ERP bevezetés és tanácsadás

Elkötelezetten hiszünk a sikeres, hosszú távú együttműködésben, ezért magasan képzett, tapasztalt ERP tanácsadóink segítik szolgáltatásaink bevezetését, szorosan együtt dolgozva Partnereinkkel az első kapcsolatfelvételtől az együttműködés teljes időtartama alatt.

Előzetes felmérés

 • Partnerrel közösen elvégzett igényspecifikáció
 • Program megfelelőségének vizsgálata
 • Esetleges egyedi igények felmérése
 • Előzetes felmérési jegyzőkönyv
 • Üzleti Folyamat Felmérési ajánlat

Üzleti folyamatfelmérés

 • Részletes folyamatfelmérés a szerződéskötést megelőzően
 • Pontos követelményspecifikáció az elvárásokról
 • Fontos mérőszámok, kontrolling szempontok meghatározása
 • Megvalósítási terv készítése munkakörönként
 • Programfejlesztési igények felmérése
 • Bevezetési terv összeállítása

Bevezetési tanácsadás

 • Napi munkafolyamatok kialakítása
 • A programmodulok/funkciók alapbeállításának elvégzése
 • Felhasználói felület testre szabása
 • Riportok, bizonylatok szerkesztése
 • Felhasználói jogosultság kialakítása
 • Programhasználat oktatása a felhasználók számára
 • Próbanap a program rendeltetésszerű használatához

Terméktámogatás

 • Központi Tanácsadó Szolgálat munkaidőben telefonon vagy online
 • Verziófrissítés rendszeresen minden terméktámogatott Partnerünknek
 • Naprakész jogszabálykövetés
 • Frissítési, oktatási, jogszabálykövetési értesítők a folyamatos tájékoztatás érdekében
 • Programhasználati, szakértői tanácsadás
 • Partnerközpont biztosítása a teljeskörű online ügyintézéshez

ERP szakértői támogatás

 • Partnereink ügyvitel-szervezési feladatainak megoldása
 • Az üzleti életben felmerülő, szakértői támogatást igénylő kérdések megválaszolása, megoldása.
 • Programtelepítés, üzembe helyezés, programfrissítés
 • Egyéni és csoportos oktatások a vállalatirányítási rendszereinkről
 • Riportok, bizonylatok szerkesztése
 • Adatbázis karbantartás
 • Adatkapcsolatok kialakítása (interfészek, ÁNYK, MS Office, EDI, WEB áruház, stb)

Oktatások, képzések

 • Költséghatékony csoportos oktatások és továbbképzések.
 • Haladó vagy kezdő felhasználók számára összeállított képzések.
 • Jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tudnivalók és adott területet érintő új fejlesztések bemutatása.
 • Tantermi oktatásokon azonnal kipróbálható, online oktatásokon.
 • Az oktatások anyagát írásban és felvételről biztosítjuk a hallgatóknak.
 • Az oktatásokat magasan képzertt tanácsadók tartják.

IT tanácsadási szolgáltatások

 • Informatikai szakértői tanácsadás
 • Informatikai rendszer kialakítása
 • Informatikai rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet és rendszergazdai szolgáltatások
 • Programüzemeltetési szolgáltatások
 • Szoftvertelepítés, üzemeltetés, frissítés, hibaelhárítás
 • IT értékesítés .

1. lépés:

Előzetes felmérés

Az Előzetes felmérés célja minden esetben az, hogy az érdeklődő ügyfelek igényeinek és ERP rendszereink képességinek illeszthetőségét a lehető legpontosabban meghatározzuk.

 • Ezért a PROGEN a Partnerrel együtt – a szerződéskötést megelőzően minden esetben – előzetes felmérés keretében megvizsgálja, hogy a Program lehetőségei és funkciói lefedik-e a Partner igényeit.
 • Amennyiben a megismert funkcionalitástól eltérő, egyedi igény merül fel, azt a felek Előzetes felmérési jegyzőkönyvben rögzítik, majd ezt követően PROGEN az Üzleti Folyamat Felmérésre ajánlatot ad.

