EDI formátum [VV_SZXML] Param : Formátum = EDI

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Vevők > Elektronikus adatfeldolgozás > Számlaexport

Abban az esetben, ha a belföldi áfa tartalmú forintos vevő számlákat szeretnénk az EDI formátumban exportálni akkor a VV_SZXML akcióhoz a Formátum=EDI paramétert kell beállítanunk.

Az EDI (Electronic Data Interchange) formátumú Elektronikus Számla készítésének alapfeltétele, hogy mind a saját, mind az ügyfél GLN száma meg legyen adva. A saját GLN a Struktúra / Pénzügy / Sajátcím menüpontban adható meg. Az Ügyfél GLN-jét az Ügyféltörzs funkción belül a További adatok almenüpontban lehet feltölteni.

Telephely ügyfél

Amennyiben a számlában telephely is szerepel, a Telephelyek között Telephely ügyfelet kell megadni és a Telephely ügyfélnél kell a GLN-t megadni.

Az elektronikus számlákban lévő azonosítószámok korrekt kezelése miatt az ügyféltörzsben a következő módon érdemes az áruház láncokat felrögzíteni.

Az Áruház lánc minden szereplőjét külön ügyfél kódon kell felvenni. A További adatokban meg kell adni az adott szereplő GLN számát.

Az áruház lánc központját megtestesítő ügyfélnél (Invoicee) fel kell venni telephelyként az összes szereplőjét az áruház láncnak. Ez úgy történik, hogy a telephely kódja és neve megadása után ki kell választani egy-egy ügyfelet.

Az összes ügyfélkódnál (kivéve a központ) érdemes nem választhatóra állítani az ügyfélkódot, annak érdekében, hogy minden bizonylat a központra készüljön a megfelelő telephely megadásával.

Telephely ügyfél használata

Telephely ügyfél használata

Vevőrendelés adatai

Amennyiben a vevőrendelés modult nem használnak a számla Számlázás alapja mezőt használhatják a rendelésszám és détum megadására. Kapcsolódó paraméter: RendelésSzám

Állomány leíró

Field Name

Type

Format

Description

<Document-Invoice>

M

 

 

<Invoice-Header>

M

 

 

 <InvoiceNumber>99-99/99999</InvoiceNumber>

M

X(16)

Számlaszám

 <InvoiceDate>2008-09-09</InvoiceDate>

M

CCYY-MM-DD

Számla kelte

 <InvoiceCurrency>HUF</InvoiceCurrency>

M

[A-Z] (3)

Számla divizaneme

 <InvoicePaymentDueDate>2008-10-09</InvoicePaymentDueDate>

M

CCYY-MM-DD

Fizetési határidő

 <InvoicePaymentTerms>30</InvoicePaymentTerms>

O

N0 (3)

Fizetési határidő napokban kifejezve

 <InvoicePaymentType>42 </InvoicePaymentType>

M

[A-Z][0-9] (3)

Fizetési mód  ("42" -transfer, "10" - cash, compensation), "31" – debit transfer

 < DiscountPercentage >2.00</DiscountPercentage>

O

R2 (4)

Skontó százalék (max 99.99)

 <Remarks>A számlához kapcsolt megjegyzés</Remarks>

O

X (350)

A számla fejlécmegjegyzés kerül bele és MegjFájlNév tartalma kerül bele.

Ha NETA van a tételbe, akkor egy fix szöveg is belekerül.

 <TestInformation>Teszt üzemmód</TestInformation>

O

X (350)

Tesztelésre vonatkozó információ

 <DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>

M

"O"|”C”|”SO”

Számla típusa:

“O” – Original invoice

“C” – helyesbítő számla

“SO” – sztornó számla

 <Order>

M

 

 

         <BuyerOrderNumber>BuyerOrderNumber</BuyerOrderNumber>

 

 

M

X(35)

Normál számla esetén:

A vevőrendelésben megadott Hivatkozási szám mező tartalma kerül ide. Ehhez a számlának szállítólevélről,  és a szállítólevélnek vevőrendelésről kellett kitöltve lennie. Ha  ki van töltve a számlában a Főszámlaszám mező, akkor a főszámlához kapcsolt rendelés hivatkozási számára keres a program.

Kapcsolódó paraméter: RendelésSzám

Ha üresen maradna a mező, akkor a RendelésSzáÜ paraméter értéke írt értékkel lehet megadni, hogy mi kerüljön a mezőbe.

Visszáru (Jóváíró számla) esetén ( Ha a DocumentFunctionCode=C vagy SO, akkor a VisszBizSzám paraméterrel lehet szabályozni, hogy mi kerüljön a mezőbe.

         <BuyerOrderDate>1999-09-09</BuyerOrderDate>

M

CCYY-MM-DD

Normál számla esetén:

Rendelés dátuma az áruforgalom modulból.

Ha nincs rendelésszám ,akkor a szállítólevél dátuma kerül, ha az sincs, akkor a számla teljesítés dátuma kerül.

Kapcsolódó paraméter: RendelésSzám

Pl.: Számlázás alapja:RE789456,09.08.07

Ha egy számla visszáru=Igen (vagyis az adott számla végösszege negatív), akkor a BuyerOrderDate=(RaktForg.Dátum) vagyis a raktárforgalmi bizonylat dátuma kerül bele.

Visszáru (Jóváíró számla) esetén ( Ha a DocumentFunctionCode=C vagy SO, akkor a VisszBizSzám paraméterrel lehet szabályozni, hogy mi kerüljön a mezőbe.

<afaelszamolas> Normál / Pénzforgalmi

 

 

Pénzforgalmi elszámolás jelző mező

ha nincs megadva a mező, akkor az első érték az  alapértelmezés

<adonem> Társasági / EVA / Kisadózó / Kisvállalati

 

 

KATA esetén használható mező

ha nincs megadva a mező, akkor az első érték az  alapértelmezés

<afafizetes> Arányosítással / ElőszörazÁfa

 

 

Pénzforgalmi elszámolás jelző mező

ha nincs megadva a mező, akkor az első érték az  alapértelmezés

 </Order>

 

 

 

 <Reference>

O

 

 

         <InvoiceReferenceNumber>InvoiceReferenceNumber </InvoiceReferenceNumber>

M

X(16)

Helyesbített / sztornózott számla száma

         <InvoiceReferenceDate>1999-09-09</InvoiceReferenceDate>

M

CCYY-MM-DD

Helyesbített / sztornózott számla kelte

 </Reference>

 

 

 

 <Delivery>

M

 

 

         <DeliveryLocationNumber>DeliveryLocation

                         </DeliveryLocationNumber>

O7

[0-9](13)

Szállítási cím (telephely) GLN száma

RaktForg.Ügyfél+Telephely

Kapcsolódó paraméter:

DeliveryGLN

         <DeliveryDate>1999-09-09</DeliveryDate>

M

CCYY-MM-DD

Szállítás dátuma

         <Name>Makro</Name>

O7

X(175)

Telephelyben szereplő vevő neve

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

O7

X(35)

Telephelyben szereplő vevő címe: közterület neve

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O7

X(35)

Telephelyben szereplő vevő címe: közterület jellege

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O7

X(35)

Telephelyben szereplő vevő címe: házszám

         <Building>BigBen</Building>

O7

X(35)

Épüéet (ide nem írunk semmit)

         <CityName>Kraków</CityName>

O7

X(35)

Város

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

O7

X(9)

Irányítószám

         <Country>PL</Country>

O7

X(9)

Országkód alpha 2

         <DeliveryNoteNumber>4532</DeliveryNoteNumber>

O

X(35)

Szállítólevél száma

Kapcsolódó paraméter: SzállLevEDI

 

Visszáru (Jóváíró számla) esetén ( Ha a DocumentFunctionCode=C vagy SO, akkor a VisszBizSzám paraméterrel lehet szabályozni, hogy mi kerüljön a mezőbe.

         <DeliveryNoteDate>1999-09-09</DeliveryNoteDate>

O

CCYY-MM-DD

Szállítólevél dátuma

Kapcsolódó paraméter: SzállLevEDI

 

Visszáru (Jóváíró számla) esetén ( Ha a DocumentFunctionCode=C vagy SO, akkor a VisszBizSzám paraméterrel lehet szabályozni, hogy mi kerüljön a mezőbe.

