Nagy Machinátor 3.1.146

Partnerközpontunkból letölthető a Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszer aktuális 3.1.145-ös és a következő 3.1.146-os verziója, amely a novemberben kiadott járványügyi vészhelyzethez kapcsolódó  bérszámfejtés jogszabálykövetést tartalmazza.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy bevezetjük a súgóban a Fejlesztések, javítások fejezetet, ahol a fejlesztés alatt álló és a korábbi verziókban végzett fejlesztéseket és hibajavításokat részletesen olvashatják. A könnyebb áttekinthetőség érdekében üzleti területekre bontva jelenítjük meg a változásokat, a bejegyzések alatt megjelöljük a programba kerülés pontos verziószámát is. A Fejlesztések, javítások fejezet bevezetésével abban szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani, hogy könnyen és gyorsan megtalálják az Önöket érdeklő üzleti területen végzett hibajavításokat, így a frissítésekor esetleg megváltozott működésről részletesen tájékozódhassanak.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszer aktuális 145-ös és a következő 146-os verzió bérszámfejtés területén túli kiemelt újdonságait, melyről korábbi cikkünkből tájékozódhatnak. Részletes információkat a fejlesztési ciklusokhoz tartozó összefoglaló súgó topikokban és a fentebb említett Fejlesztések, javítások fejezetben olvashatnak.

Pénzügy

Áfa bevallás
A max. 50 karakteresre nőtt alapbizonylatszám/számlaszám mező megjelenítése miatt a 65M lap és a szállítói egyenleglista a programban fekvő lett.

Az Áfa bevallás funkcióba belépéskor alapértelmezett lett a Részletezések blokkban a 65M=Tételes beállítás, ha Abev=Készül van beállítva.
Abev=Nem készül esetén a terminálon utoljára futtatott beállítás érvényesül. (Ezeket a beállításokat mezőparaméterezéssel felül lehet bírálni.)

Ha a 65M kapcsoló Tételes vagy Összesített, mellette beállítható, hogy ügyfelenként külön lap készüljön vagy az egyes ügyfelek adatai egymás után nyomtatódjanak.

NAV OSA 3.0:
Az OSA 2021. január 1-től érvényes módosulásait teljes körűen tartalmazó programverzióról emailben és programüzenetben is fogjuk Önöket értesíteni, a jelenlegi verzióban viszont már megkezdhetik a felkészülést a verzióváltásra az alábbiakban leírt fejlesztések segítségével:

• A magánszemélyek számláit 2021.01.01-től fel kell küldeni a NAV ONLINE rendszerébe, de a személyes adatait nem, ezért az mostantól az ügyféltörzs alapadatai között Magánszemély=Igen/Nem kapcsoló található. (A funkcióhoz kapcsolódó beállítás, hogy a magánszemélyeknek nem lehet csoportos, TAO, ill. EU adószámot bevinni a További adatokban.)
• Az ügyfélszűrésben az adóalanyiság beállítás művelet új értékeket kapott: Választható a Nem adóalany/nem magánszemély érték, ha a kijelölt ügyfelek például a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, alapítványok, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző testületek. Ezek adatai átkerülnek a számlával a NAV ONLINE rendszerbe. A Nem adóalany/magánszemély-nek jelölt ügyfelek személyes adatai nem kerülnek bele a NAV ONLINE számla adataiba. A művelet kizárólag az adószámmal nem rendelkező ügyfelekre hat.
• Számlázás közben a program olyan ügyfelek esetén, akiknél az adóalanyiság/magánszemély beállítás nincs megadva, figyelmeztető üzenetet küld és a (a Saját cím/Pénzügy paraméterek beállításától függően) lehetőséget biztosít az adóalanyiság/magánszemély meghatározására.
• A Saját cím/Pénzügy paraméterek között található Adóalanyiság ellenőrzése kapcsoló a Van, „Nem adóalany”-ra  érték beállításával lehetőséget biztosít a számlázás közben a magányszemély meghatározására is.
• Pontosításra kerültek a NAV által kötelezően elvárt adómentes és hatályon kívüli áfatartalmú tételek NAV ONLINE rendszerbe átadott kódjai.
• A NAV számla importer vevő irányú betöltésénél meg kell adni egy magánszemély ügyfélkódot (pl. a KiskerVevő paraméterrel is használtat), mivel 2021-től a NAV-ról letölthetők lesznek olyan vevőszámlák is, melyek magánszemélynek lettek kibocsátva, így nem lesznek bennük ügyfél adatok.

