Általános

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Rendszerfunkciók > Általános paraméter

Általános, a program működését befolyásoló paraméterek megadási területe összecsukható / kinyitható sávokba rendszerezve.

Mezőleírások

Általános

 

 

 

Jelszó követelmény, Jelszó hossza

Kézzel beírható, ami a jelszó karakterhosszúságát adja meg.

Minimum 4, maximum 64 a megadható érték. Alapértelmezetten 7et írunk bele.

Az itt megadható követelmény csak és kizárólag a Felhasználó / Web és mobil jelszó" mezőre vonatkozik.

 

abc

I/[N] Kisbetű. Igen esetén a megadandó jelszónak kötelező legalább egy kisbetűt tartalmaznia.

a, á, b, c, d, e, é, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n, o, ó, ö, ő, p, q, r, s, t, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z

Alapértelmezetten igaz az értéke

 

ABC

I/[N] Nagybetű. Igen esetén a megadandó jelszónak kötelező legalább egy nagybetűt tartalmaznia.

A, Á, B, C, D, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, M, N, O, Ó, Ö, Ő, P, Q, R, S, T, U, Ú, Ü, Ű, V, W, X, Y, Z

Alapértelmezetten igaz az értéke

 

123

I/[N] Számok. Igen esetén a megadandó jelszónak kötelező legalább egy számot tartalmaznia.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Alapértelmezetten igaz az értéke

 

#$&

I/[N] Írásjel. Igen esetén a megadandó jelszónak kötelező legalább egy írásjelet tartalmaznia.

!, #, $, %, & ,( ,), *, +, -, /, \, [, ], ^, _, {, |, }, ~, <, =, >, ?, @,

Alapértelmezetten hamis az értéke

 

Feltüntethető gyári számok használata

Bepipálása esetén a programban lehetőség lesz a Terméktörzsben a gyártási szám mezőben Feltüntethető mennyiséggel és Feltüntethető egységenként típus beállítása. Ezekkel a gyári szám típusokkal kapcsolatos további információkat lásd a Terméktörzs Általános fülén a gyártási szám mezőnél.

Termékdíj megjelenítés

Egységár részeként / Külön mezőben / Külön mezőben (számlalezárás számolja), választással meghatározható, hogy a Vevőszámla, az értékesítés típusú mozgásnemmel felvett Szállítólevél, a Vevő rendelés és az Ajánlat funkciókban a Tétel fülön az engedmény mezők és az érték mezők között megjelenítésre kerül-e a Termékdíj érték mező. Egységár részeként (alap) esetben a mező nem jelenik meg és az egységár mezőbe a termékdíjat tartalmazó egységár kerül. Külön mezőben esetén az egységár mező a termékdíj nélküli egységárat tartalmazza és az egységár mező mellett külön Termékdíj érték mezőbe kerül a termékdíj értéke. Erre akkor lehet szükség, ha a kinyomtatott számlatételbe ki szeretnénk írni a Termékdíj érték-et is, hogy a számlán levezethető legyen, hogy mennyi a termékdíj nélküli nettó érték. Külön mezőben (számlalezárás számolja) esetben nem lesz módosítható a mező a forgalmi bevitelekben, hanem rögzítés után töltődik ki (a bizonylat lezárása számolja ki).

Áruházi ár

Bepipálása esetén a programban lehetőség lesz áruházi ár használatára.

Fizetési mód szigorítás

Bepipálása esetén a programban lehetőség lesz szigorított fizetési mód használatára. Elindítható lesz a Fizetési mód szigorítás, Fizetési mód szigorítás állítás funkció. A Felhasználó funkcióban megjelenik a Fizetési  mód szigorítás módosítás mező.

