Számlasorozatok (SzámlaParam)

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Vevők > Számlasorozatok

A számlasorozatok funkció beviteli ablaka.

Mezőleírások

Választható

A számlasorozat használata tiltható le arra az esetre, ha már használaton kívül helyezték.

Abban az esetben is érdemes használni a mezőt, ha egy számlasorozat egyes tulajdonságai már nem módosíthatók: a számlasorozatot nem választhatóvá kell tenni és ezek után fel lehet venni ugyanazt a sorozatot a módosított értékekkel.

Id

A számlasorozat egyedi azonosítója. A program beavatkozási lehetőség nélkül ajánlja az értékét.

Az egyes forgalmi  bizonylatokban ezt az azonosító számot tárolja el a program (VevőSzTörzs.ParId, ExportTörzs.ParId, ElőSzTörzs.ParId, ExpElőTörzs.ParId) és ez alapján tud hivatkozás ellenőrzést végrehajtani. Vagyis ha a számlasorozatot már használták egy számlában, akkor a számlasorozat egyes tulajdonságai már nem módosíthatók.

Kapcsolódó paraméter: SzlaParamId

 

Amennyiben a sorozatra van már rögzítve számla, "Használatban" lesz és a sorozat száma, a művelet és a számlatípus már nem módosítható.

Név

A számlasorozat neve. Szabadon meg lehet adni. Számlázás során az itt megadott nevet kell majd kiválasztani.

Sorozatfelépítés

Ebben a mezőben a Számlasorozatszám felépítését lehet meghatározni.

A számlázás során kiosztott számlaszám két részből áll: Számlasorozatszám + Sorszám

A Számlasorozatszám két részből áll. Ezeknek a sorrendjét lehet itt meghatározni.

Lehetséges értékek: Év-Sor/, Sor-Év/, Fix-Sor/, Sor-Fix/, Fix

Számlasorozat részei:

Év = A rendszerdátum éve két karakteren kifejezve: Pl.: 2012.10.28 esetén az Év = 12

(Az Év-Sor, ill. a Sor-Év típusoknál az Év értéke befolyásolható a Főkönyv paraméterek/Alapadatok-ban a Számla sorozat év mező beállításával.)

Sorozat = két számból álló karakter sorozat. A következő sorban lehet megadni.

Fix sorozat esetén 4 karakteren (alapértelmezés szerint 2+2) lehet megadni a fix sorozatszámot és évente nem lesz újraindítva a sorszámozás. Amennyiben a main.cfg-ben a SzSzámPic értékében '9999/99999' van (a sorozat így kötőjel nélkül lesz 4 karakteres), csak a Fix felépítés választható.

A sorozatszám azonosság szempontjából egyik felépítésben sem lehet olyan sorozatot létrehozni (azonos irányt figyelembe véve), amely már létezik, vagy (év-sorozatnál) az évek változásával létrejöhet.

Az Év-Sor, ill. a Sor-Év típusoknál az Év értéke befolyásolható a Főkönyv paraméterek/Alapadatok Számla sorozat év mezőjével.

Sorozat

A számlasorozatszámából a Sorozat részt lehet itt megadni.

Pl.: Sorozat=01, Év=14, Sorozatfelépítés=Év-Sor/ esetén az első számla száma 14-01/00001 lesz.

A sorozatszám figyelés számla irányonként történik. Vagyis Vevő és Export számla nem lehet ugyanazon a sorozaton, ill. Szállító és Import számla nem lehet ugyanazon a sorozaton.

A számlasorozatok hossza fixen két (szám) karakter lehet, ha kevesebb, figyelmeztetést kapunk.

Telephely

Amennyiben több telephely történik egyszerre a számlázás, meg lehet adni, hogy a sorozat melyik telephelyre vonatkozik.

Lásd Off-line telephelyek

Számlarögzítés

Művelet (számla irány)

Vevő =A sorozattal kimenő számla készíthető.

Szállító = A sorozattal bejövő számla készíthető.

Számla kibocsátás = Számla kibocsátás esetén a számlát azzal a céllal rögzítik, hogy ki is nyomtatják azt.

Számla iktatás = Számla iktatás esetén a számlát már egy másik rendszerben, vagy kézi számlatömbben kiállították. A programban már csak egyéb ügyviteli okok miatt (könyvelés, kintlevőség nyilvántartás) rögzítik. Ebben az esetben az eredeti számlaszámot az számlán az Alapbizonylat mezőben kell feltüntetni.

