Nagy Machinátor 3.1.132

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a verzió kiemelt újdonságait, részletes információkat a 131-es verzió és a 132-es verzió újdonságait összefoglaló Súgó topikban találhatnak.

Fontos változások történtek a bérszámfejtésben, a készletkezelésben és az előleg számla kezelésben is, ezért kérjük, hogy olvassák el a tájékoztatót!

Általános:

Ügyfél- és cikkválasztás átalakítása: Az ügyfél- és a cikkválasztás átalakult táblázatos formátumúvá. Ennek legnagyobb előnye, hogy a kód/név mellé több törzsadatot is meg tudunk jeleníteni, mely megkönnyíti munkánkat. A megjelenő listában keresni tudunk szövegrészre vagy szűkíteni tudjuk a találati listát.

Bérszámfejtés:

A NAV részéről 2019.08.08-án publikálásra került egy új 1908-as nyomtatvány (verzió: 9.0), mely a 2018-ról áthúzódó 06, 09, 10, 11 kódú Szocho kedvezményeket érinti, ahogy azt korábbi hírlevelünkben is megírtuk. A Nagy Machinátorban az alábbi megnevezéssel szerepelnek ezek a kedvezmények:

• 25 év alatt max. 180 nap munka.visz. (pályakezdő)
• Tartósan álláskereső
• GYED után foglalkoztatott
• GYED után foglalkoztatott 5 éves
• SzabadZóna

Azon ügyfeleinknek, akik nem számfejtik a fenti kedvezményeket, nekik is frissíteni kell a programot, ha már a 1908-as bevallás 9.0-ás verzióját használják. Akik azonban a felsorolt kedvezmények bármelyikét érvényesítik, kérjük, figyelmesen olvassák el az alábbiakat:

Az új nyomtatvánnyal összefüggésben minden szükséges módosítást végrehajtottunk a programban.

1. A kedvezmények helyes számfejtéséhez és a bevallás helyes átadásához frissíteni szükséges a Nagy Machinátor legalább 132-es legfrissebb programverziójára, mely a Partnerközpontban a mai naptól már elérhető.
2. A fenti kedvezményekkel érintett számfejtéseket újra kell számfejteni, hogy a helyes összegek kiszámításra kerüljenek.
3. Újraszámfejtést követően a bevallás átadható az ÁNYK felé.

Pénzügy:

Változások az előlegszámla kezelésben:

• Ha olyan végszámlát sztornózunk, amelyhez előlegfelhasználás tartozik, és felszabadítjuk az előleget, a sztornó számlán is látszódni fog a negatív előleg. Ezzel együtt a normál és a sztornó számlában a kapcsolódó tételből kikerül a bank/pénztártétel hivatkozás, de az adatállományban eltárolásra kerül a kapcsolat.

• Devizás előleg esetén a sztornó számla kapcsolódó tételébe a normál számla kapcsolódó tétel árfolyama kerül.

• Az előlegszámlában új mező jelent meg: Normál/Helyesbítő/Stornó. A mezőnek Helyesbítő értéke akkor lesz, ha kézzel veszünk fel olyan előlegbekérőt, amely főbizonylathoz kapcsolódik, Stornó pedig a Sztornírozás menüponttal készült bizonylatok esetén.

• Olyan végszámla sztornózásánál, amelyhez előlegfelhasználás tartozik, de nem szabadítjuk fel az előleget, mert vissza akarjuk utalni, a program a számla nyomtatásakor figyelmeztet, hogy ne nyomtassuk ki véglegesen, mert később már nem lehet hozzákapcsolni a sztornózott és visszautalt előleget. Ilyenkor az előlegszámla sztornózása és a pénz visszautalása után nyomtassuk véglegesen a sztornó végszámlát.

• Az előlegszámla képét is eltesszük fájlba, így (mint a végszámláknál) mindig az eredeti nyomtatás képe nyomtatható újra.

• A NAV-hoz beküldött előlegszámlák helyesbítése/sztornózása esetén a felküldött fájlba bekerül az eredeti számlaszámra történő hivatkozás.

Előlegszámla visszautalásos sztornózása esetén csak a visszautalás megtörténte után lehet a sztornó előlegszámlát kinyomtatni.

Készletkezelés:

Negatív készlet kezelés változása: A TilosNegatív paraméternek megszűntek az értékei, illetve a program figyelmen kívül hagyja azokat.

• Tilt:

• ha Raktár ki forgalmat veszünk fel, és vagy eleve negatív a készlet mennyiség vagy az aktuális kiadás viszi negatívba;
• ha Raktár be forgalmat törlünk, és vagy eleve negatív a készlet mennyiség, vagy az aktuális beszerzés törlése viszi negatívba;
• ha úgy módosítunk, hogy valahol (raktárközi esetén bármelyik raktár rekeszben) csökken tőle a készlet mennyiség, és ott vagy eleve negatív a készlet, vagy az aktuális módosítás viszi negatívba. Minden más esetben a TilosNegatív is csak figyelmeztet.

• Negatív készlet esetén az értékre két beállítási lehetőség van:

NegatívKl=Érvénytelen paraméterrel (alapértelmezés) negatív készlet esetén a készlet érték Érvénytelen lesz, ez marad akkor is, ha utána már pozitív a mennyiség. (Raktárközi mozgások ezt átviszik a másik raktárba is!)
NegatívKl=Nulla paraméterrel negatív készlet esetén a készlet érték nulla.

• Ha forgalmat veszünk fel, és negatív készlet van/lenne, a tiltó/figyelmeztető ablakban van egy gomb: Készlet beállítás hiba listával. Ez gyakorlatilag egy karton lista, szűrve az olyan sorokra, ahol hibás a nyilvántartási ár. Ezen kívül a Tovább gombbal lista nélkül el lehet fogadni a negatív készletet (ha nincs TilosNegatív paraméter)

• Beszerzésnél nem tilt a program, ha negatív készlet volt (vagy akár a beszerzéssel is az marad).

• Eladásnál, ha volt raktárközi mozgás, már nem tiltunk, ha más raktár-rekeszben volt/van negatív készlet.