sERPa 4.0.135

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 4.0.135-ös verziója. A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a 4.0.135-ös sERPa Súgóból.

Kiemelt jelentősebb, érdekesebb fejlesztések

Az új funkciók jogosultsági okokból csak a sERPa Alap menüben találhatók meg. Azokat át kell másolni a használatukra jogosult felhasználók menüjébe.

 

  Bérszámfejtés

2023. évi számfejtések, új nyomtatványok

A jogszabálykövetéssel összefüggő információk itt olvashatók: Bérszámfejtés – 2023. évi változások. Többek között elérhető a 2308-as bevallás átadásának a lehetősége is.

Home office jelölése a számfejtésben

Lehetővé tettük, hogy jelölhető legyen a számfejtésben a hagyományos munkavégzés mellett a távmunkavégzés (home office) is. A jelölésre a Számfejtés funkcióban van lehetőség a számfejtési naptárban egy új jelenléti ív kóddal: „H” Munkarend szerinti munkanap (távmunkavégzés).

Az új jelenléti ív kód jelölését is a „Ledolgozott nap” jelenléti ív sorban tudjuk megtenni, a dolgozó bére ezzel a jelenléti ív kóddal is pontosan ugyanúgy kerül kiszámításra, mint a sima „Munkarend szerinti munkanap” jelöléssel, valamint feltüntetésre kerül a bérjegyzéken, bérkartonon és Összesítő is készíthető belőle.

Home office jelölése – Számfejtendő bérelemek

Kifejlesztettünk 3 új számítási módot a távmunkavégzéssel összefüggésben, melyek a Személy törzsben a Jogviszony / Díjazás / Számfejtendő bérelemek táblázatában válaszhatók ki. A számfejtésben lehetőség van jelölni a távmunkavégzés (home-office) napokat a „Munkarend szerinti munkanap (távmunkavégzés)” jelenléti ív kóddal. Az új számításokat ez a jelölés befolyásolja az alábbiak szerint:

  • Ledolgozott naponként (Távmunka nélkül): A megadott napi összegnek és a számfejtési
    naptárban csak a „sima” „Munkarend szerinti munkanap” jelenléti ív kóddal jelölt napok
    számának szorzata kerül kiszámításra a szamfejtésben.
  • Távmunkavégzés napjaira: A megadott napi összegnek és a számfejtési naptárban a
    „Munkarend szerinti munkanap (távmunkavégzés)” jelenléti ív kóddal jelölt napok számának szorzata kerül kiszámításra a számfejtésben.
  • Távmunkavégzéssel arányos havi összeg: A megadott havi összeg kerül arányosításra. A számfejtési naptárban „Munkarend szerinti munkanap (távmunkavégzés)” jelenléti ív kóddal jelölt napok száma van a számlálóban, valamint az összes munkanap van a nevezóben (órabéresek esetén a hétköznapra esó munkaszüneti napot is tartalmazza a nevező).

Igazolás a béren kívüli juttatásokról

Az Igazolás a béren kívüli juttatásokról nevű lista kiváltására egy új, korszerűbb technológiával készült funkciót hoztunk létre, amely megkapta a régi lista nevét: Igazolás a béren kívüli juttatásokról.

A régi lista pedig „Igazolás a béren kívüli juttatásokról 2022-ig” néven található meg mostantól a programban.

A frissítéssel az egyéni menükbe is kikerül az új funkció, ahol a korábbi lista megtalálható.

Igazolás biztosítás időszakairól

Az  Igazolás biztosítás időszakairól nevű lista kiváltására egy új, korszerűbb technológiával készült funkciót hoztunk létre, amely megkapta a régi lista nevét: Igazolás biztosítás időszakairól. A régi lista pedig „Igazolás biztosítás időszakairól 2022-ig” néven található meg mostantól a programban. A frissítéssel az egyéni menükbe is kikerül a funkció, ahol a korábbi lista megtalálható.

Pénzügy

Szerződés besorolás sorozatonként

Az új verziótól lehetőség nyílik arra, hogy a szerződéshez kapcsolódó kötelező besorolásokat sorozatonként is definiáljuk. A korábbi működés nem változik, tehát amennyiben a Szerződés kategóriában a Kötelező mező igazra van állítva, az adott szerződés kategória az összes sorozatra kötelezően kitöltendő. Amennyiben csak megadott sorozatokhoz szeretnénk kötelező kategóriákat megadni, akkor a Szerződés paraméter funkció Általános fülén a Besorolás megadása pipa alatt megjelenő táblázatban kell a kötelező kategóriákat rögzíteni.

Bővebb információ a súgóban olvasható:

Szerződés paraméter/Általános adatok

Szerződéskezelés/Funkciók/Szerződés

Számla rögzítése a felületen idegen azonosító alapján

Ügyfeleink kérésére fejlesztettük ki a lehetőséget, hogy számla rögzítésénél a felületen lehessen idegen azonosító alapján rögzíteni cikkeket/szolgáltatásokat. Ennek érdekében az adott funkcióhoz új menüparamétert (Idegen azonosító megjelenítés) kell beállítaniuk a kívánt idegen azonosító típusokkal. Lényeges feltétel továbbá, hogy a Termékben az idegen azonosítónál kitöltött ügyfél egyezzen meg a számlán található ügyféllel.