Számlatípus

A mező alapvetően meghatározza, hogy melyik funkcióban lehet számlát kiállítani ezen a sorozaton.

Forintos = Számlát a Vevőszámlázás és a Bolti értékesítés funkcióban lehet rögzíteni ezen a sorozaton. Boltiban csak akkor, ha  ez engedélyezve lett a devizában számlázás.

Devizás = Számlát a Exportszámlázás és a Bolti értékesítés funkcióban lehet rögzíteni ezen a sorozaton. Boltiban csak akkor, ha a bolti paraméterekben ez engedélyezve lett a devizában számlázás.

Forintos előleg = Számlát csak az Előlegszámla generálás funkcióban lehet rögzíteni.

Devizás előleg = Számlát csak az Deviza előlegszámla generálás funkcióban lehet rögzíteni.

Csak ez egyik érték választható.

Ha már történt számla rögzítés a sorozatra, akkor már nem módosítható az értéke.

Előlegszámla sorozat

Forintos és devizás előleg számlatípus esetén az előlegbekérőnek más sorozaton kell futni, mint az előlegszámla. Az előlegszámla sorozatszáma nem maradhat üresen.  

Új terhelési értesítő felvételénél (vagy már meglévő t.értesítő előlegszámlaként történő nyomtatásánál) üzenetet kapunk, ha a sorozatban nincs előleg sorozat beírva (korábbi működés szerint ez engedélyezett volt), és nem engedi a program felvenni/kinyomtatni az értesítőt.

Különböző előlegbekérő sorozatoknak lehetőség van ugyanazt az előlegszámla sorozatot adni. Megjegyzendő, hogy ha a bekérő sorozatoknak más-más a nyomtatási formátuma, így az egy sorozaton kibocsátott előlegszámlák is különbözni fognak. Ezt célszerű elkerülni és azonos számlaképet állítani az így összevont bekérő sorozatoknak.

A mező csak előleg számlatípus választása esetén jelenik meg.

Áfatartalom

Devizás és Devizás előleg számlatípus esetén meg lehet adni, hogy milyen áfatartalmú számlát lehet rögzíteni az adott sorozatszámmal.

Bolti értékesítés esetén a a bolti paraméterekben is meg lehet adni további szűkítési lehetőséget az áfatartalomra.

Bizonylattípusok

Meg lehet határozni, hogy a kiállított bizonylatnak milyen típusát engedélyezzük a sorozattal.

Ezzel beállítással nyílik arra lehetőség, hogy külön sorozaton legyenek a helyesbítő és stornó számlák.

Gyűjtőszámla

Szabályozni lehet, hogy az adott számlasorozatban ki lehet-e állítani gyűjtőszámlát.

Pénztárgép

A mező beállításával el lehet érni, hogy a program a számítógéphez kapcsolódó on-line pénztárgéppel kommunikáljon. Választása esetén kizárólag készpénzes, csekkes, ill. hitelkártyás fizetési mód engedélyezett.

Részletek a súgóban.

Fizetési módok

Szabályozni lehet, hogy az adott sorozatszámmal milyen fizetési móddal lehet számlát kiállítani.

Mezőparaméterezéssel a választható fizetési módok köre tovább szűkíthető a számlázás során.

Kapcsolódó információ: ÁtvettÖsszeg paraméter

Vásárlási limit figyelés

Nincs - Nem figyeli a program a vásárlási limitet.

Figyelmeztetés - Figyelmeztetést kapunk, ha az ügyfél a korábbi vásárlásaival vagy az aktuális vásárlásával túllépte/túllépi a Vezetői információk/Üzleti terv bevitelben megadott vásárlási limitet.

Tiltás - Nem vehetünk fel számlát vagy nem zárhatjuk le azt, ha az ügyfél a korábbi vásárlásaival vagy az aktuális vásárlásával túllépte/túllépi a Vezetői információk/Üzleti terv bevitelben megadott vásárlási limitet.

Jövedéki fiz.mód figyelés

Nincs - Nincs jelzés, ha készpénzes számlán jövedéki termék is van.

Figyelmeztetés - Figyelmeztető üzenetet kapunk, ha jövedéki besorolású termék is szerepel olyan számlán, melynek fizetési módja alább nem engedélyezett.

Tiltás - Nem állíthatunk ki számlát nem engedélyezett fizetési móddal, ha azon jövedéki besorolású termék is van.

