Nagy Machinátor: Bérszámfejtés változás

Korábbi cikkünkben jeleztük, hogy 2021. július 1-től változás történt a szakképzési hozzájárulás kedvezményeivel kapcsolatban.
Az új kedvezmények érvényesítésének lehetősége nem volt egyértelmű, ezért megkerestük a NAV-ot. Első körben azt a választ kaptuk, hogy a szakképzési törvény említett szakaszában foglaltakkal kapcsolatosan egyeztetést kezdeményeztek az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, az egyeztetés lezárulta után, annak eredményéről soron kívül értesíteni fognak.
Az egyeztetés lezárulta után érkezett válasz értelmében (mely lentebb olvasható) a szükséges módosításokat végrehajtottuk a programban.

Kérjük, hogy az alábbi három esetből válasszák ki, hogy melyik vonatkozik Önökre, és annak megfelelően járjanak el!

1.Van a cégben szocho kedvezménnyel érintett személy és a cég nem foglalkoztat tanulót/hallgatót

Amennyiben a vállalkozás nem foglalkoztat, és júliusban sem foglalkoztatott a fentieknek megfelelő tanulót/hallgatót, úgy a frissítés után a július (és ha szükséges az augusztus) hónapot újra kell számfejteni. Amennyiben e mellé szükséges, végezzék el az érintett bevallás önellenőrzését is! Bár bizonyos esetekben a számfejtett összegekben változás nem fog történni, az újraszámfejtés adatállomány megfelelőség szempontból elengedhetetlen!

Újraszámfejtés beállítás után minden olyan bérjegyzéken, amely szocho kedvezménnyel érintett csak S3100 százalékos vezérlés szerepelhet:

Az év végi – szakképzési hozzájárulás tekintetében elszámoló – bevallás egyezősége miatt valamint az adatszolgáltatásban az összegek megfelelő helyre való átadása miatt kiemelten fontos, hogy a 155-ös verzióra való frissítés után az újraszámfejtést minden ilyen esetben hajtsák végre!

2.Van a cégben szocho kedvezménnyel érintett személy és a cég foglalkoztat tanulót/hallgatót

Amennyiben a vállalkozás foglalkoztat a fentieknek megfelelő tanulót/hallgatót, abban az esetben be kell állítaniuk ennek tényét, és időtartamát a programban, az alábbi helyen:

Ezen beállítás után minden olyan bérjegyzéken, amely szocho kedvezménnyel érintett, S3100 és S3101 vagy S3100 és S3102 százalékos vezérléseknek kell szerepelnie azon időszakban, amelyre a beállítást megtették:

 

3. Nincs a cégben szocho kedvezménnyel érintett személy

Ebben az esetben nincs teendője, a korábbi számfejtések és bevallások megfelelőek.

Technikai magyarázat:

Jelenleg két szakképzési hozzájárulás kedvezmény számfejthető a programban a 2108-as bevallás struktúrájának megfelelően.
1. csak S3100-as százalékos vezérlésen történő számfejtések:
A 2108-as bevallásban szakképzési hozzájárulás alapot csökkentő tételként számolt (30. sor összegét csökkentő) szakképzési hozzájárulás kedvezmény.
Ez a kedvezmény érvényesíthető volt 2021. január – június hónapokban is. Ez az alapértelmezett beállítás jelenleg.
2. S3100-as és S3101-es vagy S3102-es százalékos vezérlésen történő számfejtések:
2108-as bevallásban a 40. és 41. sorba kerülő 1,5%-os és 0,75%-os szakképzési hozzájárulás kedvezmény.
Ezen kedvezmények csak akkor vehetők igénybe, ha az Szkt. 107. § (4) bekezdés szerinti tanulót/hallgatót foglalkoztat a vállalkozás.

NAV válaszlevél:

Tisztelt Ügyfelünk!
Értesítjük, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériummal az egyeztetés lezárult azzal összefüggésben, hogy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 107. § (3b) bekezdése szerinti szociális hozzájárulási adókedvezményre tekintettel érvényesíthető bruttó kötelezettség csökkentése esetén teljesülnie kell-e a 107. § (4) bekezdés első mondatában foglalt feltételnek.

Az Szkt. 2021. július 1-jétől hatályos 107. § (3b) bekezdése értelmében, ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet a szociális hozzájárulási adó tekintetében kedvezmény illeti meg, a bruttó kötelezettség csökkenthető
a) a szociális hozzájárulási adó kedvezményalapja után másfél százalékkal, vagy
b) – ha szociális hozzájárulási adó-kedvezményt az adómérték ötven százalékával kell megállapítani – a szociális hozzájárulási adó kedvezményalapja után hetvenöt század százalékkal megállapított összeggel.

A 107. § 2021. július 1-jétől hatályos (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy az e § szerinti adókedvezményt az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval hallgatói munkaszerződést, gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a felsőoktatási intézménnyel az Nftv. szerinti együttműködési megállapodást kötött. A szakképzési hozzájárulás-fizetésre kötelezett a bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezményt, továbbá az olyan duális képzőhely, aki alanya a szakképzési hozzájárulásnak, de szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettség a 105. § (2) bekezdése vagy más törvény rendelkezése alapján nem terheli, az e § szerinti adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti.

E jogszabályhelyek értelmében az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti a 107. § (3b) bekezdése szerinti kedvezményt, aki szakképzési munkaszerződés, együttműködési megállapodás vagy hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztat tanuló(ka)t/hallgató(ka)t.

Megjegyezzük, hogy az Szkt. 105. § (3) bekezdése továbbra is rendelkezik arról, hogy nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie a szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek, ha a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján nincs adófizetési kötelezettsége (pl. a munkaerőpiacra lépő foglalkoztatott után a foglalkoztatás első két évében a részére kifizetett minimálbér összegéig).

Azonban például a munkaerőpiacra lépő foglalkoztatott után a foglalkoztatás harmadik évében a foglalkoztató csak akkor csökkentheti a bruttó kötelezettségét – az Szkt. 107. § (3b) bekezdés b) pontjában meghatározott – a szociális hozzájárulási adó kedvezményalap utáni hetvenöt század százalékkal megállapított összeggel, ha szakképzési munkaszerződés, együttműködési megállapodás vagy hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztat tanuló(ka)t/hallgató(ka)t.

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály