Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

Súgó

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás pillanatától kezdve kötelezően kell alkalmazni az INTRASTAT jelentést a gazdaság teljesítményének mérése érdekében. (Európai Unió elvárása, a kereskedelmi forgalomban a csatlakozásig a vámhatóság biztosította ezen külkereskedelmi statisztikai adatok gyűjtését.)

Párbeszédablak

Párbeszédablak

 

 

 

Leírás

Nagyítás a képre kattintással!

- Párbeszédablak -

Nagyítás a képre kattintással!

- Intrastat lista listaképe- 

Rendezettség: Vámtarifa kód / Ügylet kód / Szállítási feltétel kód / Szállítási mód kód / Ország kód / Bizonylatszám / Termék kód.

Egyéb: IntrastatL.xsl

Ahhoz, hogy az Intrastat lista a megfelelő adatokat hozza az ezen a súgó oldalon felsorolt paramétereket kell beállítanunk.

Algoritmus

1) Az elektronikus intrastat jelentés egy adott hónapra készül.

2) A statisztikai szorzó a bővített jelentés statisztikai érték oszlopának kiszámításához szükséges. Ha üres, az említett oszlop nem tartalmaz adatokat.

3) A devizás szállító számlát a teljesítés dátumon, vevő számlát a pénzügyi évben beállított vevő árfolyam dátum típus szerinti dátumon, szállítólevelet az átváltási dátumon (ha üres, akkor a  kelte dátumon) váltjuk át.

4) A lista összesítő sorai az utolsó oldalon szerepelnek a következő adatokkal:

Sorszám

Termék vámtarifaszámának az első 8 karakterre

Ügylet

 

Tagállam

Tömeg

Kieg. mennyiség(kiegészítő mennyiség)

Számla összeg

Stat. összeg(statisztikai összeg).

Az előírásoknak megfelelően itt a kiegészítő mennyiség egészre kerekítve, az összegek pedig kerekítve jelennek meg.

 

5) Az ügyletkódba szabályozható, hogy Származási ország, Beléptető tagállam megjelentésre kerüljön vagy sem.

6) A statisztikai érték alapesetben 1 kell legyen.

 

A lista soronként tartalmazza az alábbiakat:

Bizonylatszám:        A bizonylatszámból megállapítható, hogy számla, vagy szállítólevél alapján került a tétel a jelentésbe.

Termékkód:                A Terméktörzsben szereplő kód, nem azonos a jelentés összesítő sorában szereplő termékkóddal, ami a vámtarifaszám.

Megnevezés:                Termék megnevezése.

Deviza érték:                Érték devizában.

Árfolyam:                Szállítólevél esetén a pénzügyi évben beállított bank a szállítólevél dátumán érvényes napi deviza-közép árfolyama (a KSH 2005 évi kitöltési útmutatónak megfelelően).

Tömeg:                Összes nettó tömeg.

Kieg. mennyiség:        Kiegészítő mennyiség: A vámtarifa törzsben megadott mennyiségi egységre átváltott mennyiség

Számla összeg:        A Deviza érték szorozva az árfolyammal, ami nem feltétlenül egyezik meg az áfa bevallásban szereplő értékkel, illetve a könyvelésben szereplő értékkel. A könyvelés a választott pénzintézet által közzétett árfolyamon történik, míg a bevallásba az áfa törvény szerinti teljesítés dátumán, és az akkor érvényes közép árfolyamon kerül. Ha a bizonylat Forintban készül, a Forint érték jelenik meg.

Stat. összeg:                Statisztikai összeg: A számla összeg szorozva a lista késztésekor megadott stat. szorzóval.

Stat. érték:                Statisztikai érték: A számla tétel megjegyzés fülén a Statisztikai érték mezőben felvett értéket listázza a program.

Partner adósz.:                Partner adószáma: Ha a szállítólevélen vagy a számlán ki van töltve az Átvevő adószáma akkor az oda beírt érték

A bizonylattételek az alábbi feltételek teljesülése estén kerülnek a kiszállításról szóló jelentésbe:

Vevőszámla

Fejléc:

1) A számla Típusa Export.

