Új pályázati lehetőség! GINOP Plusz-1.2.2-22

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” címmel új pályázat került kiírásra a hazai mikrovállalkozások versenyképességének javítása érdekében.

A pályázatok benyújtása a következő időszakban lehetséges:

2022. február 24. 08:00 órától 2023. március 31. 12:00 óráig

Támogatás összege:
minimum 2.000.000 Ft – maximum 10.000.000 Ft

Támogatás mértéke, formája: 70% vissza nem térítendő támogatás

.Előleg mértéke: A támogatás összegének maximum 50 %-a, maximum 5.000.000 Ft.
.

Pályázók köre: Mikrovállalkozások

 • Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá
 • Rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem, viszont a jogelőd működési tartama beleszámít)
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • Támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét
 • Szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket
 • Amely vállalkozás a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz 1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében nem részesült támogatásba

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

 • Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
  – önállóan vagy az infrastrukturális és ingatlan beruházással együtt, (összköltség min. 50%-a)
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  – A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan
  beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés). Amennyiben építési engedély köteles a beruházás, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte
  – Információs technológia-fejlesztés: – új informatikai eszközök és szoftverek, beleértve
  az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét (legfeljebb a projekt elszámolható
  összköltségének 50%-át érheti el)
  – A Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (átalány alapú elszámolás, az elszámolható költségek pontosan 7%-a kell legyen)

A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

Kötelező vállalás
A pályázó a beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja (3 év).

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap

A projekt területi korlátozása:

A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt jelölhet meg. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie. A megvalósítás helyszíne szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2.számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket.

Szoftverek beszerzése a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

A PROGEN Kft. és termékei a sERPa és a Nagy Machinátor integrált vállalatirányítási rendszer egyaránt megfelel a Modern Vállalkozások Programja szerinti minősítési rendszernek. A PROGEN Kft. minősített szállítóként rendelkezik az előírt szükséges referenciákkal, biztosítja programjaihoz a magyar nyelvű oktatást és a terméktámogatást az erre vonatkozó Partnerrel kötött szerződés alapján.

További információkért várjuk megkeresésüket a marketing@progen.hu címen!