Legkisebb összevonható gyártási szám tartomány

A „generált egymást követő” gyártási számokat a listákon nem soroljuk fel egyesével, ha az itt megadott mennyiségnél több gyártási szám van egymást követően,akkor tartományosan jelöljük, hogy kevesebb helyet foglaljon. (pl.: 148; 150..250; 260)

Termék idegen azonosító telephelyenként

(0,I) Alapértelmezésben "Hamis" a mező értéke. Igazra állításával (bepipálásával) meghatározható, hogy az idegen azonosítót lehessen-e telephelyenként is megadni és ne csak ügyfelenként. Telephelyenkénti beállítást csak akkor lehet Ügyfelenkéntire módosítani, ha még nem volt felvéve a telephelyekre idegen azonosító a következő funkciókban:Termék funkció, Ügyfél funkció,

Termék ár időfüggő

(Igen/Nem) Igen esetén a Termék funkcióban az Eladási ár fülön a gridben az ár adatokat időfüggően adhatjuk meg ártáblánként - ha az adott ártáblában az időfüggő mező igaz értékre van állítva - amelyet az Ár és engedmény meghatározás figyelembe vesz, a bizonylat/kért határidő/paraméterben megadott dátumot, ezeknek a hiányában a mai napon érvényes árat ajánl meg a program.

Szállítólevél napi sorrend beállítás

(Igen/Nem) Az itt beállított értéket használja a Szállítólevél funkció, kivéve, ha a menüparaméter(Napi sorrend beállítás) be van állítva a funkcióra. Nem esetben a mentés gyorsabban történik meg, valamint nem esetben a Készlet lekérdezés funkcióval lehet napi sorrendet állítani, valamint ha egy bizonylaton, ami pl. 09.01-i átírjuk a dátumot 09.02-re, akkor a másodikán legelső lesz a sorrendbe, ha vissza akarjuk dátumozni, akkor 08.31-re fog kerülni.

Funkció használat naplózása

Fejlesztés alatt.

Bepipálása esetén a programban a funkció indítások és bezárások naplózás elküldésre kerülnek a PROGEN Kft. számára.

Kezdőértéke: Nem.

Göngyöleg termék kategória  besorolás

Az itt megadott termékbesorolásba tartozó termékek(cikk) körére értendő a göngyöleg kezelés.

Akciókód tulajdonság

Vevőcsoport ár funkcióban használható tulajdonság, valamint az itt megadott tulajdonságot az Ár és engedmény meghatározás visszaadja árajánlás esetén és elmentésre került mint tulajdonság érték a bizonylatba (vevőszámla, szállítólevél, és rendelés esetén, ha a tulajdonság csoport funkcióban használható az adott sorozat/mozgás) (Tulajdonság típus = Felsorolt választható.)

 

Rögzített ár tulajdonság

Ad-hoc ár esetén ajánlott használni. (Tulajdonság típus = Felsorolt választható.)

A bizonylat tételében levő árat nem számolja újra ármeghatározáskor, ár újraajánláskor(ctlr+A), ha a tételben ilyen tulajdonság tétel ki van töltve.

A tulajdonságcsoportban kell megadni hogy bizonylatonként melyik sorozaton/mozgásnemen legyen látható, megadható.

A következő funkciók használják:

Vevőszámla

Számla generálás több szállítólevélről

Szállítólevél

Vevőrendelés (irányáras rendeléskor is)

WBR - Kiszállítás

Tiltott kiterjesztések

Szövegesen megadható azon kfájlkiterjesztések listája, amiket nem engedünk csatolmányként az iratgyűjtőbe felvenni (pl.: exe,reg)

Iratoldal méretkorlát

Megadható KB-ban, hogy mekkora a maximális fájlméret, amit engedélyezünk iratoldalként csatolni. (Adott irat összes oldalának teljes mérete nem haladhatja meg ezt az értéket)

A Méretkorlát oldalanként menüparaméter esetén az lesz az erősebb az adott funkcióra.

Iratgyűjtő név

Megadható egy iratgyűjtő név, ahova az Üzenetkezelés és a Küldendő e-mailek funkciókban a Drag&drop módszerrel felvett iratok iktatásra kerülnek.

Termék Iratgyűjtő név

Megadható egy iratgyűjtő név, ahova a Termék funkcióban a További adat fül irat mezőjébe Drag&drop módszerrel felvett iratok iktatásra kerülnek.

Ügyfél Iratgyűjtő név

Megadható egy iratgyűjtő név, ahova az Ügyfél funkcióban az általános fül További adat sáv irat mezőjébe Drag&drop módszerrel felvett iratok iktatásra kerülnek.

