Pénzforgalmi elszámolás

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Áfa bevallás Részletek megjelenítése, elrejtése

Jogi háttér

2003. évi XCII. törvény (Art.) 22. § (1), amely lehetőséget ad a pénzforgalmi elszámolás választására.

2007.évi CXXVII.törvény (Áfa tv.)  196/C. § (1), XIII/A. fejezet,169. § p) -

196.§ ... a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után...az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg;

NAV tájékoztató

Általános szabályozás:

Vevőszámla esetén: (Csak a Saját adónem a befolyásoló tényező)

* Ha Saját adónem= Pénzforgalmi > A számla  a pénzügyi teljesítés (kifizetés) dátumával kerül be az Áfa bevallásba.

* Ha Saját adónem = Normál > A számla a számla teljesítés dátumával kerül be az Áfa bevallásba.

 

Szállítószámla esetén:

* Ha Saját adónem= Pénzforgalmi ÉS a számla normál elszámolású > A számla a pénzügyi teljesítés (kifizetés) dátumával kerül be az Áfa bevallásba, DE leghamarabb a számla teljesítés dátumának

  időszakában.

* Ha szállító számla Áfa elszámolás mező= Pénzforgalmi (tehát pénzforgalmi számlát kapunk pénzforgalmis ügyféltől), a levonható Áfa a pénzügyi teljesítés (kifizetés) Áfa bevallási időszakában kerül be a bevallásba (függetlenül az adónememtől).

 

Tehát: Mindig a számla kibocsájtójának adóneme (és ebből következően a számla adóneme) határozza meg a fizetendő és levonható Áfa időszakának leghamarabbi dátumát, mivel annál korábban nem vonhatjuk le, mint ahogy a kiállító befizetné. Ez vevői oldalon a Saját adónemből következik, szállítói oldalon a számlából.

 

A fenti áfa dátum levezetést befolyásolja a Saját cím/Pénzügyi paraméterek Bejövő pénzforgalmi számlák áfa dátuma mező beállítása.

Főkönyvi feladás és áfalista

Szállítószámla feladás és áfalista

Deviza szállítószámla feladás és áfalista

Vevőszámlázás

Saját adat

A Saját adatok funkción belül F7:Saját adónem funkció billentyű lenyomása után meg lehet adni a Pénzforgalmi elszámolásra történő bejelentkezés értékét.

Ezenkívül meg lehet határozni, hogy részteljesítés esetén a program hogyan számolja ki a fizetés áfatartalmát. -> lásd lejjebb Áfa arányosítás

Pénzforgalmi elszámolás beállítása a sajátadat bevitelben

Pénzforgalmi elszámolás beállítása a sajátadat bevitelben

Számlázás

A Vevő- vagy Belföldi devizaszámla fejlécébe fogja a program a saját címben megadott Pénzforgalmi elszámolás beállítás értékét megajánlani. Az ajánlás a számla kibocsátás dátumát figyeli.

Csak az a számla számít később Pénzforgalmi elszámolásnak, amelyikben ez a beállítás szerepel!

Amennyiben a számlatételek áfaanalitikája Fordított vagy nem belföldi áfatartalmú (Pl: Közösségen belüli), akkor a számlalezárás a pénzforgalmi elszámolás beállítást felülbírálja és normál számlaként zárja le a számlát.

Pénzforgalmi elszámolás beállítása a számlán

Pénzforgalmi elszámolás beállítása a számlán

Számlanyomtatás

A kinyomtatott számlán, a Végösszeg alatt kerül feltüntetésre a "Pénzforgalmi elszámolás" felirat.

Pénzforgalmielszámolás felírat a számlán

Pénzforgalmielszámolás felírat a számlán

Pénzügyi rendezés áfaelszámolása Bank / Pénztár / Valutapénztár / Kapcsolódó tétel felvétel

Minden pénzügyi rendezés rögzítése (Bank / Pénztár / Valutapénztár / Kapcsolódó tétel) után a program megvizsgálja, hogy a számlafejlécben jelölve lett-e, hogy az Áfaelszámolás Pénzforgalmi elszámolás.

Ha igen, akkor a fizetett összeg alapján, egy arányosító algoritmus (lásd alább Áfa arányosítás algoritmus) meghatározza, hogy mennyi az adott pénzügyi tételhez tartozó áfa összege.

A számlához elszámolt áfát a Számlázás funkcióban az Áfalevezetés menüpontban lehet megtekinteni.

Áfalevezetés a vevőszámlában

Áfalevezetés a vevőszámlában

A számlához elszámolt áfát a tételeket között arányosan szétosztja a program, vagyis minden áfás tétel részesül a pénzügyi rendezés után keletkezett áfából.

Az arányosítás során a tétel áfatartalmának és a számla áfatartalmának hányadosa képzi az aránypárt.

A tételenként szétosztott áfa megtekinthető a tételkereső ablakban, az egyes tételeken F5:Áfa funkciógomb megnyomása után.

A szétosztásban a pénzügyi teljesítés dátumáig kibocsátott összes számla (főszámla, alszámla) tételei részt vesznek.

