sERPa: 3.0.104

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 3.0.104-es verziója!
A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a honlapon található fejlesztési tájékoztatóból, vagy a jelentősebb módosításokat főbb modulonként kiemelve az internetről is elérhető 3.0.104 sERPa Súgóból.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Windows 7 operációs rendszer sERPa-támogatása 2020. január 31-én megszűnt! A program a 3.0.104 verziótól Windows 7 operációs rendszerrel biztonsági okokból nem indítható el! Amennyiben Önöknél van olyan kliens gép, ahol Windows 7 operációs rendszer fut, akkor javasoljuk, mielőbb frissítsen az újabb verziók valamelyikére.
Kedvezményes ajánlatunkért, vagy ha segítségre van szüksége, keresse kollégáinkat a +36 1 481 9013 -as telefonszámon vagy az uzemeltetes@progen.hu címen!

Kiemelt jelentősebb fejlesztések, jogszabálykövetések
Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.

 

Keretrendszer

Windows 7, SQL server 2012
A program szoftver támogatásának megváltozása miatt megváltoztattuk a bejelentkezés ellenőrzéseit. Windows 7 és/vagy SQL server 2012 használata mellett a program a 101 és 103-as verzió között figyelmeztető üzenetet ad, melyben tájékoztatjuk a rendszerfelügyelettel rendelkező felhasználókat, hogy a támogatás megszűnése miatt nem garantálhatjuk a program hibátlan működését. Ennek okán a 104-es verziótól nem megfelelő háttér szoftverek mellett nem engedjük elindulni a programot.

Eredményhalmaz lekérdezés
Új parancs vált elérhetővé a lekérdezésben: Megjelenítés pivot nézetben.
Beállításakor az eredmény megjelenítése pivot táblában történik. A kimutatás (Pivot elemző tábla) egy olyan speciális táblázat, amelynek segítségével gyorsan összesíthetünk, rendezhetünk nagy mennyiségű adatot, akár több dimenziós bontásokban. A sorok és oszlopok megfelelő kiválasztásával, valamint az összesítés típusainak megválasztásával többféleképpen összesíthetjük a forrásadatokat, ezáltal különböző többletinformációkra tehetünk szert.

 

 

 

Drag&drop és RemoteApp
RemoteApp használata esetén az iratok, képek iktatását megkönnyítő fejlesztés készült el. Segítségével az iktatandó fájl másolása (CTRL+C), majd a mezőbe kattintva beillesztéssel (CTRL + V) iktatható.
A fejlesztést a következő funkciókban valósítottuk meg: Számlaérkeztetés, Szállítószámla, Előlegbekérő, Vevőszámla, Ajánlat, Vevőrendelés, Belsőrendelés, Szállítórendelés, Vevő visszáru, Szállítóvisszáru, Átadás, Termék (kép), Szerviz munkalap (leírás) és az Akta funkcióban.

Automatikus üzenet típus
Bővítettük a funkció szűrés párbeszédablakán a szűrés paramétereit, most már lehet szűrni személyre, vagy e-mail címre. A két új mező azt vizsgálja meg, hogy a keresett személy, vagy e-mail cím a programban hol található meg, majd ezek alapján megkeresi, mely használható és nem használható AUT-okról kapnak üzenetet, vagy e-mailt és ezek kerülnek a szűrés eredményébe.

 

Telepítő

Adatbázis frissítés
Elkészíttettük az új verzióban egy olyan biztonsági frissítést, amely programverzió és adatbázis frissítésekor ellenőrzi a frissítésre szánt adatbázisok utolsó mentési idejét. 4 óránál régebben készült adatbázis mentés esetén figyelmeztet a program és a frissítés folytatásához jóváhagyást kér a felhasználótól. A felhasználói döntés függvényében megszakíthatjuk a frissítést. A fejlesztés célja, hogy az Ügyfelek figyelmét felhívjuk arra, hogy friss mentés esetén biztonságos a program frissítése.

 

Struktúra

Akciós vevő engedmény
Több lépcsős engedményt nyújtó ügyfeleink számára biztosít újabb lehetőséget a most elkészült funkció: Akciós vevő engedmény. A Vevő engedmény funkcióval egyező beviteli felülettel rendelkezik, de akcióról lévén szó, az időszak megadása kötelező. Ezzel az új funkcióval lehetővé válik például olyan eset kezelése, hogy az általában nyújtott Vevő engedményen felül egy akciós időszakra további engedményt kaphasson a vásárló. Ahhoz, hogy az ebben az új funkcióban felvett engedmények érvényre is jussanak, az Ár meghatározásban az engedmény kiértékelés táblázatba az „Ügyfél akciós” értéket fel kell venni és be kell állítani hozzá az árazási politikának megfelelő algoritmust.  Részletes leírás a Súgóban.

