Számlázás

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Kiskereskedelem > Referencia Részletek megjelenítése, elrejtése

A számlázás funkció lehetővé teszi a számlázást és egyben elvégzi a készlet csökkentését is. A készlet számítás gyorsítása érdekében, ha be van állítva a Készlet gyorsítótár, akkor azt használja.

Az eredményképernyő Raktár, Szolgáltatások és Összegző fülein a fül neve után (*) jelenik meg, amennyiben a vásárolt cikkek/szolgáltatások táblázatban van termék.

Javasolt almenü

Kiskereskedelem

Párbeszédablak és Eredményképernyő

Párbeszédablak

 

 

 

Számlázandó tételek

 

 

 

Eredményképernyő

 

 

 

Leírás

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Kiskereskedelem / Kiskereskedelem-számlázás

Nagyítás a képre kattintással!

- Párbeszédablak -

 

Nagyítás a képre kattintással!

- Eredményképernyő -

A helyesbítést a modullal nem kezeljük, azt vagy a vevőszámla és készlet funkciókkal lehet megoldani, vagy először a Stornó funkcióval stornózzuk a bizonylatokat, majd a Számlázás funkcióban a kitöltés bizonylatról művelet segítségével a stornózott számláról kitöltjük a fő ablak vásárolt termékek ablakát és a szükséges módosítások után elkészítjük a bizonylatokat. Azért nincs egyelőre helyesbítés a kiskerben, mert a helyesbítés olyan helyzetbe hozná az adatokat amelyek már sehogyan (stornózással sem) javíthatók. Pl. Eredeti mennyiség: 10, helyesbíti 5-re. Ekkor keletkezik egy 10-es visszáru és egy 5-ös értékesítés szállítólevél. Ha közben az így visszakerült 5-ből eladnak, akkor a helyesbítő számlát nem lehetne stornírozni, mert a visszáru stornója kiadás lenne, de nincs mit kiadni.

A funkció elindításakor egy párbeszédablakban választhatjuk ki az ügyfelet és adhatunk meg adatokat a termék szűrésére.

A funkcióban eladott termékekből automatikusan szerviz berendezés is generálható. A megjelenő ablak részletes leírása a következő helyen található: Szervizberendezés generálás

Számlageneráláskor, ha az ügyfél olyan számlát kap, ami részt vett a pontrendszerben, akkor a számla fejléc megjegyzésébe Nyomtatás=Tételek után eltárolásra kerül a nyitó pont, szerzett pont, felhasznált pont, és a pontegyenleg. Például: Nyitó pont: 600 Szerzett pont: 7 Felhasznált pont: 22 Pontegyenleg: 585

Rendezettség: Termékkód, Sorrend

Export esetén a 11-es ügyletkód automatikusan bekerül generáláskor a szállítólevélbe és a vevőszámlába.

Számlázáskor lehetőség van negatív mennyiséget is megadni. Az ilyen tételekhez a paraméterben megadott mozgásnemre egy bizonylatfüggetlen visszáru szállítólevél kerül felvételre, melybe nem kerül bele termék nyilvántartási ár, ezt utólag kézzel kell beírni a szállítólevélbe.

Ha a Termékkategória tételben van megadva szín a Színezés táblázatban mezőben, akkor a felső (Készlet, Akciós, Szokásos, Termékek) táblázatokban ez a színezés érvényre jut.

