Bizonylat volumen engedmény

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Struktúra > Referencia Részletek megjelenítése, elrejtése

Kereskedelemmel foglalkozó ügyfeleink marketing eszköztárát bővítheti a termékcsoportos bizonylat volumen engedmény használata, amely lehetővé teszi, hogy ha egy bizonylaton több, azonos besorolású termékből egy megadott mennyiségnél többet vásárol a vevőnk, akkor az együttes mennyiségnek megfelelően, sávonként más százalékos engedményben részesüljön. Ezzel arra ösztönözhetjük a vásárlókat, hogy minél többet vásároljanak egyszerre a volumen engedménybe vont termékcsaládból.

Ez a beviteli funkció, e speciális árazási feladatok érvényre juttatására szolgál. A programban az árképzés általában egy tételre vonatkoztatva végezhető el, ebben a funkcióban azonban egy komplett bizonylat összes tételének figyelembevételével van lehetőség engedmény % nyújtására.

A tételek kiválasztása során a Bizonylat volumen összesítő művelet nyújt segítséget abban, hogy az aktuálisan bevitt termékek és mennyiségek szerint milyen volumen  engedmények fognak érvényre jutni. További fontos részletek a műveletnél találhatók.

Példa egy helyes beállításra és a működésre:

Az egyik volumen engedménnyel értékesíteni kívánt termékkör a másolópapírok. Ezek alapértelmezett mennyiségi egysége a csomag, a termékek ára egy csomagra van meghatározva. A terméktörzsben az átváltás táblázatban meg kell adni, hogy 5 csomag = 1 doboz és 200 csomag = 1 raklap. Ezeket a termékeket be kell sorolni mondjuk a Volumenes értékesítés termékkategóriába, azon belül a másolópapírok kategória tételbe. Ezek után ebben a funkcióban az általános fülön a Termékbesorolásnál meg kell adni a kategóriát, ami a Volumenes értékesítés, kategória tétel pedig a másolópapírok, a mennyiségi egység pedig pl. a doboz. Azokat az ügyfeleket, akikre érvényre kell jusson bizonylat szintű volumen engedmény, szintén be kell sorolni egy tetszőleges ügyfélkategóriába és tételbe, melyet be kell állítani jelen funkcióban az Általános fülön.

A volumen engedmény táblázatban meg kell adni a volumeneket amikre a különböző engedmény % értékeket szeretnénk nyújtani.

 

Tegyük fel, hogy (az egyszerűség kedvéért minden másolópapír átváltása egyforma, mindig 5 csomag 1 doboz és mindig 200 csomag van egy raklapon.)

- 0-1 dobozig nem jár engedmény, ezt nem kell beállítani.

- 1 doboztól adunk 5% engedményt, ez lesz az első sor. (azaz egy doboz = 5 csomag esetén már jár az engedmény)

- 40 doboztól pedig adunk 10% engedményt, ez lesz a második sor. Következő sor nincs, ez a legfelső engedmény sávunk.

Ennek a beállításnak a hatására, ha egy bizonylaton másolópapírból vegyesen (különböző fajtákból, amik a fent példaként említett kategóriába és tételbe vannak besorolva) kér a vásárló összesen 200 csomagot, akkor ez a megadott 10% engedmény fog érvényre jutni.

 

Bonyolultabb példa:

Ha golyóstollakra, filctollakra, stb.stb... -re is jár volumen engedmény, akkor ezeket a termékeket be kell sorolni a Volumenes értékesítés (pl.) írószerek kategória tételbe, meg kell adni, hogy a mennyiségi egység, amiben számoljuk az engedményt, az a doboz. Fel kell venni egy új volumen engedményt, ahol a fentiek szerint meg kell adni a termékbesorolást (csak itt a termék kategória tétel az írószerek) valamint a mennyiségi egység a doboz lesz. A volumen értékeknél meg kell adni hogy hány doboznál mekkora engedmény jár.

Viszont itt már hol 12db 1 doboz (golyóstoll), hol 10db (filctoll). Annak kiszámítása, hogy éppen hány doboznál tartunk, az termékenként történik. 9db golyóstoll = 0,75 doboz, 8db filctoll 0,8 doboz, tehát jelen esetben 1,55 doboznál tartunk.

 

A program fixen minden mennyiséget 3 tizedesre kerekítve számol és ennyit is jelenít meg.

 

Működési részletek funkcióként:

Bizonylat generáló funkciók:

 Vevőrendelés generálás         , Vevőrendelés generálás FMCG        :

         A rendelendő és diszponálandó termékek táblázatban szereplő tételekre és mennyiségekre kerül kiszámításra a volumen engedmény.

Ebben a két funkcióban lehetőség van arra, hogy ebben a táblázatban egyes sorokra rendelés helyett ajánlat készüljön. Amennyiben bizonylat volumen engedmény juthat érvényre (ennek megfelelő ügyfél van kiválasztva) úgy vagy csak ajánlat, vagy csak rendelés készülhet, ezért vagy minden sorban igaz az ajánlat pipa, vagy mindben hamis. Ennek két oka van:

1, Rendkívül bonyolult lenne két halmazra (Ajánlat és rendelés) külön árakat kalkulálni és a Bizonylat volumen összesítő is egyszerre csak egy halmazra képes megjeleníteni azt, hogyan is áll a jelen tételek alapján a volumen engedmény.

