Párbeszédablak

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Kiskereskedelem > Referencia > Számlázás

Általános

Paraméternév

A használandó paraméter neve. Nem módosítható ha menü paraméterként megadtuk. Ha a mező üres, a funkció hibaüzenetet küld.

Típus

Azokat a vevőszámla típusokat választhatjuk ki amelyek az adott számlasorozatban engedélyezettek. (A sorozatot a Kiskereskedelem Paraméterekben rendelhetjük az akcióhoz.) Ha Típusként Folyószámla nélkülit adunk meg, akkor ebben az ablakban felvehetjük az ügyfél adatait. (Ebben az esetben csak készpénzes fizetési móddal vehetünk fel számlát.) Nyugta típus esetén Ügyfél adatok nélkül vehetünk fel értékesítést.

A "Számla paraméternév" menüparaméterrel megadott vevőszámla paraméter alá felvett sorozat, amely a kisker számla paraméter funkcióban fel van véve (fizmódonként): Ez a sorozat határozza meg, hogy milyen típusokat lehet választani a jelen mezőben. Tehát, ha nem a Normál vevőszámla paraméter alá felvett sorozatra akarunk vevőszámlát felvenni, akkor egyrészt a kisker paraméter funkciót kell ezzel a nem Normál számla paraméternév menüparaméterrel elindítani, amitől a nem normál vevőszámla paraméter alatti sorozatokat tudjuk majd kiválasztani a kisker paraméterben. Valamint a számlázás funkciót is fel kell paraméterezni ezzel a nem Normál számla paraméternévvel.

Pontrendszer

Beállítása esetén az ügyfél pontgyűjtő kártyáján lévő pontok a fizetésnél beszámításra kerülnek, valamint a vásárlásáért, ha jár érte pont, akkor új pontok kerülnek jóváírásra. Csak akkor jelenik meg a mező, ha Pontrendszer paraméternév menüparaméter fel van véve a funkcióhoz.

Pontkártya azonosító

Kézzel, vagy vonalkód olvasóval megadható a kártya azonosító száma.

Pontegyenleg

A pontrendszer beállítása esetén a pontegyenleg mezőben meghatározásra kerül, hogy az ügyfél eddigi vásárlásai alapján hány ponttal rendelkezik. Jelen vásárláskor ezek a pontok a fizetéskor beszámításra kerülnek. Csak akkor jelenik meg a mező, ha Pontrendszer paraméternév menüparaméter fel van véve a funkcióhoz.

Ügyfél

Ügyfél választás. Az ügyfél vagy telephely mezőn állva vonalkód olvasóval beolvasható az ügyfél kártya száma. A párbeszédablak elindításakor üresre állítjuk az ügyfelet, mivel egy ügyfél egymás után nem vásárol. Amennyiben a számla típusa: Folyószámla nélküli (ü.t.-), illetve abban az esetben lesz aktív mező, ha Vevőnév mezőbe állunk, és megnyomjuk az Érték ajánlást (CtrlL+A), akkor felkínálja az eddig rögzített folyószámla nélküli ügyfeleket, a feljövő ablakból ki tudjuk  választani azon ügyfelet mely alapján szeretném kitölteni az adott vevőszámlát.

Ha Típus = Nyugta és van kiválasztva konkrét vevőrendelés, akkor a vevőrendelés ügyfele nem módosíthatóan megjelenítésre kerül a mezőben. Ilyen esetben ügyfél nélküli nyugta típusú számla készül, a szállítólevélre pedig a rendelés ügyfele kerül. Ilyen esetben csak készpénzes fizetési módú vevőrendelést lehet számlázni, mivel a nyugta csak készpénzes lehet.

Ha a paraméterben van megadva figyelmeztető szöveg, akkor az ügyfélválasztás után kiírásra kerül, mely OK gombbal nyugtázható.

Telephely

Ügyfél telephely választás.

Ha Típus = Nyugta és van kiválasztva konkrét vevőrendelés, akkor a vevőrendelés ügyfél telephelye nem módosíthatóan megjelenítésre kerül a mezőben.

"Vevői adatai" keret

Csak folyószámla nélküli esetben jelenik meg, Kitölthető a név, cím, adószám, jövedéki engedély szám, telefon, fax, e-mail.

