Új pályázati lehetőség! GINOP Plusz-1.2.3-21.

Open this in UX Builder to add and edit content

„A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű
régiókban”
címmel új pályázat került kiírásra a hazai kkv-k versenyképességének javítása érdekében:

Támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok közötti időszakban lehetséges:

1.szakasz: 2022. január 19. 8:00 órától – 2022. január 26. 12:00 óráig

2.szakasz: 2022. január 27. 8:00 órától – 2022. február 3. 12:00 óráig

Támogatás összege:
minimum 10.000.000 Ft – maximum 200.000.000 Ft

Támogatás mértéke, formája: Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek mentén részben vagy egészben vissza nem térítendővé alakul.

Az elszámolható összköltség maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg.
.
Előleg igénylése: A támogatás 100%-a, maximum 200.000.000 Ft, azonnali előleg formájában.
.

Pályázók köre: Mikro-,kis- és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel;
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt;
 • amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25 % ) az azonos időszakban;
 • projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét;
 • fejlesztési igénye nem a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul, továbbá nem támogatott szálláshely és/vagy fürdőfejlesztés;
 • illetve annak meghatározott partner-, vagy kapcsolat vállalkozása nem rendelkezik GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy GINOP Plusz 1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelemmel, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntést megelőzően kérelmét visszavonta.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

 • Kötelezően megvalósítandó
  – Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Választható
  – Infrastrukturális és ingatlan beruházás (ingatlan építés; bővítés; átalakítás; korszerűsítés (fajlagos költségkorlátoknak megfelelően)) projekt összköltség legfeljebb 70%-áig
  – Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
  – Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
  – Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el
  – Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el
  Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét), legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.

A kötelezően megvalósítandó tevékenység mellé egy darab választható tevékenység megvalósítása szükséges!

Kötelező vállalás
Támogatást igénylő vállalja, hogy termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz. A kötelező vállalás teljesítésének feltételei megtalálhatóak a 9. sz. szakmai mellékletben.

Fenntartási időszak 3 év. Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő (VNT) támogatássá. Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre).

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

A projekt területi korlátozása: Budapest kivételével Magyarország egész területén.

Szoftverek beszerzése a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

PROGEN Kft. és termékei a sERPa és a Nagy Machinátor integrált vállalatirányítási rendszer egyaránt megfelel a Modern Vállalkozások Programja szerinti minősítési rendszernek. A PROGEN Kft. minősített szállítóként rendelkezik az előírt szükséges referenciákkal, biztosítja programjaihoz a magyar nyelvű oktatást és a terméktámogatást az erre vonatkozó Partnerrel kötött szerződés alapján.

További információkért várjuk megkeresésüket a marketing@progen.hu címen!