PROGEN: GDPR kalauz

GDPR Kalauz

A sERPa és Nagy Machinátor GDPR Kalauz dokumentumok nem nyilvánosak, ezért csak Partnerközpontunkba való belépés után láthatóak, az alábbi linkeken:

sERPa GDPR Kalauz
Nagy Machinátor GDPR Kalauz

A PROGEN ERP rendszerei a GDPR által érintett adatok tekintetében adatfeldolgozó rendszerek. A törvényben definiált adatfeldolgozó a rendszert használó Partnerünk, így a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési szabályozás, és a GDPR megfelelőség biztosítása Partnereink felelőssége. Munkájukban igyekszünk minden támogatást megadni az ERP funkcionalitása tekintetében, folyamatosan tájékoztatjuk Partnereinket a megvalósított újdonságokról.

Tájékoztatónk az alábbi témákra tér ki:

– a személyes adatok köre,
– az adatok visszakereshetősége,
– listázása, lekérdezése,
– az adatok elrejtése, törlése,
– az adatok biztonsága.

A GDPR kalauzokat folyamatosan frissítjük új információkkal, a tervezett kényelmi fejlesztésekkel.

Kapcsolattartó (Meghatalmazott személy) bejelentése a PROGEN Kft-nél

A Partnereink által rendelkezésünkre bocsátott adatokat változatlanul a szolgáltatásaink nyújtásához, azok nyilvántartása, szerződésekből fakadó jogok, és kötelezettségek nyilvántartása céljából kezeljük. A GDPR megfelelőség érdekében a kapcsolattartók bejelentését 2018. május 11-től írásban fogadjuk el.

A nyilvántartásunkban lévő Partnereink kapcsolattartóinak az adatait frissítjük, ezért valamennyi Partnerünket kérjük, hogy szíveskedjen a kapcsolattartókat 2018. május 19-ig bejelenteni.

A bejelentés nyomtatványait és a kitöltési útmutatókat a Partnerközpont/Letöltések oldalán található

Meghatalmazott személy bejelentése és
Partnerközpont jogosultság igénylés

pontok alatt találja. A bejelentéseket Partnereink felelős vezetőjének aláírásával, fogadjuk el.

Az adatfrissítés során a korábban bejelentett kapcsolattartókat töröljük, ami a napi kapcsolattartást, a Partnerközpont hozzáférését, a szolgáltatások megrendelését egyaránt érintheti.

Szolgáltatás megrendelést a jövőben bejelentett Meghatalmazott személyektől fogadunk el. Ezért a bejelentést kérjük, határidőre tegyék meg. Amennyiben nem bejelentett Meghatalmazott személy fordul a PROGEN-hez, a Kulcsfelhasználót tájékoztatjuk, annak érdekében, hogy a Meghatalmazott személyek listáját szükség szerint ki tudja bővíteni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy Önöknek – ez esetben – mint adatkezelőknek szükséges gondoskodni és nyilvántartani a kapcsolattartók, mint természetes személyek – hozzájárulását az adataik Progennek történő továbbításához.

(A továbbiakban a kapcsolattartók – Meghatalmazott személyek – változásának bejelentését is ezeken a nyomtatványokon kell megtenni.)

Adatvédelmi megállapodás

A PROGEN szolgáltatásai nyújtása folyamán – annak során, vagy következményeként – esetenként hozzáférhet a Partnerei által üzemeltetett sERPa/Nagy Machinátor programokban rögzített személyes adatokhoz. Ezeknek az adatoknak a tartalmáért – adatkezelőként – Partnereink tartoznak felelősséggel, a PROGEN felelőssége, mint adatfeldolgozó áll fenn.

(Programüzemeltetés esetén és Adatmentés tárolás esetén Partnereink számára kizárólag tárhelyet biztosítunk, ERP és IT tanácsadói szolgáltatás esetén a Partnereink által megrendelt feladatokat végezzük el rendszereikben.)

A GDPR megfelelőség érdekében kétoldalú Adatvédelmi megállapodást kötünk Partnereinkkel, amely a Felek adatvédelmi jogait és kötelezettségeit határozza meg a GDPR rendelet 28. cikkére hivatkozással, tekintettel arra, hogy a Felek közt olyan Megállapodás van hatályban, amely alapján Partnerünk, a részére megadott, vagy általa gyűjtött – és a sERPa Integrált Vállalatirányítási Rendszerben / Nagy Machinátor Integrált Ügyviteli Rendszerben rögzített – személyes adatokat a PROGEN részére átadja, vagy elérhetővé teszi.

Az Adatvédelmi megállapodás nyomtatványa a Partnerközpont/Letöltések / Adatvédelmi megállapodás pontjában letölthető.

Kérjük, hogy 2018. május 19-ig szíveskedjenek eljuttatni a kitöltési útmutatóban megadott e-mail címre.

Az általunk is aláírt példányt 2018. május 25-ig visszajuttatjuk Önöknek.

Köszönjük együttműködésüket!