Név

Az itt megadott vevőnév kerül a számlára. (Nem kerül be az ügyféltörzsbe.) Ctrl+A-t nyomva megjelenik az ügyfél választás ablak, amelyben a korábbi Folyószámla nélküli (ü.t.-) típusú számlákhoz felvett ügyféladatok jelennek meg. Ebből választva beemelhetők az ügyféltörzsben nem szereplő, de nálunk már vásárolt ügyfél adatai a párbeszédablakba. A megjelenő ablak részletes leírása a következő helyen található: Ügyfél választás.

Cím

 

 

 

 

 

 

 

Adószám

 

Jövedéki engedély szám

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Mezőleírások

Saját ügyintéző

A generálódó vevőszámlába az ügyintéző a sorozat beállítása szerint történik. Viszont például, ahol egy boltban 2-3 eladó van és csak egy db számítógépet használnak, akkor nem várható el, hogy folyton váltogassák az elindított sERPákat aszerint, hogy melyikőjük lép éppen a gép elé, ezért itt a párbeszédablakon is lehetővé tettük a saját ügyintéző kiválasztását. A mező kezdő értéke is éppen ezért mindig üres, hogy kénytelenek legyenek kiválasztani önmagukat saját ügyintézőként és ne annak a nevében számlázzanak véletlenül, aki az előző kisker számlát készítette. Tehát kiskeres értékesítéskor tipikusan a következő módon állítsuk be: Vevőszámla paraméterben a sorozatban adjuk meg, hogy a saját ügyintéző ajánlás függjön az ügyféltől. Boltban ugye tipikusan nem függ tőle, azaz az ügyféltörzsben üres lesz a saját ügyintéző (legyen üres), így ilyenkor a kisker párbeszédablakon megadott fog saját ügyintézőként a számlára kerülni.

Ha a saját ügyintéző mező üres és a számlázásra kerülő tételek közt egyetlen olyan vevőrendelés van (több tételsoron is lehet) megadva, amiben van saját ügyintéző, akkor a rendelés saját ügyintézője kerül a számlára és a szállítólevélre. Ha több vevőrendelés van, akkor a számla paraméterben beállított jut érvényre.

Ügynök

A paraméter Ügynök ajánlás mezője szerint ajánlja meg a program.

Kiértékelése menete: Számlázás párbeszédablak, ha az üres akkor ügyfél telephely, ügyfél, és végül a rendelésben lévő (csak ha egyértelmű az ügynök a rendelésen, vagyis nem két/vagy több különböző ügynöki rendelést adunk el, ebben az esetben üresen marad)

Kedvezménykártya

Kiválasztható egy a kedvezmény kártya bevitelben felvettek közül. A kedvezmény kártya típusát és számát kinyomtatjuk a vevő számlára, ha az ár kiszámításánál figyelembe kell venni, akkor figyelembe veszi a program.

Csak azok látszanak, amelyek Használható = 1 és Az érvényességi dátumába beleesik az elfogadás dátumába (amikor a bizonylatot felvesszük)

Kártyaszám

Megadható a kártya száma, kinyomtatjuk a számlára.

EU adószám

 

 

 

Szállítási feltétel

 

Szállítási mód

 

Egészségbiztosítási pénztár

A mező csak akkor jelenik meg, ha az ügyfél egészségbiztosítás pénztári tag (magánszemély és a további adatok fülön az egészségbiztosítási pénztár mező nem üres).Kiválasztható egy önkéntes egészségbiztosítási pénztár. Az egészségbiztosítási pénztárat, a pénztár által térítendő összeget és a tagszámot a számlára nyomtatjuk.

Tagszám

Az ügyfél egészségbiztosítási pénztár tagsági száma, kezdő értéke az ügyféltörzsben felvett.

Deviza

 

Vevőszámla fizetési módja

A számlázás paraméter funkcióban felvettek szerint választhatunk fizetési módot.

Ez lesz a funkcióban az alapértelmezett fizetési mód, amelyet a számlázás paraméter fizetési mód fülén megadott vagy a rendelésben szereplő, fizetési mód felülírhat.

Ha a rendelésben a fizetési mód típus=Rögzített akkor nem módosítható.

Számla típus választás, után csak olyan fizetés módot lehet választani, ami a számlaparaméterben is meg van engedve.