2) A számlán szereplő Teljesítés kelte beleesik a jelentésben megadott időszakba.

3) A számlán, vagy a számlán szereplő ügyfél EU tag, az ügyfél törzsadataiban az EU adószám ki van töltve, vagy az Ügyletkód = 91.

Tétel:

1) A tételben az Ügyletkód ki van töltve.

2) A tétel áfa analitika 1 értéke Export vagy áfa analitika 1 Nem adóalap, áfa analitika 2 Külf. szolgáltatásnyújtás és áfa analitika 3 Köz. belüli forgalom.

3) A tétel Típusa Normál, vagy Cikk, de a tételhez nem tartozik szállítólevél.

4) A vevőszámla tételhez tartozó vámtarifaszám használható és az Intrastat értéke igaz.

Szállítólevél

Fejléc:

1) A szállítólevél mozgásnemének Típusa Export.

2) A szállítólevél dátuma beleesik a jelentésben megadott időszakba.

3) A szállítólevélen szereplő ügyfél törzsadataiban, vagy ha a szállítólevélben van telephely akkor  annak a törzsadataiban, az EU adószám ki van töltve, vagy az Ügyletkód = 91 (Indirekt kereskedelem)

4) A szállítólevélen az Ügyletkód ki van töltve.

Tétel:

1) A tételhez tartozó vámtarifaszám használható és az Intrastat értéke igaz

 

A bizonylattételek az alábbi feltételek teljesülése estén kerülnek a beérkezésről szóló jelentésbe:

Szállítószámla

Fejléc:

1) A számla Típusa Import.

2) A számlán szereplő Teljesítés kelte beleesik a jelentésben megadott időszakba.

3) A számlán, vagy a számlán szereplő ügyfél törzsadataiban az EU adószám ki van töltve, vagy az Ügyletkód = 91.

Tétel:

1) A tételben az Ügyletkód ki van töltve.

2) A tétel áfa analitika 1 értéke [Normál, Le nem vonható, Arányosított, Adómentes].

3) A tétel Típusa Normál, vagy Cikk, de a tételhez nem tartozik szállítólevél.

4) A szállítószámla tételhez tartozó vámtarifaszám használható és az Intrastat értéke igaz.

 

Szállítólevél

Fejléc:

1) A szállítólevél mozgásnemének Típusa Import.

2) A szállítólevél dátuma beleesik a jelentésben megadott időszakba.

3) A szállítólevélen szereplő ügyfél törzsadataiban az EU adószám ki van töltve, vagy az Ügyletkód = 91 (Indirekt kereskedelem).

4) A szállítólevélen az Ügyletkód ki van töltve.

Tétel:

1) A tételhez tartozó vámtarifaszám használható és az Intrastat értéke igaz.

 

Elektronikus adatszolgáltatás        

1) A fájl CSV típusú és kiterjesztésű (pontosvesszővel elválasztott adatmezők, 1 rekord 1 sor).

2) Ha az adatmező értékében pontosvessző van, azt két idézőjel között, ha idézőjel található, azt pedig duplán kell szerepeltetni.

3) Nullás jelentést is exportál. Ilyenkor csak a fejléc rekord lesz, 0 tételszámmal.

4) Fájlnév: NyilvSzam + Ev utolsó két karakter + Honap + SajatTorzsszam

 

Fejléc felépítése:

- Típus: Karakteres, 2 hossz, Kötelező, A papír alapú kérdőíven nem szereplő, technikai adat, értéke fixen '02' („02” - konstans)

- Adatszolgáltató törzsszáma: Karakteres, 8, Kötelező, Az adatszolgáltató adószámának első 8 jegye. CDV ellenőrzés történik. (SajatTorzsszam)

- Jelentéskészítő törzsszáma: Karakteres, 8, Kötelező, Ügynökség alkalmazásakor annak törzsszáma, egyébként az adatszolgáltató törzsszáma. CDV ellenőrzés történik. (JelenteskeszitoTorzsszam)

- Kitöltő személy neve: Karakteres, max. 60, Kötelező, A jelentést kitöltő személy neve. (KitoltoSzemelyNev)