Naptár
A 2021-es, jövő évi naptárban beállításra kerültek a munka- és pihenőnap áthelyezések. Felhasználóinknak semmi teendője nincs ezzel kapcsoltban.
Jogszabályi háttér:
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 14/2020. (V. 13.) ITM rendelete a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
2. § A 2021. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő: 2021. december 11., szombat munkanap 2021. december 24., péntek pihenőnap
3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti.

 

Bérszámfejtés

A 2020. július 1-től érvénybelépő, új TBJ szerinti változásokról a súgóban folyamatosan tájékoztatást olvashatnak. 

Bérjegyzék
A könnyebb azonosítás érdekében a PDF formátumban készült bérjegyzék fájlok megnevezésében ezentúl a személy kódja és neve is szerepelhet, ha feldarabolt PDF-ként nyomtatjuk őket. A párbeszédablakon van lehetőség kiválasztani, hogy a fájl megnevezése a személy kódja, vagy a személy neve legyen. Bővebb információ a súgóban olvasható.

 

Adó

Áfa bevallás
2020.07.01-től módosítottuk a 2065-ös Áfa bevallás belföldi összesítő jelentésének működését. Jogszabályoknak megfelelően havi áfa bevallók esetén a júliusi adómegállapítási időszaktól, negyedéves áfa bevallók esetén a harmadik negyedéves időszaktól minden olyan számlát szerepeltetni kell a jelentésben, amely után a cég adólevonást gyakorolt. Éves áfa bevallásra kötelezettek esetén nincs változás az összesítő jelentést illetően, náluk a 100 000 Ft adótartalom a mérvadó a 2020-as évet illetően.
Fontos változás, hogy a korábbi működéstől eltérően a végszámlákat az M-es összesítő lapon nem a teljes ügyleti értékkel kell megjeleníteni, hanem az előleggel csökkentett összeggel.

Áfa analitika
65-ös áfa bevallás analitika lista új listaváltozattal egészült ki, mely a 65-ös áfa bevallás analitika bruttóval névre hallgat. Az új listaváltozattal lehetőségük nyílik az áfabevallást alátámasztó analitikát úgy lekérdezni, hogy azon a bizonylatok bruttó értékei is szerepeljenek, megkönnyítve ezzel az áfabevallás egyeztetését.

 

 

Főkönyv

Analitikus készlet ütköztető számla egyeztetés
Két új lekérdezést készítettünk, melyekkel ügyfeleink egyszerűbben és gyorsabban tudják könyvelésükben szereplő eltéréseket megtalálni. A listák az adott mozgásnemben megadott Számlához kapcsolt mennyiség főkönyvi szám egyenlegének okait vizsgálják. Azok a szállítólevél tételek jelennek meg a lekérdezésben, amelyek nem, vagy nem azonos értékben vannak számlatételhez kapcsolva.
A szállítólevelek háromféle kategória szerint vannak csoportosítva, számlázottság szerint:
– Szállítólevél máskor lett kiszámlázva
– Szállítólevél a nyitóban
– Szállítólevél nincs kiszámlázva
Főkönyvi egyeztetés során a két új lekérdezés eredményét szükséges összevetni a főkönyvi kartonon vagy kivonaton szereplő értékekkel.

 

Tárgyi eszköz

Tárgyi eszköz
Csoportosan aktivált tárgyi eszközök egyedi nyomon követésének lehetőségét készítettük el. Amennyiben a felhasználó igényli, lehetőséget tud biztosítani a program arra, hogy egyedi vonalkóddal láthassa el a csoportba tartozó eszközöket.
Működés: A tárgyi eszköz funkció esemény fülén megjelenik egy vonalkód táblázat. Itt a darabszámnak megfelelő mennyiségű vonalkód rögzítésére van lehetősége a felhasználónak aktiválás és nyilvántartásba vétel típusú eseményekkor. Megjelenik továbbá egy Vonalkód fül, ahol szintén lehetőség van ellenőrizni és módosítani a vonalkódokat. Fellelésihely váltáskor és kivezetés típusú események választásakor a felhasználónak lehetősége van feltüntetni, hogy melyik vonalkóddal ellátott eszközt szeretnék leselejtezni vagy éppen egy másik fellelési helyen szerepeltetni.
Paraméterezés: A Struktúra beállítások/ Tárgyi eszköz bizonylat paraméter funkció Sorozat fülén ki kell választani a módosítandó sorozatot és az Egyedi vonalkód kezelés mezőt kell kipipálni. Fontos, hogy a módosítást követően a pipát nem lehet eltávolítani, a beállítás véglegesnek számít az adott sorozaton.

