Pénztárbizonylat

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Pénztár > Referencia Részletek megjelenítése, elrejtése

Ez a funkció pénztári tételek kezelését teszi lehetővé pénztári bevételezés és pénztári kiadás irányú tranzakciók segítségével.

Javasolt almenü

Pénztár

Fülek

Általános

 

 

 

Tétel

Általános

Elhatárolás

Megosztás

 

Megjegyzés

Kapcsolódó bizonylatok

Pénzügyi rendező tétel

Megjegyzés

 

 

 

Átváltás

 

 

 

Leírás

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Pénztár-analitika / Pénztárbizonylat

A funkció működésének jellegzetességeit előzetesen a pénztárbizonylat paraméterben határozhatjuk meg. A funkció működésére hatást gyakorolnak a pénztár és a deviza funkciók is.

 

A kontírozásra vonatkozó mezőknek (főkönyvi szám, másodlagos könyvelés főkönyvi szám, költséghely, témaszám, pozíciószám) - a megfelelő paraméter funkcióban felvettek szerint - értéket akkor ajánl meg a program, ha a bizonylaton ki vannak töltve egyrészt a kötelező kitöltésű mezők (felülről lefelé haladva a fülön belül és balról jobbra haladva a fülek között), másrészt a vonatkozó paraméter feltételeiben szereplő mezők is a bizonylat bevitelben (attól függetlenül, hogy magában a paraméterben van-e megadva nekik érték).

A nyomtató ikonra kattintással kinyomtathatjuk az aktuális (és már rögzített) bizonylatot.

Pénztárbizonylatot vevőszámlából művelettel is létrehozhatunk. Ekkor csak a  funkcióban szükséges adatot rögzíteni, ami bekerül a pénztárbizonylat adatai közé is.

Értékajánlás gomb a tétel összegen, Elszámolási előleg, Készpénz, Egyéb bevétel, Egyéb kiadás, Egyéb bevétel folyószámlával, Egyéb kiadás folyószámlával, Nettó bérkifizetés, Pénzváltás, Nyitás típusok esetén, ha a végösszeg bevitel engedélyezett, akkor az értéket a fejösszeg és az eddig felvett tételek összegei alapján ajánlja.

 

A funkció módosító, vagy lekérdező üzemmódban való indításakor korlátozásra kerülhetnek a bal oldali keresőben megjelenő bizonylatok a felhasználó számára megengedett témaszámok és pozíciószámok szerint. Ezeket a korlátozásokat a Projektkezelés modulban (annak megléte esetén) a Projekt jogosultság funkcióban lehet beállítani! Csak azokat a pénztárbizonylatokat jeleníti meg, amelynek van olyan tétele, aminek a típusában szerepel témaszám és pozíciószám mező.

Műveletek

Pénztárváltás...
Nettó
Bruttó
Bizonylatösszesítő
Egyenlegszűrés
Automatikus nyomtatás
Kontírozás
Pénzügyi rendező tétel felvétele
Tételszétosztás...
Dátum kezdőértéke
Gazdasági esemény...
Címletkerekítés tételesen
Postaköltség elrejtése
Címletmegadás...
Speciális áfa kiszámítása...
Főkönyvi napló
Nettó bérkifizetés generálás
Utalványozás
Vonalkód keresés (F8)
Árfolyam lekérdezés

Keresés

Dátum

Bizonylat keresése dátumra.

Bizonylatszám (év + pénztárkód + B/K (csak irányfüggő sorszám esetén) + sorszám)

Bizonylat keresése bizonylatszámra.

Kézi bizonylatszám

Bizonylat keresése kézi bizonylatszámra.

