https://www.progen.hu/

sERPa 4.0.149

Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 4.0.149-es verziója.

A fejlesztésekről, módosításokról részletesen értesülhet a 4.0.149-es sERPa Súgóból.

Kiemelt jelentősebb és érdekesebb fejlesztések

.

   Bérszámfejtés

Adatszolgáltatás a folyósított ellátásokról – Helyesbítés kezelése, ha a „Kiutalandó összesen” eredménye kisebb lenne, mint 0

TB kifizetőhelyek figyelmébe ajánljuk az alábbi fejlesztést.
.
Abban az esetben, ha úgy történik ellátás helyesbítése, hogy a mínuszos ellátás(ok) összege olyan magas, hogy a többi pozitív előjelű ellátások összege ellenére is a „Kiutalandó összesen” mező eredménye negatív szám lenne, a bevallás összesítő adatait az útmutató alapján korrigálni szükséges.
.
Bővebb leírás a súgóban olvasható: Adatszolgáltatás a folyósított ellátásokról
A fejlesztés a 4.0.149.52430 programverziótól érhető el.
.

 Keretrendszer

Ebben a verzióban módosítottuk a sERPa Alap menü felépítését, üzleti területek szerint rendszereztük a logisztikai és pénzügy-számvitel területhez tartozó kiegészítő modulok funkcióit. Emellett összhangba hoztuk a sERPa Alap menü és a sERPa Súgó felépítését, hogy ügyfeleink könnyebben megtalálják a program által nyújtott lehetőségeket.
.
Továbbra is erősen ajánljuk, hogy a kulcsfelhasználók ne a sERPa Alap menüt állítsák be felhasználóiknak saját menüként, hisz az minden funkciót tartalmaz, akár olyat is, amellyel számukra illetéktelen adatokhoz is hozzáférhetnek. Minden esetben készítsenek egyéni menüt és abba csak a legszükségesebb modulokat, mappákat, funkciókat másolják át.
.
A felhasználók menüjét a Felhasználó funkció Általános fülén tudják beállítani. A menüszerkesztésről a Jogosultságkezelés és menüszerkesztés súgó oldalon olvashatnak bővebben.
.

Pénzügy

EPR díj kezeléséhez kapcsolódó változások

A 4.0.149 verziótól az EPR paraméterben az adott időszakra megadott beállítások alapján tölti a program a számlákban az EPR díj táblázatot. Amennyiben az Értékesítés mezőben beállításra került a Vevőszámla vagy Szállítólevél érték, abban az esetben a vevőszámlában, illetve az értékesítési szállítólevélben jelenik meg az EPR díj táblázat. Amennyiben a Beszerzés mezőben került beállításra a Szállítószámla vagy Szállítólevél érték, ebben az esetben a szállítószámlában, illetve a beszerzéshez kapcsolódó szállítólevelekben jelenik meg az EPR díj táblázat.

A paraméter beállításairól a súgóban olvashatunk. A Vevőszámla Tétel fülén egy új mező jelenik meg: EPR számla szöveg. Ebben a mezőben a tételhez kapcsolódó EPR számlaszöveg kerül beajánlásra, a termékhez megadott KF kódok alapján. Nyomtatás előtt lehetőség van a beajánlott érték módosítására. A Termékdíj részletező fülön abban az esetben jelenik meg az EPR díj táblázat, amennyiben az EPR paraméterben az Értékesítés mező Vevőszámla értékre van beállítva.

Kiegészítettük az EPR adatszolgáltatás lekérdezést a DRS díj részletezővel

Az összesítő lapon megjelenítésre kerülnek az EPR és DRS díjakra vonatkozó mennyiségi és érték adatok. A fejlesztés a 4.0.149.53594 és 4.0.150.53594 sERPa verzióban készült el. Bővebb információ a EPR adatszolgáltatás lekérdezés fejezetben található a súgóban.