 

 

Leltár
Módosítottuk a Tárgyi eszköz modul Leltár funkciójának működését. Csoportos vonalkóddal ellátott tárgyi eszközök leltározása esetén a felhasználónak lehetősége van vonalkód feltüntetésére, így az ellenőrzési folyamatok gyorsabbá és áttekinthetőbbé válnak.
Készítettünk egy új Leltár generálás műveletet is, ezzel automatizáltuk a leltározás folyamatát és csökkentettük az adminisztrációs terheket ügyfeleink részére. A művelet a felhasználó által kiválasztott sorozatra, a megadott dátum szerinti állapotnak és fellelési hely beállításoknak megfelelően készíti el a leltárokat.
Továbbá módosításra kerültek a Készlet és Leltárív listák is az összes listaváltozatban. Csoportos vonalkóddal ellátott eszközök esetén feltüntetésre kerülnek az eszközhöz kapcsolódó vonalkódok, illetve gyártási számok is.

 

 

Rendelés-nyilvántartás

Kiadás bevitel
Projekt jellegű feladatokra Feladatra rendelést használó ügyfeleink folyamatainak támogatására a Kiadás funkció immár e rendelések kiadását is támogatja. Ennek érdekében a Típus mezőben a „Feladatra” értéket kell kiválasztani. Ilyenkor csak Feladatra rendelés típusú bizonylatok kerülnek az eredménybe. Egyéb tekintetben a működés változatlan.

Vevő rendelés bevitel
A funkcióban a Kitöltés bizonylatról / Ajánlat és a Kitöltés Ajánlatról műveleteket bővítettük. Így, ha az Ajánlat sorozaton és a Vevő rendelés sorozaton is a Termelés előkalkuláció mező használható és az Ajánlaton ki van töltve, akkor a Vevőrendelés létrehozásakor azok átkerülnek a rendelésbe. Ennek köszönhetően mindkét bizonylat hivatkozni fog az adott előkalkulációra.  Részletes leírás a Súgóban olvasható.

sERPaMobil

PDA – Bevételezés
Lehetővé vált, hogy a bevételezést végző személy a be nem érkezett mennyiségre rendelés választ (Elutasítást, vagy Visszamondást) vehessen fel. Ehhez a most kifejlesztett Mozgó értékesítés rendelés válasz felvétel menü paramétert kell beállítani a funkcióhoz.

 

Interfész

ShopRenter interfész
ShopRenter webáruház kapcsolatunkhoz készítettük el azt a fejlesztést, mellyel lehetőségünk van egyedi megfelelőségi szabályokat meghatározni a két rendszer fizetési módjai között. Erre a webáruház paraméter funkcióban van lehetőség, ahol egy táblázatban lehet megmondani, hogy melyik sERPa-ban felvett fizetési módnak felel meg a webshopból beérkező rendelésen kiválasztott fizetési mód. Ebbe a mezőbe a ShopRenter admin felületén megtalálható fizetési mód beállításoknál lévő nevet kell pontosan megadni.

ShopRenter interfészt bővítettük kuponkezeléssel. Jelenlegi megoldás úgy működik, hogy a megadott kuponkódot a rendelés beérkezésekor a Terméktörzsből keressük ki (javasoljuk, hogy szolgáltatásként felvett termékek legyenek a kuponok), mely termékek kódjának kell megegyeznie a ShopRenterbe felvett kupon kódjával (ezt a kódot az admin felületen lehet generálni is, de mindenképpen meg kell egyeznie a termék kódjával). Bővebb információ a súgóban olvasható.

 

Termelés

Előkalkuláció lekérdezés
Bővítettük az előkalkuláció lekérdezést annak érdekében, hogy költség alapon eladási árat kalkuláló gyártó partnereink át tudják tekinteni erre vonatkozó számításaikat. A fejlesztés eredményeképpen a táblázatos lekérdezésben megjelenítjük a számításhoz használt pótlékokat, illetve vállalási ár jellegű számításnál az ajánlati értékeket.
Működés: Az előkalkuláció lekérdezésben a bemenő paramétereknél ki kell választani a lekérdezés típusát, ami meghatározza, hogy milyen adatokat jelenítünk meg.
A következő típusok közül választhatunk:
– Költség előkalkuláció devizában
– Költség eredmény devizában
– Ajánlati ár Utóbbi esetben jelenítjük meg a kalkulált költségeken felül az eladási ár számításhoz használt tételeket.

Utókalkuláció kiértékelések
Modernizáltuk az utókalkuláció kiértékeléseket. Az új Utókalkuláció adatforráson alapuló ‘Utókalkuláció lista’ és ‘Utókalkuláció lekérdezés’ segítségével tudjuk kimutatni és elemezni a terv – tény költségeket, a felhasznált anyag és elkészült termék mennyiségeket, valamint a gyártás időtartamát.
Működés: A Termelés / Utókalkuláció kezelése mappában érhető el az
– Utókalkuláció lekérdezés
– Utókalkuláció lista
Előbbi táblázatos formában, utóbbi bizonylatszerűen nyomtatáshoz rendezve tartalmazza a változatos szűrési feltételek alapján kigyűjtött munkalapok adatait.