serpa 3.0.98 frissítés

sERPa 3.89 fejlesztési ciklus

A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a honlapon található fejlesztési tájékoztatóból, vagy az internetről is elérhető 3.89 sERPa program Súgójából.

Jogszabálykövetések és fontosabb fejlesztések

Bérszámfejtés:

KSH Negyedéves munkaügyi jelentés – OSAP 2009: 2019-től megváltoznak a KSH évközi munkaügyi témájú adatgyűjtései. A korábbi, 2238-as OSAP számú, Havi munkaügyi jelentés megszűnik, adatkörei beleolvadnak a 2009 OSAP számú, Jelentés a beöltött és üres álláshelyek számáról adatfelvételbe. Az adatszolgáltatási kötelezettség a tárgynegyedévet követő hónap 12. napja.

Változás az adattartalomban:

  • nem kell megadni a negyedév zárónapjára vonatkozó betöltött álláshelyek foglalkozási főcsoportok szerinti számát,
  • nem kell kiemelni a 25 év alattiak és 55 év feletti munkavállalók létszámát,
  • az adatokat (kereset, egyéb munkajövedelem, munkaóra) negyedéves összesítésben, az üres álláshelyek számát a negyedév zárónapjára vonatkozóan kell megadni.

Számfejtés (elérhető a 87-es programverziótól is): Osztalék, árfolyamnyereség, vállalkozásból kivont jövedelem esetén a magánszemély nyilatkozata alapján van lehetőség csökkenteni a levonandó szociális hozzájárulási adót. Az erre létrehozott jogcím: Szocho. adófizetési felsőhatárba számító alap jogcímet az érintett számfejtésben fel kell rögzíteni, melyhez összegként azt az adóalapot kell beírni, amennyi már a magánszemély nyilatkozata szerint máshonnan megszerzett jövedelemként az adófizetési felső határba beleszámít.

TB kifizetőhely (elérhető a 88-as programverziótól is): Módosításra került az új formátumnak megfelelően az EB19 Folyósított ellátások elszámolása elnevezésű lista.

Keretrendszer:

Forgalomfüggő, automatikus ügyfél besorolás: Számtalan esetben szükség lehet arra, hogy az ügyfeleinkhez forgalomtól függően különböző törzsadatokat rendeljünk: például azok a vevőink, akik elértek egy bizonyos forgalmat, egy magasabb kedvezménysávba kerülhetnek. Ez hasznos segédlet a célzott marketing akciók összeállításában és egyéb értékesítési listák készítésében is. A sERPa 3.89-es verziójától kezdve ez „kézi” adatgyűjtés és elemzés, átsorolás nélkül elkészülhet az új értesítés típusú automatikus üzenet, az Ügyfél forgalomfüggő besorolás segítségével.

Kiugró rendelés mennyiség figyelmeztetés: A beérkező vevőrendelések folyamatosan alakíthatják a készletezési, beszerzési feladatokat. Előfordulhat, hogy egy vagy több termékből olyan mennyiségre érkezik rendelés, ami beavatkozást igényel a készletezésben. Az ilyen esetek kezelésére készült egy új automatikus üzenet: Vevő rendelés kiugró mennyiség. Bizonylatváltozáskor a program megvizsgálja, hogy az üzenetben beállított szűréseknek megfelelő termék van-e a rendelésen. Ha van, akkor kiszámolja az üzenetben beállított algoritmus szerint a napi átlagos fogyást és ha ez meghaladja az üzenetben beállított értesítési korlátot, akkor üzenetet küld. Ebben többek közt szerepel a szokatlanul nagy mennyiségre szóló rendeléstétel, a kiszámított átlagos napi fogyás és a figyelmeztetési korlát is. A funkcióról bővebben a sERPa Súgóban olvashat.

Árazás gyorsítótár: A napi munkafolyamat könnyítésére új funkció készült a nagy mennyiségű (ár)számítást igénylő funkciók (Pl. Vevőrendelés generálás, Kiskereskedelem számlázás) eredményadásának felgyorsítására egy új funkcionalitás került kifejlesztésre. A sERPa 3.89-es verziójában lehetőség nyílik arra, hogy a termékek árának újbóli kiszámítását bizonyos ideig szüneteltessük. Ilyenkor mentett adatokból dolgozik a program, ami sokkal gyorsabb működést eredményez! Ha ezt a funkciót használjuk, feltétlenül ügyelni kell arra, hogy ha munka közben a termékek átárazásra kerülnek, akkor az újraárazás nem jut törvényszerűen érvényre. Az árazás gyorsítótár működéséről s sERPa Súgóban olvashat bővebben.

Termékbesorolás alapján történő színezés: Szintén a könnyebb, gyorsabb munkavégzés érdekében jelentősen bővültek a táblázatban való színezés lehetőségei. Eddig csak a Vevőrendelés generálás funkció vette figyelembe a beállításokat, mostantól a Bővített készlet lekérdezés, a Készlet lekérdezés és a Kiskereskedelem számlázás funkciókban is érvényre jutnak a színezéssel kapcsolatos beállítások.

