Főkönyv év végi zárás

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Főkönyv > Referencia Részletek megjelenítése, elrejtése

A funkció a pénzügyi év lezárásakor esedékes könyvelések automatikus elvégzésére szolgál. A funkció a 'Rendszerfunkciók' modulkönyvtár alá került elhelyezésre, mivel ritkán használjuk.

Párbeszédablak

Év végi zárás

 

 

 

Leírás

A funkció a pénzügyi évben megadott főkönyvi számok és költség átvezetési szabályok alapján a ZÁR1 – ZÁR9 naplójelekkel a főkönyvben elvégzi a zárást.

Párbeszédablak:

Nagyítás a képre kattintással!

- Párbeszédablak -

Ha a naplósorrend nem megfelelő, akkor a tárolt eljárás sorrendbe rakja. (NYIT..ZAR)

A zárni kívánt pénzügyi évbe kell átváltani a zárást végző felhasználónak.

 

A zárás menete:

Előzetesen:        A ZÁR1 – ZÁR10 naplójelű könyvelési tételek törlésre kerülnek.

ZÁR1:        A költséghely-költségviselő könyvelés beállításától függően beállított költség bontás átvezetési szabályoknak megfelelően az ötös, vagy hetes számlaosztályból egy átvezetési számláról átvezetésre kerülnek a költségek a nyolcas számlaosztályba (ZÁR1 naplójel).

ZÁR2:        A költséghely-költségviselő könyvelés beállításától függően a pénzügyi évben megadott költség bontás átvezetési számlára kivezetésre kerülnek az ötös, vagy hatos és hetes számlaosztályban lévő számlák egyenlegei számlaszámonként (ZÁR2 naplójel).

ZÁR3:        A költség bontás átvezetési számla átvezetésre kerül az adózott eredmény elszámolásra (ZÁR3 naplójel).

ZÁR4:        A nyolcas számlaosztályban egyenleggel rendelkező számlák egyenlegei átvezetésre kerülnek az adózott eredmény elszámolásra (ZÁR4 naplójel).

ZÁR5:        A kilences számlaosztályban egyenleggel rendelkező számlák egyenlegei átvezetésre kerülnek az adózott eredmény elszámolásra (ZÁR5 naplójel).

ZÁR6:        Az adózott eredmény elszámolás számla átvezetésre kerül a mérleg szerinti eredmény számlára (ZÁR6 naplójel).

ZÁR7:        A mérleg szerinti eredmény számla kivezetésre kerül a zárómérleg számlára (ZÁR7 naplójel).

ZÁR8:        Az egyes, kettes, hármas számlaosztályokban egyenleggel rendelkező számlák egyenlege kivezetésre kerül a zárómérleg számlára (ZÁR8 naplójel).

ZÁR9:        A négyes számlaosztályban egyenleggel rendelkező számlák egyenlegei kivezetésre kerülnek a zárómérleg számlára (ZÁR9 naplójel).

ZÁR0:        A ZÁR10 naplójelen a költséghelyek, témaszámok, pozíciószámok zárása történik. Csak akkor fog működni, ha a pénzügyi év funkcióban a Zárómérlegszámla (0-ás) és a Nyitómérlegszámla (0-ás) főkönyvi számok is megadásra kerültek.

 

Zárásra a naplójel funkció sorrend fülén meghatározott sorrend szerinti első naplójeltől kezdve a ZÁR1 naplójel előtti naplójelig bezáróan kerül sor. Amennyiben a ZÁR naplójelek között, vagy után van olyan naplójel , amelyre van könyvelés, akkor a zárás után a kivonat egyenleget fog mutatni. Ilyen esetben a beékelődött naplójelet fel kell mozgatni a ZÁR naplójelek elé, majd ismételten el kell indítani a zárást.

 

A csak törlés üzemmód választás segítségével kitörölhetjük a megadott évre vonatkozó zárás naplójelekre történt korábbi zárás során generált tételeket. (Generálás üzemmód maga előtt töröl, ezért ezt csak akkor kell használni, ha azt szeretnénk, hogy egyáltalán ne legyen a zárás naplójelen könyvelési tétel.)

Ellenőrzések

A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:

A záráshoz szükséges főkönyvi számok nincsenek (hiánytalanul) megadva a pénzügyi év bevitel zárás – nyitás fülén. A zárás nem hajtható végre.
Lezárt időszak
A lezárandó évben feladatlan bizonylatok vannak, a lezárt év főkönyve hibás lesz.

Javasolt almenü

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Rendszerfunkciók / Főkönyv év végi zárás

Paraméterek

Lekérdezések általános paraméterei