Szűrésváltozat (VevőSzSzűrés, VevőSzSzűrFe)

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Vevők > Számlakezelés

A Vevőszámla szűrésváltozat szűrés ablakát tartalmazó tábla.

A szűrés kiértékelése számlánként történik.

 

Mezőleírás

Irány

Ki kell választani, hogy milyen irányú számlák szerepeljenek a szűrésben.

Bejövő: Szállító és az Import modulban rögzített számla.

Kimenő: Vevő és az Export modulban rögzített számla

Deviza

Ki kell választani, hogy milyen devizájú számlák szerepeljenek a szűrésben.

Forintos számlák: Szállító és a Vevő modulban rögzített számla.

Devizás számlák: Import és az Export modulban rögzített számla.

Számlafajta

Ki kell választani, hogy milyen fajtájú számlák szerepeljenek a szűrésben.

Végszámlák vagy Előleg számlák

Típus

Szűrés esetén azok a számlák tartoznak az eredménybe, akik az összes alábbi feltételnek megfelelnek.

Kivétel esetén csak azok a számlák tartoznak az eredménybe, akik a Szűrés kiértékelési mód esetén nem tartoztak az eredménybe.

Már nem használt szűrést lehet Nem választhatóra tenni, így megmarad, de nem lesz használható.

Számlaszám

Számlaszám tartományt lehet megadni. Ha az első mezőt kitöltik, a második mező is automatikusan kitöltődik.

Sorozatszám

Számlaszám sorozatszám tartományra lehet szűkíteni. Ha az első mezőt kitöltik, a második mező is automatikusan kitöltődik.

Számlasorozat

Számlasorozatra tudunk szűkíteni.

Azok a számlák kerülnek bele a szűrés eredménybe, amelyek a megadott sorozat ID-vel rendelkeznek, illetve azok amelyekre igaz, hogy azonos sorozatszámúak a megadott számlasorozattal.

Dátum szűrések

Teljesítés dátuma

A számla fejében megadott teljesítési dátumra történő szűrési lehetőség. Vevő és export előleg esetén a pénzügyi teljesítést figyeli a program. Szűrés esetén a díjbekérők nem kerülnek bele az eredményhalmazba.

Kibocsátás dátuma

A számla fejében megadott kibocsátási dátumra történő szűrési lehetőség.

Esedékesség dátuma

A számla fejében megadott esedékességi dátumra történő szűrési lehetőség.

Könyvelés dátuma

A számla fejében megadott könyvelési dátumra történő szűrési lehetőség.

Áfa dátuma

A számla fejében megadott áfa könyvelési dátumra történő szűrési lehetőség.

Teljesítés időszak kezdete

Időszaki számlák teljesítési időszakának kezdetére történő szűrési lehetőség.

Ha bármelyik dátumot megadjuk, csak az időszaki számlák lesznek benne a szűrés eredményében!

Teljesítés időszak vége

Időszaki számlák teljesítési időszakának végére történő szűrési lehetőség.

Ha bármelyik dátumot megadjuk, csak az időszaki számlák lesznek benne a szűrés eredményében!

Adatrögzítő és dátum szűrés

Felvevő operátor

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott operátor kódú (Azonosítójú) felhasználó rögzített.

Felvétel időszak

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott időszakban rögzítettek.

Módosító operátor

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott operátor kódú (Azonosítójú) felhasználó módosított.

Módosítás időszak

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott időszakban módosítottak (még nyomtatás előtt).

Nyomtatás operátor

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott operátor kódú (Azonosítójú) felhasználó nyomtatott.

Nyomtatás időszak

A szűrés azokat a számlákat listázza, amelyeket az itt megadott időszakban nyomtattak.

Saját telephely

Az itt beválasztott telephelyek számlái lesznek szűrve.

Típus szűrések

Státusz

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy nyomtatott, rögzített vagy iktatott számlákra vagyunk kíváncsiak.

Kapcsolódó információ: Számlanyomtatás utólag

Gyűjtőszámla

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy Gyűjtő vagy Normál számlákra vagyunk kíváncsiak.

E-számla

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy E-számla vagy normál számlákra vagyunk kíváncsiak.

Részletek a súgóban Elektronikus számlázás folyamata

Fizetési mód

Csak a kiválasztott fizetési módú számlák fognak megjelenni az eredményhalmazban.

Számlatípus

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy milyen számlákra vagyunk kíváncsiak.