- E-mail: Karakteres, max. 60, Kötelező, A kitöltő személy e-mail címe(Hivatali e-mail cím). (KitoltoSzemelyEmail)

- Telefon: Karakteres, max. 20, Kötelező, A kitöltő személy telefonszáma(Hivatali telefon). (KitoltoSzemelyTelefon)

- Fax: Karakteres, max. 20, Nem kötelező, A kitöltő személy fax száma. (KitoltoSzemelyFax)

- Kitöltés dátuma: Dátum, Kötelező, A kitöltés dátuma, éééé.hh.nn. formátumban (pl. 2004.06.03.) (KitoltesDatum)

- Nyilvántartási szám: Karakteres, 4, Kötelező, 2010, 2011, 2012, 2013 lehet, az adatszolgáltatás típusának megfelelően. (NyilvSzam)

- Időszak, év: Karakteres, 4, Kötelező, Év, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik; értéke: 2005 vagy 2004 (korábbi adatszolgáltatás javítása/módosítása esetén) (Ev)        

- Időszak, hónap: Karakteres, 2, Kötelező, Hónap, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik; értéke 01 és 12 között lehet. (Honap)

- Tételszám összesen: Numerikus, max. 4, Kötelező, A jelentett összes tétel száma. Nullás jelentés esetén értéke kötelezően 0. (Tetelszam)

- Megjegyzés: Karakteres, max. 4000, Nem  kötelező, A papír alapú kérdőíven nem szereplő adat; a kérdőív kitöltőjének esetleges megjegyzésére. (Megjegyzes)

 

Tétel felépítése:

- Tételsorszám: Numerikus, max. 4, Kötelező, 1-től induló, egyesével növekvő sorszám. (Sorszam)

- Termék kódja: Karakteres, 8, Kötelező, Az aktuális KN nyolcjegyű termékkódja. (VamtarifaKod)

- Ügyletkód: Karakteres, max. 2, A 99500000 KN-kód kivételével kötelező. Az érvényes kódok a kitöltési útmutatóban találhatók. (UgyletKod)

- Szállítási feltétel: Karakteres, 3, A 99500000 KN-kód kivételével kötelező. Az érvényes kódok a kitöltési útmutatóban találhatók. (SzallFeltetelKod)

- Fuvarozási mód: Karakteres, 1, A 99500000 KN-kód kivételével kötelező. Az érvényes kódok a kitöltési útmutatóban találhatók. (SzallModKod)

- 2005.12.31.-ig: Feladó/Rendeltetési tagállam: Karakteres, 2, Kötelező, Érvényes kódok a kitöltési útmutatóban találhatók. (OrszagKod)

- 2006.01.01.-tól: Feladó/Rendeltetési tagállam: Karakteres, 2, Kötelező, Érvényes kódok a kitöltési útmutatóban találhatók. (OrszagKodAlpha2)

- 2005.12.31.-ig: EU-n kívüli feladó/rend. ország: Karakteres, 2, Csak 91-es ügyletkódnál kötelező, egyéb esetben üresen kell hagyni! Érvényes kódok a kitöltési útmutatóban találhatók. (EUKivulFelado)

- 2006.01.01.-tól: Származási / EU-n kívüli rend. ország: Karakteres, 2, Kötelező, Érvényes kódok a kitöltési útmutatóban találhatók. (OrszagKodAlpha2)

- Nettó tömeg (kg): Numerikus, max. 10, Kitöltési útmutató C mellékletében felsorolt KN-kódok és a 99500000 KN-kód kivételével kötelező. Csak 0-tól nagyobb egész szám lehet. (Tomeg)

- Mennyiség: Numerikus, max. 10, A KN-ben megjelölt termékekre kötelező. Csak 0-tól nagyobb egész szám lehet. (KiegMennyiseg)

- Számlázott összeg (Ft): Numerikus, max. 12, Kötelező, Csak 0-tól nagyobb egész szám lehet. (SzamlaOsszeg)

- Statisztikai érték (Ft): Numerikus, max. 12, 2010 és 2012 nyilvántartási számú adatszolgáltatás esetén kötelező, és csak 0-tól nagyobb egész szám lehet. 2011 és 2013 nyilvántartási számú, egyszerűsített adatszolgáltatás esetén nem kell kitölteni. (StatOsszeg)

 

Változások 2019-től

 

-Nem lesz egyszerűsített típusú kérdőív: a lista párbeszédablakán az Adatszolgáltatás típus kötelezően részletes, ha az Év 2019 vagy annál nagyobb. Az évet tegyük az Adatszolgáltatás típus felé a párbeszédablakon.