Bővebb információ a beállításról és a működésről a súgóban található:

Idegen azonosító megjelenítés

Előlegbekérő / Tétel / Általános

Vevőszámla / Tétel / Általános

Szállítószámla / Tétel / Általános

Szállítószámla érkeztetés / Tétel / Általános

Számlakép fül – e-számla hash kód megőrzése

A Szállítószámla és Számlaérkeztetés funkciókban is kifejlesztettük a Számlakép fület. Akkor jelenik meg, ha a Szállítószámla sorozatban az E-számlázás legördülő mező értéke Választható. Lehetőséget ad a számlakép mentésére, valamint fogadott OSA e-számla esetén a hash kód tárolására.

Részletes beállítás és működés a súgóban található:

Szállítószámla érkeztetés / Számlakép

Szállítószámla / Számlakép

 

Webáruház

NetGo – referencia ár adat megjelenítés

Szállítólevél bizonylatokhoz eddig is lehetett iratot kapcsolni, ezt a lehetőséget bővítettük ki úgy, hogy ne csak egy iratot, hanem többet is lehessen. Ezért az Átváltás dátum mező utáni Iratiktatószám mező megszűnt és a Fejléc fül alsó részére egy összecsukható sávba került egy, az iratok megadására szolgáló táblázat. Természetesen a korábban meglévő szállítólevelekhez csatolt iratok nem vesznek el, csak immár az említett táblázatban találhatók meg.

Új lehetőséggel segítjük a NetGo webáruház interfészt használó ügyfeleinket, hogy az árfeltüntetéssel kapcsolatos szabályozásnak megfelelő adatokat a webáruházba is átadhassák.

Elkészítettük, hogy a kiküldendő termékek ártábla ára mellett kiküldjük a terméknél meghatározott kg, liter, méter mennyiségi egységekhez tartozó referencia egységárat is. Két beállítást szükséges elvégezni:

1. A webáruház paraméterben a Bővített ártábla listában kipipálható a referencia ár külön ártáblánként.

2. A Termék funkció További adatok / Átváltás táblázatában található egy jelölőnégyzet Referencia ár mennyiségi egység néven.

A két jelölőnégyzet bejelölésével a termék XML-ben megjelenik a reference_unit és a reference_price_gross.

Komissió

Komissió generálás – átadott állapot

A Komissió generálás funkcióban történt fejlesztésünknek köszönhetően, azonnal Átadott állapotban hozhatunk létre Utasítás típusú bizonylatokat az azonos nevű mező bepipálásával. Így megtakarítunk egy plusz lépést, ami a Létrehozott állapotú bizonylatok átadásához volt eddig szükséges. További bővítés: Azonnali nyomtatás mező, amellyel azonnal elindul a generált komissió utasítások nyomtatása. Ez csak akkor választható, ha az Átadott állapot értéke is igaz.

Komissió generálás – szektor besorolás kezelése

Bizonyos ágazatokban, főleg nagykereskedelmi értékesítés során jelentkező igény, hogy az azonos rendelésen szereplő termékek egy részét a kiszolgáló raktár egy bizonyos részéből, míg a másikat egy másik részéből kellene kiszolgálni. Ezekben más és más raktárosok felelősek az áru kiadásáért, ezért arra van szükség, hogy egyetlen raktáron belül is, ezekre a részekre (szektorokra) külön-külön utasítás jöjjön létre. A Komissió generálásban készült el az a szolgáltatás, hogy ha a Komissió paraméterben egy raktárhoz adunk meg szektor kategóriát és a szükséges egyéb raktár paraméterezéseket is elvégeztük, akkor komissió generáláskor a program egy raktáron belül szektoronként fog komissió bizonylatot generálni.

Komissió feldolgozás – szektor szűrés

A szektorkezelés részeként a Komissió feldolgozás funkcióban készítettük el a szektorra szűrés lehetőségét. Le lehet szűrni azoknak az utasításoknak a körét, amelyek egy bizonyos szektorra szólnak.

Kifejlesztettünk egy új menüparamétert a sERPaMobil – Egyszerűsített komissió funkcióba Szektorkód néven, amely arra hivatott, hogy az ebbe a szektorba sorolt utasítások jelenjenek meg.  

Raktárhely besorolás lekérdezés

A közelmúltban készítettük el a Raktárhely kategória funkciót és a raktár bevitelben lehetővé tettük a raktárhelyek ezekbe történő besorolását is. A mostani fejlesztés a raktárhely besorolások lekérdezését lehetővé tévő SQL adatforrások és az ezekre támaszkodó Raktárhely besorolás lekérdezés eredményhalmaz volt. A Raktárhely besorolás lekérdezés eredményhalmaz leírása hasznos információkkal szolgál a felhasználási lehetőségeket tekintve. Arra is alkalmas, hogy a létező raktárhelyekről szóló információkat egy olyan táblázatba exportáljuk, amelyben a besorolás adatokat kitöltve, rögtön beimportálhatóvá válik az ugyancsak most létrehozott import script segítségével.

Raktárhely besorolás import szkript

Kifejlesztettünk egy új import szkriptet Raktárhely besorolás néven, amely a sERPában az SQL szkript futtatás funkcióval indítható. Azt a célt szolgálja, hogy egy Excel táblázatban található információk alapján az abban szereplő raktárhelyekre besorolásokat vesz fel, módosít, illetve töröl. A fejlesztésről bővebben a súgóban olvasható információ.

Komissió utasítás lista – új mező: További adat címke

A Komissió utasítás listára egyéni listaváltozatra egy új sávba kitehetővé váltak a komissió bizonylaton megadott további adatok (címke és szöveg).