Pályázati közreműködés

Az ERP rendszer finanszírozásának fontos eleme lehet az aktuális pályázati lehetőségek kihasználása.

Részletes előzetes felmérés

Részletes előzetes
felmérés

Költséghatékony megoldások

Költséghatékony
megoldások

Széleskörű referencia

Széleskörű
referencia

Szakértő támogatói és fejlesztői háttér

Szakértő támogatói és
fejlesztői háttér

Hazai KKV-kra optimalizált rendszerek

Hazai KKV-kra
optimalizált rendszerek

Stabil, 100% magyar tulajdonú cég

Stabil, 100% magyar
tulajdonú cég

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az informatikai beruházások támogatására kiírt pályázati konstrukciókat. Leendő partnereink számára vállaljuk, hogy az adott pályázatok feltételei szerint dolgozzuk ki az ajánlatainkat, készítjük el a szükséges szerződéseket és egyéb dokumentumokat.

A PROGEN Kft. és termékei a sERPa és a Nagy Machinátor integrált vállalatirányítási rendszer egyaránt megfelel a Modern Vállalkozások Programja szerinti minősítési rendszernek. A PROGEN Kft. minősített szállítóként rendelkezik az előírt szükséges referenciákkal, biztosítja programjaihoz a magyar nyelvű oktatást és a terméktámogatást az erre vonatkozó Partnerrel kötött szerződés alapján.

Pályázatokkal kapcsolatos megkeresésüket a marketing@progen.hu e-mail címre várjuk!

Tudjon meg többet piacvezető vállalatirányítási és ügyviteli rendszereinkről!

Bemutató kérés

GINOP Plusz-1.2.2-22

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” címmel új pályázat került kiírásra a hazai mikrovállalkozások versenyképességének javítása érdekében:

GINOP Plusz-1.2.2-22 A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok közötti időszakban lehetséges:

2022.február 24. – 2023. március 31.

Támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma
30 000 000 000 Ft 3000 – 4800 db

Támogatás összege: minimum 2.000.000 Ft – maximum 10.000.000 Ft

Támogatás mértéke, formája: 70% vissza nem térítendő támogatás.

Előleg igénylése: A támogatás összegének maximum 50 %-a, maximum 5.000.000 Ft.

Pályázók köre: Mikrovállalkozások

 • Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • Rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem, viszont a jogelőd működési tartama beleszámít),
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • Támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét,
 • Szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket,
 • Amely vállalkozás a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében nem részesült támogatásban.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

Kötelezően megvalósítandó,önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
  – önállóan vagy az infrastrukturális és ingatlan beruházással együtt, (összköltség min. 50%-a)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés). Amennyiben építési engedély köteles a beruházás, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte
 • Információs technológia-fejlesztés: – új informatikai eszközök és szoftverek, beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el)
 • A Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (átalány alapú elszámolás, az elszámolható költségek pontosan 7%-a kell legyen)

A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan
nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges!

Kötelező vállalás
A pályázó a beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a
fenntartási időszak végéig fenntartja (3 év).

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap

Fontos:

A projekt területi korlátozása:

A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt jelölhet meg. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie. A megvalósítás helyszíne szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket.

A PROGEN Kft. termékei megfelelnek a fenti kritériumnak!

További információkért várjuk megkeresésüket a marketing@progen.hu címen!