Amennyiben a számlatípus Normál, Helyesbítő vagy Normál + Helyesbítő, akkor az eredeti számlát sem hozza a sztornó mellett az eredmény.

Áfa elszámolás

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy milyen áfa elszámolású számlákra vagyunk kíváncsiak.

Részletek a súgóban: Pénzforgalmi elszámolás, Alanyi adómentes

Adónem

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy milyen adónemű számlákra vagyunk kíváncsiak.

Az adónemet a számla fejlécében lehet megadni.

Áfa tartalom

Állapot halmazt lehet összeállítani arra vonatkozóan, hogy milyen áfatartalmú számlákra vagyunk kíváncsiak.

Devizás számla esetén a számlatételében tárolt adat az Áfatartalom. Forintos számla esetén fixen belföldi áfatartalmú számlának minősül a számla.

Egyenleg szűrések

Egyenleg típus

A beállított értéknek megfelelő számlák lesznek az eredmény halmazban.

Nincs - Nem történik szűrés. A listában a Tartozik és Követel hivatkozások nullák lesznek.

Összes számla = Nem történik szűrés, de a listában a Tartozik és Követel hivatkozásoknak is lesz értékük.

Ki nem egyenlített számlák = A számlának egyenlege van, akár pozitív akár negatív.

Részben kiegyenlített számlák = A számlának egyenlege van, de már történt rá utalás.

Lejárt ki nem egyenlített számlák = Azok a számlák melyek egyenlege nem nulla és az egyenlegszámítás napja későbbi, mint az esedékesség dátuma.

Késedelmesen kiegyenlített számlák = A számla egyenlege nulla, de az utolsó fizetés dátuma nagyobb, mint a számla utolsó esedékesség dátuma.

Az egyenleg kevesebb mint = A megadott értéknél kisebb egyenlegű számlák lesznek az eredményben.

Az egyenleg több mint = A megadott értéknél nagyobb egyenlegű számlák lesznek az eredményben.

Teljesen kiegyenlített számlák = Az érték választása esetén csak azok számlák lesznek a lekérdezés eredményében, amelyek a bizonylat devizanemében teljesen ki lettek egyenlítve.

Egyenleg tartomány (kiegy.is) = A megadott értéktartomány közötti egyenlegű számlák lesznek az eredményben.

Egyenleg tartomány (kiegy.nem) = A megadott értéktartomány közötti egyenlegű számlák lesznek az eredményben, de a kiegyenlítettek [nulla egyenlegűek] nem.

Ha az Egyenleg típus=Nincs és a szűrés mezőválasztójában nincs Egyenleg oszlop, megjelennek az alszámlák, ha az Egyenleg típus bármi más vagy van Egyenleg oszlop a mezőválasztóban, nem jelennek meg, hanem az értékük beleszámolódik a főszámla egyenlegébe.

Egyenleg összeg

"Egyenleg kevesebb/több mint" esetén a határtétéket kell megadni.

Egyenleg dátuma

Az egyenleg számításának időpontja. Ha üres, akkor a mai napra történik az egyenleg kiszámítva.

Végösszeg

A számla végösszegére vonatkozó szűrés, amely nem veszi figyelembe a számla devizanemét.

Példa: Végösszeg=1000 - 1000, esetén az eredményben benne lesz az 1000 Ft-os számla és az 1000 EUR-os számla is.

Fizetési időszak

Az eredményben azok a számlák fognak szerepelni, amelyekre pénzügyi teljesítés történt a megadott időszakban.

(Bank, Pénztár, Kapcsolódó tétel)

Egyéb szűrések

Számla állapotok (NAV Online)

Meghatározható a A NAV Online adatszolgáltatás szerinti állapota a számláknak. Ezzel kigyűjthetők pl. a beküldött és elfogadott vagy a hibásnak ítélt számlák.

Vevő/Szállító számla besorolás  képlet

Csak a megadott besorolású vevő/szállító számlák lesznek a szűrés eredményében.

Vevőelőleg számla besorolás képlet

Csak a megadott besorolású vevőelőleg számlák lesznek a szűrés eredményében.

Export/Import számla besorolás  képlet

Csak a megadott besorolású export/import számlák lesznek a szűrés eredményében.

A mező Forintos számlák üzemmódban nem jelenik meg.

Export előleg számla besorolás képlet

Csak a megadott besorolású exportelőleg számlák lesznek a szűrés eredményében.

A mező Forintos számlák üzemmódban nem jelenik meg.

Ügyintéző név része

A bizonylatban eltárolt saját ügyintéző mező tartalmára állíthatunk be feltételt.