Engedélyezett jöv.fiz.módok

BeginToolTip[VV_SZLAP/1JövFizMód]

Azokat a fizetési módokat ne kapcsoljuk be, melyeken a törvény szerint tilos jövedéki engedélyes tevékenység alapján számlázni. (Tipikusan a készpénzes fizetési módokat tiltja a törvény.)

Csak akkor jelennek meg a kapcsolók, ha a fenti mező értéke Figyelmeztetés vagy Tiltás.

Előre fizetett összeg figyelés

Beállítható, hogy az adott sorozatú számlák lezárásánál történjen-e szabad (előre történő) fizetés figyelés. Minden jogcím esetén az előlegek és a normál számlakiegyenlítések is megajánlásra kerülnek, míg Csak előleg esetén a normál kiegyenlítések nem jelennek meg.

E-számla küldés

Bekapcsolva lehetőség nyílik iktatott számla küldésére e-számlaként. A működéshez szükséges a Vevőszámla generálás, ill. az Export számla generálás akciókban az IktatottESzla=Igen paraméter is.

Csak az IktatottESzla=Igen paraméter hatására jelenik meg a mező a kimenő iktatásos sorozatokban.

Egyösszegű vásárlási engedmény paraméterek

Egyösszegű vásárlási engedmény

Bekapcsolásával figyeli a program az egyösszegű vásárlási engedményt a további beállítások szerint.

Algoritmus

Sorrend - A sorrendben első érvényes engedményt értékeli ki a program. Az akár megfelelő a kedvezmény alapjául szolgáló cikkekre, akár nem, nem megy tovább a kiértékelés.

Összes - Az összes érvényes engedmény közül rácsablakban választható, melyek legyenek érvényesítve.

Első jó - Az érvényes kedvezmények közül automatikusan az első megfelelőt használja a program, nem megy tovább a kiértékeléssel. Ha egyik sem megfelelő, nem lesz kedvezmény.

Csak Egyösszegű vásárlási engedmény=Van állapotban jelenik meg a mező.

Kiértékelés

Kézi - Választhatunk az érvényes engedmények közül.

Automatikus - Az összes érvényes engedmény kiértékelésre kerül és mindegyik, amely megfelelő a kedvezmény alapjául szolgáló cikkekre, érvényesül.

Csak Algoritmus=Összes állapotban jelenik meg a mező.

Kijelölt

Egyik sem - Az érvényes engedmények egyike sem lesz kijelölve a rácsablakban.

Összes - Mindegyik érvényes kedvezmény ki lesz jelölve a rácsablakban. Választásával mindegyik kijelölt engedmény, amely megfelelő a kedvezmény alapjául szolgáló cikkekre, érvényesül.

Csak Kiértékelés=Kézi állapotban jelenik meg a mező.

Készpénzfizetés paraméterek

Kp. fizetési módok

Meg kell határozni, hogy mely fizetési módokat tekintse a program készpénznek. Ha a számla ezen fizetési módok egyikében készült, akkor fogja a pénztártételt generálni a program.

Fizetés devizában/forintban

Forintos számlatípus esetén itt lehet engedélyezni, hogy egy további valutában is lehessen fizetni a forintos számlára. Devizás számlatípus esetén itt lehet engedélyezni, hogy forintban is lehessen fizetni a devizás számlára.

Ld. "Forintpénztár/valutapénztár paraméterek más devizájú sorozat esetén" blokk

Fizetés típusok

Itt lehet megadni, hogy készpénzes számla esetén milyen készpénz helyettesítő eszközöket lehet elfogadni a vevőtől.

Forintpénztár/valutapénztár paraméterek

Pénztárgenerálás

Be lehet állítani, hogy a számla nyomtatása után készítsen-e a program pénztárbizonylatot a készpénzes fizetési móddal rögzített számlák alapján és esetleg nyomtassa is ki azokat.

A beállítás hatására csak a Számla fejléccel nyomtatott számlák alapján készül pénztárbizonylat!

A pénztárbizonylat mindenképpen a rendszerdátumra készül el, függetlenül a vonatkozó számla kibocsátási, ill. könyvelési dátumától, így ha Pénztárnaplót és Számlaösszesítőt/Vevő egyenleget szeretnénk összehasonlítani, javasoljuk, hogy a számla kibocsátás kelte, ill. könyvelés kelte automatikus pénztártétel generálásnál a rendszerdátum legyen.