Szűrés

Szűrés

 

 

 

Ellenőrzések

A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:

A szám(lák)hoz rendelt összeg(ek) összege nagyobb a pénztárbizonylat tételben szereplő összegnél! A bizonylat nem menthető.
A szám(lák)hoz rendelt összeg(ek) összege kisebb, mint a pénztárbizonylat tételben szereplő összeg!
A bizonylat dátumával nincs felvéve árfolyam. Az átváltás az utolsó megadott árfolyamon történik.
A pénztárbizonylat tételre hivatkozó bank- és / vagy pénztárbizonylat tételekhez képest a pénztárbizonylat tétel típusa nem megfelelő, a pénztárbizonylat nem menthető.
A kiadott összegnél nem lehet többet visszavenni! A  bizonylat nem menthető.
A számlá(k)ban szereplő típus nem egyezik meg a tételben megadottal, a pénztárbizonylat nem menthető!
A számlá(k)ban szereplő ügyfél nem egyezik meg a tételben megadottal, a pénztárbizonylat nem menthető!
A számlá(k)ban szereplő deviza nem egyezik meg a tételben megadottal, a pénztárbizonylat nem menthető!
Eltérő dátum-sorszám.
Negatív pénzkészlet.
Címletkerekítés ellenőrzése
A kiadott és bevételezett összeg nem egyezik! A bizonylat nem menthető.
Készpénzforgalom-túllépés
A tételhez tartozó elhatárolások összege nem lehet nagyobb mint a tétel összege (az áfára is ugyanez igaz).
A pénztár bizonylat dátuma nem egyezik meg a tételek átvezetés dátumával.
A megosztott áfa összege nem egyezik meg a tételben beírt áfával.
Nem törölhető, mert a pénztárbizonylatban létezik olyan pénzforgalmi áfás számla, mely lezárt áfaidőszakba tartozik.
Figyelem! Megszűnt az EVA adóalanyiság 2020-ban. Az ügyfél adószáma EVA felépítésű! A bizonylat nem rögzíthető!

Paraméterek

Azonos alapbizonylat

(Engedélyezett / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással / Tiltott) [Engedélyezett] A paraméterrel ugyanannál az ügyfélnél engedélyezhetjük azonos (kézi) számlaszámú számlák felvételét. Csak Kiadás irányú, egyszerű számla típusú bizonylatok rögzítése esetén történik az ellenőrzés. Az ellenőrzés Ügyfél/Számlaszámra történik.

Bevitelek általános paraméterei

 

Dátum

(Érték, -) Hatására felvétel üzemmódban a beírt dátum fog a bizonylat fejlécében módosíthatatlanul megjelenni. ééééhhnn Nyomógomb1..9 menüparaméterrel indított pénztárbizonylat funkció esetén van jelentősége.

Ellenőrzött bizonylat módosítása

 

Gazdasági esemény

(Érték, -) Hatására csak a képletben megadottak lesznek kiválaszthatók.

Iratsorozat szűrés

 

Irányváltás módosítás üzemmódban

Engedélyezett / Tiltott, Alapértelmezés: Engedélyezett. Működése: Tiltott esetben Módosító üzemmódban az Irány mezőt ne tudja a kezelő módosítani.

Készpénzforgalom-túllépés

(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással)

Kontírozás

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) Engedélyezett állapotának hatására Felvételkor és Módosító üzemmódban kontírozhatunk.

Pénztárkód

(Érték, -) Hatására művelettel csak azokat a pénztárakat választhatjuk ki, amelyeket megadtunk. (vesszővel elválasztva)

Paraméternév

(Érték, Normál) Hatására a megadott paraméterhez tartozó beállítások és működési mód lép életbe.

Szerződés paraméternév

A szerződés paraméter neve, az alapértelmezés: Normál. A szerződés tétel keresés szűréshez szükséges.

Ügyélkód-képlet

(Érték, -) Hatására csak a képletben megadottak lesznek kiválaszthatók.

Ügyfélkód-képlet

Pénztárbizonylat, bank kivonat (felvételkor, módosításkor csak a képlet szerinti ügyfelek választhatók, de mivel a bal oldalon nincs ügyfél - hiszen az nem fej, hanem tétel adat -, ezért a megjelenő bizonylatokat nem szűkíti.)

Ügyfélcím megjelenítés

Igen \ Nem. Pénztárbizonylat nyomtatáskor lehetőség van a Szöveg mező elé kiíratni az Ügyfél törzsben található ügyfél címet.

Végösszeg módosítás

Módosító üzemmódban nem teszi lehetővé a pénztárbizonylat végösszegének a megváltoztatását (tételek száma változhat, de a tételek összege nem) az alapértelmezés: Engedélyezett