Pénzügy, számvitel, kontrolling, adó

Főbb funkciók:

 • Vevő és Szállító számla kezelése, Szerződés alapján számlázás
 • Korosítás, cash flow
 • Fizetési módok, részletfizetés
 • Szigorítások (Fizetési mód, Kintlévőségek – Áruhitel)
 • Egyenleg közlők, fizetési felszólítások automatikus küldése
 • Késedelmi kamat kezelése
 • Banki kivonat rögzítése, import Home-banking rendszerekből, PEK import
 • Átutalási megbízások, automatikus javaslat, iratkezelésben igazolt
  számlákból megbízási javaslat, megbízás export
 • Pénztárak kezelése (forint- devizapénztár)
 • Tárgyi eszközök kezelése, csoportok kialakítása, leírási kulcsok
 • Főkönyvi analitikák, beszámolók, kimutatások
 • Könyvelési sémák
 • Készlet könyvelés (év végi, folyamatos készlet könyvelés, ütközőszámla)
 • Könyvelés több devizanemben
 • Audit xml
 • Költségmegosztás
 • Bevallások készítése (PTGSZLA, ÁFA, NETA, Jövedéki bevallás, Intratsat)

A sERPa az alapvető pénzügyi, könyvelési feladatok ellátásán túlmenően további lehetőségeket kínál a kontrolling és tervezés számára is. A cégre szabott lekérdezések, listák, kimutatások segítségével a cég vagy cégcsoport eredménye, pénzügyi, likviditási helyzete a sERPa rendszerben tárolt vagy keletkezett valós idejű adatokból naprakészen kimutatható, ezzel segítve a vezetői döntéshozatalt. Az elkészült riportok több formátumban exportálhatók (Excel, txt, xml), mobil eszközön is megjeleníthetők. Lehetőség van tervadatok, mutatószámok definiálására, elemzések elvégzésére, alkalmas kimutatások, grafikonok készítésére. Tartalmazza azokat a specifikus tárolt eljárásokat, táblákat, melyek az Excel PowerPivoton alapuló információ kinyerést teszik lehetővé. A PowerPivot használata során sokoldalú adatmodell készíthető excelben, mely több adatforrásból képes nagy mennyiségű adatot importálni és összekapcsolni. A diagramok adatai megfelelő jogosultság esetén bármikor frissíthetők.

 • Összegző (főkönyv alapú egyedi riportkészítő)
 • Grafikon (főkönyv alapú egyedi grafikonkészítő)
 • Kontrolling dimenziók meghatározása (költséghely, témaszám, pozíciószám)
 • Dimenziók kapcsolatának szabályozása
 • Összegző kontrolling dimenziók hozzáadásával
 • Likviditási terv
 • Főkönyvi tervezés
 • Esedékesség és várható késés