2, Amennyiben ez a két halmaz egyszerre lenne jelen, úgy például olyan eset fordulhat elő, hogy ügyfél kér másolópapírból pár csomagokat, amire nem, vagy minimális volumen engedmény jár. Ez mellett kér ajánlatot nagy mennyiségű másolópapírra. Ez miatt a tétel miatt az összes többi tételre is (amikből rendelés születik) megkapja a nagy mennyiségű volumen engedményt. Ez pedig nem lehet cél.

 

 Kiskereskedelem számlázás

         A vásárolt cikkek táblázatban szereplő tételekre és mennyiségekre kerül kiszámításra. (ha több raktárból kerülnek kiadásra a termékek, akkor ezek összevontan számítanak) Egyebekben a működés megegyezik a fenti két funkcióval.

         Figyelem! A funkció paraméterében engedélyezni kell ennek az engedményfajtának az érvényre jutását a Bizonylat volumen engedmény figyelés mezőben.

 

Bizonylat bevitel funkciók:

 Ajánlat        , Vevő rendelés , Szállítólevél , Előlegbekérő , Vevőszámla

         A tétel fülön szereplő tételekre és mennyiségekre kerül kiszámításra.

 

 Ár újraajánlás felvételkor és Ár újraajánlás módosításkor menüparaméterek beállításától függően történik meg a volumen engedmény kiszámítása.

 Felvételkor nincs értelme tiltottra állítani, mert akkor az egész volumen engedmény paraméterezés felesleges volt.

 Módosításkor akkor lehet értelme tiltani, ha egy már kikalkulált bizonylaton valamiért egyedileg van szükség ár módosításra.

 Ha engedélyezve van az ár újraajánlás, akkor minden egyes árazást befolyásoló módosításkor (felvétel üzemmódban is) az összes tétel figyelembevételével történik meg az árak beállítása.

         A programban általánosan lefutó ár újraajánláson felül bizonylat volumen engedmény érvényesítésekor tétel törléskor is lefut az árajánlás, mivel megváltozik az a halmaz, ami alapján a mennyiségek és ezáltal az engedmények kiszámításra kerülnek.

 

 

Egyéb funkciókban a volumenes árazás nem érhető el.

 

A program a termékek összeválogatása közben folyamatosan újrakalkulálja az árakat az összes tétel figyelembevételével, ezért nem érdemes az utolsó tétel és mennyiség megadásáig ezeket az értékeket megváltoztatni. Ha a program által ajánlott árakat és/vagy engedményeket szeretnénk felülbírálni, akkor ezt a folyamat végén, bizonylat mentés/generálás előtt kell megtenni, amikor már nincs olyan módosítás, ami árajánlást váltana ki (az árak és engedmények módosítása már nem vált ki árajánlást). Így és ekkor van lehetőség a program által ajánlott árak felülbírálására.

 

Ha egy bizonylaton vannak olyan tételek, melyek ára nem módosítható (pl. Szállítólevélen, vagy Vevőszámlán olyan rendeléskapcsolat van, amely rendelésben az ár típus rögzített) akkor ezek a tételek a volumen engedmény kiszámításába beleszámítanak, de csak azon tételeknél fog érvényre jutni az engedmény, ahol az árak módosíthatók. Példa:
Adott egy rendelés, 3 tétellel, amin az ár típus rögzített. Készül róla egy szállítólevél, a tételben a rendeléskapcsolat ki van töltve, akkor ennek a 3 tételnek az ára nem módosulhat. Ha felveszünk újabb tétel(eke)t a szállítólevélre, melynek ár módosítását semmi sem tiltja, akkor ár ajánláskor ez a 3 rögzített áras tétel is beleszámít a volumenbe, de az aktuálisan kiszámított engedményt csak azokba a tételekbe írja bele a program, amelyeknél az ár módosítható.

 

Az itt beállított engedmények érvényre juttatásához az Ár és engedmény meghatározás funkcióban a Bizonylat volumen engedmény kiértékelés táblázatban be kell állítani ennek konkrét feltételeit is.

 

Jelen funkció paraméterezésekor az egyszerre több volumen engedmény érvényre jutását elkerülendő, csak egyedi ügyfél és termékkategória adható meg és az Ellenőrzések résznél is törekszünk elkerülni az átfedéseket. Azonban mindezek sem zárják ki azt az esetet, amikor másik ügyfél és/vagy termékkategóriára felvett paraméter érvényes lesz ugyan arra az ügyfélre / termékre. (két Bizonylat volumen engedmény paraméterben más-más ügyfél/termék kategóriák vannak megadva, de az ügyfél és/vagy termék mind a két kategóriába be van sorolva) Ezért a szabály az, hogy ha több volumen engedmény jutna érvényre az adott bizonylat tételeire, akkor a program a sorrend szerinti elsőt veszi figyelembe.

 

A Vevőcsoport ár funkcióval nem javasolt együtt használni, mert a bevitel nagyon lassan fog eredményt adni.

 

 

Javasolt almenü

Struktúra / Általános

Fülek

Általános

 

 

 

Termékek

 

 

 

 

Szűrés

Szűrés

 

 

 

Leírás

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Struktúra / Általános / Bizonylat volumen engedmény

 

Keresés

Név

 

Sorrend

 

Ellenőrzések

A rendszer az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:

A megadott engedmény nem egyedi.

Paraméterek

Bevitelek általános paraméterei

 

Bizonylat volumen engedmény újraajánlás módosításkor