         <ReceivingAdviceNumber>2232</ ReceivingAdviceNumber >

O

X(35)

Nem töltjük ki

         <ReceivingAdviceDate>1999-09-09</ReceivingAdviceDate>

O

CCYY-MM-DD

Nem töltjük ki

 </Delivery>

 

 

 

</Invoice-Header>

 

 

 

 

 

 

 

<Invoice-Parties>

M

 

 

 <Buyer>

M

 

Vevő - A Buyer blokk nem kerül legenerálásra, ha teljesen megegyezik az Invoicee blokkal.

         <ILN>1111111111111</ILN>

M

[0-9](13)

Vevő GLN

VevőSzTörzs.Ügyfél+Telephely

Kapcsolódó paraméter: BuyerGLN

         <TaxID>111122223344</TaxID>

M

X(13)

Vevő adószáma

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

M14,

X(35)

Vevő bankszámlaszáma

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Bank neve

         <CompanyRegistrationNumber>1136732</ CompanyRegistrationNumber >

O

X(35)

Az Ügyféltörzs/További adatok Működési engedély szám értéke kerül ide.

         <CodeByIssuer>232111111</CodeByIssuer>

O

X(35)

Vevő kódja a számla kibocsátónál

         <Name>Makro</Name>

M

X(175)

Vevő neve c

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

M

X(35)

Vevő címe: közterület neve

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Vevő címe: közterület jellege

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Vevő címe: házszám

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Üres

         <CityName>Kraków</CityName>

M

X(35)

Város

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

M

X(9)

Irányítószám

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

         <Country>PL</Country>

M

X(9)

Országkód alpha 2

Kapcsolódó paraméter: BuyerCíme

 </Buyer>

 

 

 

 <Seller>

M

 

Eladó

         <ILN>1111111111111</ILN>

M

[0-9](13)

Eladó GLN

         <TaxID>111122223344</TaxID>

M

X(13)

Eladó adószáma

         <EUTaxID>jhjkhk </EUTaxID>

M

X

Eladó EUadószáma

Kapcsolódó paraméter:

EUTaxID

 

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

M14,

X(35)

Eladó bankszámlaszáma

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Bank neve

         <CompanyRegistrationNymber>1136732</ CompanyRegistrationNymber >

O

X(35)

A Sajátcím Cégjegyzék szám mezőjének értéke kerül ide

         <FiscalNumber>1136732</FiscalNumber>

O8,

X(35)

Jövedéki engedély száma

         <CodeByBuyer>11111111111111</CodeByBuyer>

O6,

X(35)

Eladó kódja a vevőnél.

Alapvető működés: Az Ügyféltörzs / További adatok Partner szállító kód mezőjében lehet feltölteni.

Kapcsolódó paraméter (és további működési lehetőség):

CodeByBuyer

         <Name>Makro</Name>

M

X(175)

Eladó neve

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

M

X(35)

Eladó címe: közterület neve

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Eladó címe: közterület jellege

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Eladó címe: házszám

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Üres

         <CityName>Kraków</CityName>

M

X(35)

Város

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

M

X(9)

Irányítószám

         <Country>PL</Country>

M

X(3)

Országkód alpha 2

 </Seller>

 

 

 

 <Invoicee>

O7,

 

 

         <ILN>1111111111111</ILN>

M

[0-9](13)

VevőSzTörzs.Ügyfél

Kapcsolódó paraméter

InvoiceeGLN

         <TaxID>111122223344</TaxID>

O

X(13)

Ugyanaz, mint a vevő

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

O14,

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Ugyanaz, mint a vevő

         <CompanyRegistrationNymber>1136732</ CompanyRegistrationNymber >

O

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <Name>Makro</Name>

M

X(175)

Ugyanaz, mint a vevő

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

M

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <CityName>Kraków</CityName>

M

X(35)

Ugyanaz, mint a vevő

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

M

X(9)

Ugyanaz, mint a vevő

         <Country>PL</Country>

M

X(9)

Ugyanaz, mint a vevő

 </Invoicee>

 

 

 

 <InvoiceIssuer>

O4,

 

 

         <ILN>1111111111111</ILN>

M

[0-9](13)

Ugyanaz, mint az eladó

         <TaxID>111122223344</TaxID>

M

X(13)

Ugyanaz, mint az eladó

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

O14,

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Ugyanaz, mint az eladó

         <CompanyRegistrationNymber>1136732</ CompanyRegistrationNymber >

O

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <FiscalNumber>1136732</FiscalNumber>

O8,

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <Name>ABC</Name>

M

X(175)