2. lépés

Üzleti folyamatok felmérése

Célunk, hogy vállalatirányítási rendszereink a lehető legmagasabb szinten támogassák Partnereink üzleti folyamatait, ezért a felmerülő kérésekre igyekszünk gyors, hatékony, és mindenki számára korrekt megoldást kínálni.

Az együttműködést Érdeklődő Partnereinkkel már az ajánlattételi szakaszban megkezdjük.

 • Áttekintjük Partnerünk üzleti folyamatait, megismerjük pontos tevékenységét és szervezetét, személyes interjúk és a rendelkezésünkre bocsátott információk, igénylisták alapján összegyűjtjük az ERP rendszerrel szemben támasztott követelményeit.
 • A folyamatfelmérés során megtervezzük a követelmények és a vállalatirányítási rendszerünk funkcióinak összehangolását az üzleti folyamat megfelelő támogatása érdekében.
 • Ezt követően elkészítjük a Követelményspecifikáció dokumentumot, amely bemutatja a vállalatirányítási rendszerben kialakításra kerülő területek funkcionalitását és működését, tartalmazza a követelményeket, megvalósítási tervet, programfejlesztési igények rövid leírását.
 • A felmérés eredményeként létrejövő követelményspecifikáció alapjául szolgál a licencre, a bevezetési tanácsadásra és az esetlegesen szükséges fejlesztésekre vonatkozó árajánlatunknak, végső soron pedig a szerződéseinknek.

Célunk Partnereink üzleti folyamatainak magas szintű támogatása.

3. lépés

Bevezetési tanácsadás

Meggyőződésünk, hogy egy ERP rendszer bevezetése legalább olyan fontos és meghatározó feladat, mint maga a kiválasztás folyamata. A PROGEN Kft-nél vállalatirányítási rendszereink bevezetése projekt rendszerben, kidolgozott és bevált módszertan valamint az Üzleti folyamatok felmérése során készült részletes követelményspecifikáció alapján zajlik. A bevezetési projekt során az alábbi feladatokat végezzük:

Telepítés, üzembe helyezés

Kollégáink elvégzik az integrált vállalatirányítási rendszer és sERPa esetén a szükséges MS SQL adatbáziskezelő rendszer telepítését a szerveren, ezt követően pedig valamennyi munkaállomáson. Hosztolt rendszerek esetében az üzembe helyezés a PROGEN Kft. által üzemeltetett szerveren történik.

Paraméterezés

A paraméterezés során a követelményspecifikációban meghatározottak szerint beállítjuk az üzleti folyamatokat. Az implementáció során paraméterezésre kerülnek a program funkciói. A fő funkciók (pl.: vevőszámla bevitel funkció) működését külön-külön vezérlő funkciókkal lehet szabályozni (pl.: vevőszámla paraméter funkció) a felhasználói felületről. Itt állítjuk be azokat az automatizmusokat, melyekkel a felhasználók mindennapjait könnyíthetjük.

Felhasználói jogosultságok beállítása

Az egyeztetett felhasználói jogosultságok alapján beállítjuk a jogosultsági szinteket, elkészítjük a felhasználói menüket a közösen kialakított felhasználói csoportok szerint.

Adatmigráció

Elvégezzük Ügyfelünk korábban használt rendszereiben tárolt adatainak (partnertörzs, terméktörzs, stb.) integrált vállalatirányítási rendszerünkbe konvertálását szabványos formátumokon keresztül.

Testreszabás, fejlesztés

Részletes definiált üzleti folyamatok alapján testre szabjuk a rendszert. Az esetlegesen felmerült fejlesztési igényt rendszertervben rögzítjük, amely alapján elvégezzük a szükséges fejlesztéseket. Az elkészült fejlesztéseket tesztelés után adjuk át kipróbálásra. A próbaüzem során felmerülő további módosítási igények alapján véglegesítjük a fejlesztéseket, szabjuk testre a rendszert.