Ha a fizetési mód folyamatos, akkor a teljesítés dátumba az esedékesség kerül, a szállítólevél dátum a bizonylat dátuma, vagy ha van megadva a teljesítés, akkor az.

Ha az eredményképernyőről visszalépünk és átállítjuk a fizetési módot, és van rendelés kapcsolat, amelyben az Ár rögzített akkor az ár nem számolódik újra, csak a fizetési mód csere történik meg.

Fizetési határidő

Fizetési határidő adatok: napszám. Kezdő értéke a vevő fizetési feltétel alapján meghatározott fizetési mód. (ha rendelés is beajánlódik a cikkek közé  akkor az lesz az erősebb  elsőre)

Ha a rendelésben a fizetési mód típus=Rögzített akkor nem módosítható.

 

Fizetési határidő adatok:naptípus, számolási mód.

Ha a rendelésben a fizetési mód típus=Rögzített akkor nem módosítható.

Előlegszámla fizetési módja

A számlázás paraméter funkcióban felvettek szerint választhatunk fizetési módot.

Kézi számlaszám

A mező csak akkor jelenik meg ha menüparaméterként megadtuk, az ide beírt érték a vevőszámla kézi számlaszám mezőjébe kerül. Akkor használjuk így a funkciót, ha kézzel felvett számlákat rögzítünk, és a számla rögzítéssel együtt a készletmozgást is kezelni szeretnénk.

Áruházi ár

 

Megjelenítés

A keretben megadottak csak a főablak felső részére, a Készleten lévő cikkek és Értékesíthető szolgáltatások ablakokra vonatkoznak. Ha a felső ablakot nem jelenítjük meg, vagy ott az árakat nem számoltatjuk ki, akkor lényegesen gyorsabban indul el a funkció.

Cikkek táblázat megjelenítése

Ha nincs bejelölve, akkor a Készleten lévő cikkek és Értékesíthető szolgáltatások ablakok meg sem jelennek, ekkor közvetlenül az alsó Vásárolt termékek ablakban választhatunk terméket. (Így gyorsabban elindul az eredményképernyő, mert nem számolja ki előre a készletet.)

Szokásos időszak

Üres / Minden / Előző hónap / Előző negyedév / Előző év / Előző szezon. A van megadva érték, akkor egy "Szokásos" nevű fülön megjelenítésre kerülnek az itt megadott időszakban az ügyfél által vásárolt termékek. Csak akkor adható meg, ha a készleten lévő cikkek = 1, mert csak akkor láthatók a kiegészítő fülek.

Ár

Ár megjelenítés beállítása: Eladási ár / Ártábla / Nincs. Ha eladási árat választunk, akkor azokat az árakat láthatjuk az ablak felső részében is, amely ennek a konkrét ügyfélnek a megadott fizetési móddal egy db termék értékesítésekor érvényes lesz. (Ez a leglassúbb, így minden termék eladási árát ki kell számítani az ablak megjelenítésekor.) Ha Ártáblát választunk, akkor egy ártábla árai fognak megjelenni a felső ablakrészben, attól függetlenül, hogy a konkrét eladáskor esetleg nem ezt az ártáblát kell majd figyelembe venni. Ezt arra használhatjuk, hogy tájékoztató árat mondjunk az ügyfélnek. Ha Nincs-et akkor a felső ablakban nem jelenik meg ár, a három eset közül ez a leggyorsabb.

Ártábla

Ha az előző mezőben Ártáblát választottunk, akkor itt adható meg, hogy melyik ártáblát mutassa meg a program.

Kiemelt termékkategória

Egy termékkategóriát és a hozzá tartózó kategória tételt választhatunk amely az eredmény ablakban, azok a termékeke amelyek ebben a kategóriában be vannak sorolva azok egy külön fülön is szerelnek majd. (pl. azokat a termékeket amik most kerültek forgalomba,  egy külön kategóriába soroljuk, és azt válasszuk itt ki, akkor az megjelenik ezen a fülön, és az ügyfélnek ajánlhatjuk, hogy ez most érkezett a termék kínálatba…)

 

Idegenazonosító típus

A mező akkor látható, ha a Paraméterben a Termék azonosítás mező nem Saját. Ekkor itt beállítható egy idegenazonosító típus. Ha be van állítva, akkor az eredményképernyő készleten lévő cikkek táblázatában a Termék kód oszlop után/helyett megjelenik egy új oszlop, aminek a neve az itt beállított idegenazonosító, értéke pedig a sorbeli termékhez ezzel a típussal megadott idegenazonosító kód. (ha több is meg van adva, akkor a ID szerint az első) A termék kódra történő szűrés ebben az esetben idegenazonosító kódban (is) keresi a találatot.

