Nagy Machinátor: 3.1.149

Az alábbiakban összefoglaltuk a Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszer 149-es verziójának fontosabb fejlesztéseit. Részletes információkat a fejlesztési ciklusokhoz tartozó összefoglaló súgó topikokban és a Fejlesztések, javítások fejezetben olvashatnak.

Pénzügy

KATA adatszolgáltatás (K102) átadás

Elkészült a K102 nyomtatvány ÁNYK átadása, azaz a kisadózó vállalkozás részére juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről szükséges adatszolgáltatást, amely a Vevők-Listák-Adatszolgáltatások-KATA K102 menüpont alatt eddig is elérhető volt a programból lekérhető listán, most már át lehet adni az ÁNYK-ba a Machinátorból!
A funkció beviteli ablakában ki kell választani, hogy ABEV=Készül, ezután pedig az Áfa bevalláshoz hasonlóan a lista lekérése után, az abból való kilépést követően elindul az ÁNYK átadás.

Azonnali pénztártétel generálás iktatott vevőszámlánál
Az iktatott sorozatú vevő/export számláknál is megadható az azonnali pénztártétel generálás a számlasorozatokban. Manuális felvétel esetén a bizonylat lezárásakor készpénznek minősülő fizetési mód esetén létrejön a pénztártétel, az erre a sorozatra betöltött számla esetén szintén. A pénztárbizonylat nyomtatásra nem fog kerülni (hiába állítjuk be a sorozatban a generálás és nyomtatás opciót), mivel a pénztárbizonylat nyomtatását a számla nyomtatása kezdeményezi, iktatott számlánál viszont nincs nyomtatás. Amennyiben a számlabetöltést kibocsátásos sorozatra állítjuk be, nem lesz azonnali pénztár generálás, azt a számlák nyomtatásánál fogja a program elvégezni.

Számlaszűrés alapbizonylat részére

A Számlaszűrés Egyéb szűrések paragrafusában az Alapbizonylat részes sor végére feltétel választó került, mellyel az „Egyenlő|Nem egyenlő|Ezzel kezdődik|Nem ezzel kezdődik|Tartalmazza|Nem tartalmazza” lehetőségek közül választhatunk.

Számlabetöltésnél magánszemély megadása
Amennyiben az akciót normál módban (nincs Üzemmód=Módosítás) és Analitika=Vevő/Export menüparaméterrel indítjuk, megadható egy Magánszemély=”érték” paraméter, mely a magánszemély ügyfél kódja az ügyféltörzsben. Ha nincs megadva a paraméter, de =Van, a beviteli ablak kötelezően bekéri azt. Ha FájlnévInput=Nincs (automata üzemmód) és nincs Magánszemély paraméter, az OSA3 formátumú fájl nem lesz beolvasva.

Fizetési felszólítás
A Helyesbítő számlák kapcsoló új értéket kapott. A Helyesbítés dátumával érték helyett a Helyesbítés/sztornózás dátumával érték használatával az egyeztető levél készítésekor a helyesbítő vagy sztornó számlák eredeti dátummal kerülnek bele a kiértékelésbe. Ekkor a fentebb megadott időszakon túli helyesbítő vagy sztornó számla nem tekinthető kiegyenlítésnek. Ha az Eredeti számla dátumával a beállított érték, az egyeztető levél készítésekor a helyesbítő vagy sztornó számlák megöröklik a főszámlák dátumait. Ezzel lehetővé válik, hogy ha a megadott dátum tartományon kívül esik a helyesbítő vagy sztornó számla kiállítása, akkor is a helyesbítő vagy sztornó számla mértékéig teljesítettnek tekinthető a főszámla.

Előlegszámla a végszámla lezárásánál
A végszámla lezárásánál a program a megjelenő táblázatban megmutatja a pénztári előleg számlaszám mezőjét (szállító), ill. vevő előlegszámla megléte esetén annak számát is.

Bérszámfejtés

Nyilatkozat a kedvezmény érvényesítéséről
Alapvetően hóközi kifizetések esetén (pl.: hóközi jutalom) merül fel annak az igénye, hogy a munkavállaló nyilatkozata alapján a leszámfejtett összeget ne vegye figyelembe a program az adókedvezmények alapjának meghatározása során.
A nyilatkozatot a programban a leszámfejtett bérelem párbeszéd ablakában lehet megtenni.
Amennyiben nem kívánják igénybe venni az összeget a kedvezmény számítása során, az Adókedvezmények figyelembe vétele mezőt „Nem” értékre kell állítani.

 

KSH 1405 adatszolgáltatás
A KSH 1405 számú adatszolgáltatásának XML formátuma megváltozott, ennek megfelelően módosításra került a program.