Jogszabályi megfelelőség

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Adó > Referencia > Jövedéki nyilvántartás 2017-től

 

NYILATKOZAT A PROGRAM JÖVEDÉKI NYILVÁNTARTÁSÁNAK MEGFELELŐSÉGÉRŐL

 

 

A PROGEN Kft. igazolja, hogy az általa fejlesztett és forgalmazott sERPa Moduláris Integrált Vállalatirányítási Rendszer (továbbiakban program) v.3.0.70 és későbbi verziói a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló 2016. évi LXVI. törvény a 45/2016. NGM rendelet és a 4006/2017. NAV tájékoztató hatálybalépésétől kezdődően a jövedéki nyilvántartás egyes paragrafusainak az alábbiak szerint felel meg.

 

A program a mozgásokat a programba bejelentkezett felhasználókhoz kötötten képes kezelni. A rendszerben semmiféle olyan javítást nem lehet elvégezni, amelynek ne lenne nyoma a különböző kimutatásokban illetve az adatkonzisztenciában. A program a nyilvántartásokat képes olyan formátumban szolgáltatni, amely elkészítése után már nem módosítható. Az utólagos módosítások felhasználókhoz kötött naplózása, későbbi visszakeresése a programban megoldott.

 

Naplózás

 

A felhasználók által végzett munkafolyamatok folyamatosan naplózásra kerülnek. A naplózott adatok a “Módosítás napló” funkcióban kérdezhetők le. A lekérdezés tartalmazza az eredeti adatot, a módosított adatot és az eltérést. Az is naplózásra kerül, ha egy felhasználó belép a sERPa programba, vagy ha kilép belőle. A belépéseket és kilépéseket a “Felhasználó belépés napló” funkcióban kérdezhetjük le.

 

Hozzáférési jogosultság

 

A program a felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartja, a felhasználók körében, illetve azok jogosultságában beállt változások szintén az előbbi módon, a “Módosítás napló” funkcióban kérdezhetők le.

 

Mentés / Visszatöltés

 

A sERPa program naplózza az adatbázis mentéseket és visszatöltéseket. A visszatöltés naplóbejegyzésében megjelenítjük, hogy milyen dátumú mentés visszatöltése történt, illetve a felhasználó egy megjegyzést fűzhet a visszatöltéshez, amelyben leírja, hogy miért kellett az adatbázist visszatölteni.

 

Adatbázis elérési útja

 

Az SQL server Data könyvtárában találhatóak az adatbázis fájljai. A szerver munkakönyvtárának helyét a felhasználó határozhatja meg a program telepítése során.

 

Budapest, 2017. július 4.

 

 

 Tóth István György

 ügyvezető igazgató