Oktatás

A bevezetési folyamat fontos része a végfelhasználók oktatása. Az oktatás modulokon átnyúló folyamatszemléletű tevékenység.

Az oktatás keretében megismertetjük a vállalatirányítási rendszer általános, alapvető összefüggéseit, működési logikáját. Ezt követően végig vesszük a paraméterezés során beállított automatikus folyamatokat, részletes felhasználói feladatokat a kialakított felhasználói csoportok szerinti bontásban. A gyakorlásra napi feladatokat és erre kialakított tesztadatbázist hozunk létre.

Az oktatás végén a felhasználók tudását teszt feladatok segítségével ellenőrizzük.

Próbanap

Az előzetes egyeztetést követően meghatározott próbanap során ERP tanácsadóink segítik a telepített program végső beállításainak ellenőrzését, indítás előtt támogatják, hogy a partner felhasználói a program működését a rendeltetésszerű használathoz elsajátították.

 • Ellenőrzésre kerül, hogy a program felparaméterezése maradéktalanul megtörtént, és így a rendszer az éles indításra teljes mértékben készen áll.
 • A Próbanap végén felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a Próbanap eredményét; annak sikeres lezárását vagy az esetleges hiányosságok felsorolását.

Sikeres Próbanapot követően a rendszer éles indításra készen áll.

Éles indulás támogatás

A rendszer éles indításakor a helyszínen és a központból is segítjük a felhasználókat. Biztosítjuk a telephelyek munkájának zökkenőmentes folytonosságát. Munkánk során felkészítjük a Partnereink által kijelölt kulcsfelhasználókat az esetlegesen felmerülő problémák elhárítására.

4. lépés

Terméktámogatás

A bevezetési folyamat lezárását követően Központi Tanácsadó Szolgálatunk veszi át a kapcsolattartást Partnereinkkel. Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésre programhasználattal kapcsolatos kérdések megválaszolására telefonon, személyesen vagy Partnerközpontunkon keresztül. A Terméktámogatási Szolgáltatás igénybevételére szerződött Partnereink az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

Verziókövetés

Partnereink Partnerközpontunkon keresztül letölthetik az aktuális programverziókat így biztosítjuk, hogy folyamatosan megújuló, modern vállalatirányítási rendszert használhatnak, amely tartalmaz minden egyedi vagy általános programmódosítást, melyek a folyamatos fejlesztés alatt a programba kerültek. A felhasználóink a kiadott verziók mellé a letölthető Módosítási Tájékoztatókból és a rendszeresen küldött hírlevelekből értesülhetnek az újdonságokról.

Jogszabálykövetés

A PROGEN Kft. vállalja, hogy a jogszabályok megváltozása esetén annak megfelelően módosítja a ERP és ügyviteli rendszerei működését. A jogszabályváltozásból eredő programmódosítás csak azokra a jogszabályokra vonatkozik, amely a program megvásárlásakor a rendszer részét képezték.

Központi Tanácsadó Szolgálat

A Központi Tanácsadó Szolgálatunk a vállalatirányítási rendszerek működésével kapcsolatos kérdésekben munkaidőben áll Partnereink rendelkezésre. A szolgáltatás keretében a program használatával kapcsolatosan felmerült rövid kérdéseket válaszolják meg kollégánk, maximum 15 perc/alkalom időtartamban, az alábbi témákban:

 • programhiba bejelentése,
 • programmódosítási, fejlesztési javaslatok bejelentése,
 • a program használatával kapcsolatosan felmerült rövid kérdések megválaszolása.
Hírlevél

Hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozva első kézből értesülhet a verziófrissítések megjelenéséről, illetve az esetleges jogszabályi változásokról, oktatásainkról.

5. lépés

ERP szakértői támogatás

Magasan képzett, tapasztalt Tanácsadó kollégáink feladata a már meglévő Partnereink ügyvitel-szervezési feladatainak megoldása, szükség esetén a megváltozott üzleti folyamatainak felmérése, az új folyamatok bevezetésével kapcsolatos tanácsadás.

