Általános

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Kiskereskedelem > Referencia > Struktúra > Számlázás paraméter

Mezőleírások

Név

Az ide felvett név adható meg a Kiskereskedelem, számlázás menü paramétereként. (Menü módosítással tudjuk a Számlázás menüponthoz hozzárendelni.) Alapértelmezett a Normál nevű paraméter ezt használja a Kiskereskedelem, számlázás ha nem adunk meg menüparamétert.

Használható

Ha töröljük a pipát, a paramétert nem lehet használni.

Diszponáltrendelés-sorozat képlete

Az itt megadott sorozat képletnek megfelelő diszponált rendelések jelennek meg a párbeszédablakon rendelés választáskor, vagy ha nincs megadva konkrét rendelés, akkor a vásárolt termékek táblázatba csak ezekből a sorozatokból kerülnek be tételek.

Mérési pontatlanság

Ha a vevő által rendelt mennyiség és a funkcióval készített teljesítés az itt megadott összegnél kisebb mértékben tér el egymástól, akkor a vevő rendelés fennmaradó részét teljesítetté teszi a program. (A rendeléshez szükség szerint felvesz Diszponálás visszavonás és Teljesítés szállítólevél nélkül típusú tételeket.)

Bizonylat volumen engedmény figyelés

[Tiltott]/Engedélyezett. A mező azt szabályozza, hogy a Bizonylat volumen engedmény funkcióban beállítottak érvényre jussanak-e kiskereskedelmi számlázás esetén. A bizonylat szintű volumenes árazás működési részleteit lásd a funkciónál.

Kontroll:

cbBizonylatVolEngedmenyFigyeles : TPrDataComboBox

Adatmező:

BizonylatVolEngedmenyFigyeles

Egyéb:

Felsorolt: BizonylatVolumenEngedmenyFigyeles

 

Volumen engedmény művelet

Nincs engedmény / Összeadódik a többi engedménnyel / Felülbírálja a többi engedményt /A nagyobb engedmény az érvényes.

"Volumen engedmény" táblázat

Megadhatjuk táblázat formájában, hogy mennyi százalékos kedvezményt adunk Bruttó alsó határ alatt. Alkalmazásakor a rögzített áras vevőrendeléseken is felülírásra kerül az engedmény!

A táblázat oszlopai:

Bruttó alsó összeghatár

 

Engedmény százalék

 

Mezőleírások

Vevőszámla

Nincs/Generálás/Generálás és nyomtatás/ Generálás és nyomtatás (kivéve nyugta). Nincs esetén csak szállítólevél készül.

Szállítólevelek számlázása

[N/]I. Igaz érték esetén ügyfélválasztás után meghívásra kerül a Számlázandó tételek lista ***, ami egy felugró táblázatban megmutatja a kiválasztott ügyfél számlázandó tételeit. Itt Számlázás / Mégse gombok választásával eldönthető, hogy az értékesítési folyamat végén a számlázandó szállítólevelekből is szeretnénk számlát készíteni, vagy csak a most eladásra kerülő tételekből.

Számlázás választása esetén a most értékesített tételekből legenerálásra kerül a szállítólevél, majd elindul a Számla generálás több szállítólevélről funkció, ahol a Szűrés párbeszédablakon kitöltésre kerül az ügyfél, a dátum-tól értéke a mai nap, mínusz a következő mezőben megadott visszamenőleges napok száma, dátum-ig érték a mai nap és a részben számlázott, nem számlázott mezők igazra vannak állítva. Ezen a felületen tovább szűrhető, hogy mely szállítólevelekből kívánunk számlát készíteni. Rendben gomb megnyomása után a számlázás ezzel a funkcióval zajlik, tehát nem a kisker paraméterben megadott számlázási beállítások jutnak érvényre.

Ha a lista nem ad eredményt (nincs számlázandó tétel) akkor erről egy tájékoztató üzenet jelenik meg: "Nincsenek számlázandó tételek" - OK.