Ügyfél

Egy konkrét ügyfél megadására van lehetőség.

Ügyfél szűrés

Ügyfélszűrés változatot lehet megadni (Pl.: Budapesti ügyfelek stb.)

Amennyiben a telephelyek ügyfélként lettek rögzítve (lásd Telephelyügyfél), lehetőség van azoknak a számláknak a kigyűjtésére, amelyekben a telephely megegyezik az ügyfélszűrésben megadott ügyféllel.

Számla ügyfél:  A számlában megadott telephelyet nem vizsgálja a program.

Számla ügyfél + telephely ügyfél: Minden olyan számlát kigyűjt a program, ahol a szűrésben megadott feltételnek az ügyfél vagy a telephely megfelel.

Telephely ügyfél: Minden olyan számlát kigyűjt a program, ahol a szűrésben megadott feltételnek a telephely megfelel.

Cikkszám

A tételében megadható cikkszámra történő szűrési lehetőség.

Cikkszám szűrés

Cikkszám szűrés változatot lehet kiválasztani, ha a cikkszám szűrés üresen maradt.

Témaszám képlet

Témaszám képletet lehet megadni.
(Pl. 1+3* ->az 1-es és a hárommal kezdődő témaszámok)

Költséghely képlet

Költséghely képletet lehet megadni.
(Pl. 1+3* ->az 1-es és a hárommal kezdődő költséghelyek)

Számlázás alapja része

A számla fejlécében megadott Számlázás alapja szöveg részére történő szűrési lehetőség.

Alapbizonylat része

A számla fejlécében megadott Alapbizonylat szöveg részére történő szűrési lehetőség.

Alapbizonylat üres

A számla fejlécében megadott Alapbizonylat mező ürességét vizsgálhatjuk.

Fejléc megjegyzés része

A számla fejlécében F7-tel megadott megjegyzés szöveg részére történő szűrési lehetőség.

Tétel megjegyzés része

A tételekhez F4-gyel megadott megjegyzés szöveg részére történő szűrési lehetőség.

Dokumentum szűrés

Szűrhetőség, ill. kivételképzés azokra a számlákra, amelyekhez tartozik meghatározott típusú dokumentum.

Kapcsolódó tétel szűrések

Az itt megadható szűrő feltételekkel gyűjthetjük azokat a számlákat, melyekhez kapcsolódó tételek lettek rögzítve.

Például lehetőségünk van az előleggel kiegyenlített, a faktorált, a leírt stb. számlák gyűjtésére.

 

Típusok

Ebben a mezőben lehet kiválasztani a kapcsolódó tételtípusokat.

Időszak

A kapcsolódó tétel rögzítésének dátumára szűrhetünk.

Típus

Megadhatjuk, hogy a szűrőfeltételnek megfelelő számlákat gyűjtse le a program, vagy az annak meg nem felelőket.

Elhatárolás szűrések (Részletek)

Elhatárolás

 

Nem - Csak azok a számlák lesznek az eredményhalmazban, amelyekhez nem tartozik elhatárolás.

Igen - Csak azok a számlák lesznek az eredményhalmazban, amelyekhez tartozik elhatárolás.

Közömbös - A szűrés nem figyeli, hogy van-e elhatárolás a számlákhoz.

Típusok

Csak a kiválasztott típusú elhatároláshoz kapcsolódó számla vesz részt a szűrésben.

Feloldva

Nem - Csak a nyitott elhatároláshoz kapcsolódó számla vesz részt a szűrésben.

Igen - Csak a lezárt elhatároláshoz kapcsolódó számla vesz részt a szűrésben.

Közömbös - A szűrés nem figyeli, hogy van-e feloldási dátum a számlákhoz kapcsolt elhatárolásban.

Elhatárolás időszak

Csak a megadott időszakban elhatárolt tételek számlái jelennek meg a szűrésben.

Feloldás időszak

Csak a megadott időszakban feloldott elhatárolások számlái jelennek meg a szűrésben.

Műveletek

F2: Keresés

Olyan mezők esetében, amelyeknél lehetőségünk van adatbázisból keresni, a gombbal megtehetjük.

F3: Mezők ürítése

A gombbal elérhető az összes mező alapállapotba állítása.

F4: Betöltés

Elmentett szűrésváltozat tölthető be.

F5: Mentés

A beállított szűrési feltételek menthető el.

ESC: Kilépés

Az ablakból történő (mentés és végrehajtás nélküli) kilépési lehetőség.