E feladatok során az alap bevezetési projekt lépéseit követjük:

 • Igényfelmérés
 • Követelményspecifikáció készítés
 • Fejlesztési feladatok felmérése
 • Napi munkafolyamatok kialakítása
 • A programmodulok/funkciók alapbeállítása
 • Felhasználói felület testreszabása
 • Riportok, bizonylatok szerkesztése
 • Felhasználói jogosultság kialakítása
 • A nem program hibából eredő szakértői támogatást igénylő kérdések megválaszolása, megoldása
  .

További tanácsadói és támogatási feladatok:

Programtelepítés, üzembe helyezés, programfrissítés

A vállalatirányítási rendszer telepítése, üzembe helyezése, frissítése. A telepítés során esetlegesen felmerülő problémák szakszerű megoldása. A működéshez szükséges beállítások elvégzése.

Programhasználat oktatása

Programfunkciók használatának oktatása a felhasználók részére, a már használt funkciók újdonságainak, a szoftver által kínált lehetőségeknek a részletes ismertetése és begyakorlása.

Adatbázis karbantartás

A Partner számítógépén történt esetleges vállalatirányítási rendszer adatmentések folyamatának kialakítása, ellenőrzése. Az esetleges adatvesztések kárának enyhítése. Eseti vagy rendszeres adatimportálások külső rendszerekből vagy táblázatokból. Eseti vagy rendszeres adatexportálások külső rendszerek felé.

Adatkapcsolatok kialakítása

A PROGEN Kft. rendszerei és más rendszerek (MS Office, ANYK, EDI, WEB áruház, stb.) adatkapcsolatainak összehangolása, illesztése.

6. lépés

Oktatások, képzések

Ügyfeleink részére rendszeresen tartunk költséghatékony csoportos oktatásokat és továbbképzéseket. A képzéseink témakörei a vállalatirányítási rendszereink által kiszolgált üzleti területeket vizsgálják, haladó vagy kezdő felhasználók számára összeállítva, kitérnek a jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tudnivalókra és az adott területet érintő új fejlesztésekre is. Oktatásainkon gyakorló számítógépekkel felszerelt oktatótermünkben a résztvevők azonnal ki is próbálhatják a hallottakat. Online oktatásaink esetében az oktatás anyagát írásban és felvételről biztosítjuk a hallgatóknak. Az oktatásokat magasan képzett és gyakorlattal rendelkező szakemberek tartják, költséghatékony módon biztosítva stabil programismeretet résztvevőknek.

7. lépés

Informatikai tanácsadási szolgáltatások

Informatikai tanácsadási szolgáltatásaink keretében kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ügyfeleink igényeinek megfelelően IT szolgáltatásokkal is támogassuk programjaink bevezetését, stabil működtetését és üzemeltetését. Ennek érdekében több területen nyújtunk szakértői segítséget és támogatást.

Informatikai szakértői tanácsadás
 • Igényfelmérés
 • Informatikai rendszer állapotának vizsgálata
 • Az informatikai rendszerrel szemben támasztott elvárások, és a gyakran felmerülő hibák elemzése
 • Javaslattétel beavatkozásra, a rendszer átalakítására
 • Licenc tanácsadás
Informatikai rendszer kialakítása

A Partner elvárásainak, igényeinek megfelelő informatikai háttér kialakítása, a tervezéstől a helyszínen történő üzembe helyezésig.