Ugyanaz, mint az eladó

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

M

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <CityName>Kraków</CityName>

M

X(35)

Ugyanaz, mint az eladó

         <PostalCode>30-009</PostalCode>

M

X(9)

Ugyanaz, mint az eladó

         <Country>PL</Country>

M

X(9)

Ugyanaz, mint az eladó

 </InvoiceIssuer>

 

 

 

 <OrderIssuer>

O15,

 

Megrendelő

         <ILN>1111111111111</ILN>

M

[0-9](13)

Megrendelő GLN

VevőRTörzs.ÜgyfélKód+Telephely

Kapcsolódó paraméter:

OrderIssuGLN

         <TaxID>111122223344</TaxID>

O

X(13)

Megrendelő adószáma

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

O14,

X(35)

Megrendelő bankszámlaszáma

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Bank neve

         <CompanyRegistrationNymber>1136732</ CompanyRegistrationNymber >

O

X(35)

Regisztrációs szám

         <Name>Makro</Name>

O

X(175)

Megrendelő neve

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

O

X(35)

Megrendelő címe: közterület neve

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Megrendelő címe: közterület jellege

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Megrendelő címe: házszám

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Üres

         <CityName>Kraków</CityName>

O

X(35)

Város

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

O

X(9)

Irányítószám

         <Country>PL</Country>

O

X(3)

Országkód alpha 2

 </OrderIssuer>

 

 

 

 <ShipFrom>

O

 

Nincs kitöltés

         <ILN>1111111111111</ILN>

O

[0-9](13)

Nincs

         <TaxID>111122223344</TaxID>

O

X(13)

Nincs

         <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>

O

X(35)

Nincs

         <AccountName>AccountName1</AccountName>

O

X(70)

Nincs

         <CompanyRegistrationNymber>1136732</ CompanyRegistrationNymber >

O

X(35)

Nincs

         <Name>Makro</Name>

O

X(175)

Nincs

         <PublicAreaName>Kossuth</PublicAreaName>

O

X(35)

Nincs

         <KindPublicArea> utca </KindPublicArea>

O

X(35)

Nincs

         <StreetNumber>3</StreetNumber>

O

X(35)

Nincs

         <Building>BigBen</Building>

O

X(35)

Nincs

         <CityName>Kraków</CityName>

O

X(35)

Nincs

         <PostalCode>30-519</PostalCode>

O

X(9)

Nincs

         <Country>PL</Country>

O

X(3)

Nincs

 </ShipFrom>

 

 

 

</Invoice-Parties>

 

 

 

 

 

 

 

<Invoice-Lines>

M

 

 

 <Line>

M

 

 

         <Line-Item>

M

 

 

                 <LineNumber>1</LineNumber>

M

N0

Sorszám

                 <EAN>1111111111111</EAN>

M

[0-9](14)

Kapcsolódó paraméter: EAN,

EDIÁtváltás

                                   <BuyerItemCode>111111</BuyerItemCode>

O

X(18)

Vevő cikkszám

                 <SupplierItemCode>SupplierItemCode_1</SupplierItemCode>

O

X(18)

Eladó cikkszám

                 <ItemType>RC</ItemType>

O

X(2)

Az áru típusa:

RC = Göngyöleg

A program beviteli ablakában lehet megadni egy cikkbesorolás tételt a göngyölegre vonatkozóan. Ha a tétel cikkszáma beletartozik a megadott cikkbesorolásba, akkor göngyölegnek számít.

                 <NationalProductGroupCode>Code_154</NationalProductGroupCode>

O

X(18)

Nincs

                 <HarmonisedSystemCode>Code_86633</HarmonisedSystemCode>

O

X(18)

VTSZ szám

                 <ContainedIdentificationCode>Code_56234</ContainedIdentificationCode>

O

X(18)

Nincs

                 <ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>

M

X(35)

Megnevezés

                 <ItemType>RC</ItemType>

O16,

"RC"

Nincs

                 <InvoiceQuantity>2.000</InvoiceQuantity>

M

R3

Számlázott mennyiség

Kapcsolódó paraméter: EDIÁtváltás, EAN,

                 <InvoiceUnitPacksize>2.000</InvoiceUnitPacksize>

O

R3

Nincs

                 <DeliveredQuantity>2.000</DeliveredQuantity>

O

R3

Nincs

                 <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>

M5,

X(3)

Cikktörzs -> További adatok

Megadható a mennyiség és mennyiségi egység.

