Generálás gombbal lehet létrehozni.

Utalvány beszerzése

Utalvány beszerzése

Egycélú utalvány esetén a cikktörzsben olyan besorolási számot kell használni, ami Normál áfaanalitikájú és a szükséges áfakódú, míg többcélú utalvány esetén a besorolási szám áfa analitikája Adómentes legyen.

Ezek után a beszerzett utalványok közül értékesíteni kell azokat, amelyeket átadunk a vásárlóknak, és megfelelő beállítás esetén létrejönnek a gyártási szám részletező állományban a beváltható utalványok számait tartalmazó sorok.

Felhasználáskor a program ebbe az állományba a felhasznált utalványhoz beírja a felhasználó számla számát, ezzel biztosítja, hogy egy utalványt ne lehessen kétszer beváltani.

Az értékesített utalványokról számlát kell kiállítani. A program a későbbi felhasználás során az értékesített utalványok számlatételéből állapítja meg, hogy a választott utalvány áfás vagy adómentes (azaz egycélú vagy többcélú).

Lekérdezés

A kiadott, ill. felhasznált vásárlási utalványok lekérdezését segíti, hogy a Raktárforgalom-kezelés által készíthető formázott listákban elérhető a gyártási szám részletező állomány, ami lehetőséget ad arra, hogy olyan listát készítsünk, mely kimutatja a kiadott és felhasznált/fel nem használt utalványokat.

Azok a számlák pedig, melyekben fel lett használva utalvány, a számlakezelésben kereshetők meg, mivel lehetőség van az utalvány típusú kapcsolódó tételek szűrésére.

Paraméterezés