Színezés kategória

Akkor látszik a mező, ha a Készleten lévő cikkek mező értéke igaz és van olyan termékkategória tétel felvéve az adatbázisba, ahol van megadva Színezés táblázatban. Csak azok a kategóriák választhatók ki, amiknek legalább egy tételében van megadva színezés. További részletek a Termékkategória tételnél.

Beállítások

 

Rendelések átemelése

Teljesen diszponáltak / Részben diszponáltak / Nem

Teljesen diszponált esetben csak azok a rendelések kerülnek átemelésre a vásárolt tételek táblázatba, amelynek minden tétele teljes mennyiségben diszponált.

Nincs esetén semmilyen rendelés nem kerül átemelésre.

Részben diszponáltak esetben a rendelt, visszaigazolt, és diszponált terméket. (Csak azt adjuk el amit lefoglalt, vagy mindent ami rendelés alatt van és készleten van, vagy a rendelésektől függetlenül vásárol)

Rendelés

Kiválasztható egy rendelés. Ha ki van választva, akkor csak ennek a rendelésnek a diszponált mennyiségeivel töltődik fel a vásárolt tételek táblázat.

Ha kiválasztunk egy rendelést, és nincs kiválasztva ügyfél, telephely, akkor visszaírásra került a rendelésben levő ügyfél, és telephely, valamint a fizetési mód is visszaírásra került a rendelésből a párbeszédablakra.

Rendelés megjegyzés átemelés

Ha értéke igaz, akkor a rendelés fejléc/tétel megjegyzése átemelésre került. Ha több van akkor összefűzésre került a szöveg. A számlára kerül rá, az eredményképernyőn nem látható, és az eredményképernyőn megadott megjegyzés a szállítólevélre kerül rá.

Fejlécmegjegyzés átemelése

Ha értéke igaz, akkor a rendelés/ek fejléc megjegyzése átemelésre kerül. Ha több van akkor összefűzésre kerül a szöveg. A számlára kerül rá, az eredményképernyőn nem látható, és az eredményképernyőn megadott megjegyzés a szállítólevélre kerül rá.

Fejlécmegjegyzés nyomtatása

Választható értékek: Nincs: Nem nyomtatjuk a megjegyzést Tételek elé: Tételek elé nyomtatjuk összefűzve a megjegyzéseket Tételek után: Tételek után nyomtatjuk összefűzve a megjegyzéseket Rendelésben megadott: Rendelésekben megadott beállítások szerint nyomtatjuk, de csak ha egyértelmű (pl fejlécmegjegyzés, ha minden rendelésen "Nyomtatás: Tételek elé", akkor az kerül a számlára, ha eltérnek ezek a beállítások, akkor "Nyomtatás: Nincs" beállítással kerülnek átemelésre a megjegyzések.

Tételmegjegyzés átemelése

Ha értéke igaz, akkor a rendelés/ek tételének/tételeinek megjegyzése átemelésre kerül. Ha több rendelésen azonos tétel van,akkor azoknak a megjegyzései összefűzésre kerülnek. A számlára kerül rá, az eredményképernyőn nem látható, és az eredményképernyőn megadott megjegyzés a szállítólevélre kerül rá

Tételmegjegyzés nyomtatása

Választható értékek: Nincs: Nem nyomtatjuk a megjegyzéseket Tétel elé: Tétel elé nyomtatjuk (egyező tételek esetén összefűzve) a megjegyzéseket Tétel után: Tétel után nyomtatjuk (egyező tételek esetén összefűzve) a megjegyzéseket Rendelésben megadott: Rendelésekben megadott szerint nyomtatjuk.

Rendeléstétel szállítási határidő

Kitöltésekor csak a megadott dátumintervallumba eső tételekkel töltődik fel a vásárolt tételek táblázat. (Ha nincs kért szállítási határidő a rendeléstételben, akkor az ajánlottat veszi figyelembe a program.