-Új kombóbox a párbeszédablakra a Kitöltő felé: Jóváhagyó személy (kód, név, személy törzs). Ennek hatására vegye ki a Nevét, beosztását, e-mail címét és telefonszámát

-Elektronikus adatszolgáltatáskor figyelje, hogy a vezető telefonszáma, beosztása és e-mail címe ki legyen töltve (mint a kitöltőnél korábban), egyéb esetben nem készülj fájl. Erről felugró ablakban tiltó üzenettel tájékoztat a program: "Nincs kitöltve a személy törzsben a jelentést jóvá hagyó személy beosztása/e-mail címe/telefonszáma! A fájl nem készíthető el"

 

Lista módosításai:

-Analitika=kiszállítás: akkor nem kellenek a következő oszlopok: Fuvarozási mód, Szállítási feltétel, EU-n kívüli rendeltetési ország

-Analitika=beérkezés:  akkor nem kellenek a következő oszlopok: Fuvarozási mód, Szállítási feltétel

-Analitika=beérkezés: új oszlop: Partner adószáma

-Tétel összevonás:Egy tételként szerepeltetni azokat az ügyleteket, amelyek termékkódja, valamint az ügyletfajtára, partner tagállamra és származási országra (kiszállításnál partner adószámra is!) vonatkozó adatai megegyeznek

 

-Külföldi értékesítés típusú szállítólevélre és számlára felkerült új mező a fejlécen: "Átvevő adószáma" - Ide kell beírni annak a Partnernek az adószámát, aki a terméket átveszi. Ez nem feltétlenül kell megegyezzen a számlán vagy szállítólevélen szereplő vevő adószámával. Nem kötelező a kitöltése, de ha ki van töltve, az adószámot innen kell venni és nem az ügyfélből!

-2019-ben a származási ország kitöltése önkéntes

.

CSV felépítése

 

Kiszállítás Fejléc

 

 

 

 

 

Megnevezés

Típus

Hossz

Kitöltés

Leírás

Tárolt eljárás adatmező

Fejezet

karakter

 

Kötelező

Fejezet azonosító

új

Sorrend

karakter

3

Kötelező

Előlap 1

új

MC01

karakter

4

Kötelező

2010 (ez kötelezően ide írandó!!!)

új: 2010 konstans

M003_G

karakter

8

Kötelező

Gazdasági szervezet törzsszáma (Adószám első 8 számjegye)

Sajattörzsszam

M003

karakter

8

Kötelező

Ügynökség alkalmazásakor annak törzsszáma, egyébként az adatszolgáltató törzsszáma. CDV ellenőrzés történik.

JelenteskeszitoTorzsszam

MEV

karakter

2

Kötelező

Tárgyév utolsó két számjegye

Ev

MHO

karakter

2

Kötelező

Tárgyhó két hosszan 0-val kiegészítve

Honap

JHNEV

karakter

max 60

Kötelező

A kérdőívet jóváhagyó vezető neve

új

JBEOSZTAS

karakter

max 60

Kötelező

A kérdőívet jóváhagyó vezető beosztása (Személytörzs/Beosztás)

új

JTELEFON

karakter

max 20

Kötelező

A kérdőívet jóváhagyó vezető telefonszáma

új

JEMAIL

karakter

max 20

Kötelező

A kérdőívet jóváhagyó vezető e-mail címe

új

KNEV

karakter

max 60

Kötelező

A kitöltő személy neve

KitoltoSzemelyNev

KBEOSZTAS

karakter

max 60

Kötelező

A kitöltő személy beosztása

új

KTELEFON

karakter

max 20

Kötelező

A kitöltő személy telefonszáma

KitoltoSzemelyTelefon

KEMAIL

karakter

max 20

Kötelező

A kitöltő személy e-mail címe

KitoltoSzemelyEmail

MEGJEGYZES

karakter

max 4000

Nem kötelező

A papír alapú kérdőíven nem szereplő adat; a kérdőív kitöltőjének esetleges megjegyzésére.