Az automatikus generálás a Készpénz-2 fizetési módú számlákkal is foglalkozik és a számla nyomtatás pillanatában létrehozza a tételes pénztárbizonylatot, ellentétben a nap végi Pénztártétel generálás funkcióval, mely csak napi egy egyösszegű tételt hoz létre az aznapi összes Készpénz-2 fizetési módú számla értékével.

A pénztártétel generálás figyelembe veszi a pénztár törzsben beállított limit értékét is, de mind figyelmeztetés, mind tiltás beállítással figyelmeztetés mellett legenerálja a pénztárbizonylatot.

Pénztártételt a számla összesítő alapján kézzel is fel lehet venni.

Előleg sorozat esetén a KP-s fizetési módok-ban nem lehet Készpénz-2-s (ill. Nyugta) fizetési módot választani, ha van pénztártétel generálás, mivel azzal nem lehet kiegyenlíteni az előlegbekérőt.

Pénztár

Meg kell adni azt a pénztárt, amelybe generálni kell a tételt.

Devizás sorozat esetén Amennyiben a Valutapénztár törzsben van olyan pénztár, melynél be van fixálva a devizanem, itt egy pénztár képletet kell megadni. Ha csak egy fix devizájú pénztárt adunk meg, előfordulhat, hogy az aktuális számla más devizanemű, mint a hivatkozott pénztár. Ilyenkor a program nem generál pénztárbizonylatot. Ennek kivédésére javasolt a pénztár képletbe olyan pénztárt is beletenni, amelyben nincs deviza fixálás, akkor azzal fog történni a pénztártétel generálás.

Sorozat

A bevételi pénztártétel bizonylatszámának sorozatát lehet itt megadni (pl.: 40/), amely a pénztártétel bizonylatszámában a következő helyre fog kerülni: 01-40/00000001. A mező üresen hagyása esetén vagy az adott üzleti év két utolsó karaktere kerül a bizonylatszámba, pl.: 2019 esetén 01-19/00000001 (BizSorozat=Év paraméter használata mellett), vagy a legnagyobb használt sorozat folytatódik, valamint a kiadási pénztártétel bizonylatszámának sorozatát lehet itt megadni (pl.: 40/), amely a pénztártétel bizonylatszámában a következő helyre fog kerülni: 01-40/00000001. A mező üresen hagyása esetén vagy az adott üzleti év két utolsó karaktere kerül a bizonylatszámba, pl.: 2019 esetén 01-19/00000001 (BizSorozat=Év paraméter használata mellett), vagy a legnagyobb használt sorozat folytatódik.

Kapcsolódó paraméterek: BeSorozat, KiSorozat.

Forintpénztár/valutapénztár paraméterek más devizájú sorozat esetén

Pénztárgenerálás

Be lehet állítani, hogy a számla nyomtatása után készítsen-e a program pénztárbizonylatot a készpénzes fizetési móddal rögzített számlák alapján, ha devizában megbontott fizetést használunk.

A beállítás hatására csak a Számla fejléccel nyomtatott számlák alapján készül pénztárbizonylat!

A Készpénz-2 fizetési módú számlákkal nem  foglalkozik a generálás. Ezekről továbbra is a nap végén kell összesített pénztártételt generálni a VV_KP2PT funkcióval, vagy a számla összesítő alapján kézzel kell felvenni.

Csak a Fizetés devizában/forintban kapcsoló Van értéke esetén jelenik meg a mező.

Szükséges paraméter: NagySzámok

Pénztár

Meg kell adni azt a pénztárt, amelybe generálni kell a tételt.

Amennyiben a Valutapénztár törzsben van olyan pénztár, melynél be van fixálva a devizanem, itt egy pénztár képletet kell megadni. Ha csak egy fix devizájú pénztárt adunk meg, előfordulhat, hogy az aktuális számla más devizanemű, mint a hivatkozott pénztár. Ilyenkor a program nem generál pénztárbizonylatot. Ennek kivédésére javasolt a pénztár képletbe olyan pénztárt is beletenni, amelyben nincs deviza fixálás, akkor azzal fog történni a pénztártétel generálás.

Forintos sorozat esetén csak a Fizetés devizában/forintban kapcsoló Van értéke esetén jelenik meg a mező.