Gyártási szám ajánlás

Nincs, Összes, Csak le nem jártak, Csak lejártak, Készleten lévők. A rendelésben szereplő, vagy az eladásra kiválasztott termékekhez, melyek gyártási számosak (Mennyiséggel vagy Egységenként) automatikusan feltölti gyártási számokkal. A lejárat megállapításához a jelen párbeszédablakon megadott bizonylat dátumát vizsgáljuk.(Sorrend: Lejarat,Gyartas,GySzam,GySzam_ID).

Készleten lévők esetén nem történik ajánlás, hanem minden, az adott raktárban készleten lévő gyártási szám bekerül a táblázatba és a felhasználó dönthet arról, hogy melyik gyári számokat milyen mennyiségben kíván értékesíteni. Kivétel, ha csak egyetlen gyártási számból lehet választani, mert ekkor ez az egy felajánlásra kerül és a gyártási szám mennyiség mezőjébe a vásárolt termékek táblázatban megadott mennyiség is bekerül.

Kivétel:
Ha indításkor rendelésből kerül feltöltésre a vásárolt cikkek táblázat és az aktuális tételekhez van komissió bizonylat, akkor a gyártási szám ajánlás mindig a komissióban megadottat ajánlja.

Bizonylat dátuma

A mező csak akkor jelenik meg, ha a "Dátum bekérés" menüparaméter értéke "Van". Az ide beírt dátum lesz a számla kelte és a pénztárbizonylat dátuma. Alapértelmezetten üres, ekkor a mai napot jelenti.

Teljesítés dátum

Ez a dátum lesz a szállítólevél dátuma valamint a számlában a teljesítés dátum, a könyvelés dátum és az áfa dátum. és a szállítólevél és számla bizonylatszám éve. A mezőbe kerülő érték alapértelmezetten a mai nap, de a Teljesítés dátum kezdőértéke menüparamétert "Kért szállítási határidő" értékkel felvéve a kiválasztott vevőrendelésben szereplő kért szállítási határidő kerül ajánlásra. Ha nincs kiválasztva vevőrendelés, vagy abban üres a kért szállítási határidő, akkor üresen marad a mező.

Áruházi ár

Az ügyfélre a bizonylat dátumán érvényes áruházi ár. A mező megjelenése és módosíthatósága a Számlázás paraméter funkcióban állítható be.

Termékszűrés

A termékszűrés keretben a következő párbeszédablakon megjelenő termékek körét szűkíthetjük. A szűrés elemei ÉS kapcsolatban állnak egymással, a következő párbeszédablakon azok a termékek jelennek meg a felső táblán, amelyekre az itt megadott szűrés minden eleme igaz. Ha nagyon sok termékünk van, akkor hasznos termékszűrést megadni, mert a sok adat megjelenítése lassítja a funkció elindítását.

Csak akciós termékek

Az akciós kedvezményeket a termékeknél állíthatjuk be. Bejelölése esetén azokra a termékekre szűkíti a keresést, ahol az akció kezdete és akció vége dátum közötti az aktuális (rendszer) dátum. Üres / Minden / Előző hónap / Előző negyedév / Előző év / Előző szezon. A termékekre szűkíti a keresést, amelyeket az ügyfél már vásárol az adott időszakban. Üres estén nincs szűkítés. Előző szezon aktuális dátumtól visszamenőleg 13 hónappal és visszamenőleg 11 hónap között, azaz ha ma lenne 2007.12.08-a, akkor 2006.11.08. és 2007.01.08. közötti vásárlást veszi figyelembe.

Csak készleten lévő cikkek

Igaz esetén csak a készleten lévő cikkek közül választhatunk.

Csak szokásos cikkek

[N]/I. Igaz esetén csak a szokásos időszakban vásárolt cikkek közül választhatunk a Készlet (K) fülön. Csak akkor látható, ha van megadva a Szokásos időszak mezőben valamilyen érték.

 

Termékkategória választás (szűrés).

 

 

Termékfa

Termékfa szűrés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termékcsoport

Termékcsoport választás (szűrés).

Termékkódéplet

Termékkód képlet megadása (szűrés).

Terméknévképlet

Terméknév képlet megadása (szűrés).

Nyomógombok

Ok

 

Mégse

Bezárja a generáló funkciót.