 

Műveletek

Élő rendelés
Eladási árak
Vevő adatai
Bizonylat összesítő
Bizonylat összesítő áfakulcsonként
Utolsó számla adatok
Raktárankénti adatok Shift + Ctrl + R
Helyrészletezés
Tétel megjegyzés
Fizetési módok
Kitöltés bizonylatról
Termék dokumentáció Shift + Ctrl + E
Minden termék megjelölése bértárolásra
Minden bértárolás megjelölés megszüntetése
Vásárolt tételek törlése
Gyártási szám F5
Termékválasztás F6
Vonalkód F8
Átváltás Shift + Ctrl + V
Számlázás F9
Nettó
Bruttó
Egységár
Érték
Egy sor lemásolása Ctrl+G
Utolsó eladási árak
Engedmény Shift +F7
Tétel megosztás
Volumen összesítő

A művelet részletes leírása itt található: Volumen összesítő

Ellenőrzések

A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:

A program az értékesítés lezárásakor a következő ellenőrzéseket végzi el
A kintlévőség a jelen számlával együtt nagyobb lesz a hitelkeretnél, a bizonylat nem menthető.
A pénzkezeléshez a kiskereskedelem számlázás paraméterben devizapénztár megadása szükséges, a bizonylat nem menthető.
Készpénzforgalom-túllépés
Érvényességi időn kívüli kupon vonalkód! Hibakód: 70007
A kupon beállításai alapján a vásárolt tételek nettó összege nem éri el a kupon felhasználásának értékhatárát! Összeghatár nettó <>. Figyelembe vehető termékek nettó összege <>.
Nem használható kupon vonalkód! Hibakód: 70008
Telephely szűkítés miatt a kupon vonalkód nem használható! Hibakód: 70006
Az értékesítés összege meghaladja a nyugtán értékesíthető mértéket.
Árképzés.

Lekérdezhető az utoljára kiválasztott termékhez tartozó ár meghatározás algoritmus. Akkor aktív, ha a vásárolt cikkek táblázatban egy termék során áll a kurzor.

Paraméterek

Menü módosítással az alábbi paramétereket állíthatjuk be:

Bevitelek általános paraméterei

 

Ár átemelés rendelésből

A paraméter azt szabályozza, hogy Igen estén, ha  a panelen vevőrendelést is kiválasztottunk, akkor az ár akkor is átemelődjön a rendelésből, ha az ár típus irányár és akkor is, ha rögzített.

Ár meghatározás

Az ár és engedmény meghatározás táblában található nevet lehet beállítani vele, ha nem állítjuk be akkor az alapértelmezés: Normál.

Ártábla

 

Ártábla ár alatti értékesítés

Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással / Engedélyezéssel

Áruforgalom paraméternév

A áruforgalom paraméter neve, ha nem állítjuk be akkor az alapértelmezés: Normál.

Bevitelszűrés

Válaszható értékek:  és Telephelykód. A paraméter felvétele esetén csak az adott ügyfélnek/ügyfél telephelynek számlázhatunk. (A többi megjelenő értéket más funkciók használják, itt nincs hatásuk.)

Cikk ár módosítása

 

Cikk engedmény módosítása

 

Dátum bekérés

(Van / Nincs, Nincs) Van esetén a funkció indító párbeszédablakán megjelenik a Bizonylat dátuma mező is.

Egyező kézi számlaszám

 

Eladási ár hozzáférhetősége

 

Eladási ár megjelenítése

Engedélyezett/Tiltott. Alapértelmezett a Engedélyezett. Az eladási ár  táblázat megjelenítését engedélyezi/tiltja.

Engedmény százalék részletezés

Engedélyezett / Tiltott

Engedmény megadás figyelés

Nincs / Engedélyezéssel

Fizetési mód tételenként

(Látszik / Nincs / Módosítható, Nincs) A vásárolt termékek táblázatban a fizetési mód megjelenését illetőleg módosíthatóságát szabályozza. A számlázás paraméterben megadott fizetési mód akkor is érvényre jut, ha a paraméter értéke Nincs, és a felületen a fizetési mód nem látszik.

Garancialevél - Kiskereskedelem

Igen / Nem

Gyártási szám hiány

Engedélyezett / Tiltott . A „Tiltott” az alapértelmezett.

Hitelkeret túllépés

(Engedélyezett / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással / Tiltott, Tiltott) A paraméter azt szabályozza, hogy tudunk-e értékesíteni az ügyfélnek, ha a hitelkeretét túllépte.