Feltétel: NINCS beállítva az EDIÁtváltás és az EAN = Átváltás paraméter

                 <InvoiceUnitNetPrice>23.45</InvoiceUnitNetPrice>

M

R2

Kedvezménnyel csökkentett nettó egységár

Kapcsolódó paraméter: EDIÁtváltás, EAN,

                 <InvoiceUnitListPrice>27.12</InvoiceUnitListPrice>

M

R2

0

                 <TaxRate>7.00</TaxRate>

M3,

R2

VAT rate

                 <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>

M3,

"S" | "Z" | "E" |

Áfa besorolás: S – standard, az áfakulcs szerint

Z – adómentes, E – hatályon kívüli,

                 <TaxAmount>3.28</TaxAmount>

M

R2

Áfa érték

                 <EnvironmentTaxRate>12.5</EnvironmentTaxRate>

C10,

R2

Nincs

                 <EnvironmentTaxIdentificationCode>GKT</EnvironmentTaxIdentificationCode>

C10,

" GKT" | " CSKT" | " HKT " |

" KKT" | " AKT"

Nincs

                 <OtherTaxIdentificationCode>ZZZ</OtherTaxIdentificationCode >

C10,

"AAA"

Nincs

                 <EnvironmentTaxAmount>2.93</EnvironmentTaxAmount>

C10,

R2

Nincs

                 <NetAmount>46.90</NetAmount>

M

R2

Nettó érték

                 <GrossAmount>50.12</GrossAmount>

M

R2

Bruttó érték

                 <PayAmount>50.00</PayAmount>

O

R2

Bruttó érték

                 <PackageType>BX</PackageType>

O

"CT" | "BX"

Nincs

         </Line-Item>

 

 

 

         <Line-AllowanceOrCharge>

O

 

Ha nincs kedvezmény/felár a sorban, nincs ilyen blokk

                 <AllowanceOrCharge-Line>

M

 

 

                         <Step>0</Step>

M

N0

0

                         <Type>A</Type>

M

"A" | "C"

"A" ha kedvezmény, "C" ha felár

                         <PercentageAmount>12</PercentageAmount>

M

R2

Felárnál negatív érték

                              </AllowanceOrCharge-Line>

 

 

 

                 <MonetaryCharge>120.90</MonetaryCharge>

C11,

R2

Felár értéke

                 <MonetaryAllowance>12.30</MonetaryAllowance>

C12,

R2

Kedvezmény értéke

         </Line-AllowanceOrCharge>

 

 

 

 </Line>

 

 

 

</Invoice-Lines>

 

 

 

 

 

 

 

<Invoice-Summary>

M

 

 

 <TotalLines>1</TotalLines>

M

N0

Sorok száma

 <TotalNetAmount>46.90</TotalNetAmount>

M

R2

Nettó érték

 <TotalTaxAmount>3.28</TotalTaxAmount>

M

R2

Áfa érték

 <TotalGrossAmount>50.18</TotalGrossAmount>

M

R2

Bruttó érték

 <TotalPayAmount>50.18</TotalPayAmount>

O

R2

Bruttó érték

 <AllowanceOrCharge>

O11,12,

 

Ha nincs summa kedvezmény vagy felár, a blokk nem lesz létrehozva

         <Type>A</Type>

M

"A" | "C"

"A" ha summa kedvezmény, "C" ha summa felár van a számlán

         <MonetaryAmount>120.90</MonetaryAmount>

M

R2

A kedvezmény/felár summa értéke, felárnál negatív

 </AllowanceOrCharge>

 

 

 

 <TotalAmountOfInvoice>50.18</TotalAmountOfInvoice >

O9,

R2

Nincs

 <Tax-Summary>

M

 

 

         <Tax-Summary-Line>

M

 

 

                 <TaxRate>7.00</TaxRate>

M3,

R2

Áfa kulcs

                 <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>

M3,

"S" | "Z" | "E" |

Áfa besorolás: S – standard, az áfakulcs szerint

Z – adómentes, E – hatályon kívüli,

                 <TaxAmount>3.28</TaxAmount>

M

R2

Áfa érték

                 <EnvironmentTaxRate>12.5</EnvironmentTaxRate>

C10,

R2

Nincs

                 <EnvironmentTaxIdentificationCode>GKT</EnvironmentTaxIdentificationCode>

C10,

" GKT" | " CSKT" | " HKT " |

" KKT" | " AKT"

