Új pályázat került kiírásra! GINOP Plusz-1.2.1-21.

Open this in UX Builder to add and edit content

„A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” címmel új pályázat került kiírásra a hazai kkv-k versenyképességének javítása érdekében:

GINOP Plusz-1.2.1-21

Támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

A pályázatok benyújtása 2021. július 12. 08:00-tól 2021. július 19. 12:00-ig lehetséges.

Támogatás összege:
minimum 10.000.000 Ft – maximum 629.300.000 Ft

Támogatás mértéke, formája: Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek mentén részben vagy egészben vissza nem térítendővé alakul.

Az elszámolható összköltség maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg.

Előleg igénylése: A támogatás 100%-a, maximum 629,3 millió Ft.

Pályázók köre: Mikro-,kis- és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt;
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Nem támogatható:

 • Budapest területén megvalósítandó fejlesztés;
 • Nem támogatható a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul, amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül vagy árbevételének legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származik, amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • továbbá nem támogatott szálláshely és/vagy fürdőfejlesztés.

Önállóan nem támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

 • Kötelezően megvalósítandó
  – Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Választható
  – Infrastrukturális és ingatlan beruházás (ingatlan építés; bővítés; átalakítás; korszerűsítés (fajlagos költségkorlátoknak megfelelően)) projekt összköltség legfeljebb 70%-áig
  – Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
  – Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
  – Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el
  – Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el
  – Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) A 2.1.2.2. f) pontban meghatározott tevékenység legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

Kötelező vállalás
Támogatást igénylő vállalja, hogy termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz. A kötelező vállalás teljesítésének feltételei megtalálhatóak a 11. sz. szakmai mellékletben.

Fenntartási időszak 3 év. Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő (VNT) támogatássá.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

A projekt területi korlátozása: országosan elérhető, kivéve Budapest

Szoftverek beszerzése a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

PROGEN Kft. és termékei a sERPa és a Nagy Machinátor integrált vállalatirányítási rendszer egyaránt megfelel a Modern Vállalkozások Programja szerinti minősítési rendszernek. A PROGEN Kft. minősített szállítóként rendelkezik az előírt szükséges referenciákkal, biztosítja programjaihoz a magyar nyelvű oktatást és a terméktámogatást az erre vonatkozó Partnerrel kötött szerződés alapján.

További információkért várjuk megkeresésüket a marketing@progen.hu címen!