https://bannersnack.com/

Hamarosan új pályázati lehetőség! VINOP-1.2.1-21

„A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” címmel új pályázat kerül kiírásra a hazai kkv-k versenyképességének javítása érdekében:

VINOP-1.2.1-21

Támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

 

 

A pályázatok beadásának szakaszos ütemterve:

– 2021. március 1-16.
– 2021. június 15-30.
– 2021. szeptember 30. – október 15.
– 2022. február 1-15.

Támogatás összege:
minimum 10.000.000 Ft – maximum 629.300.000 Ft

Támogatás mértéke, formája:
Maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a. Visszatérítendő támogatás, mely adott
feltételek mentén vissza nem térítendővé alakul.

Előleg igénylése: A támogatás 100 %-a, maximum 629,3 millió Ft.

Önerő: A kapott támogatáson felüli saját forrással kell rendelkezni.

Pályázók köre:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt;
 • a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

 • Kötelezően megvalósítandó
  Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését
 • Választható
  Infrastrukturális és ingatlan beruházás, projekt összköltség legfeljebb 70%-áig
  Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
  Képzési szolgáltatások igénybevétele, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
  Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele, legfeljebb 10 millió Ft értékben
  Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el
  Projekt-előkészítés, a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el

Fenntartási időszak 1 év. Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

Fontos: Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
Viszont támogatható a konvergencia régió, valamint Pest megye bizonyos települései is!

PROGEN Kft. és termékei a sERPa és a Nagy Machinátor integrált vállalatirányítási rendszer egyaránt megfelel a Modern Vállalkozások Programja szerinti minősítési rendszernek. Mindkét termék megtalálható a vállalkozzdigitálisan.hu oldalon. A PROGEN Kft. minősített szállítóként rendelkezik az előírt szükséges referenciákkal, biztosítja programjaihoz a magyar nyelvű oktatást és a terméktámogatást az erre vonatkozó Partnerrel kötött szerződés alapján.

sERPa csomagajánlataink:

Nagy Machinátor csomagajánlatunk:

További információkért várjuk megkeresésüket a marketing@progen.hu címen!