Termelés Iratgyűjtő név

Megadható egy iratgyűjtő név, ahova a Munkalap bevitel funkcióban az általános fül irat mezőjébe Drag&drop módszerrel felvett iratok iktatásra kerülnek, amennyiben a Sorozaton nincs megadva másik.

Egyéb költség

A pipa bejelölésével tesszük lehetővé, hogy a termék funkció további adatok fülén az egyéb költség táblázat, és a szállítólevél funkció tétel fülének egyéb költség füle, valamint a szállítószámlában található Egyéb költség több szállítólevélre művelet aktív legyen. Amennyiben a pipát nem jelöljek be a táblázat, a fül, és a művelet nem látszik.

Fizetési mód sorrend szerepe

[Kiválasztás sorrend]/Választhatóság.

Kiválasztás sorrend beállítása esetén a fizetési mód választásra szolgáló mezőkön a Fizetési mód funkcióban beállított sorrend szerint lehet fizetési módot választani.

Választhatóság beállítása esetén a bizonylatot eredményező bevitelekben (pl. Vevőrendelés, Szállítólevél, Vevőszámla funkciók) Vevő irány esetén (pl. egy belföldi beszerzés szállítólevél az szállító irány, egy belföldi értékesítés vevő irány) korlátozásra kerül a kiválasztható fizetési mód. Ez a korlátozás úgy működik, hogy adott egy bázis fizetési mód. Ez jöhet a Fizetési mód szigorítás -ból, ha ott nincs megadva, akkor az ügyféltörzsből, ha ott sincs megadva akkor az alább következő mezőben megadott. Csak olyan fizetési mód adható meg, amely egyezik a bázis fizetési móddal, vagy annál nagyobb sorrend értékkel rendelkezik.

Példa egy Fizetési mód beállításra:

Használható fizetési módok (sorrend szerint)

1, Átutalás 30 nap

2, Átutalás 8 nap

3, Bankkártya

4, Készpénz

Látható, hogy sorrend szerint az első a legmegengedőbb, az utolsó pedig a legszigorúbb.

Ha egy vevőhöz az átutalás 8 nap van beállítva, akkor azt, a bakkártyát és a készpénzt lehet hozzá kiválasztani bizonylaton. Ha nincs a vevőnél megadva semmilyen fizetési mód (pl. új vevő, még nincs vele megállapodás, ezért nincs beállítva semmi) akkor a következő mezőben beállított alapértelmezett fizetési módot, illetve annál szigorúbbat lehet a bizonylatain kiválasztani. A következő mezőben a fenti példát alapul véve a Bankkártyát érdemes beállítani, amivel elérhető hogy a fizetési mód nélkül felvett vevő nem vásárolhat átutalásra, csak bankkártyával, vagy készpénzre.

Ha egy ügyfélhez átutalás van beállítva, de pl. fizetési késeselem miatt fizetési mód szigorítást van rá beállítva, akkor a fizetési mód szigorításban is azt érdemes beállítani, amilyen fizetési móddal még kiszolgáljuk.

Ezzel a beállítással tehát elérhető, hogy egy vevőnél ne az összes használható fizetési módból lehessen választani, hanem csak a hozzárendelt vagy az annál szigorúbbak közül.

Alapértelmezett fizetési mód

Ha egy ügyfélhez sehonnan sem sikerül a programnak a fizetési módot meghatározni, akkor az itt beállított értéket veszi alapul.

Adat küldés fejlesztéshez

(I/N/?) Igen, nem, ? = még nem került eldöntésre.

Részletes leírás itt olvasható: Adat küldés fejlesztéshez

Tizedesszámok kírása szövegesen

Amennyiben a pipát igazra állítjuk, úgy a magyar, az angol, és a német nyelvű bizonylatok nyomtatásánál a program a tizedesszámokat nem a megszokott XX/100 módon, hanem szövegesen írja ki, például:

Magyar (3,17EUR) három egész tizenhét század EUR

Angol (3,17 EUR) three point one seven EUR

Német (3,17 EUR) drei comma siebzehn EUR

Raklap mennyiség egység

Kiválasztható egy létező mennyiség egység. A továbbiakban ezt fogjuk raklap mennyiségnek tekinteni ott, ahol egy kitüntetett raklap dimenzióra van szükség.

