Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

sERPa súgó

2024. évi változások

Az év során felmerülő jogszabályi változásokkal összefüggő információkról, módosításokról olvashatnak az alábbi topicban:

Tartalomjegyzék (kattintásra a témára ugrik)

24T1041 nyomtatvány - Megbízásos jogviszony és Szakképzési munkaszerződés

 

SZOCHO és KIVA kedvezmények személyi jellegű kifizetések után

 

24T1041 v:3.0 új szakképzési munkaszerződés jogviszonykód

 

KSH 1405 adatszolgáltatás

 

Havi bevallás analitika

 

2408-as bevallás

 

Foglalkoztatási igazolás és Nyilatkozat a fizetés nélküli szabadságokról

 

23M30 nyomtatvány

 

Adóelőleg nyilatkozatok

 

Információ a Foglalkoztatási igazolásról

 

Kilépő dolgozó Adatlap 2024

 

Bejelentő és változásbejelentő nyomtatványok (24T1041, 24T1042E, 24TMUNK)

 

25 év alatti fiatalok és 30 év alatti anyák kedvezménye

 

Foglalkoztatói igazolás megszűnése

 

Minimálbér változásával összefüggő 2024. évi változások

 

A Kormány 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

 

Szociális hozzájárulás adó kedvezmény változása kutató és doktori képzésben részt vevő személyek után

 

KIVA kedvezmény változása kutató és doktori képzésben részt vevő személyek után

 

24T1041 nyomtatvány - Megbízásos jogviszony és Szakképzési munkaszerződés (elérhető a 4.0.148.53140-es és 4.0.149.53141-es programverzióktól)

Megbízás és Szerzői jog alapján jogviszonyok estén módosítottuk a program működését a nyomtatvány által elvárt módon.

Ezentúl a szerződés kezdete dátummal nem generálódik a Bejelentés táblázatba "Jogviszony kezdete" típusú sor. Ezen jogviszonyok esetén csak akkor generálódik és csak "Jogviszony vége" típusú sor, ha kitöltésre kerül a Szerződés "Dátumig" mezője. Ezt követően a Bejelentő és változás-bejelentő lap XXT104* funkcióval a biztosítási jogviszony végét és kezdetét lesz lehetőség bejelenteni egyszerre egy lapon.

 

Szakképzési munkaszerződés jogviszony esetén létrehoztunk egy új mezőt a Személy funkcióban Jogviszonykód néven. A mező segítségével van lehetőség beállítani, hogy az adott jogviszonyt a program 1101 vagy 1131 kóddal kezelje a Bejelentő és változás-bejelentő lap XXT104* funkcióban. Alapértelmezés szerint a frissítéskor már meglévő Szakképzési munkaszerződés jogviszonyok esetében 1101-es értéket kap a mező, a frissítést követően újonnan felvételre kerülő Szakképzési munkaszerződés jogviszonyok esetében alapértelmezés szerint 1131 értéket ajánl a program a mezőbe. Kérjük, ha szükséges, akkor módosítsák!

A NAV által közzétett tájékoztató szerint opcionális a 2023.07.01-jét követő szakképzési munkaszerződések esetén a korábbi 1101-es biztosítási jogviszonykódról történő átjelentés az új 1131-es kódra. Kérjük, olvassák el a tájékoztatót és az alapján járjanak el, amennyiben szükségét érzik.

Az átjelentést megkönnyítettük, ehhez egy új mező nyújt segítséget a Személy funkcióban Bejelentés törlés néven.

Az átjelentés menete a programban:

0. Ellenőrizzük, hogy az új Jogviszonykód mezőben az érték 1101-e. 2024. február 28. előtt, csak 1101 jogviszonykóddal volt lehetőség bejelenteni a Szakképzési munkaszerződés jogviszonyokat.

1. Az érintett jogviszonyban jelöljük a Bejelentés törlés mezőt. Ennek hatására a Bejelentés táblázatba a jogviszony kezdete dátummal egy "Törlés" típusú sor kerül begenerálásra.

2. A Bejelentő és változás-bejelentő lap XXT104* funkcióval jelentsük be a 1101-es biztosítási jogviszony törlését.

3. A Személy funkcióban az új Jogviszonykód mező értékét módosítsuk át 1131-re.

4. A Személy funkcióban a Bejelentés törlés mezőből vegyük ki a pipát. Ha bent marad a pipa, akkor a program úgy kezeli a jogviszonyt, hogy nem jött létre és a bejelentés törölve lett, tehát nem fogunk tudni pl. számfejtést felvenni rá.