Főkönyv:

Beszámoló lekérdezés: Mostantól egy Excelben jelenítjük meg a lekérdezett beszámolót függetlenül annak típusától. Ez azt jelenti, hogy egy munkalapra került a Mérleg, másikra az Eredménykimutatás. A korábbi tördelt változat már nem elérhető.

Adó:

Fordított ÁFA: Szállító oldalon a Fordított ÁFA kezelésében kikerült a „Normál” ÁFA analitika 2 kiválasztási lehetősége. Az 1965 kitöltési útmutatója szerint, amennyiben az ügyletre az adót a vevő köteles megfizetni, az adót a 29. sorban kell megjeleníteni, továbbá azt a bevallás 51-41. és 101. soraiban részletezni kell. Az áfa tv. 142.§ bekezdéseit a következő ÁFA kulcs kombinációkkal lehet kiszolgálni:

Népegészségügyi termékadó: Lehetőség van a NETA bevallást a Készlet analitikából készíteni. Ebben az esetben a program mindig azt a terméket fogja először adóalapot csökkentő tételként átadni a bevallásba, ami szülő értékesítési szállítólevele után adófizetési kötelezettség keletkezett.

Készlet:

Visszáruzott szállítólevelek szűrése: A Szállítólevél bevitelben már régóta működő szűrések köre kiegészült a részben vagy egészben visszáruzott szállítólevelek szűrésének lehetőségével Visszáruzott néven. Választható értékek: [?]/I./N. „Igaz” esetén csak azok a szállítólevelek kerülnek az eredménybe, amikről már készült bizonylatfüggő visszáru szállítólevél, „hamis” esetén csak azok, amelyek még nem kerültek visszáruzásra. „?” esetén nincs szűrés erre a tényezőre.

Rendelés-nyilvántartás:

Készlet – szállítandó mennyiség bővített kartonban és Raktárankénti adatokban: Azok az ügyfelek, akik nem használnak diszponálást, eddig nem rendelkeztek szabad készlet adattal, mert a sERPa szabad készlet fogalma a Tényleges készlet mínusz a Diszponált mennyiség. Ezekben az esetekben a rendeléssel le nem fedett mennyiség megjelenítésére a Bővített készlet lekérdezés funkcióba és a Raktárankénti adatok műveletbe új oszlop került: Készlet-Szállítandó, ahol a tényleges készlet mennyiségből kivonjuk a szállítandó mennyiséget és ez a mennyiséget jelenítjük meg. Alapértelmezetten egyik helyen sem látszik az oszlop, de jobb egérgombbal bekapcsolható.

Tulajdonság értékre rendezés a Szállítható rendelések listában: A programban a tulajdonságok használatával számtalan szempont szerint rendelhetünk értékeket a termékekhez. Ebben a listában eddig is lehetőség volt egy tulajdonság értékeinek megjelenítésére, de mostantól lehetővé vált az is, hogy az eredmény rendezettségét a tulajdonság értéke szerint lehessen beállítani. Például arra használhatjuk ezt a lehetőséget, hogy minden terméknél megadjuk a Tárolás nevű tulajdonságban a termék alapértelmezett helyét a raktárban. Ha úgy építjük fel a helyek elnevezését, hogy azok ABC sorrendje egyben az áru kiszedésekor követendő bejárási sorrendet is jelentik, akkor – erre rendezve a listát- irányíthatjuk a kiszedési folyamatot. Ehhez a listában, termék tételes részletezés esetén ki kell választani a rendezettség 2 mezőben a Tulajdonság értéket, viszont ebben az esetben kötelező kiválasztani a Tulajdonság mezőben azt, hogy melyik tulajdonság értéke jelenjen meg, amelyre a rendezés is történni fog. A tulajdonság értékek megjelenítése az eredményben annyiban változott, hogy QR2-ben egyéni listaváltozatban ezentúl az összesítő lapra is kitehetőek a tulajdonság értékek.

Termelésből rendelés bizonylat generálás a Szállító- és belsőrendelés generálás funkcióban: Termelés modult használó ügyfeleink, a saját gyártásból származó termékekre felmerülő igények kielégítésére Termelésből rendelés bizonylatokat használnak, amelyek előírják, hogy miből, mennyit kell gyártani. Ezek létrehozásának megkönnyítése érdekében bővítettük a funkciót. Szállító és belsőrendelésen kívül mostantól Termelésből rendelést is lehet generáltatni. A generált termelésből rendelés sorozat kiválasztásának algoritmusa megegyezik a szállító és a belsőrendelés algoritmusával, ezért a Raktár funkció Rendelés-nyilvántartás fülén immár termelésből rendelés sorozat is megadható. A termelés sajátosságai miatt a beszerzés fülön termékenként is meghatározható a termelésből rendelés sorozat, hisz termékenként eltérő lehet, hogy mely üzemünkben, mely gépen, milyen munkalap sorozaton fogjuk azt előállítani. Ha mindkét helyen meg van adva, akkor a termékhez kötötten megadott sorozat jut érvényre.