Árfolyamkülönbözet-számítás funkcióból történő indítása

Elkészült az a fejlesztés, mely lehetőséget biztosít az új, 4.0.147-es verziótól elérhető árfolyamkülönbözet-számítás funkcióból, manuálisan történő indítására. A beállításokról és a funkcióból történő indításról részletesen a súgóban találunk bővebb információt: Árfolyamkülönbözet számítás ÚJ

ÁFA bevallás lezárás megjegyzéssel

Az ÁFA bevallás lezárásakor megadható megjegyzés (kitöltése nem kötelező). Az itt megadott megjegyzés segít beazonosítani a lezárt bevallásokat a felhasználók számára. A megjegyzés megjelenik a Lekérdező ablak Bevallás mezőjében, az időszak, a lezárás dátuma és a lezárást kezdeményező felhasználó neve után. Megjegyzés csak a lezáráskor adható, figyelmeztető üzenettel jelzi a program, amennyiben a kiválasztott bevallás már lezárt állapotú. A bevallás lezárásáról a súgóban olvashatunk: 65-ös áfa bevallás lezárás

Vevőszámla – QR2 számlakép küldése e-számlaként

Bővítettük a B2B partnerben található Print to PDF lehetőségét, így minden e-számla típus esetén használható az új verziótól. Beállítása esetén a program a QR2 számlaképből PDF számlaképet készít, ami e-számlaként küldhető. A beállításokról a súgóban olvashatunk: E-számla

Szerződéskezelés – előlegfelhasználás számlázási terv esetén

Átalakításra került az előlegkezelés a Vállalkozási díj (egyszeri, számlázási tervvel) jelleg esetén, amennyiben a szerződés Követelés irányú, valamint a Megrendelői szolgáltatás (egyszeri – egyösszegű) jelleg esetén, amennyiben a szerződés Kötelezettség irányú. Az átalakítás lehetőséget nyújt, hogy a paraméterben történő beállítást követően az előleg külön kezelhető a többi tervsortól. A megfelelő beállítások után a részteljesítésekhez az előlegfelhasználás a számlageneráláskor automatikusan felvételre kerül. Az előlegkezelésről bővebb információ a súgóban olvasható: Számlázási terv

  Termelés

Munkalap – automatikus ütemezés Rugalmas adatelérés eszközökkel

A Termelés modullal rendelkező felhasználók amennyiben beállították a Foglalás funkció működéséhez szükséges törzsadatokat, akkor a munkalapokat nem csak a Foglalás funkcióban tudják ütemezni, hanem automatikusan is. Lehetőség van a rugalmas adatelérés eszközeivel (trigger, trigger feltétel, eredményhalmaz művelet, automatikus esemény) bizonyos munkalapok automatikus ütemezésére megadott feltételeknek megfelelő változás és működő sERPaService esetén.
A munkalap automatikus ütemezéséhez kifejlesztettük:
– Erőforrás foglalás service, amin keresztül az ütemezés algoritmus folyamatosan figyeli az Eroforras.UtemezendoFeladat táblát, és megpróbálja automatikusan beütemezni az ott szereplő feladatokat (munkalap műveletek)
Munkalap trigger és trigger feltétel, ami a szűréseknek megfelelő munkalapok változásait figyeli, és megfelelő változás esetén visszaad egy munkalap ID-t
– Munkalap / Munkalapművelet ütemezés művelet, ami egy adott munkalapot bejegyzi az Eroforras.UtemezendoFeladat táblába
Automatikus esemény Művelet típusú feladatvégzés, ami a beállított trigger (Munkalap) aktivitása esetén végrehajtja a megadott műveletet (Munkalap / Munkalapművelet ütemezés), így a megfelelő munkalapváltozás esetén a trigger aktivitása elindítja a műveletet, ami kitölti az ütemezendő feladat táblát és azt az ütemezés algoritmus a foglalás service-en keresztül automatikusan ütemezi.
Erőforrás ütemezendő feladatok eredményhalmaz, amivel karbantartani tudjuk az ütemezendő / ütemezett feladatokat
A beüzemelést az alábbi leírás segíti, amiben megtalálhatók az egyes elemek kifejtését tartalmazó hivatkozások is: Munkalapok automatikus ütemezése
.

  Nem használt modulok, funkciók kivezetése

Az alábbi, régóta nem használt modulokat, funkciókat vezettük ki a programból ebben a verzióban:
•Nyilatkozat 4gyermekes anyák kedvezményéről 2022-ig
•Nyilatkozat gyermek utáni pótszabadságról 2022-ig
•Nyilatkozat a figyelembe vehető ktg-ekről 2022-ig
•Nyilatkozat a személyi kedvezményről 2022-ig
•Nyilatkozat az első házasok kedvezményéről 2022-ig
•Nyilatkozat családi adókedvezményhez 2022-ig
•Apanap nyilvántartás
•Ny29 és Ny30 nyilatkozat