https://www.progen.hu/

Dióhéjban a LEAN módszertanról

Mit is jelent a LEAN módszertan? 

A „LEAN” angol szó jelentése karcsú, vékony. A karcsúsítás olyan menedzsment gyakorlatok összessége, melyek célja a hatékonyság és az eredményesség javítása a lean veszteségek likvidálásával, azaz a (pazarlás) megszüntetésével. 

A LEAN alapelve tehát a nem értéknövelő tevékenységek és a pazarlás csökkentése és megszüntetése. 

Mit jelent a LEAN gyártás / termelés és a LEAN vállalatszervezés? 

A LEAN vállalatirányítás gyökerei az 1950-es évek japán iparszervezéséhez, pontosabban a TPS-hez nyúlnak vissza (TPS jelentése: Toyota Production System). A LEAN  gyártás rendszere olyan gyártási vagy szolgáltatási műveletet takar, ahol a vállalat arra törekszik, hogy az úgynevezett „értéket nem növelő tevékenységeket” és lean veszteségeket kiiktassa az üzletből. Kicsit leegyszerűsítve, azokat a tevékenységeket soroljuk az „értéket nem növelő” kategóriába, amelyek az Ügyfél számára nem teremtenek többlet értéket. Minden olyan eszközt és technikát, valamint tevékenységet a LEAN vállalatvezetés eszköztárába sorolunk, amely ezen hatékonyságnövelő elv mentén működteti az adott vállalkozást.  

Taichi Ohno, a TPS „szülőatyja”. – Forrás: qad.com

A LEAN vállalkozás ezt a koncepciót a teljes értékteremtési folyamatra, vagy ellátási láncra kiterjeszti, de még a leginkább „karcsúsított” gyár sem tudja maximálisan kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, ha beszállítói és alvállalkozói nem ugyanezen elv mentén működnek. Ezért rendkívül fontos olyan technikák és gyakorlatok meghonosítása, fejlesztése, melyek a már LEAN módszerrel működtetett vállalkozás és a külvilág között interface-ként működhetnek. Egy valódi LEAN vállalat működtetéséhez egy hatékonyan paraméterezett ERP nélkülözhetetlen eszköz (integrált vállaltirányítási rendszer). 

A veszteségnek, vagy -a TPS-ből eredően- japánul „mudának” nevezett hibák, a rossz szervezés vagy kommunikáció következtében fellépő szükségtelen munkavégzést követelnek a szervezettől. A szakemberek gyakran vitáznak arról, hogy hét vagy nyolc veszteség van-e a LEAN módszertanban, és újabban az eredeti 7 veszteség típus mellé egy nyolcadik csatlakozott, mely kiemelkedően fontos, hiszen megszüntetése közvetlenül a munkavállalók és a munkáltató hasznára válik. 

A LEAN „gyakorlatok” értéke széles körben ismert, de kevésbé ismert az a tény, hogy sok LEAN projekt úgy szolgálja hosszú távon a szervezeteket, hogy a veszteségcsökkentés kultúrájának megteremtésével a munkavállalók aktív kezdeményező szerepet vállalnak majd. A karcsúsított projektek azért indulnak el, mert a szervezet felismeri, hogy csökkenteni kell a pazarlást és hatékonyabbá kell válnia, de a karcsúsítás révén elért előrehaladás fenntartásához a szervezet kultúrájának meg kell változnia, hogy minden szinten ösztönözze a LEAN elveket. Míg egy egész szervezet kultúrájának megváltoztatása első pillantásra komoly kihívás lehet, a LEAN kultúra bevezetéséből fakadó előnyök messzemenően megtérülnek: a korábban nem bevonódott munkaerő kiaknázásával további erőforrásokat biztosít a vállalata számára. Az elkötelezett munkavállalók befektetnek szervezetük alapelveibe, és aktívan keresik a módját, hogyan járuljanak hozzá, és hogyan fordítsanak extra erőfeszítéseket a vállalat virágzásának elősegítésére. 

A LEAN vállalatvezetési gyakorlat áttekintését követően cikksorozatunk következő részében bemutatjuk a nyolc LEAN veszteségtípus, azaz „muda”-t.