Kontroll:

scbRaklapMennyisegEgyseg : TPrDataSearchComboBox

Adatmező:

RaklapMennyisegEgyseg_ID, RaklapMennyisegEgysegNev

Egyéb:

 

Iratkezelés

Tiltott kiterjesztések

Szövegesen megadható azon kfájlkiterjesztések listája, amiket nem engedünk csatolmányként az iratgyűjtőbe felvenni (pl.: exe,reg)

Iratoldal méretkorlát

Megadható KB-ban, hogy mekkora a maximális fájlméret, amit engedélyezünk iratoldalként csatolni. (Adott irat összes oldalának teljes mérete nem haladhatja meg ezt az értéket)

A Méretkorlát oldalanként menüparaméter esetén az lesz az erősebb az adott funkcióra.

Iratgyűjtő név

Megadható egy iratgyűjtő név, ahova az Üzenetkezelés és a Küldendő e-mailek funkciókban a Drag&drop módszerrel felvett iratok iktatásra kerülnek.

Termék Iratgyűjtő név

Megadható egy iratgyűjtő név, ahova a Termék funkcióban a További adat fül irat mezőjébe Drag&drop módszerrel felvett iratok iktatásra kerülnek.

Ügyfél Iratgyűjtő név

Megadható egy iratgyűjtő név, ahova az Ügyfél funkcióban az általános fül További adat sáv irat mezőjébe Drag&drop módszerrel felvett iratok iktatásra kerülnek.

Termelés Iratgyűjtő név

Megadható egy iratgyűjtő név, ahova a Munkalap bevitel funkcióban az általános fül irat mezőjébe Drag&drop módszerrel felvett iratok iktatásra kerülnek, amennyiben a Sorozaton nincs megadva másik.

Hitelkeret kezelés

A hitelkeret kezelésről részletesebb leírást a következő linken lehet olvasni: Hitelkeret kezelés

Hitelkeret

Választható értékek: Nincs korlátozás, A korlát elérésekor csak készpénzért vásárolhat, A korlát elérésekor nem vásárolhat. Beállítása esetén a programban lehetőség lesz a vevő hitelkeretének a figyelésére, azaz a forgalmi bevitelekben (vevőszámla, szállítólevél, vevő rendelés, ajánlat) a program mentéskor ellenőrzi, hogy van-e hitelkerete az ügyfélnek és ha van és azt túllépné, akkor a program nem engedi a bizonylat rögzítést. Ez a tiltás az említett funkciókban feloldható menüparaméterrel Hitelkeret túllépés (Engedélyezett, Tiltott, Jóváhagyással, Figyelmeztetéssel). A forgalmi bevitelekben (vevőszámla, szállítólevél, vevő rendelés, ajánlat) a művelettel bekapcsolható bizonylat összesítőn meg fog jelenni a Hitelkeret sáv (Vevőszámla Számlaösszesítő, Szállítólevél összesítő, Vevő rendelés Rendelés összesítő, Ajánlat Rendelés összesítő).

Elindítható lesz a Hitelkeret-módosítás funkció, amellyel ellenőrzötten oldható fel a tiltás. Ehhez az ellenőrzött feloldáshoz kapcsolódóan a Felhasználó funkcióban megjelenik a Maximális hitelkeret módosítás összeg mező.

Az Ügyfél funkcióban a Fizetési feltétel fülön megjelenik a Hitelkeret mező, amelybe beállítható, hogy az ügyfélnek mennyi hitelkeretet biztosítunk. (Vevő és Szállító vonatkozásban egyaránt a mező megjelenítésének a feltétele az ügyfél funkcióban.)

A hitelkeret kezelésről részletesebb leírást a következő linken lehet olvasni: Hitelkeret kezelés

Hitelkeret deviza

Kintlévőség, lejárt tartozás devizanem, csak üres adatbázis esetén változtatható.