Tételenként elszámolt áfa megtekintése

Tételenként elszámolt áfa megtekintése

ÁFA arányosítás

Alszámla rögzítés (helyesbítés)

Az ÁFA tv. 196/B§ (2) ca) alapján a helyesbítő számla miatt keletkezett fizetendő adót abban az adómegállapítási időszakban kell figyelembe venni, amelyben a kötelezett a jogosultnak az ellenértéket visszatéríti.

Viszont, ha helyesbítéssel lett a számla kiegyenlítve, vagy túlfizetve, akkor a helyesbítő számla azon részét fizetésnek fogjuk tekinteni, amellyel a számla egyenlege le lett nullázva.

Ebből a kiegyenlítésből viszont áfa keletkezik pont olyan módon, mintha pénzügyi rendezés történt volna (lásd előző bekezdés).

Az alszámlára kiszámolt áfa összege csak az alszámla tételei között kerül szétosztásra.

Pl.: Számla egyenlege a helyesbítés előtt 15.000 Ft

A helyesbítő számla összege: 20.000 Ft

A program 15.000 Ft-ot pénzügyi rendezésnek fog tekinteni és elszámolja az áfát rá.

A maradék 5.000 Ft-ra jutó áfa viszont csak akkor lesz elszámolva, ha az összeg visszafizetésre kerül.

Korrekció

A program az áfaarányosítás algoritmus által kiszámolt áfa elszámolása után mindig ellenőrzi, hogy nem lett-e több áfa elszámolva összesen, mint amennyit egyáltalán be kell fizetni a számla+alszámlákra.

Pl.: Áfaarányosítás=Először az áfa értéken áll

Számla 17.400 Ft , Számla áfa: 3.699 Ft

Fizetnek  11.000 Ft-ot, a program ekkor elszámol 3.699 Ft áfát (hiszen azt választották, hogy először az áfát fizetik)

Majd ezek után visszautal a felhasználó  10.500 Ft-ot.

Az áfaarányosítás algoritmus a 10.500 Ft után nem számol áfát, hiszen negatív az összeg.

Viszont ekkor a Korrekció algoritmus észreveszi, hogy összesen 11.000 - 10.500 = 500 Ft lett csak fizetve és ezek után már elszámoltak 3.699 Ft áfát.

A program ezért 3.699 - 500 = 3.199 Ft összegű korrekciót fog elszámolni.

Devizás számla esetén

Belföldi devizaszámla felvétele esetén szintén a számla fejlécben lehet megadni, hogy Pénzforgalmi elszámolás történik.

A forintban történő áfaelszámolással szemben itt nem lehet figyelmen kívül hagyni az árfolyamokat.

A következő alapelvek szerint történik az elszámolás:

Minden számla vagy alszámla kiállítása során a számlán forintban feltüntetett áfaösszeget kell majd a kiegyenlítések után az áfabevallásban elszámolni.

Ebből az következik, hogy részteljesítések esetén a fizetés áfája a főszámla áfaárfolyamán lesz meghatározva.

Szállítószámla iktatás

Ügyféltörzs

Amennyiben tudjuk, hogy a beszállítónk bejelentkezett a pénzforgalmi elszámolás hatálya alá, érdemes az Ügyféltörzsben beállítani ezt (lásd kép).

Pénzforgalmi elszámolás beállítása

Pénzforgalmi elszámolás beállítása

Számlaiktatás

Ha a cégünk pénzforgalmi elszámolást választott, akkor a saját adat alapján felajánlja a program a pénzforgalmi értéket. Ha nem választottuk a pénzforgalmi elszámolást, akkor az ügyféltörzsben a szállítóhoz beállított adatok alapján ajánlja a program az Áfaelszámolás értékét, de minden esetben fontos meggyőződni arról, hogy a kapott számlán szerepel-e a Pénzforgalmi elszámolás felirat.

Ha mi nem  választottuk a pénzforgalmi elszámolást, csak akkor szabad a számlát pénzforgalmiként iktatni, ha a számlán szerepel a Pénzforgalmi elszámolás felirat!

Pénzforgalmi elszámolás beállítása

Pénzforgalmi elszámolás beállítása

Egyéb

Teljesítés dátuma előtti pénzügyi teljesítés (folyamatos szolgáltatás)

Folyamatos szolgáltatás esetén merült fel az a kérdés, hogy mi történjen akkor, ha az áfa törvény szerinti teljesítés dátuma előtt történik az ellenérték kézhez vétele.

Erre vonatkozóan az az álláspont alakult ki, hogy pénzforgalmi áfa esetén az áfa a kifizetéskor vonható le, de legkorábban a teljesítés napján.

Mivel folyamatos szolgáltatás esetén a teljesítés dátumát megelőzheti az ellenérték jóváírását, ezért abban az esetben,

- ha a bankba / pénztárba befizetett összeg korábbi, mint a teljesítés dátuma, akkor a pénzforgalmi áfalevezetésbe a teljesítés dátumán kerül be a fizetés.

- ha a számlához egy korábban befizetett előleget kapcsolnak, akkor az előleg kapcsolódó tételt a program a számla teljesítés dátumára fogja felvenni.

(A kapcsolódó tétel dátumát az Áfa bevallásba beépített Pénzforgalmi áfa újrakalkulálás menüpont is karban tudja tartani.)

Számla export

XML számla exportba is bekerült a mező.