Bank kivonat

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Bank > Referencia Részletek megjelenítése, elrejtése

Ez a funkció a banki kivonatok kezelését, rendszerbe rögzítését teszi lehetővé.  Valamint a home banking rendszerekből és az „Elküldött” állapotú átutalási megbízásokból is lehet adatot átemelni.

Fülek

Fejléc

 

 

 

Tétel

Általános

Megjegyzés

Kapcsolódó bizonylatok

 

Pénzügyi rendező tétel

 

 

Megjegyzés

 

 

 

Átváltás

 

 

 

Leírás

A funkció működésének jellegzetességeit előzetesen a kivonat paraméter funkcióban határozhatjuk meg. A kivonatot kiadó bank vonatkozó bankszámlája a bankszámla funkcióban került felvételre és bankhoz rendelésre. Az említett funkcióban felvett bankszámlaszámok közül művelettel választhatunk, kivéve ha a bankszámlaszám menüparaméter beállításra került, mert ekkor csak egy a menüparaméterben beállított bankszámlaszámra vehetünk fel bizonylatot.

 

A kontírozásra vonatkozó mezőknek (főkönyvi szám, másodlagos könyvelés főkönyvi szám, költséghely, témaszám, pozíciószám) - a megfelelő paraméter funkcióban felvettek szerint - értéket akkor ajánl meg a program, ha a bizonylaton ki vannak töltve egyrészt a kötelező kitöltésű mezők (felülről lefelé haladva a fülön belül és balról jobbra haladva a fülek között), másrészt a vonatkozó paraméter feltételeiben szereplő mezők is a bizonylat bevitelben (attól függetlenül, hogy magában a paraméterben van-e megadva nekik érték).

 

Egyéb Home banking információk:

Elektra:

Elektra rendszerből történő kivonat exportálást a "Kivonatok, értesítők kezelése" ablakban a "Kivitel külső egységre" menüponttal kell végezni úgy, hogy nem a "Banki formátum"-ban, hanem az "Export text" formátumban kell létrehozni a fájlt. Elektra esetén 852-es kódot használ az importálás.

A funkció módosító, vagy lekérdező üzemmódban való indításakor korlátozásra kerülhetnek a bal oldali keresőben megjelenő bizonylatok a felhasználó számára megengedett témaszámok és pozíciószámok szerint. Ezeket a korlátozásokat a Projektkezelés modulban (annak megléte esetén) a Projekt jogosultság funkcióban lehet beállítani! Csak azokat a bankkivonatokat jeleníti meg, amelynek van olyan tétele, aminek a típusában szerepel témaszám és pozíciószám mező.

Műveletek

Bankszámla választás
Nettó
Bruttó
Bizonylatösszesítő
Egyenlegszűrés
Számla egyenleg ajánlás kapcsolódó számlákat figyelmen kívül hagyva  
Kontírozás
Import...
PEK Import
Átutalási megbízás
Pénzügyi rendező tétel felvétele
Automatikus ügyfél adatai ablak
Tételszétosztás
Gazdasági esemény
Kitöltés kötegelt számla bizonylatról
Speciális áfa kiszámítása
Összepontozás ellenőrzés
Főkönyvi napló
Ellenőrzött tételek beállítása
Kontírcsik lista nyomtatás...
Nyitott számlák ajánlás...
Árfolyam lekérdezés

Keresés

Banki nap

 

Kivonatszám

 

Szűrés

Szűrés

 

 

 

Ellenőrzések

A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:

A szám(lák)hoz rendelt összeg(ek) összege nagyobb a kivonat tételben szereplő összegnél! A kivonat nem menthető.
A szám(lák)hoz rendelt összeg(ek) összege kisebb, mint a kivonat tételben szereplő összeg!
A kivonat dátumával nincs felvéve árfolyam. Az átváltás az utolsó megadott árfolyamon történik.
A kiadott összegnél nem lehet többet visszavenni! A kivonat nem menthető.
Összeg-utalt összeg eltérése
Túlzott külföldi bankköltség ellenőrzés
Negatív bankköltség ellenőrzés
Egyéb tétel ... folyószámlával ügyfélre ellenőrzés
Megegyező számlákra ellenőrzés
A pénzügyi bizonylat(ok)ban szereplő típus nem egyezik meg a számlában megadottal, a számla nem menthető!
A számlá(k)ban szereplő deviza nem egyezik meg a tételben megadottal, a bankkivonat nem menthető!
A számlá(k)ban szereplő ügyfél nem egyezik meg a tételben megadottal, a bankkivonat nem menthető!
A bankkivonat tételre hivatkozó bank- és / vagy pénztárbizonylat tételekhez képest a bankkivonat tétel típusa nem megfelelő, a bankkivonat nem menthető.
Összepontozatlan számlákra ellenőrzés
A kiadott és bevételezett összeg nem egyezik! A kivonat nem menthető.
A késedelmi kamat levél(ek)hez rendelt összeg(ek) összege kisebb, mint a kivonat tételben szereplő összeg!
A késedelmi kamat levél(ek)hez rendelt összeg(ek) összege nagyobb a kivonat tételben szereplő összegnél! A kivonat nem menthető.
A megosztások összege nem egyezik meg a tétel összegével. A bizonylat nem menthető.
A tételhez tartozó elhatárolások összege nem lehet nagyobb mint a tétel összege (az áfára is ugyanez igaz).
A vámhatározatban szereplő áfa összege nem egyezik meg a kivonat tételben szereplő összeggel! A kivonat nem menthető.
A banki nap nem egyezik meg a tételek átvezetés dátumával.
A megosztott áfa összege nem egyezik meg a tételben beírt áfával.
Túlfizetett számlák.
Nem törölhető, mert a kivonatban létezik olyan pénzforgalmi áfás számla, mely lezárt áfaidőszakba tartozik.