5. A Bejelentés táblázatban a "Jogviszony kezdete" típusú sornál töröljük ki a Küldés dátuma mezőben található adatot (ha ki van töltve), ezzel törlődik a Küldő mezőben lévő adat is. Így lesz lehetőségünk újból bejelenteni a személy biztosítási jogviszonyát.

6. A Bejelentő és változás-bejelentő lap XXT104* funkcióval jelentsük be a 1131-es biztosítási jogviszony kezdetét.

7. Amennyiben korábban változás is történt a jogviszonyban, pl. munkaidő vagy munkakör változott, akkor azok bejelentését is meg kell ismételni az új 1131-es jogviszonykóddal.

Szociális hozzájárulási adókedvezmények és KIVA kedvezmények személyi jellegű kifizetések után (elérhető a 4.0.148.52861-es programverziótól)

Az elmúlt időszakban érkezett kérdés azzal kapcsolatban, hogy a KIVA kedvezmények igénybe vehetőek-e pl. a betegszabadságra fizetett összegre.

A témában állásfoglalást kértünk a NAV-tól, amely szöveget változatlanul alább megtalálják.

 

A programban ez alapján létrehoztunk egy új Bér konstanst "SzocHo. adókedvezmény személyi jellegű egyéb kif." néven, a konstanssal van lehetőség szabályozni, hogy a "Személyi jellegű egyéb kifizetések" elnevezésű jogcímcsoportban szereplő jogcímekre kiszámításra kerüljenek-e a SZOCHO, illetve a KIVA kedvezmények. A konstansban alapértelmezés szerint 2024.04.01-től került beállításra, hogy ne számolja a kedvezményeket a személyi jellegű egyéb kifizetésekre. Ezt a beállítást megváltoztathatják, vagy beállíthatják akár visszamenőlegesen, korábbi dátumtól is a Bérszámfejtés paraméterben.

 

SZOCHO esetében betegszabadságra eddig sem érvényesített kedvezményt a program, valamint 2020-tól a "SzocHo. adókedvezmény bérként adózó juttatások" elnevezésű konstans segítségével volt állítható, hogy a "SzocHoAdó Kedvezményből kimaradnak" jogcímcsoportban szereplő jogcímekre (ezek a bérként adózó juttatások) kiszámításra kerüljenek-e a kedvezmények. A régi is az új jogcímcsoportban szereplő jogcímekben van átfedés, a régi és új konstans egymással ellentétes beállítása esetén a 0 érték az erősebb, ez fog érvényesülni az átfedésben lévő jogcímre. A régi konstans csak a SZOCHO kedvezményekre van hatással, a KIVA kedvezményekre nincs.

 

Néhány példa a "Személyi jellegű egyéb kifizetések" elnevezésű jogcímcsoportban található jogcímekre, melyek után már nem számol a program munkáltatói kedvezményeket:

Betegszabadság

Végkielégítés

Külföldi kiküldetés

Belföldi napidíj

Jubileumi jutalom

Felszolgálási díj

Üdültetés saját üdülőben

Minden jövedelemként adózó juttatás vagy költségtérítés (pl. helyi bérlet, munkáltató általi befizetések önténtes egészség- és nyugdíjpénztárba, iskolakezdési támogatás, stb.)

 

Amennyiben visszamenőlegesen beállítják az új konstanst, akkor az érintett számfejtések esetében újraszámfejtés is szükséges.

 

NAV állásfoglalás:

E-iktatószám: e-770913(43)

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Kiva tv.) alkalmazásában az adókedvezmény kiszámításánál a munkavállalót a munkaviszonyára tekintettel megillető (bruttó) munkabért a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban Szt.) foglaltak alkalmazásával kell meghatározni.

 

Azok az egyéb bevételek, amelyek személyi jellegű egyéb ráfordításként számolandók el (p. helyi közlekedési bérlet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba a munkáltató által befizetett összeg, munkavállaló javára fizetett adóköteles személybiztosítási díj, betegszabadságra fizetett távolléti díj, stb.) az Szt. értelmében nem minősülnek munkabérnek, így a bérköltségnek sem részei és ebből következően az adókedvezmény alapjául sem szolgálhatnak (Szt. 3. § (7) bekezdés 3. pont, 79. § (2) bekezdés).

 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Irányítás

Adójogi és Tájékoztatási Főosztály

24T1041 nyomtatvány változása Szakképzési munkaszerződés esetén (elérhető a 4.0.148.52473-as programverziótól)

A 2024.02.28-án közzétett v:3.0 verziószámú nyomtatványban új jogviszonykód érhető el: 1131 Szakképzési munkaszerződés

A programban módosítottuk a nyomtatvány átadásában, hogy Szakképzési munkaszerződés jogviszony esetén az eddigi 1101 jogviszonykód helyett az új 1131 jogviszonykód kerüljön átadásra.