Megjegyzes

VGEA002

karakter

max 5

Kötelező

Kérdőív kitöltésére fordított idő

új

Kiszállítás Tétel

 

 

 

 

 

Megnevezés

Típus

Hossz

Kitöltés

Leírás

Tárolt eljárás adatmező

FEJEZET

karakter

1

 

Fejezet azonosító 1-Kiszállítás

új

SORREND

Numerikus

3

 

Kiszállítás fejezet ismétlődés sorrendje, 1-gyel kezdődik

új

LAP_SUM

 

 

 

Technikai mező, kötelezően üres maradjon

új

T_SORSZ

karakter

max 4

Kötelező

1-től induló, egyesével növekvő sorszám

Sorszam

TEKOD

karakter

8

Kötelező

Az aktuális KN nyolcjegyű termékkódja

VamtarifaKod

UKOD

karakter

Max 2

 

A 99500000 KN-kód kivételével kötelező. Az érvényes kódok a kitöltési útmutatóban találhatók

Ugyletkod

RTA

karakter

2

Kötelező

Érvényes kódok a kitöltési útmutatóban találhatók

OrszagKodAlpha2

SZAORSZ

karakter

2

 

 

EredetiOrszagKodAlpha2

KGM

Numerikus

10

 

Kitöltési útmutató C mellékletében felsorolt KN-kódok és a 99500000 KN-kód kivételével kötelező. Csak 0-tól nagyobb egész szám lehet.

Tomeg

KIEGME

Numerikus

10

 

A KN-ben megjelölt termékekre kötelező. Csak 0-tól nagyobb egész szám lehet.

KiegMennyiseg

SZAOSSZ

Numerikus

12

Kötelező

0-tól nagyobb egész szám

SzamlaOsszeg

STAERT

Numerikus

12

Kötelező

0-tól nagyobb egész szám

Statosszeg

PADO

karakter

12

Kötelező

Partner adószáma (alapesetben a vevő adószáma, de ha kitöljük a fejlécben az "Átvevő adószámát", akkor az

új

 

Beérkezés Fejléc

 

 

 

 

 

Megnevezés

Típus

Hossz

Kitöltés

Leírás

Tárolt eljárás adatmező

Fejezet

karakter

 

Kötelező

Fejezet azonosító

új

Sorrend

karakter

3

Kötelező

Előlap 1

új

MC01

karakter

4

Kötelező

2012 (ez kötelezően ide írandó!!!)

új: 2012 konstans

M003_G

karakter

8

Kötelező

Gazdasági szervezet törzsszáma (Adószám első 8 számjegye)

Sajattörzsszam

M003

karakter

8

Kötelező

Ügynökség alkalmazásakor annak törzsszáma, egyébként az adatszolgáltató törzsszáma. CDV ellenőrzés történik.

JelenteskeszitoTorzsszam

MEV

karakter

2

Kötelező

Tárgyév utolsó két számjegye

Ev

MHO

karakter

2

Kötelező

Tárgyhó két hosszan 0-val kiegészítve

Honap

JHNEV

karakter

max 60

Kötelező

A kérdőívet jóváhagyó vezető neve

új

JBEOSZTAS

karakter

max 60

Kötelező

A kérdőívet jóváhagyó vezető beosztása (Személytörzs/Beosztás)

új

JTELEFON

karakter

max 20

Kötelező

A kérdőívet jóváhagyó vezető telefonszáma

új

JEMAIL

karakter

max 20

Kötelező

A kérdőívet jóváhagyó vezető e-mail címe

új

KNEV

karakter

max 60

Kötelező

A kitöltő személy neve

KitoltoSzemelyNev

KBEOSZTAS

karakter

max 60

Kötelező

A kitöltő személy beosztása

új

KTELEFON

karakter

max 20

Kötelező

A kitöltő személy telefonszáma

KitoltoSzemelyTelefon

KEMAIL

karakter

max 20

Kötelező

A kitöltő személy e-mail címe

KitoltoSzemelyEmail

MEGJEGYZES

karakter

max 4000

Nem kötelező

A papír alapú kérdőíven nem szereplő adat; a kérdőív kitöltőjének esetleges megjegyzésére.

