Nagy Machinátor: 3.1.148

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszerünk aktuális 147-es és a következő 148-as verziójának kiemelt újdonságait, részletes információkat a fejlesztési ciklusokhoz tartozó összefoglaló súgó topikokban és a  Fejlesztések, javítások fejezetben olvashatnak.

Bérszámfejtés
A bérszámfejtés területén végzett fejlesztésekről korábbi összefoglalónkban tájékoztattuk bérszámfejtés modulunkat használó ügyfeleinket.
A 2021. február 1 utáni változások fejezetben gyakorlati szemszögből foglaltuk össze a szükséges tudnivalókat.

Pénzügy

Áfa bevallás 2021

Elkészült a 2165-ös áfa bevallás, mely a Nagy Machinátor integrált ügyviteli rendszerünk 148-as verziójától kezdődően használható. A bevallás használatához nincs szükség a Nagy Machinátoron belül semmilyen beállításra, a lekért időszaktól függően a program automatikusan a megfelelő bevallásnak adja át az adatokat.

A 2165M-02 lap kitöltési útmutatója szerint:
Ha az adóalany termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevétele kapcsán az Áfa tv. 59.§ szerint előleget fizetett, az ügylet teljesítéséről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okiratról és egyidejűleg a fizetett előleg figyelembevételével adódó különbözetről is adatot kell, hogy szolgáltasson. Az előlegből adódó különbözet jelölése elnevezésű (e) oszlopba kizárólag akkor kell jelölést tenni, ha az adóalany a számla befogadójaként az ügylet teljesítéséről kibocsátott, kiállított számláról (vagyis az adóalany által befogadott, úgynevezett végszámláról) szolgáltat adatot. Ilyen esetben az úgynevezett végszámla adatairól két sorban kell nyilatkozni, és mindkét sorban ki kell tölteni az e) oszlopot. Az egyik sorban a teljesített ügylet teljes adóalap- és adóösszegét kell feltüntetni, melyhez kacsolódóan az e) oszlopban a „V- végszámla” jelölést kell szerepeltetni. Ezzel egyidejűleg a következő sorban ismét szerepeltetni kell a végszámla adatait, de az adóalap és adó mezőben már csak a fizetett előleg figyelembevételével adódó különbözetről kell adatot szolgáltatni, melyhez kapcsolódóan az e) oszlopban a „KÜL- végszámla előleggel csökkentett értéke” jelölést kell kiválasztani.

Ennek megfelelően a 65M-02 lap átadása is kiegészült a V = Végszámla és a KÜL = Különbözet értékekkel, valamint a korábbi, a Főkönyv paraméterek/Áfa paraméterek blokkban a 65M szállító előleg felhasználás mező fixen Számla teljes összeggel és előleggel csökkentett összeggel két sorban értékű lett.


Készpénzes számla bankba fizetése

Szállító jellegű készpénzes számla típusú pénztártételnél is megadható már, hogy az összeg közvetlenül bankba fizetődik (Banki befizetés=Igen), így az összeg nem fog beleszámítani a 1,5M-os készpénzes határ figyelésébe.

Kisadózó 3 milliós kifizetés figyelése
A szállító és import számla modul, a bank, ill. a forint pénztár modul figyelni tudja a kisadózó ügyfélnek az aktuális évben kifizetett összegeket. A Saját cím/Pénzügy paraméterekbe új kapcsoló került: „KATA 40%-os különadó figyelés = Nincs | Figyelmeztetés.
Utóbbi beállításával
– a bejövő számlamodulokban,
– a bankban a szállító/előleg, import/előleg, ill. Áfás kifizetés bizonylatjellegnél,
– ill. a pénztárban a kiadás irányú áfás számla típusnál
figyelmeztető ablak ugrik fel, melyben külön sorban látjuk az ügyfél részére történt tényleges kifizetést (bank, pénztár) és tőle kapott számlák még kifizetetlen értékét. A pénztárban csak az ÜgyfélKód=ÁfásSzámlánls paraméter használata mellett történik figyelmeztetés. Azoknál az ügyfeleknél lesz figyelmeztetés, melyek törzsadatában az Adónem mező értéke Kisadózó.

Készpénzes szállítószámla betöltése a Nav Számla Importer modullal
Ha egy szállító számlasorozatra be van állítva az automatikus pénztártétel generálás, a NAV Számla importerrel a NAV Online-ról vagy fájlból történő létrehozás után is készül azonnal pénztárbizonylat.

E-számla küldés
Elkészült egy régóta várt funkció, mellyel elérhető, hogy e-számlás ügyfélnek csak elektronikus számlát engedjen kiállítani a rendszer.
A Saját cím/E-számla paraméterek ablakba új mező került: Csak elektronikus számla küldhető | Papír alapú is kiállítható.
Előbbi beállítsa esetén a Vevő, ill. Export számla modulban csak az Elektronikus számla, lezárás lehetőség él, azaz nem lehet papír alapú számlát készíteni, míg a második opciót választva az eddigi működés állítható be, azaz választható, hogy elektronikus vagy papír alapú számla készüljön.

Logisztika

21NETA bevallás

Elkészült a 2021. évi NETA bevallás, a program elkészíti és átadja az ÁNYK-nak a 21NETA nyomtatványt.

EKÁER bizonylat
2021. január 1-jétől az EKÁER bejelentési kötelezettség már csak a megadott érték vagy tömeghatárt meghaladó kockázatos termékekre fog vonatkozni.
Ezért a program 2021.01.01. vagy ennél későbbi rendszerdátum esetén EKÁER bizonylat létrehozásánál csak olyan esetben fog létrehozni/fogja megkérdezni, hogy létrehozzon-e EKÁER bizonylatot, amely fuvarban van kockázatos termék és annak súlya és/vagy értéke eléri a törvény által előírt határértéket. A dátum a számítógép dátumára és nem a Machinátor terminál dátumára vonatkozik!
Belföldről közösségbe típusú bizonylatnál már nem lehet lezárttá tenni a beküldött bizonylatot, mivel ez a működés megszűnt az EKÁER felületén is.