Hitelkeret lejárt tartozással

Beállítása esetén megjelenik a csoportos fizetési felvételben és az ügyfélben a hitelkeret lejárt tartozással bevitel. Az árukeret mezőből kell az adatokat áttölteni.

Türelmi idő

A türelmi idő kitöltésével lehet beállítani az alapértelmezett türelmi időt. A mező kitöltése esetén a csoportos fizetési feltétel és az ügyfél funkcióban megjelenik a türelmi idő mező, ami alapértelmezettként az általános paraméter funkcióban felvett türelmi idő lesz, amennyiben ettől szeretnénk eltérni egyes ügyfeleknél, úgy a csoportos fizetési feltétel és az ügyfél funkcióban ügyfelenként felülírhatjuk a megadott értéket. Ha türelmi időre nulla napot szeretnénk megadni, akkor a felvett számnak nullának kell lennie. Ha a mezőt nem töltjük ki, akkor a csoportos fizetési feltétel, valamint az ügyfél funkcióban nem jelenik meg a türelmi idő mező.

Nem számlázott szállítólevél

Bepipálása esetén a nem számlázott szállítólevelek csökkentik a hitelkeretet. Amennyiben nem pipáljuk be, és a diszponált rendelések pipa értéke igaz, akkor ha egy vevőrendelésből készítünk szállítólevelet, és még nem számláztuk ki, nem csökken a hitelkeret összege, sem a szállítólevél összegével, sem a vevőrendelés összegével. Amennyiben egy szállítólevélen nem a teljes diszponált rendelés található meg, akkor a pipa bepipálásával a szállítólevél teljes összege, és a diszponált rendelés maradék összege fogja csökkenteni a hitelkeretet.

Javasoljuk, hogy amennyiben vevőrendelésből készítünk szállítólevelet, a pipa értéke legyen igaz.

Nem számlázott szállítólevél vizsgált nap

Az itt megadott napok szerinti (Alapértelmezésben 15 nap) időpontig kerülnek visszamenőlegesen figyelembe vételre a számlázatlan szállítólevelek, mert jogszabály szerint 15 napon belül kötelező a számlakiállítás a teljesítés után.

 

Mozgásnem kategória választás, amely mozgásnem kategóriába tartozó szállítóleveleket figyelembe veszi a program a nem számlázott szállítólevelek meghatározásakor a bizonylat összesítőkön.

 

Mozgásnem kategória tétel választás, amely mozgásnem kategória tételbe tartozó szállítóleveleket figyelembe veszi a program a nem számlázott szállítólevelek meghatározásakor a bizonylat összesítőkön.

Diszponált rendelés

Bepipálása esetén a programban a diszponált rendelések, vagy a visszaigazolt rendelések csökkentik a hitelkeretet, illetve abban az esetben is csökken a hitelkeret, ha a rendelés sorozatban a paraméterben a visszaigazolás és diszponálás mező nincs értékre van állítva, és itt az általános paraméterben a diszponált rendelés pipa igen értéken van. Amennyiben a pipa igaz, és a Nem számlázott szállítólevél pipa nincs bepipálva, akkor a diszponált vagy visszaigazolt rendelés csak addig csökkenti a hitelkeretünket, amíg nem hozunk létre szállítólevelet, utána már nem, és mivel a nem számlázott szállítólevél pipa nincs bepipálva az sem fogja csökkenteni a hitelkeretet.

Előlegbekérő

Bepipálása esetén a programban a ki nem egyenlített előlegbekérők csökkentik a hitelkeretet.

Engedélyezett lejárt tartozás

Választható értékek: Nincs korlátozás, A korlát elérésekor csak készpénzért vásárolhat, A korlát elérésekor nem vásárolhat. Beállítása esetén a programban választani lehet, hogy lejárt tartozás esetén ne legyen korlátozás, csak készpénzben lehessen fizetni, vagy a korlát elérésekor ne lehessen vásárolni.

Engedélyezett késedelem

Választható értékek: Nincs korlátozás, A korlát elérésekor csak készpénzért vásárolhat, A korlát elérésekor nem vásárolhat. Beállítása esetén a programban választani lehet, hogy engedélyezett késedelem esetén ne legyen korlátozás, csak készpénzben lehessen fizetni, vagy a korlát elérésekor ne lehessen vásárolni.

Hitelkeret felülírása csoportos fizetési feltétel esetén

Bepipálása esetén az ügyféltörzsben kiválasztott csoportos fizetési mód mező kiválasztásakor és elhagyásakor, az ott beállított hitelkerethez tartozó mezők törlődnek, az azért jó, mert ha egy ügyfélnél nem csoportos, hanem saját hitelkeret értéket használt, és szeretne csoportosra áttérni, a pipa bepipálásával nem kell kézzel törölni az egyesével beírt mezők értékét.

Az ügyféltörzsben található mezők, melyekre kihat a pipa: Hitelkeret, Hitelkeret lejárt tartozással, Türelmi idő, Engedélyezett lejárt tartozás, Engedélyezett késedelem.

Devizakönyvelés

Készletnyilvántartás devizanem

A készletek nyilvántartási ára elsődlegesen az itt megadott devizanemben képződik. A többi devizanemre a napi árfolyam alkalmazásával kerül átváltásra. Ha már van felvéve szállítólevél, akkor nem módosítható a mező tartalma. Csak olyan devizanem választható, ami a Pénzügyi év funkcióban (bármely pénzügyi évre nézve) a devizakönyvelés táblázatban szerepel.

Tárgy eszköz nyilvántartás devizanem

A tárgyi eszközök nyilvántartása elsődlegesen az itt megadott devizanemben történik. Ha már van felvéve tárgyi eszköz esemény, vagy fejlesztési tartalék, akkor nem módosítható a mező tartalma. Csak olyan devizanem választható, ami a Pénzügyi év funkcióban (bármely pénzügyi évre nézve) a devizakönyvelés táblázatban szerepel.

 

Töredék mennyiség kezelés

Bizonyos Termékeknél a készletkezelés folyamata során óhatatlanul elfordulhatnak - például mérési pontatlanságból, vagy akár a termék nedvességtartalmának változásából eredően - kisebb maradék mennyiségek, amik ténylegesen nem léteznek illetve többletek, amik pedig mégis ott vannak. Az ilyen termékeket Egalizált = 0 beállítással (úgynevezett "mérős") kell ellátni, kell legyen kiszerelésük (a program ezeket vizsgálja és csak az ilyen beállítású termékekre jut érvényre az alábbi mezőkben megadott beállítás), az alábbi táblázatban pedig termékkategória és tétel megadással azt lehet meghatározni, hogy a termékhez megadott kiszerelés százalékos arányában mi az a mennyiség, ami nagy valószínűséggel már nincs meg, vagy többletként elfogadható.

A fejlesztés jelen állásában az itt beállítottakat csak a komissió modul, azon belül a
- Komissió generálás
  (nem foglal töredék mennyiségre, hiszen az jó eséllyel már nem létezik)
és a
- Komissió feldolgozás
  (ha töredék mennyiséggel többet adnak ki, azt az itt beállított be mozgásnemen bevételezi, hogy kiadható legyen, ha értékesítés után töredék mennyiség marad, azt pedig az itt beállított ki mozgásnemen kivezeti a készletről)
funkciók veszik figyelembe.

Példa:
Került raktárra 10db füstölt csülök, amit egyben, beszerzéskor 20kg-nak mértek. A termék alapértelmezett mértékegysége a kg, az ára is ez alapján van meghatározva, az átváltásban pedig a db a kiszerelése (1db = 2kg, ami természetesen hol 2,1kg, hol 1,95kg.), azaz csak egész darabokat értékesítünk. Az értékesítés során a csülköket már egyesével mérik így előfordulhat, hogy az utolsó db eladása után még marad készleten például 0,2kg. Ez a kiszerelésünk 10%-a.
Létrehozunk egy termékkategóriát, legyen a neve mondjuk Töredék mennyiség, egyik tétele a példa termék miatt legyen 10. Ezt beállítjuk ebbe a táblázatba a Töredék % mezőben 10-es értékkel. Ha a csülök ebbe a kategóriába és tételbe van besorolva, akkor a fenti esetben az utolsó csülök eladása után megmaradt 0,2kg-ot a program a megadott ki mozgásnemmel kivezeti a készletről.
Amennyiben olyan eset áll fenn, hogy az utolsó csülök értékesítésekor készlet szerint 2kg csülök van, de ezt az utolsó csülköt 2,2kg-nak mérik, akkor a szükséges 0,2kg-ot a program az itt beállított be mozgással készletre veszi, hogy ne álljon meg az értékesítés negatív készlet miatt. (tehát töredék % kisebb vagy egyenlő esetén zajlik le a folyamat.)