Megjegyzes

VGEA002

karakter

max 5

Kötelező

Kérdőív kitöltésére fordított idő

 

Beérkezés Tétel

 

 

 

 

 

Megnevezés

Típus

Hossz

Kitöltés

Leírás

Tárolt eljárás adatmező

FEJEZET

karakter

1

 

Fejezet azonosító 1-Kiszállítás

új

SORREND

Numerikus

3

 

Kiszállítás fejezet ismétlődés sorrendje, 1-gyel kezdődik

új

LAP_SUM

 

 

 

Technikai mező, kötelezően üres maradjon

új

T_SORSZ

karakter

max 5

Kötelező

1-től induló, egyesével növekvő sorszám

Sorszam

TEKOD

karakter

8

Kötelező

Az aktuális KN nyolcjegyű termékkódja

VamtarifaKod

UKOD

karakter

Max 2

 

A 99500000 KN-kód kivételével kötelező. Az érvényes kódok a kitöltési útmutatóban találhatók

Ugyletkod

FTA

karakter

2

Kötelező

Érvényes kódok a kitöltési útmutatóban találhatók

OrszagKodAlpha2

SZAORSZ

karakter

2

 

 

EredetiOrszagKodAlpha2

KGM

Numerikus

10

 

Kitöltési útmutató C mellékletében felsorolt KN-kódok és a 99500000 KN-kód kivételével kötelező. Csak 0-tól nagyobb egész szám lehet.

Tomeg

KIEGME

Numerikus

10

 

A KN-ben megjelölt termékekre kötelező. Csak 0-tól nagyobb egész szám lehet.

KiegMennyiseg

SZAOSSZ

Numerikus

12

Kötelező

0-tól nagyobb egész szám

SzamlaOsszeg

STAERT

Numerikus

12

Kötelező

0-tól nagyobb egész szám

Statosszeg

 

 

Változások 2022-től:

2010 Kiszállítás kérdőíven megadott „Származási ország” és „Partner adószám” mezők kitöltése kötelező lesz.

 

Származási ország ajánlás        

Szállítólevél-számla kapcsolat

A következőben leírtak jellemzően azokat a felhasználóinkat érintik, akik folyamatosan mennyiségben és értékben is nyilvántartást vezetnek a készleteikről. Jelen esetben a mindig a szállítólevélen megadott származási ország kerül megjelenítésre a listában és az adatszolgáltatásban. Ha a kapcsolódó termék VTSZ táblázatában kitöltött a származási ország, akkor a szállítólevél kitöltésekor automatikusan ajánlásra kerül a származási ország mező a termékben megadott adattartalommal. Ez az érték a felhasználó által manuálisan felülírható. A Kiszállítás, illetve Beérkezés típusú kérdőívek esetén is a fent leírt működés érvényesül.  Ha a szállítólevélen üresen marad a származási ország mező, akkor a Beérkezés típusú kérdőív esetén az ügyfél országkódja jelenik meg a listán, míg a Kiszállítás oldalon a származási ország mező üresen marad. Ilyen esetben a felhasználónak utólagosan pótolnia kell a mező adattartalmát. Beérkezés oldalon kivételnek számít az értékesítés típusú szállítólevél visszáruja, ebben az esetben is üresen marad a származási ország mező, hogyha a szállítólevélen ez nincs kitöltve. Kiszállítás oldalon beszerzés szállítólevél visszáruja esetén, ha a származási ország hiányzik, automatikusan az ügyfél országa kerül kitöltésre.

 

Kimeneti eszközök

Nyomtató, MS Excel, HTML

Javasolt almenü

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Készlet / Listák / Intrastat

Paraméterek