A Nagy Machinátor NAV Számla Importer moduljának működéséről korábbi cikkünkben olvashat részletesen.

Számla fejléc nyomtatási változások
A kinyomtatott számlán ezentúl nem fog szerepelni az „Eredeti/Újranyomtatás” megjelölés és a „példányszám” felirat. Amennyiben mégis szeretné ezeket a jelöléseket használni, lehetőség van ezeket visszakapcsolnia Saját cím/Pénzügy paraméterek Számla nyomtatás blokkjában.

Jogszabályi háttér: A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról * szóló törvény 169. § (A számla kötelező adattartalma) szerint az „Eredeti/Újranyomtatás” megjelölés és a „példányszám” feltüntetése nem kötelező tartalmi eleme a számlának.

A feliratok feltüntetése sok esetben megnehezítheti a számlák reprodukálást (pl. nyomtatás elakadása), ezért a Nagy Machinátorban ezen feliratokat alapértelmezetten a 146-os verziótól kezdve nem tüntetjük fel a nyomtatott számlaképen.

Áfa dátum az áfás pénztártételben
A Pénztártörzs generálásban a főkönyvi számoknál új mező: Áfa elsz. f.szám. Amennyiben ez ki van töltve, a kiadás irányú, ÁFÁS számla típusú pénztártételekben megjelenik az Áfa könyv. dátuma mező, mely alapértékként a bizonylat dátumát kapja meg. Ha átírjuk másra, ezzel a dátummal megy fel az áfa bevallásba és az M nyomtatványra a tétel értéke, ill. a szállítószámlához hasonlóan ezzel a dátummal könyvelődik az áfa értéke a törzsben megadott főkönyvi számra és a bizonylat dátumával könyvelődik vissza a 4661-re.

Devizás számlák és előlegszámlák áfája
• Ha az export előleg típusú banktétel áfa tartalma eltér az előlegbekérő áfa tartalmától, nem lehet hozzákapcsolni a banktételhez a bekérőt.
• Nem lehet egy export előlegbekérőn belül többféle áfa tartalmat választani.
• Nem lehet egy devizás kimenő számlában többféle áfa tartalmat választani.
• Nem lehet olyan devizás előleget kapcsolni devizás végszámlához, melyben eltér az áfa tartalom a számla tételeinek áfa tartalmától.

Csoportos adószám ellenőrzés számlázásnál
Számlázás közben is történik figyelmeztetés, ha az ügyfél normál adószámának 9. karaktere „4”, de nincs neki megadva csoportos adószám, vagy ha a 9. karakter „5” (ez utóbbi nem lehet normál adószámban). A figyelmeztetés csak kibocsátásos számlasorozatoknál jelenik meg, mind az ügyfelet elhagyva, mind a számla lezárásakor.

Logisztika

A készlet nyitásban három opció lett a gyártási számok kezelésére, melyek akkor fontosak, ha a nyitandó mennyiség és a nyitandó gyártási szám mennyiség nem egyezik.
1. A gyártási szám nem szerepel a nyitásban -> Alapvetően kihagyja a negatív gyártási számokat. Kötelező gyártási számos terméknél, ha a gyártási szám mennyisége nagyobb, max. a készlet mennyiséggel egyenlő gyártási számot nyit, feltüntethetőnél a pozitív mennyiségű gyártási számot megnyitja akkor is, ha nem egyezik a mennyiséggel.
2. Ha kötelező a gyártási szám, akkor szerepel a nyitásban -> Mindenből annyit nyit, amennyi a záró mennyiség, akkor is, ha negatív gyártási szám mennyiség van.
3. Szerepel a nyitásban -> Az előző kettő kombinációja, azaz kötelező gyártási számos terméknél megnyitja a negatív gyártási számokat is, de pozitív gyártási szám mennyiség esetében csak a készlet mennyiségéig nyit, feltüntethetőnél annyi gyártási szám mennyiséggel nyit, amennyi a záró volt.

Mindhárom működés esetében, ha a készlet mennyiség nulla, nem történik gyártási szám mennyiség nyitás. Korábban problémát okozott az ilyen helyzet olyan kötelező gyártási számos termékeknél, melyek esetében (a FIFO elv szerint) több árcsomagban kellett nyitni, de az egyikben nulla volt a záró mennyiség, viszont volt pozitív vagy negatív gyártási szám mennyiség.