Javasolt almenü

Bank / Bank kivonat

Paraméterek

Bevitelek általános paraméterei

 

Paraméternév

(Érték, Normál) Hatására a megadott kivonat paraméterben beállítottak szerint működik a funkció.

Bankinap-egyezésre figyelmeztetés

Beállítása esetén a program figyelmeztetést ad, ha felvétel üzemmódban olyan banki nap ajánlódik meg, amire már van kivonat rögzítve az adatbázisban az aktuális bankszámlára. Így elkerülheti a kezelő, hogy még egyszer felvegye a kivonatot és erről csak a rögzítés után kapjon figyelmeztetést.  (Nem,Igen) [Nem]

Bankszámlakód

(Érték, -)A megadott bankszámlakódokra lehet csak rögzíteni. Vesszővel elválasztva több is beállítható.

Kontírozás

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett)

Ellenőrzött bizonylat módosítása

 

Értéknap

(Igen / Nem, Igen) Az "Átutalási megbízás" művelet használja. Azt szabályozza, hogy a művelettel létrehozandó kivonat dátumra az Átutalási megbízás funkcióban az Értéknap dátuma (Igen), vagy a Megbízás dátuma (Nem) alapján generálja bele a tételeket.

Fejlécmódosítás

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) Tiltott esetben (Módosító üzemmódban) csak a Tétel fül adatai módosíthatók, ami azt is jelenti, hogy a napi terhelt és jóváírt összeg nem változhat meg a tételmódosítás hatására sem.

Egyenlegmódosítás

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) Tiltott esetben (Módosító üzemmódban) csak a Tétel fül adatai módosíthatók és a napi terhelt és jóváírt összeg  megváltozhat a tételmódosítás hatására, csak a záró egyenleg nem. Kizárólag a kivonat dátumának a megváltoztatásakor is az egyenlegmódosítás tiltására vonatkozó hibaüzenetet fogunk kapni.

Devizaajánlás

(Ügyféltörzs / Bankszámla, Alapértelmezése: Ügyféltörzs) A tétel fülön az ügyfél választást követően alapértelmezésben az ügyfél funkcióban megadott alapértelmezett devizanem kerül a tétel Deviza mezőjében kezdőértékként megajánlásra, amit a jelen paraméter értékének "Bankszámla"-ra állításával mellőzhetünk. Ilyenkor marad a mezőben kezdőértékként a bankszámla devizaneme.

Egyenleg-ellenőrzés

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) Tiltott esetben Kivont importálás művelet esetén nem kerül ellenőrzésre az importálandó fájlbeli nyitó egyenleg és a kivonat előző napi záró egyenlege.

Gazdasági esemény

(Érték, -) Hatására csak a képletben megadottak lesznek kiválaszthatók.

Iratsorozat szűrés

 

Készpénznél kötelező személy

Igen / Nem, K: Igen

Készpénz / Átvezetés tételtípus esetén a beállítástól függően rögzítés előtt ellenőrizni kell hogy történt-e személy választás a tételben.

Ügyfélkód-képlet

Pénztárbizonylat, bank kivonat (felvételkor, módosításkor csak a képlet szerinti ügyfelek választhatók, de mivel a bal oldalon nincs ügyfél - hiszen az nem fej, hanem tétel adat -, ezért a megjelenő bizonylatokat nem szűkíti.)

Szerződés paraméternév

A szerződés paraméter neve, az alapértelmezés: Normál. A szerződés tétel keresés szűréshez szükséges.

Nyitott számlák ajánlása