Készpénzes összeg túllépés

(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással)

Készpénzforgalom-túllépés

(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással)

A menüparamétert figyelmen kívül hagyja a program, ha nyugtás vagy folyószámla nélküli(üt-) típusú bizonylat kerül rögzítésre.(Ekkor a paraméterben beállított ügyfélre kerül felvételre a bizonylat). Ha 1 bizonylat esetén nem szeretnénk, hogy túllépje a korlátot, akkor azt állítsuk be a Készpénzes összeg túllépése menüparaméterhez.

Kezdő érték

A párbeszédablakra történő hivatkozás esetén ki kell írni a form nevét és a keresőkontrollban az ID megadása szükséges.Pl.: Saját ügyintéző kezdő érték megadása: Kezdő érték text = KiskerSzParbeszedForm.scbSajatUgyintezoKod=94

Kézi számlaszám

 

Kiskereskedelem számlázás paraméternév

Itt választhatjuk ki, hogy a Számlázás paraméterek közül a menüpont melyiket használja. Ha nem adunk meg semmit, akkor a Normál nevű paramétert használja. A párbeszéd ablakban rögzíti a paraméter nevet.

Könyvelés kelte

 

Kötelező feltüntethető gyártási szám

 

Lejárt tartozás figyelmeztetés

(Engedélyezett / Tiltott, Tiltott) Engedélyezett esetén a párbeszédablak jóváhagyásakor a program egy figyelmeztető ablakban kijelzi, ha az ügyfélnek lejárt számlatartozása van.

Maximális engedmény százalék

 

Negatív készlet

Engedélyezett / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással / Tiltott. Ugyanúgy működik, mint a program más részein. Engedélyezett esetben értesítés nélkül negatív lehet a készlet. Figyelmeztetéssel esetben negatívvá válik a készlet és erről figyelmeztetést kapunk. Jóváhagyással esetben egy választó ablakban jóváhagyhatjuk a negatív készletet, vagy visszatérhetünk a számla felvételbe. Tiltott esetben nem lehetséges negatív készlet. (A Negatív készlet paraméter csak a tényleges készletre vonatkozik, a szabad készletet nem figyeli.)

Nulla értékű tétel

 

Nyilvántartási ár alatti értékesítés

Nyilvántartási ár alatti értékesítés.

Pénztárbizonylat paraméter név

 

Pénztárgép paraméter kód

 

Pontrendszer paraméter név

 

POS terminál soros portja

 

Rögzített ár módosítás

(Tiltott / Engedélyezett)

Saját ügyintéző kódképlet

 

Számla paraméternév

A menüponthoz rendelendő Vevőszámla paramétert és Előleg számla paramétert választhatjuk ki. (A két paraméternek azonos nevűnek kell lennie.) Ha nem állítjuk be, akkor az alapértelmezés: Normál.  Továbbiakat lásd a számlázás fejezet Típus mezőjének leírásában.

Szolgáltatás ár módosítása

 

Szolgáltatás engedmény módosítása

 

Telephely kötelező

Igen érték esetén, ha a kiválasztott ügyfélnek csak egy (használható) telephelye van, akkor az beajánlásra is kerül.

Teljesítés dátum kezdő értéke

(Dátum / Kért szállítási határidő, Dátum) A paraméter azt szabályozza, hogy a teljesítés dátum mező kezdő értéke a párbeszédablakon megadott dátum (vagy ha a párbeszédablakon nem jelenik meg akkor a rendszerdátum) vagy a kiválasztott rendelésben szereplő kért szállítási határidő legyen.

Utolsó számla adatok

Engedélyezett / Tiltott: Engedélyezett állapotban egy Számlázás lezárását követően akkor is megnyílik a művelet ablaka, ha azt a számlázás alatt manuálisan bezártuk.

Ügyfélkód-képlet

 

Nulla értékű tételre figyelmeztetés

 

Fizetési mód módosítás

Engedélyezett / Tiltott