A program a ki mozgásnem kitöltöttségét figyeli, ha az meg van adva, akkor érvényre jut a beállítás. Ebből következően, ha a ki mozgásnem ki van töltve, akkor kötelező kitölteni a be mozgásnemet is és kötelező legalább egy sort felvenni a táblázatba, mert nem életszerű az, hogy csak egyik irányban lenne szükség erre a beállításra és így elkerülhető a hibás paraméterezés, illetve ha a funkcionalitásra szükség van, akkor kell legyen legalább egy % érték is megadva.

Mezőleírások

Ki mozgásnem

Kiadás típusú mozgásnemekből lehet választani. Nem használható is választható, ezzel elérhető hogy a program felületén a felhasználók ne tudjanak ilyen mozgással szállítólevelet készíteni.

Be mozgásnem

Bevétel típusú mozgásnemekből lehet választani. Nem használható is választható, ezzel elérhető hogy a program felületén a felhasználók ne tudjanak ilyen mozgással szállítólevelet készíteni. Ha a ki mozgásnem ki van töltve, akkor kötelező kitölteni. Ha a ki mozgásnem üres, akkor üres és nem módosítható.

Termékkategória

Használható és Egyedi = 1 beállítású termékkategória választható. Ennek a kategóriának a tételeiből lehet majd választani az alábbi táblázatban.

Ha a ki mozgásnem ki van töltve, akkor kötelező kitölteni. Ha a ki mozgásnem üres, akkor üres és nem módosítható.

Töredék mennyiség meghatározása

Ha a ki mozgásnem ki van töltve, akkor legalább egy sornak szerepelnie kell ebben a táblázatban. Ha a ki mozgásnem mező üres, akkor ez a táblázat is üres és nem módosítható.

A táblázat oszlopai:

Kód

A fent megadott termékkategória egyik tétele választható ki kód szerint.

Név

A megadott kategória egyik tétele választható ki név szerint.

Töredék %

A sorbeli kategóriatételhez érvényes százalékos érték. Részleteket lásd a sáv leírásánál a példában. Kötelező, ha van megadva termékkategória tétel. Ajánlott érték 50.

 

Szerveroldali beállítások az automatikus üzenetküldéshez

sERPa könyvtár

Bizonylat küldése ügyfél részére beállítás, esetén itt kell megadni a szerveren levő sERPa könyvtárt. (pl.:F:\sERPa\sERPa$Szerver)

FOP könyvtár

Bizonylat küldése ügyfél részére beállítás, esetén itt kell megadni a szerveren levő FOP könyvtárt.( pl.: F:\sERPa\fop-1.0)

FOP verzió

Bizonylat küldése ügyfél részére beállítás, esetén itt kell megadni a szerveren levő FOP verzió-t.(alapértelmezésben 1.x)

Munka könyvtár

Bizonylat küldése ügyfél részére beállítás, esetén itt kell megadni a szerveren levő munka(Temp) könyvtárt. (pl.: F:\tmp)

Lista szolgáltatás végpontja

Fejlesztés alatt, FastRiport használatához szükséges szolgáltatás elérési útvonala.

http://serpasrv:8080/soap/IsERPaService

Proxy beállítások

Ha a szerver proxy mögött van, akkor itt állíthatjuk be a proxy adatait. pl OSA, árfolyam, SOAP hívásoknál.

Proxy elérési útvonala (URL)

 

Név

 

Jelszó