Amelyik felhasználó menüjében nincs benne a gyorsított számlázás több szállítólevélről funkció, annál nem fog érvényre jutni ez a beállítás és a kisker paraméter szerint zajlik a folyamat.

*** A lista Analitika = Vevő, Szállítólevél tól dátum = a következő mezőben beállított nap, ig dátum a mai nap, Fordítás = Magyar, Visszáru = 1, Állapot = Normál, Ügyfél = az itteni párbeszédablakon kiválasztott beállításokkal fut és mutat eredményt.

 

Mégse gomb megnyomásakor a kisker paraméter beállításai szerint zajlik a folyamat.

Visszamenőleges napok száma

Csak akkor adható meg, ha az előző mező értéke igaz, egyébként üres és nem módosítható. Azt határozza meg, hogy a számlázandó tételeket a mai nap mínusz hány napra visszamenőlegesen mutassa meg a program. Alapértelmezett értéke 15, ha nincs megadva érték, akkor 15 napra visszamenőleg történik a leválogatás.

Szállítási feltétel

Ha a számlázás funkcióval export számlát készítünk, akkor az itt kiválasztott szállítási feltétel kerül a számlára.

Szállítási mód

Ha a számlázás funkcióval export számlát készítünk, akkor az itt kiválasztott szállítási mód kerül a számlára.

Áruházi ár bevitel

Igaz esetén a számlázás indító párbeszédablakán megjelenik az áruházi ár mező (és a számlázás figyelembe veszi).

Áruházi ár módosítás

Igaz esetén az indító párbeszédablakon megjelenő áruházi ár mező értéke módosítható.

Negatív mennyiség bevitel

I/N. Nem esetén a számlázás funkcióban a mennyiségnél nem lehet negatív értéket megadni. Számlázás (F9) indításakor ellenőrzi a program a bevitt értékeket és ha negatív értéket talál valamelyik sorban, akkor nem készül el a számla és a fókusz arra a sorra megy, ahol az ellenőrzés hibát talált.

"Vevősz. fizetési mód" táblázat

Itt rendelhetjük hozzá az adott fizetési módhoz a számlasorozatot. (A számlázás menüpontban az itt megjelölt számlasorozatok közül csak az lesz használható, amelyik megfelel a fizetési módnak, illetve a Kiskereskedelem, számlázáshoz menüparaméterként megadott Számla paraméterben szerepel.

A táblázat oszlopai:

Fizetési mód

Fizetési mód választás, ilyen fizetési mód lesz választható a kiskerben, a számla a mellette lévő sorozattal készül.

Számlasorozat

A kiválasztott fizetési mód esetén ilyen sorozattal készül a vevőszámla.

Nyugta számlasorozat

A kiválasztott fizetési mód és nyugata típus esetén ilyen sorozattal készül(Számlázás, Visszáru, Stornó esetén) a vevőszámla.

Export számlasorozat

A kiválasztott fizetési mód esetén ilyen sorozattal készül az export vevőszámla.

Mezőleírások

Saját ügyintéző bevitel

Normál / Nincs / Kötelező kitölteni, választással meghatározható, hogy kötelező-e kitölteni a saját ügyintézőt a számlázás párbeszédablakán.

Ügynöki ajánlás

Ügyféltörzs / Paraméter / Felhasználó. Ügyféltörzs esetben az Ügyfél bevitelben az ügynök mezőben megadott ügynököt, Paraméter esetben a következő mezőben megadott ügynököt, Felhasználó esetben azt az ügynököt ajánlja a program, amelynek típusa személy, és a benne szereplő személy egyezik a az aktuális felhasználóhoz rögzített személlyel.

Ügynök

Ha az előző mező állása "Paraméter", akkor az itt megadott ügynököt ajánlja a program a bevitelben.

Fejléc megjegyzés nyomtatás

Nincs / Tételek elé / Tételek után, a kiválasztott értéknek megfelelően fog a számlá(k)ra nyomtatódni a Számlázás bevitel fő ablakának alján megadott megjegyzés.