Nincs

                 <OtherTaxIdentificationCode>ZZZ</OtherTaxIdentificationCode >

C10,

"AAA"

Nincs

                 <EnvironmentTaxAmount>2.93</EnvironmentTaxAmount>

C10,

R2

Nincs

                 <TaxableAmount>46.90</TaxableAmount>

M

R2

Áfa alapja (nettó érték)

                 <GrossAmount>50.18</GrossAmount>

M

R2

Bruttó érték

         </Tax-Summary-Line>

 

 

 

 </Tax-Summary>

 

 

 

</Invoice-Summary>

 

 

 

 

 

 

 

</Document-Invoice>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) The fields are completed while the document is being processed by ECOD.

2) If a field is marked ‘Payee’ it must be completed.

3) The menu links tax-rate with tax-code according to the list of options. The tag is not present if <EnvironmentTaxIdentificationCode> is present:

 

VAT rate:

Tax Category Code

Zero

"Z" (zero)

Exempt

"E" (exempt)

Another number (standard)

"S" (standard)

payment of  duty/tax/fee is not done on the basis of his invoice

"AC"

tax-free export item

"G"

 

4) Tag must be filled if different from <Seller> section

5) The fields must be completed where an invoice is issued without a paper equivalent. These are the acceptable dimensions:

 

 

Unit of Measurement

Unit of Measurement Code

Meter

MTR

square meter

MTK

Kilogram

KGM

Liter

LTR

unit

PCE

pair (two objects making up a whole)

PR

metric tone (1000kg)

TNE

 

6) The fields must be completed if the invoice recipient demands it.

7) The field must be filled if address data different with <Buyer> section

8) Field mandatory if invoice items contain products affected by excise regulations

9) Mandatory for BAUMAX partners

10) Optional, it could be only one field In the line. Field <EnvironmentTaxIdentificationCode> can hale the following values:

 

 

Qualifier

Description

GKT

Tire product fee

CSKT

Package product fee

HKT

Refrigerating equipments' product fee

KKT

Oil and oil derivatives product fee

AKT

Accumulator product fee

 

Field <OtherTaxIdentificationCode> has values agreed by both parties

 

11) The field must be in the document if in the line there is AT least one field <Type> with value „C” - charge

12) The field must be in the document if in the line there is AT least one field <Type> with value „A” – allowance

13) If the document is in the test mode (this field is not empty) than in UNB segment in EDIFACT test identifier must have value „1”.

14) Hungarian account numbers has the following structure: n8-n8-n8 eg. 12345678-12345678-12345678

15) The field must be filled if different with the field in <Seller> section

16) If the line has „return container” item the field must hale value „RC”

 

 

 

 

How to send the documents:

Documents should be sent in individual files in compliance with the ‘one document one file’ requirement.

 

Coding:

The document is coded according to the UTF-8 standard  

 

Type:

M- Mandatory – must be completed

O- Optional – there is a choice – it may be completed or not completed

C – Conditional – to be completed or not completed depending on circumstances

 

Field Format:

Stipulates the range of adopted values (the acceptable range of signs), the accuracy of the real numbers:

[A-Z](3) the range of signs, upper case letters from A to Z maximum number of symbols 3 X (n) range of signs, any signs in base-16 code from the range ‘0 x 20’ to ‘0 x FF’; where the signs (‘<’, ‘>’ and ‘&’) are used, or others in base-16 code from the range ‘0 x 80’ to ‘0 x FF’, the fields should be included in the CDATA section

[0-9](13) range of signs, numbers from ‘0’ to ‘9’, maximum number of signs 13

[-0-9](20)        range of signs, numbers from ‘0’ to ‘9’ and the minus sign ‘-‘, maximum number of signs 20

NO whole number

R2        a real number accurate to two decimal points (e.g. 23.45) with the ‘decimals’ separated from the other part of the number by a decimal point.

CCYY-MM-DD        is the date field format (‘CCYY’ – 4 figure year, ‘MM’ – 2 figure month, ‘DD’ – 2 figure day)

hh:mm is the time field format (‘hh’ – 2 figure part meaning hours in the 24 hour system: 00 – 23, ‘mm’ – 2 figure part meaning  minutes: 00 – 59)