Előlegszámla kezelés [VV_ESZG]

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Vevők

Az akció a belföldön forintban kiállított előlegszámlák felvételére, módosítására, lekérdezésére és sztornírozására szolgál.

Előlegszámla rögzítése

Előlegszámla rögzítése

Ablakok

Fejléc

Tétel

Kitöltés rendelésről

Kitöltés szállítólevélről

Egyenleg lekérdezés

Dokumentum

Nyomtatás

Leírás

Az előlegbekérőként felvett bizonylatok nem kerülnek könyvelésre és nem számítanak bele semmilyen analitikába.

Az áfaanalitikába a tényleges pénzügyi teljesítést igazoló Előleg típusú pénztár vagy banktételek kerülnek bele.

Mivel az Áfa tv. úgy rendelkezik, hogy előleg esetén számlát kell kibocsátani, ezért az előlegszámla is megfelel a tv.169.par.-ban foglaltaknak. Továbbá a gépi úton előállított számlákkal szemben támasztott egyéb követelményeknek (Szigorú rendű sorszámadás, Első eredeti példány feltüntetése stb.)

Fejléc: Előlegszámla nyomtatásánál, amíg nem történt meg a Teljesítés, a számla fejlécének a szövege csak Terhelési értesítő lehet (A TerhFejléc paraméterrel módosítható).

A Teljesítés megtörténte után választható, hogy Számla vagy Rögzített számla kerül kinyomtatásra. Rögzített számla nyomtatása után még módosítható a számla. Számla nyomtatása után már módosíthatatlan.

Ebben az esetben a számla fejlécében Számla felirat olvasható, ami alatt zárójelben a következő szöveg látható: Előlegszámla. A zárójelben olvasható szöveget módosító lehet a Fejléc paraméterrel.

A vevő (export) számlákhoz hasonlóan az előlegbekérő kibocsátásánál is figyeli a program, hogy a bizonylat NAV OSA érintett-e és ha igen, az ügyfélnek van-e adószáma. Ennek hiánya esetén a végszámlákhoz hasonlóan (a Sajátcím/Pénzügy paraméterek beállításától függően) figyelmeztet vagy letiltja a bizonylat elkészítését.

Paraméterek

Cikkszám

CímFileNév

FelsőMargó

Formátum

GyártásiSzám

KellCikkszám

KibocsátDat

NemTörlÜgy

SorozatFgtln

Sorozatszám

TeljDátumBev

Terdíjkitölt

TerhFejléc

ÜgyfélCím

Ügyintéző

ÜgynökFile

Üzemmód