Fuvar

Ha ki van választva egy szolgáltatás (itt csak szolgáltatás típusú termék választható) akkor a funkció indulásakor az automatikusan begenerálódó diszponált rendelésekhez egy fuvar tételt is generál a program a szolgáltatás fülre. Ha a rendelésben fix összegű fuvarköltség szerepel, akkor ez az összeg generálódik attól függetlenül, hogy esetleg nem az egész rendelés kerül kiszállításra, vagy ha több rendelést szállítunk egyszerre, akkor az azokban szereplő fuvarköltségek összeadódnak.

Fuvar megjelenítése

Igen esetben azt a fuvar szolgáltatás és összeg a Szolágáltatások fülre beajánlásra kerül, és számla lezáráskor az itt levő összeggel generáljuk. (Felülbírálható a fuvarköltség számla lezárás előtt.)  

Termék azonosítás

Saját/Idegen/Saját + Idegen. A mező azt szabályozza, hogy a Párbeszédablakon lehessen-e idegenazonosító típust választani, ami alapján idegenazonosító kód (is) megjelenik a termékeknél, amire szűréskor szintén keres a program.

Saját érték esetén nincs a párbeszédablakon Idegenazonosító típus mező, ezért csak saját kód / név szűrés van. (ez az általános használat)

Idegen érték esetén csak az idegen kód jelenik meg a termékeknél és a kód rész szűrés csak erre vonatkozik.

Saját + Idegen esetén mindkét kód megjelenik és mindkettőre történik a szűrés is.

Az idegen kód csak akkor jelenik meg, ha a párbeszédablakon meg van adva, hogy melyik idegenazonosító típusban megadottat kell megjeleníteni.

A termék név minden esetben a terméktörzsben megadott, idegenazonosító névvel nem dolgozik a funkció.

"Pontrendszer"

Pontkártya nyilvántartás

Nincs / Adatbázison belül / Adatbázison kívül, választással meghatározható, hogy milyen típusú pontkártya nyilvántartást használunk.

Pontkártya elfogadási hely

Adatbázison belüli beállítás esetén megjelenő mező, amelyben meghatározható a pontkártya elfogadási hely.

B2B partner

Adatbázison kívüli beállítás esetén megjelenő mező, amelyben meghatározható a B2B partner.

"Egyéb adatok"

Pénztárgép típusa

A használt pénztárgép típusát kell kiválasztani.

Értékesítés-pénztárbizonylat

Nincs/Generálás/Generálás és Nyomtatás  

Értékesítés-pénztárkód

A használt pénztár kódja.

Vevővisszaigazolás

Nincs/Generálás/Generálás és Nyomtatás. A funkcióval készülő vevő rendelésre vonatkozik.

Előlegszámla

Nincs/Generálás/Generálás és Nyomtatás  

"Előlegsz. fizetési mód" táblázat

Itt rendelhetjük hozzá az adott fizetési módhoz a számlasorozatot. (A Számlázás menüpontban az itt megjelölt számlasorozatok közül csak az lesz használható, amelyik megfelel a fizetési módnak, illetve a Számlázáshoz menüparaméterként megadott Számla paraméterben szerepel.

A táblázat oszlopai:

Fizetési mód

 

Számlasorozat

 

Mezőleírások

Előleg-pénztárbizonylat

Nincs/Generálás/Generálás és Nyomtatás

Előleg-pénztárkód

A használt pénztár kódja.

Fizetési határidő megjelenítés

 

Bértárolás

Bértárolás engedélyezése.

Bértárolás bevétel mozgásnem

Bértárolásnál a bérraktárba való betárolás mozgásneme.

Számla fejléc megjegyzés generálás

Igen / Nem. Szabályozhatjuk, hogy a fejléc megjegyzés generálódjon a számlára.

Számla fejléc megjegyzés nyomtatás

Nincs / Tételek elé / Tételek után. A mezővel megadhatjuk, hogy a bizonylat nyomtatása során a megjegyzés mező tartalma hová kerüljön kinyomtatásra.