Informatikai rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet és rendszergazdai szolgáltatások
 • Számítógépek- és eszközök telepítése és üzemeltetése, hibaelhárítás,
 • Operációs rendszer és alkalmazások telepítése és üzemeltetése,
 • Adatmentés ellenőrzése, szükség szerint adatmentés.
 • Víruskereső programok működésének ellenőrzése, frissítése, vírusírtás,
 • Egyéb – megállapodás szerinti – feladatok.
Programüzemeltetési szolgáltatások
 • Szerver oldal előkészítés Partner fogadására,
 • Beköltöztetés, meglévő adatok migrálása,
 • Partner oldali beállítások elvégzése,
 • Felhasználó/hozzáférés változás kezelése (tiltás, törlés, felvétel),
 • A rendszer elérését érintő hibakeresés, és szerver oldali hibaelhárítás,
 • A Program új verziójának megjelenését követően egyszeri frissítés,
 • Napi mentés készítése, amit PROGEN 7 (hét) napig őriz meg,
 • Egyéb IT üzemeltetési szolgáltatások
Szoftvertelepítés, üzemeltetés, frissítés, hibaelhárítás
 • SQL adatbázis kezelő telepítése, üzemeltetése, frissítése,
 • Nagy Machinátor és sERPa telepítése, üzemeltetése, frissítése,
 • Automatikus mentés beállítása,
 • A Nagy Machinátor és sERPa programok Bevezetésének kiszolgáló oldali előkészítése,
 • sERPa adatbázis migrálás.
IT értékesítés
 • szoftverek értékesítése,
 • hardverek értékesítése.
  .

Ügyfeleink

Ügyfeleink, akiket minden nap támogatunk a sikerre vezető úton

Ügyfeleink mondták

Best Outsource Kft.

Horváth Andrea,
ügyvezető igazgató

A kezdetek óta a Nagy Machinátort használjuk és hogy jól választottunk, abban megerősít minket ügyfeleink pozitív visszajelzése is.

Caldera Kft.

Vargáné Bónácz Anikó,
ügyvezető igazgató

A Nagy Machinátor ügyviteli szoftvert használjuk, mely lehetőséget ad az adatok Excel táblába történő exportálására, illetve partnereinknél vezetett pénzügyi nyilvántartások importálására is.

Debreceni Sportcentrum Kft.

Orendi Mihály,
ügyvezető igazgató

A sERPa Raktárgazdálkodás megoldása és magának a rendszernek az integráltsága nélkülözhetetlen számunkra a mindennapokban.

ZLT Magyarország Kft.

Svidró Mátyás,
ügyvezető igazgató

Kiváló minőségű szoftver, elsőrangú támogatói háttér és optimális költségszint a bevezetés és a support során. Az üzleti folyamatok a legmagasabb szinten monitorozhatók, ezért egyszerűsödött a döntés-előkészítés és a vezetői döntéshozatal folyamata.

Tomaplast Kft.

Tóth Miklósné,
ügyvezető igazgató

Számunkra a rendszer legnagyobb előnye, hogy gyorsan tudunk számlát és szállítólevelet kiállítani.

Manage Kft.

Fazekas Gábor,
ügyvezető

A sERPa-val a könyvelésből Excel táblázatok vagy más fájlok készíthetők, melyek e-mailen is eljuttathatók az ügyfeleinknek, így szolgáltatva tovább alakítható információkat. A számlatükör angol vagy német nyelven is kinyerhető.

Goldeneggs Kft.

Ménesi Tamara,
ügyvezető igazgató

A rugalmas paraméterezésnek köszönhetően a cégvezetés igényeihez igazított listák segítségével könnyebb és hatékonyabb az irányítás, az információhoz jóval hamarabb jutunk és azok pontosabbak, mint korábban.

Katofer Kft.

Kató Endre,
ügyvezető igazgató

A bevezetés óta az adatokat csak egy helyen kell berögzíteni, így a hibalehetőségek is leszűkültek amellett, hogy rengeteg időt takarítunk meg.

Te-Di Trade Kft.

Pásztor András,
ügyvezető igazgató

A Partnerközpont alkalmazásával egy rugalmas és naprakész rendszert használhatunk, amely lehetővé teszi, hogy Partnereink mindig az aktuális készletet, illetve az ügyfélcsoportjuknak megfelelő akciós kínálatot lássák, és ügyfélfüggő, egyedi árakon tudjanak vásárolni.