Ez a fejlesztés kiegészítésre került, melyről a leírás itt olvasható.

 

A kitöltési útmutató ide vonatkozó része:

"A 1130-as jogcím kódon új tanulószerződéses szakközépiskolai tanulóként csak azokat a személyeket kell bejelenteni, akik 2020. május 31. előtt létesítettek tanulói jogviszonyt. A 2020. május 31. után létrejött tanulói jogviszonyban, a szakképzési munkaszerződéssel dolgozó tanulóknál azonban a biztosítotti bejelentésre nem ezt a kódot, hanem kizárólag a 1101-es munkaviszony kódot vagy 2023.07.01. napját követően a 1131-es jogviszonykódot kell alkalmazni."

"A 1131-as jogcím kódon 2023. július 01-jétől bejelenthető a szakképzésekről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 90/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a külön szakképzési munkaszerződéssel létesített jogviszony. Abban az esetben, ha a felek az Szkt. 90/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megoldást választják, azaz ha a felek az eredeti munkaszerződést/kinevezést módosítják a szakképzési munkaszerződés elemeivel, akkor ez a jogviszonykód nem alkalmazható és nem kell külön biztosítotti jogviszony pl.: 1101-es jogviszonybejelentést teljesíteni a foglalkoztatónak, ha az adózót már egyszer 1101-es jogviszonykóddal bejelentette. A módosított munkaszerződés/kinevezés az Szkt. 90/A. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján nem minősül szakképzési munkaszerződésnek."

KSH 1405 adatszolgáltatás (elérhető a 4.0.148.50803-as programverziótól)

A 2023. évre vonatkozóan a kérdőívben a szervezetre vonatkozó második kérdés válaszlehetősége kibővült:

Kérdés: "Teljes és nem teljes munkaidőben és a 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak 2023. október havi

együttes átlagos állományi létszáma eléri az 50 főt?"

Az új válasz lehetőség: "Igen, és minden foglalkoztatottról adtunk adatot." A programban az új válasz lehetőséggel történő

adatok legyűjtésére egy új üzemmódot hoztunk létre a KSH 1405 adatszolgáltatás struktúra funkcióban "Eléri az 50 főt, minden foglalkoztatott" néven.

Havi bevallás analitika (elérhető a 4.0.147.51655-ös és a 4.0.148.51644-es programverziótól)

Új előre definiált bér összesítőt hoztunk létre "Havi bevallás analitika 2024-től" néven. Az új összesítőben külön oszlopokban szerepelnek a juttatások utáni havi és negyedéves SZJA és SZOCHO kötelezettségek, hogy egyszerűbb legyen a bevallással történő egyeztetés.

Az új összesítő a frissítéssel automatikusan bekerül a Bér összesítő funkcióba.

2408-as bevallás (elérhető a 4.0.147.51541-es és a 4.0.148.51543-as programverziótól)

Elérhető a 2408-as nyomtatvány átadásának lehetősége.

 

A juttatások utáni közterhek bevallásában történt változás a korábbi évekhez képest.

A NAV tájékoztatása:

"2024. január 1. óta a béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások utáni adókötelezettséget főszabály szerint a juttatás negyedévét követő hónap 12-éig kell teljesíteni.

Például, ha a munkáltató 2024 januárjában béren kívüli juttatásként 100 ezer forint SZÉP-kártya-támogatást ad munkavállalójának, akkor a juttatást terhelő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót 2024. április 12-ig kell bevallania és megfizetnie.

A rekreációs keretösszegen felüli SZÉP-kártya-juttatás után továbbra is havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell a közterheket bevallani és megfizetni."

 

A számfejtéseket nem érinti a változás, valamint a főkönyvi feladást sem.

A program havonta csak a "Széchenyi Pihenőkártya - szálláshely szolg. (n.k.)" jogcím után, valamint a többi SZÉP kártyás jogcím rekreációs keretösszeget meghaladó része után számított SZJA és szociális hozzájárulási adó kötelezettségeket adja át a bevallásba. A többi esetben a teljes negyedévre vonatkozó adatok átadása minden 3. havi bevallásban történik (március, június, szeptember, december hónapok).

 

A bevallásban új, 171-es alkalmazás minőség kóddal kell jelölni a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt. Ennek átadásához a munkaviszony jogviszony esetén lehetőség van új Jelleg rögzítésére "Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony" néven. Amennyiben ez berögzítésre került, akkor a bevallásba a 171-es új alkalmazás minőség kód kerül átadásra. Más, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal összefüggő fejlesztés nem készült a programban.