Szállítólevél fejléc megjegyzés generálás

Igen / Nem. Szabályozhatjuk, hogy a fejléc megjegyzés generálódjon a szállítólevélre.

Szállítólevél fejléc megjegyzés nyomtatás

Nincs / Tételek elé / Tételek után. A mezővel megadhatjuk, hogy a bizonylat nyomtatása során a megjegyzés mező tartalma hová kerüljön kinyomtatásra.

Tétel megjegyzés megjelenítése

Műveletben / Táblázatban. Szabályozható hogy a tételmegjegyzés bevitel a műveletben vagy a Vásárolt cikkek táblázatban jelenjen meg.

Tétel megjegyzés nyomtatás

Nincs / Tétel elé / Tétel után. A megjegyzés nyomtatását szabályozza. (Csak ha Megjegyzés megjelenítése=Táblázatban)

Tétel megjegyzés számlatétel

Igen / Nem. Szabályozhatjuk, hogy a megjegyzés a számla tételhez kapcsolódjon vagy sem. (Csak ha Megjegyzés megjelenítése=Táblázatban)

Tétel megjegyzés szállítólevél

Igen / Nem. Szabályozhatjuk, hogy a megjegyzés a szállítólevél tételhez kapcsolódjon vagy sem. (Csak ha Megjegyzés megjelenítése=Táblázatban)

Figyelmeztető szöveg ügyfélkategória

Megadható egy ügyfélkategória, a következő mezőben pedig ennek tétele is. Ha számlázáskor a párbeszédablakon kiválasztott ügyfél ebbe be van sorolva, akkor a Figyelmeztető szöveg mezőben kötelezően megadandó figyelmeztető szöveg kiírásra kerül.

Figyelmeztető szöveg ügyfélkategória tétel

 

Figyelmeztető szöveg

Figyelmeztető szöveg megadása. Ha van megadva ügyfélkategóra, akkor kötelező kitölteni.

"Nyomtatási beállítások" táblázat

Ebben a táblázatban állíthatjuk be azt, hogy milyen feltételekkel ajánlódjon a nyomtatás az egyes bizonylat típusok esetén.

 

A táblázat oszlopai:

Számítógép név

A számítógép megadása

Számla típus

Számla típus választás (Nyugta, Számla, stb.)

Példányszám

Nyomtatás példányszámának megadása

 

Vevőszámla lista "OK"

Igen/Nem - Igen esetén a nyomtatás párbeszédablak nem jelenik meg.

Kimenet típus

A számla nyomtatáshoz használható kimeneti típus választás (QR2, PDF, stb.)

Kimenet eszköz

A számla nyomtatáshoz használható kimeneti eszköz  választás (képernyő, nyomtató, stb.)

Listaváltozat

A választott kimeneti típus és eszköz függvényében a nyomtatáshoz használható listaváltozat kiválasztása.

Nyomtató

 Kiválaszthatjuk, hogy melyik nyomtatónkra történjen meg a beállított bizonylat típus kinyomtatása, ha a kimeneti eszköznél nyomtató van megadva.

 A nyomtató neve úgy is megadható, hogy csak az első néhány karaktert adjuk meg, majd *. Ilyenkor a nyomtatáskor a   program lekérdezi az elérhető nyomtatók listáját és a lista szerinti első nyomtatót fogja választottnak megadni.

Pl.:van 3 nyomtató, HP Deskjet, HP laser (245), HP laser (300), akkor:

oa HP* a HP Deskjet-et fogja választani.

oa HP laser* a HP laser (245)-t.

 Akkor érdemes használni, amikor valamilyen oknál fogva (leggyakrabban távoli asztal esetén felcsatolt nyomtató) a nyomtató neve tartalmaz egy számot, ami időnként változik, de fizikailag a nyomtató ugyan az.

Nyomtatás "OK"

Igen/Nem. Igen esetén a nyomtatás ablak nem jelenik meg.