Szükséges paraméter: NagySzámok

Sorozat

A bevételi pénztártétel bizonylatszámának sorozatát lehet itt megadni (pl.: 40/), amely a pénztártétel bizonylatszámában a következő helyre fog kerülni: 01-40/00000001. A mező üresen hagyása esetén vagy az adott üzleti év két utolsó karaktere kerül a bizonylatszámba, pl.: 2019 esetén 01-19/00000001 (BizSorozat=Év paraméter használata mellett), vagy a legnagyobb használt sorozat folytatódik,

valamint

a kiadási pénztártétel bizonylatszámának sorozatát lehet itt megadni (pl.: 40/), amely a pénztártétel bizonylatszámában a következő helyre fog kerülni: 01-40/00000001. A mező üresen hagyása esetén vagy az adott üzleti év két utolsó karaktere kerül a bizonylatszámba, pl.: 2019 esetén 01-19/00000001 (BizSorozat=Év paraméter használata mellett), vagy a legnagyobb használt sorozat folytatódik.

Kapcsolódó paraméterek: BeSorozat, KiSorozat.

Csak a Fizetés devizában/forintban kapcsoló Van értéke esetén jelenik meg a mező.

Szükséges paraméter: NagySzámok

Számlaformátum

Számla forma

Meg lehet határozni, hogy milyen legyen a sorozatszámhoz tartozó számla képe.

Hagyományos = választása esetén a hagyományos számlakép jelenik meg, amelynek képét menüparaméterekkel lehet szabályozni.

Listaformázás = A számlaformázását a Listaformázó funkció segítségével lehet végrehajtani.

Kapcsolódó paraméterek a Hagyományos típushoz: Vevőszámla nyomtatás, Exportszámla nyomtatás, Előlegszámla nyomtatás

Kapcsolódó paraméter a Listaformázás típushoz: FixFormaId

Megjegyzés

A mező akkor jelenik meg, ha listaformázóban készült számlaképet választanak.

A mezővel lehet szabályozni, hogy milyen típusú megjegyzés ablak jelenjen meg az adatrögzítés során a számla fejlécében.

Hagyományos = Fix soros megjegyzés. Nehezen formázható.

Html = Korlátlan soros megjegyzés. Minimális formázási lehetőséggel.

Egyéb

Helyesbítő sorozat

Ebben a mezőben lehet meghatározni, hogy milyen sorozatszámú számlával lehet helyesbítő számlát írni a szerkesztett számlasorozatba tartozó számlához. Amennyiben ezt a mezőt nem töltik ki, akkor a helyesbítés során kell számlasorozatot választani a felhasználónak.

A mező akkor jelenik meg, ha a számlasorozatban engedélyezve van a Normál bizonylattípus.

Itt csak olyan  számlasorozat választható, amelyikben be lett pipálva a Helyesbítő bizonylattípus, vagyis engedélyezve lett, hogy helyesbítő számlát állítsanak ki rá.

Stornó sorozat

Ebben a mezőben lehet meghatározni, hogy milyen sorozatszámú számlával lehet stornírozni azt a számlát., amely a szerkesztett számlasorozatba tartozik. Amennyiben ezt a mezőt nem töltik ki, akkor a stornózás során kell számlasorozatot választani a felhasználónak.

A mező akkor jelenik meg, ha a számlasorozatban engedélyezve van a Normál bizonylattípus, vagyis számlát lehet vele kiállítani,

Itt csak olyan  számlasorozat választható, amelyikben be lett pipálva a Stornó bizonylattípus, vagyis engedélyezve lett, hogy stornó számlát állítsanak ki rá.

Pénztárgép hiba sorozat

Pénztárgépes sorozatnál megadhatjuk, melyik legyen az a sorozat, amelyre átirányítódnak azok a számlák, melyek a programban elkészültek, de valamilyen okból nem lehet azokat a pénztárgépre küldeni (pl. valamely áfa gyűjtő negatív értéket tartalmaz).

Beviteli profil

Lehetőség van arra, hogy számlasorozatonként másképpen nézzen ki a beviteli ablak.

A lehetőség egyelőre csak a belföldi forint számla esetén áll rendelkezésre.

A beviteli profilt Üzemmódonként lehet megadni. Ennek az a jelentősége, hogy általában arra van igény, hogy a számla felvevője csak a számlázáshoz szükséges adatokat láthassa, azonban már módosítás üzemmódban a könyvelési információk is rendelkezésre álljanak. - > Beviteli profil

Felvétel üzemmód

Felvétel üzemmódban használandó beviteli profil.

Módosítás üzemmód

Módosítás üzemmódban használandó beviteli profil.

Lekérdezés üzemmód

Lekérdezés üzemmódban használandó beviteli profil.

Kontírozás üzemmód

Kontírozás üzemmódban használandó beviteli profil.