Elérhető a Foglalkoztatási igazolás és a Nyilatkozat a fizetés nélküli szabadságokról (elérhető a 4.0.146.50949-es programverziótól)

Lehetőség van a Foglalkoztatási igazolás és mellékleteként a Nyilatkozat a fizetés nélküli szabadságokról lista programból történő nyomtatására.

A két új lista az egyéni menükbe is bekerül a frissítéssel, ahol az Igazolólap álláskeresési járadékhoz lista megtalálható.

23M30 A munkáltató kifizető összesített igazolása a 2023. évi személyi jövedelemadó bevallásához (elérhető a 4.0.146.50764-es programverziótól)

Elérhető a 23M30 nyomtatvány elkészítésének lehetősége.

Adóelőleg nyilatkozatok (elérhető a 4.0.146.50540-es programverziótól)

Elérhetők az új, 2024-es nyilatkozatok a programban:

Nyilatkozat családi adókedvezményhez

Nyilatkozat az első házasok kedvezményéről

Nyilatkozat a 30 év alatti anyák kedvezményéről

Nyilatkozat négy gyermekes anyák kedvezményéről

Nyilatkozat személyi kedvezmény érvényesítéséről

Nyilatkozat figyelembe vehető költségekről

Információ a Foglalkoztatási igazolásról

2024. január 1-től kilépő dolgozó esetén Foglalkoztatási igazolást kell kiadni, amelynek tartalmát az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 36/A § szabályozza.

Az igazolás tartalmi részletei az NFSZ oldalán olvashatóak.

Az igazolást és annak mellékleteit hamarosan ki lehet nyomtatni a programból is, kifejezetten erre a célra fejlesztett listákkal. Az igazolás részletei az év utolsó napján kerültek közzétételre, így a fejlesztés még időt vesz igénybe.

A megoldás elkészültéig az igazolást az NFSZ oldalán található Word sablont kitöltve állíthatják ki, amely kitöltéséhez a szükséges adatokat az alábbi funkciók segítségével kérhetik le:

Kilépő Adatlap 2024

Igazolólap álláskeresési járadékhoz

Járulék igazolás

Szülői szabadság lekérdezés

Adatlap tartási kötelezettségekről

Igazolás munkaviszony megszűnésekor

Kilépő dolgozó Adatlap 2024 (elérhető a 4.0.146.50519-es programverziótól)

Elérhető az Adatlap 2024 nyomtatvány elkészítésének lehetősége.

Bejelentő és változásbejelentő nyomtatványok (24T1041, 24T1042E, 24TMUNK)

A fenti nyomtatványok átadásának lehetősége adott a programban, a tavalyi évhez képest nem történt változás.

25 év alatti fiatalok és 30 év alatti anyák kedvezménye (elérhető a 4.0.146.50481-es programverziótól)

2024.01.01-től a kedvezmény összege 576.601 Ft

A programban beállításra került, a felhasználóknak nincs teendőjük ezzel kapcsolatban, a program a fenti összeggel számítja a kedvezményeket.

Foglalkoztatói igazolás megszűnése

A Foglalkoztatói igazolás beküldése ÁNYK rendszeren keresztül legkésőbb 2023. december 31-ig lehetséges. Ezt követően a MÁK nem fogadja be az így igényelt ellátásokat.

Az ellátások igényléséhez használható új nyomtatványt (EB_IGBEJ_01) kizárólag manuálisan lehet kitölteni, így a programból való adatexportálásra a továbbiakban nem lesz lehetőség.

További információ itt található.

Minimálbér változásával összefüggő 2024. évi változások (elérhető a 4.0.145.49872-es programverziótól)

A programban a szükséges módosításokat megtettük, az alábbiak szerint számol a program:

 

Már 2023. év decemberében az új minimálbérrel módosultak:

EFO közterhek:

 - Alkalmi munka közterhe: 2 700 Ft

 - Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka közterhe: 1 300 Ft

 - Filmipari statiszta közterhe: 8 000 Ft

Járulékfizetési alsó határ: 80 040 Ft

Társas vállalkozó minimum fizetési kötelezettsége

Arányos szolgálati idő számítása az új minimálbér figyelembe vételével történik

Megbízásos jogviszony biztosítási kötelezettség elbírálása

 

2024. év januártól az új minimálbérrel az alábbiak módosulnak:

Minimálbérrel összefüggő szociális hozzájárulási adó és KIVA kedvezmények

Táppénz összegének napi maximuma: 15 467 Ft-ról 17 787 Ft-ra nőtt

GYED havi összegének maximuma: 324 800 Ft-ról 373 520 Ft-ra nőtt

Személyi kedvezmény összege: 77 300 Ft-ról 88 900 Ft-ra nőtt

Szocho adófizetési felső határ: 5 568 000 Ft-ról 6 403 200 Ft-ra nőtt

EFO mentesített keretösszegek:

 - minimálbér esetén napi 13 871 Ft-ról 15 951 Ft-ra nőtt

 - garantált bérminimum esetén napi 17 719 Ft-ról 19 487 Ft-ra nőtt

Rehabilitációs hozzájárulás mértéke: 2 088 000 Ft-ról 2 401 200 Ft-ra nőtt

A Kormány 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4.  § (2)–(3)  bekezdése tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

...

2. §

(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér)

a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint,

hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint,

napibér alkalmazása esetén 12 270 forint,

órabér alkalmazása esetén 1534 forint.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum

a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 326 000 forint,

hetibér alkalmazása esetén 74 950 forint,

napibér alkalmazása esetén 14 990 forint,

órabér alkalmazása esetén 1874 forint.

...

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál

a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92.  § (2)  bekezdése],

arányosan csökkentett mértékben,

b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben

kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidő esetén

a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,

b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.

 

3. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

 

4. §

(1) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2023. december hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a minimálbér vagy a  garantált bérminimum összege alapján meghatározott, 2024. január hónapjára járó juttatások, támogatások (ide nem értve a jogszabály alapján nyújtott, intézmények működéséhez, szolgáltatások nyújtásához adott költségvetési támogatást), ellátások megállapításánál, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság 2024. évi szüneteltetése tekintetében kell alkalmazni.

(3) 2024. január 1. napjáig a  (2)  bekezdés szerinti esetben a  2023. november 30-án hatályos, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet alkalmazandó.

 

5. § Hatályát veszti a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet.

Szociális hozzájárulás adó kedvezmény változása kutató és doktori képzésben részt vevő személyek után (elérhető a 4.0.145.49872-es programverziótól)

2024.01.01-től változik a "Kutató foglalkoztatása (PhD vagy ennél magasabb tudományos fokozat)" és a "Doktori képzésben résztvevő, doktorjelölt" szociális hozzájárulási adó kedvezmény maximális alapja és mértéke.

A maximális kedvezmény alap egységesen a minimálbér kétszerese  - korábban kutatók esetében 500ezer Ft, a doktori képzésben részt vevők esetében 200ezer Ft volt.

A kedvezmény mértéke egységesen a szociális hozzájárulási adó adómértéke, azaz 13% - korábban kutatók esetében 13%, a doktori képzésben részt vevők esetében 6,5% volt.

Módosításra került, hogy mindkét beállítás esetén ugyanazt a kedvezményt számolja a program.

 

Jogszabályi háttér: 2023. év 89. Magyar Közlöny

2023. évi XLI. törvény az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

 

11. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

67. § A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 15.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban a doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő vagy a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető, az  őt a  munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.

(2) Az  adókedvezmény összegét a  kifizető havonta, az  adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenlő az (1) bekezdés szerinti munkavállaló esetében a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az  adómegállapítási időszakra megillető, az  adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a  munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után a 2. § (1) bekezdése szerinti adómértékkel megállapított összeggel.”

KIVA kedvezmény változása kutató és doktori képzésben részt vevő személyek után (elérhető a 4.0.145.49872-es programverziótól)

2024.01.01-től változik a "Kutató foglalkoztatása (PhD vagy ennél magasabb tudományos fokozat)" és a "Doktori képzésben résztvevő, doktorjelölt" KIVA kedvezmény alapja.

A maximum kedvezmény alap egységesen a minimálbér kétszerese  - korábban kutatók esetében 500ezer Ft, a doktori képzésben részt vevők esetében 100ezer Ft volt.

Módosításra került, hogy mindkét beállítás esetén ugyanazt a kedvezményt számolja a program.

 

Jogszabályi háttér: 2023. évi 171. Magyar Közlöny

2023. évi LXXXIII. törvény

az egyes adótörvények módosításáról*

 

26. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

(a továbbiakban: Katv.) 2. § 20. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény:)

„e) a 19. pont e) alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a bruttó munkabér havi

összege, de havonta legfeljebb a minimálbér kétszerese;”

 

29. § Hatályát veszti a Katv.

a) 2. § 19. pont e) alpontjában az „a) pontja” szövegrész,

b) 2. § 19. pont f) alpontja, és

c) 2. § 20. pont f) alpontja.